Dnes je 21.01.2020, meniny má Vincent
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesLogo mesta Spišská Nová Ves > Súťažné návrhy

Súťažné návrhy

Súťažné logo: František Bartko

František Bartko

Súťažné logo: Lukáš Beck

Lukáš Beck

Logo je ladené vo farbách vlajky mesta Spišská Nová Ves. Kosoštvorce v znaku loga symbolizujú časť histórie mesta a to: provinciu 24 spišských miest a jej následne rozdelenie na 11 a 13 spišských miest. Počet kosoštvorcov je 24 a následne rozdelenie farieb je v počte 13 a 11 s jedným zvýrazneným do tvaru veže kostola.

Súťažné logo: Lukáš Beck

Lukáš Beck

Logo je ladené vo farbách vlajky mesta Spišská Nová Ves. Vo farebných pásoch sú časti siluet troch najcharakteristickejších budou mesta Spišská Nová Ves (radnica, kostol, divadlo).

Súťažné logo: Ľubomír Bercel

Ľubomír Bercel

Návrh vychádza z jedinečného identifikačného rysu - pôdorysu centra mesta - šošovkovitého námestia, ktoré patrí medzi najrozľahlejšie svojho typu v Európe. Rovnako ako námestie je grafická značka rozdelená na 6 častí. Farby vychádzajú z farieb erbu, ale sú sviežejšie, modernejšie. S jednotlivými časťami grafickej značky sa dynamicky pracuje, neostávajú vždy v rovnakom vzťahu k typografickej časti loga. Napriek tomu je vizuálny štýl odlíšiteľný a dobre identifikovateľný, zároveň však otvára neuveriteľné množstvo možností na využitie. Napríklad aj v priestore ako 3D objekty (sedačky na námestí pri výnimočných príležitostiach).

Súťažné logo: Petra Bertová – Polovková

Petra Bertová – Polovková

Súťažné logo: BSP Magnetica, s.r.o.

BSP Magnetica, s. r. o.

Centrálnym prvkom loga je štylizovaná veža Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je dominantným vizuálnym prvkom mesta. Veža je pýchou mesta, vďaka svojej rekordnej výške a atrakciou vďaka siedmim hodinám.

Zelené kruhy symbolizujú obklopenosť prírodou, modrá farba zastupuje vodu a vzduch. Spektrum farieb je zrkadlením rozmanitej scenérie a prírody, v ktorej sa mesto nachádza.

Kruhy v rade (z ktorých jeden znázorňuje hodiny na veži) symbolizujú plynutie času a ich farebnosť je prejavom pestrosti života v meste.

Logo je dynamické, aktuálne, moderné s vysokou výpovednou hodnotou, ľahko identifikovateľné a zapamätateľné.

Súťažné logo: BSP Magnetica, s.r.o.

BSP Magnetica, s. r. o.

Filozofia loga: dynamické, aktuálne, moderné s vysokou výpovednou hodnotou - ľahko identifikovatelné a zapamätateľné, znázorňuje vežu Rímsko-katolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie, architektonickú dominantu mesta Spišská Nová Ves. Základný prvok loga je kruh, ako symbol času a jeho plynutia, ktorý horizontálne narastá, kulminuje až zanikne. Farby loga blízke farbám erbu mesta a jeho zástavy, usporiadané horizontálne v časovej línii roka od studených tónov po jesenné. Vhodné pre gravírovanie, perforáciu a embos. Výmenou kruhu za iný základný prvok modifikovateľné pre príležitostné logo.Súťažné logo: BSP Magnetica, s.r.o.

BSP Magnetica, s. r. o.

Centrálnym prvkom loga je štylizovaná veža Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je dominantou mesta.

Veža je obklopená dvomi poloblúkmi, ktoré predstavujú obklopenie mesta prírodou (Slovenský raj, Vysoké Tatry). I napriek monumentálnosti prírodných parkov, veža nestráca svoju dominanciu, ale naopak pri vstupe do mesta je zaujímavým a neprehliadnuteľným prvkom okolitej panorámy.

Logo je dynamické, aktuálne, moderné s vysokou výpovednou hodnotou, ľahko identifikovatelné a zapamätateľné.

Súťažné logo: Ľuboš Bukovinský

Ľuboš Bukovinský

Logo symbolizuje kostolnú vežu. Krivky loga boli spracované podľa reálneho obrysu veže a následne štylizované do najjednoduchšej varianty. Kedže kostolná veža je najznámejšou a najcharakteristickejšou dominantou mesta Spišská Nová Ves. Logo má plniť funkciu ľahkej zapametateľnosti a zároveň znázorňuje symbol mesta. Na prvý pohľad nápadne pripomína šípku, ktorá znázorňuje budúci rast a rozkvet mesta Spišská Nová Ves. Zelený kruh symbolizuje hodiny a plní funkciu grafického experimentovania alebo okrasy pri logu na vizitkách alebo na hlavičkovom papiery.

Súťažné logo: Mgr. Arch. Samuel Čarnoký

Mgr. Arch. Samuel Čarnoký

Súťažné logo: Iveta Centková

Iveta Centková

Súťažné logo: Adrián Ferda

Adrián Ferda

Súťažné logo: Adrián Ferda

Adrián Ferda

Súťažné logo: Eugen Finkei

Eugen Finkei

Súťažné logo: Ondrej Hrabal

Ondrej Hrabal

Súťažné logo: Ján Hrončák

Ján Hrončák

Návrh loga vychádza z najznámejšieho a najcennejšieho miesta v meste, čím nepochybne je Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie s 87 metrovou vežou, ktorá je najvyššou vežou na Slovensku. Tento bod každý návštevník ako aj tunajší obyvateľ dobre pozná. Je umiestnený v srdci centra mesta – je teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Návrh loga teda pozostáva v grafickom spracovaní veže tohto kostola.

Súťažné logo: Lukáš Jančík

Lukáš Jančík

Súťažné logo: Viktor Javorek

Viktor Javorek

Súťažné logo: Emília Jesenská

Emília Jesenská

Súťažné logo: Slávka Jevčinová

Slávka Jevčinová

Logo navrhnuté pre mesto Spišská Nová Ves pozostávaz troch trojuholnikových prvkov, ktoré znázorňujú atributyspojené s mestom. Sú farebne rozlišené a to na šedú, modrú a zelenú. Šedý trojuholník znázorňuje vežu kostola, ktorá je najvyššia na Slovensku a tvorí najcharakteristickejší prvok mesta. Druhý, modrý, je symbolom Tatier, ktoré sú v tesnej blízkosti mesta a tretí, zelený, odkazuje na Slovenský raj.

Súťažné logo: Ivana Kleinová

Ivana Kleinová

Logo mesta Spišská Nová Ves je symbolicky vyjadrené prvkom, ktorý znázorňuje nadpozemskú bytosť, anjela. Je to talizman, ktorý má mesto chrániť, posilniť a zjednotiť. Vyjadruje povahu pokojného a prívetivého mesta, ľudí, ktorí v ňom žijú, ich vieru, spätosť s prírodou a s rajom - Slovenským rajom. Raj ľudí spája, mesto je jeho srdcom, v ktorom pulzuje život všetkých farieb a vôní. Raj je plný anjelov. Symbolické farby mesta sú modrá, zelená a žltá. Modrá zvýrazňuje duchovno a nadpozemskosť, zelená - symbolizuje život, prírodu a živé rastliny, žltá je symbolom svetla a odvahy.

Súťažné logo: Julián Klepáč

Julián Klepáč

Návrh loga je kombináciou značky a textovej časti. Pre farebnosť navrhovaného loga sú použité dve zo štyroch farieb a to modrá a zelená, ktoré mesto Spišská Nová Ves používa vo svojej symbolike – zástava mesta. Textová časť návrhu loga je tvorená názvom mesta “SPIŠSKÁ NOVÁ VES”, ktorý je doplnený o slovo “MESTO” ako aj o anglickú mutáciu “THE TOWN OF”. Celá textová časť je vo farbe modrej. Značka navrhovaného loga zobrazuje tvar námestia v Spišskej Novej Vsi, ktoré patrí ako šošovkovité medzi najväčšie svojho druhu v Európe. Horná časť šošovkovitého tvaru námestia je vo farbe zelenej a z ľavej strany z nej vychádza silueta Vysokých Tatier, ktoré možno vzhliadnuť z veže kostola Nanebovzatia Panny Márie. Veža kostola, ako najvyššia kostolná veža na Slovensku, tvorí najcharakteristickejšiu časť siluety mesta. Táto skutočnosť je v navrhovanom logu zobrazené v pravej časti značky vo farbe modrej. Veľkou raritou tejto kostolnej veže je aj jej sedem hodinových ciferníkov, ktoré sú, vo farbe modrej, znázornené siedmimi kruhmi tvoriacimi spodnú časť šošovkovitého námestia.

Súťažné logo: Miloš Kočiš

Miloš Kočiš

Logo je inšpirované Južným portálom farského kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Súťažné logo: Stanislav Koleštík

Stanislav Koleštík

Súťažné logo: KT Plus štúdio

KT Plus štúdio

Logo pozostáva z dvoch častí - obrazového motívu a priradeného textu. Ústredným prvkom obrazového motívu je artefakt námestia Spišskej Novej Vsi v jeho vrchnej časti prerušený siluetou neogotickej veže Rímsko katolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. ľavá časť artefaktu je perforovaná a je vyjadrením otvorenosti k okoliu. Vnútorný prvok loga svojim tvarom zastupuje blízkosť Národného parku Slovenský raj (trojvrššie je v priamej súvislosti s heraldickým prvkom erbu mesta), zároveň forma vnútorného prvku zastupuje množstvo historicky cenných objektov v meste, jeho vrchná časť zobrazuje priečelie Reduty. Logo je v harmónii s heraldicky správnym erbom mesta Spišská Nová Ves. Modrá vychádza zo základnej farby erbu, červená a zelená s jeho vnútorných prvkov, žltá je v priamej súvislosti s farbou svätožiare patrónky mesta.

Súťažné logo: Katarína Lukácsy

Katarína Lukácsy

Súťažné logo: Katarína Lukácsy

Katarína Lukácsy

Súťažné logo: Andrej Macko

Andrej Macko

Logo mesta je tvorené deformovaným nápisom Spišská Nová Ves a trojuholníkom nad písmenom „O“. V štylizovanej forme takto symbolizuje šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najväčšie tohto druhu v Európe a kostolnú vežu najvyššiu na Slovensku.

Súťažné logo: Mgr. Andrej Macko

Mgr. Andrej Macko

Logo mesta je tvorené jednoduchými geometrickými tvarmi. Sú výsledkom silnej štylizácie východného pohľadu na scenériu mesta ležiaceho v širokej Hornádskej kotline ohraničenej zľava Slovenským rajom a sprava Vysokými Tatrami. Tomu dominuje najvyššia kostolná veža na Slovensku charakteristická pre siluetu mesta.

Súťažné logo: Ing. Zuzana Mantel

Ing. Zuzana Mantel

Súťažné logo: Ing. Zuzana Mantel

Ing. Zuzana Mantel

Súťažné logo: Hedviga Milčáková

Hedviga Milčáková

Návrh logotypu kladie dôraz na symbiózu mesta s prírodou, ako v tvarovom, tak aj vo farebnom prevedení. Centrálny prvok symbolizuje v štylizovanej forme polohu mesta Spišská Nová Ves, v srdi Slovenského raja s jeho dominantou neogotickou vežou týčiacou sa nad mestom - charakteristickým pohľadom na mesto z každej strany. Zároveň ukazuje mesto ako vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj. Jednoduchý plynulý tvar a čiastočné vniknutie prvkov symbolu navodzujú harmóniu, pokoj a nenásilný komplet. Zelený dynamický prvok je „motorom“ nášho života, srdcom mesta i Raja, z ktorého vyteká rieka Hornád. Farebné riešenie logotypu vychádza pocitovo z už udávaných symbolík, ktoré sa stotožňujú s pôvodnými farbami mesta Spišská Nová Ves, čo v budúcnosti pomôže k vizuálnej identifikácii a zapamätateľnosti. Použitý jednoduchý font vytvára pocit ľahkosti a nekomplikovanosti.

Súťažné logo: Peter Murár

Peter Murár

Logo znázorňuje dominanty mesta: najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku uprostred najväčšieho vretenovitého námestia. Môže sa používať s textom, alebo bez neho. Na jednofarebných podkladoch je možné použiť verziu bez štvorcového ohraničenia. Hlavná farba je červená, podľa potreby sú možné alternatívy v modrej, žltej, alebo čiernej (pre čierno-biele dokumenty).

Súťažné logo: Bruno Musil

Bruno Musil

Súťažné logo: Andrej Němček

Andrej Němček

Súťažné logo: Michala Pálková

Michala Pálková

Návrh loga symbolizuje komplexním způsobem ve stylizované formě základní atributy města Spišská Nová Ves a jeho historii, které refl ektuje aktuálním a moderním způsobem, přičemž však současně umožňuje přiléhavou kombinaci s erbem města, s kterým je v geometrické, barevné i významové harmonii. Barevně je logo řešeno v barvách vlajky a erbu města. Logo je stylizovaným půdorysem města, v němž se symbolicky protínají řeka Hornád a hlavní silniční tah městem. Jejich průsečíkem je akcentován střed města, náměstí s radnicí – centrum. Centrum města a Spišská Nová Ves jako centrum dění. K tomuto centru směřují barevné ukazatele symbolizující turistické značky navigující městem a k městu jeho návštěvníky a evokující současně i reliéf zvonu odkazující na nejznámější gotickou zvonolejárnu Slovenska ve městě založenou. Tvar loga přitom zároveň připomíná tvar rozkvetlé zlaté růže jako dalšího symbolu města s rozkvetlými listy živoucího rozkvétajícího města. Logo rovněž zobrazuje, při pohledu z ptačí perspektivy, nejcennější umělecko-historickou památku města, kostel Nanebevzetí Panny Marie se svou nejvyšší kostelní věží na Slovensku, která je ze všech stran nejvýznamnější a nejcharakterističtější částí siluety města. Logo je i přes svou mnohovýznamovost lehko identifi kovatelné, umožňuje jednoduchou reprodukovatelnost a lze jej snadno využít a zapracovat.

Súťažné logo: Martin Porada

Martin Porada

Logotyp pozostáva z dvoch kompaktných častí – typografického názvu mesta a symbolu. Celkovo je logotyp vytvorený z dvoch základných farieb, ktoré vychádzajú z farieb mesta. Modrá vyjadruje spojenie moderného mesta s bohatou históriou a je hlavnou farbou mesta. Zelená farba vyjadruje nádhernú okolitú prírodu, ktorá je najväčším lákadlom pre návštevníkov mesta. Symbol nad typografickou časťou vyjadruje niekoľko charakteristických znakov mesta. 1 / Zelená brána – SNV je bránou do Slovenského raja 2 / 2 rady hodín na kostolnej veží – najznámejší a najcharakteristickejší symbol SNV. Zjednodušené symboly ciferníkov zároveň symbolizujú rast a rozvoj mesta 3 / vnútorná časť zeleného oblúka je modifikovaná do zúženého zakončenia, ktoré odkazuje na gotickú históriu regiónu 4 / zelená brána vnútorným oblúkom zároveň vytvára ďalší charakteristický prvok mesta – známe šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najväčšie svojho druhu v Európe. 5 / celkovo je symbol vytvorený ako kompaktný stredovo orientovaný celok, čo vyjadruje harmóniu života v meste SNV.

Súťažné logo: Lucia Rusiňáková

Lucia Rusiňáková

Súťažné logo: Ondrej Salanci

Ondrej Salanci

Symbolika vychádza z erbu mesta. Dynamický oblúk, ktorý predstavuje patrónku mesta ako ochranný štít alebo ináč povedané jej ochrannú ruku. Písmeno S predstavuje centrum mesta, ulice Letnú a Zimnú, pričom stred písmena je prechod medzi kostolom a radnicou. Písmeno S je vhodné aj z dôvodov: 1. Je to prvé písmeno z názvu mesta, 2. Jedné sa o mesto zo Slovenska, 3. Vyjadruje SRDCE mesta. Vnútri písmena nájdeme 2 rozdielne veľké body, sú to 2 mestské parky s fontánami a pomníkom, pričom symbolizujú aj horné a spodné hodiny na kostolnej veži a v kombinácii s dynamickým oblúkom vytvára symbol neogotickej veže v Spišskej Novej Vsi.

Súťažné logo: Seal Communication

Seal Communication

Pre výber motívu na návrh grafického symbolu sme vychádzali z dvoch základných metafor. Prvou je metafóra trojloďovej baziliky, na ktorej sa vyníma neogotická veža rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorú považujeme za najcharakteristickejšiu stavbu Spišskej Novej Vsi. Druhou metafórou pre použitý grafický symbol sú tri kľúče od mesta. Farebnosť logotypu vychádzy z erbu s Pannou Máriou, kde najdominantnejšie farby sú modrá a červená.

Súťažné logo: Ľuboš Šebík

Ľuboš Šebík

Logo je vytvorené z piatich objektov, ktoré celkovo vytvárajú 3D útvar. Vzniknutý šošovkovitý objekt s bodom umiestneným v strede predstavuje námestie a kostolnú vežu ako dominantu mesta. Biely predel v hornej žasti predstavuje Levočskú ulicu, predel v dolnej časti predstavuje ulicu Ing. Kožucha (Rožňavská). Objekt žltej farby zobrazuje Letnú ulicu, námestie a má evokovať v človeku teplo domova, slnko, okolitú prírodu, svetlomodrý objekt zas Zimnú ulicu námestia a rieku Hornád ako aj blízke potoky. Zelený objekt zobrazuje Slovenský raj a okolité lesy, tmavomodrý objekt predstavuje Vysoké Tatry. Farebnosť loga je prispôsobená farbám mesta.

Súťažné logo: Ľuboš Šebík

Ľuboš Šebík

Logo je vytvorené zo štyroch objektov, ktoré celkovo vytvárajú šošovkovitý útvar s obdĺžikom umiestneným v strede, ktorý má predstavovať kostol s vežou ako dominantu mesta. Biely zárez v hornej časti predstavuje Levočskú ulicu a predel v dolnej časti predstavuje ulicu Ing. Kožucha (Rožňavská). Šosovkovitý útvar je orientovaný podľa svetových strán, preto je logo naklonené. Objekt žltej farby zobrazuje Letnú ulicu námestia, modrý zas Zimnú ulicu námestia. Roztvorené časti po okrajoch loga majú vzbudzovať pocit, že mesto je otvorené a vítajúce každého návštevníka. Farebnosť loga je prispôsobená farbám mesta.

Súťažné logo: Ľuboš Šebík

Ľuboš Šebík

Logo má evokovať fiktévny podľad z gotického okna kostolnej veže na západnú panorámu Spiša, kde v strede dominuje kostolná veža. Po ľavej strane veže je zobrazený kopec predstavujúci Slovenský raj a okolité lesy a po pravej strane zas Vysoké Tatry. Zvlnená krivky pod vežou predstvuje rieku Hornád. Žltá čiara pod logom je len grafický doplnok, aby logo nepôsobilo veľmi temne. Farebnosť loga je prispôsobená farbám loga.

Súťažné logo: Matej Sedlačko

Matej Sedlačko

Súťažné logo: Matej Sedlačko

Matej Sedlačko

Súťažné logo: Matej Sedlačko

Matej Sedlačko

Súťažné logo: Marek Schweigert

Marek Schweigert

Filozofia tvaru
Variantný návrh číslo jedna koncepčne vychádza z erbu mesta Spišská Nová Ves. Hlavnou myšlienkou je prevzatie troch dominantných znakov z erbu, ktorými sú zlaté ruže. Na základe opísania ich obrysov vznikli tri rovnostranné šestuholníky, ktoré sa stali hlavným motívom návrhu loga číslo jeden. Ich usporiadanie a následne vzniknutý tvar nesie v sebe zakódovaný obrys Slovenskej republiky. To poskytuje vysvetlenie bielemu krížu prechádzajúci šestuholníkom, ktorý je akýmsi kurzorom oznacujúcim polohu Spišskej Novej Vsi na území Slovenskej republiky. Kríž nesie v sebe další prenesený a charakteristický znak pre mesto z historického a z architektonického hladiska. Z historického je to kríž ako symbol kresťanstva, ktoré bolo v meste Spišská Nová Ves prítomné už od jeho vzniku. Z architektonického hladiska je kríž symbolom, množstva sakrálnych pamiatok, ktoré sa na území mesta nachádzajú (najvyššia kostolná veža Slovenska, najväcší sklenený kríž, jedinečné mozaikové ikonogracké výjavy). Horizontálna čast kríža zasahuje všetky tri hexagóny a naznačuje tak nadregionálne pôsobenie mesta Spišská Nová Ves v Slovenskej republike. Dalším zakódovaným znakom v troch vedla seba stojacich šestuholníkoch, nie sú len ruže z erbu mesta, ale sú to tri hlavné body alebo budovy unikátneho šošovkovitého námestia, ktorými je Radnica, RK kostol Nanebovzatia Panny Márie a Reduta. V neposlednom rade musíme v tvarosloví loga spomenúť horné špice šestuholníkov, ktoré znázorňujú vrcholy Vysokých Tatier nachádzajúcich sa v blízkosti mesta. Nakoniec je potrebné poukázať na to, že logo zložené z troch tvarov vytvára asociáciu z názvom mesta Spišská Nová Ves, ktorý sa tiež skladá z troch slov.

Filozofia farieb
Farby boli určené na základe farieb erbu a vlajky mesta, ktorými sú žltá, zelená, biela a modrá. Biela v tomto prípade bola transformovaná do bledo modrej, ktorá je v súčasnosti zložkou Corporate Design mesta Spišská Nová Ves najmä na internetovej stránke. Usporiadanie farieb korešponduje s usporiadaním na vlajke smerom od hora dole, s vynechaním bielej farby. Tiež sa táto kombinácia usporiadania zdala ako najvhodnejšie riešenie z vizuálneho hladiska. V rámci rozpoznateľnosti tmavo modrej farby vyplnajúcej pravý šestuholník, ju môže na tmavých podkladoch nahradiť bledo modrá.

Súťažné logo: Marek Schweigert

Marek Schweigert

Filozofia tvaru  
Variantný návrh číslo dva je vo svojej podstate rozdielne koncipovaný ako variantný návrh číslo jedna. Hlavným leitmotívom, od ktorého sa návrh odvíja, je kostol Nanebovzatia Panny Márie a jedinečné šošovkovité námestie. Dôvod výberu kostola je veľmi jednoduchý, kedže je hlavnou dominantou námestia a aj mesta, a dotvára jeho genius loci. Takisto je významnou architektonickou stavbou nie len v meste, ale aj na Slovensku, práve vďaka jeho veži. Tiež je dôležitým orientačným bodom mesta a vytvára vysoko-hodnotné pohľady, v ktorých je väcšinou rivalizovaný Vysokými Tatrami, s ktorými však tento boj vyhráva. Tvar námestia je prenesený do tvaru loga, kedže silueta kostola sa nachádza na podklade šošovkovitého tvaru. Význam námestia rastie z nadregionálneho merítka Slovenska až na medzištátny, práve kvôli jeho jedinečnosti a dĺžke, čo ho radí do kategórie najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe. Tieto dva subjekty by sa v budúcnosti mohli stat najcharakteristickejším znakom mesta Spišská Nová Ves, nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. Logo je rozdelené do štyroch častí, čo spôsobuje vytvorenie kríža uprostred. Sémiotický význam tohto znaku bol spomenutý a objavil sa už vo variantnom návrhu číslo jedna. Ide o tradíciu kresťanstva v meste a tiež o krížový pôdorys kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Filozofia farby
Farby boli vybraté na tom istom princípe ako u variantného návrhu číslo jedna. Tento krát však vychádzajú výhradne z farieb vlajky mesta, kde bielu nahradila bledo modrá, ktorá je v súčasnosti preferovaná vo vizuálnej komunikácii mesta Spišská Nová Ves. Logo sa teda skladá zo štyroch farieb a to žltej, modrej, zelenej a bledo modrej. Tieto farby sú reprezentantmi štyroch živlov (oheň, voda, vzduch, zem), ktoré sa spájajú v okolitej prírode mesta, najmä teda v Slovenskom raji, ktorý sa nachádza v kontaktnej polohe mesta Spišská Nová Ves. Ich rozmiestnenie bolo vybrané podľa nasledujúcej šablóny. Tá umiestňuje žltú a slabo modrú farbu do hornej časti loga, lebo sú to farby slnka a oblohy. Zelená a modrá sa nachádzajú v dolnej časti loga, lebo reprezentujú vodu a zem. Kostol je zobrazený v prehodených farbách, hlavne kvôli jeho rozoznateľnosti a zrozumiteľnosti tvaru. V neposlednom rade výmena a ich vsunutie do diagonálne proti-stojacich farieb naznačuje harmóniu a integráciu mesta Spišská Nová Ves s okolitou prírodou.

Súťažné logo: Marek Schweigert

Marek Schweigert

Filozofia tvaru
Filozofiou variantného návrhu číslo tri je priamočiarosť obsahu, výrazu a spracovania loga. Podstatou loga je horizont mesta Spišská Nová Ves, v ktorom sa nachádzajú Vysoké Tatry a Kostol Nanebovzatia Panny Márie ako dominantné a orientačné elementy mesta. Kostol je v popredí a je dominantným prvkom loga v porovnaní s Tatrami. Je to vďaka jeho vyššiemu postaveniu v priehľadovej a pohľadovej rivalite týchto dvoch prvkov. Ručičky ciferníka hodín symbolicky ukazujú tri hodiny, čiže hodinová ručička ukazuje na východ, čo lokalizuje polohu Spišskej Novej Vsi na území Slovenska. Minútová ručička zase ukazuje na sever, čo vo významovom pozadí naznačuje terénnu konfiguráciu okolia mesta. Kostol a Tatry sú spracované ako obrysy, práve kvôli jednoznačnej rozoznateľnosti a identifikovateľnosti hlavne pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves, ktorá by mala byť primárnou cieľovou skupinou komunikácie loga. Je zakompované do typizovaného štvoruholníkového tvaru, ktorý má slabo zaoblené hrany ako symbol jemnosti a elegancie.

Filozofia farby
V tomto variantnom návrhu sa uvažuje s využitím loga až v štyroch podkladových farbách, ktoré vychádzajú z erbu a vlajky mesta Spišská Nová Ves a tými sú zelená, modrá, žltá a červená, ktorá sa nenachádza vo vlajke mesta. Tento experiment má za úlohu podotknúť a vyzdvihnúť variabilitu a flexibilnosť loga a tak ho pozitívne diskriminovať v postavení k logám iných miest. Použitie viacero mestu charakteristických farieb má za úlohu mesto prezentovať u svojich občanov a návštevníkov ako mesto dynamické, nejednotvárne, schopné neinštitucionalizovať a neformalizovať svoju komunikáciu a dať mu tak dávku modernosti, nadhľadu a hravosti. Navyše pri pravidelnom a neschématickom striedaní farieb v použití loga pri rôznych mestských udalostiach vyvolá vo svojich občanoch pocit očakávania, prekvapenia a udrží ich v pozitívnom napätí. Ďalej je tu možnosť využiť variantnosť farieb ich zadenovaním pre jednotlivé mestské komunikačné kanály ako napríklad úradné dokumenty alebo médiá. V neposlednom rade sa variantnosť dá použiť na zinteraktívnenie života a neverbálneho grackého prejavu mesta ako napríklad využitím štyroch farieb v jednotlivých ročných obdobiach (leto-červená, jesen-žltá, zima-modrá, jar-zelená). Obrysy kostola a Tatier sú vyznačené bielou farbou, ktorá je z hľadiska vizuálnej identikácie spravidla najviac korešpondujúca a harmonizujúca s akýmkoľvek farebným pozadím a navyše pri aplikovaní loga na papier vytvorí doňho prostredníctvom obrysu Tatier plynulý prechod.

Súťažné logo: Daniel Šiška

Daniel Šiška

Súťažné logo: Slavomír Šiška

Slavomír Šiška

Ako charakteristický výrazový prvok loga som zvolil dynamické línie ktoré vypovedajú o najtypickejších vlastnostiach mesta. Transformáciou týchto vlastností do vizuálneho vyjadrenia je logo, ktoré zobrazuje historické, kultúrne, architektonické a urbanistické danosti mesta.

Najväčšiu výpovednú hodnotu pre mňa malo šošovkovité námestie. Je jedinečné a najväčšie svojho druhu na Slovensku a v Európe a preto by malo získať možnosť reprezentovať mesto pri komunikácií s ťirokou verejnosťou doma, ale aj v zahraničí. Umocnené samo zrejme faktom že väčšina význam ných architektonicky a historicky významných objektov sa nachádza práve na jeho území. Tieto objekty sú zobrazené v logu plnými zelenými kruhmi a hovoria o ich lokalizácií v rámci námestia (najväščí kruh symbolizuje -Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, ďalej Radnica, Provinčný dom, Reduta…).

Farebná kombinácia vychádza zo základných symbolov mesta – erbu mesta a vlajky. Všetky štyri farby z týchto symbolov sú použité v logu. Tón a odtieň týchto farieb je však kvôli lepšej harmónií s živou líniou loga upravený. P ostupnosť radenia farieb vychádza z polohy existujúcich ulíc na námestí – čo je aj z pohľadu človeka najodvnímateľnejší prvok pri orientácií v tomto priestore. Sú to ulice Letná a Zimná charakterizované farbenými pre ne typickými tónmi -žltou a modrou . Týmto boli určené základné farby pre logo, ktoré je však vhodne použiteľné aj v čiernobielom, alebo jednofarebnom vyhotovení v závislosti od použitia.

Logo zároveň symbolicky zobrazuje raritu v histórii mesta, akou je pomenovanie „šlepi“ Spišiaci čo vhodne a ideovo odkazuje na najzaujímavejší objekt námestia -kostol Rímskokatolíckeho kostola, ktorého veľa má sedem ciferníkov zobrazujúcich čas.

V konečnom dôsledku je logo s vysokou výpovednou hodnotou použiteľné na rôzne formy prezentácie mesta, jeho aktivít a ich obyvateľov.

Súťažné logo: Mgr. Peter Snoha

Mgr. Peter Snoha

Súťažné logo: Roman Švajka

Roman Švajka

Koncepcia logotypu pozostáva z výrazného nápisu Spišská Nová Ves (alternatíva: Mesto Spišská Nová Ves) a z grafických prvkov, ktoré symbolicky znázorňujú charakteristické dominanty mesta. Zelený trojuholník symbolizuje neogotickú vežu rímsko-katolíckeho kostola. Polkruh elipsy naznačuje spodnú časť šošovkovitého námestia. Žltý a modrý kruh symbolizujú slnko a vodu ako prírodu, čo naznačuje blízkosť prírodných krás Slovenského raja. Zoskupenie týchto grafických prvkov zároveň tvorí usmievavú tvár symbolizujúcu radosť zo života v tomto krásnom meste bohatom na kultúrne pamiatky a prírodné krásy. Farebné riešenie logotypu vychádza zo základných farieb mesta (modrá, žltá, zelená, biela). Pozn.: biela farba je zastúpená v bielom podklade.

Súťažné logo: Daniel Tille

Daniel Tille

Moderné logo v tvare spišského námestia s otvorenými koncami – vyjadruje otvorenosť a rozvoj mesta, kocky rôznych farieb vyjadrujú mozaiku a pestrosť architektúry ale aj pulzujúci život.

Súťažné logo: Daniel Tille

Daniel Tille

Logo je vytvorené formou mozaiky, v ktorom sú zobrazené všetky dôležité a pre Spiš charakteristické atribúty. Uprostred sa nachádza patrónka mesta a tiež náznak spišského námestia. V mozaike sú zobrazené i hory, alebo tiež náznaky historickej architektonickej pamiatky. Farby sú pestré a vyjadrujú život a rozmanitosť mesta.

Súťažné logo: Daniel Tille

Daniel Tille

Jednoduché logo vyjadrujúce spišské námestie a tiež chrámové priestory – pohľad človeka vo vnútri chrámu smerom nahor k presvitajúcemu svetlu. Je to spojenie modernej jednoduchosti a bohatou históriou. Všetko formou náznaku. Farba je modrá, vychádzjúca z erbových farieb mesta.

Súťažné logo: Anton Vaľko

Anton Vaľko

Návrh loga mesta spája novodobú so starobylou zástavbou mesta, ktorá je reprezentovaná jeho najznámejšou stavbou – kostolom Nanebovzatia Panny Márie so zdôraznením na výrazné atribúty viažuce sa k veži kostola – počet hodinových ciferníkov (7) a výška (87). Tie reprezentujú jedinečnosť celej stavby a tým mesta Spišská Nová Ves.

Symbol tohto návrhu je (možno provokujúcou) odpoveďou na otázku o celoslovemskom až stredoeurópskom primáte mesta, ktorý sa vzťahuje k jeho histórii. Je zároveň okamžitou a zapamätateľnou informáciou, na ktorú je každý spišskonovovešťan aj spišiak právom hrdý.

Súťažné logo: Zdenka Vasarábová

Zdenka Vasarábová

Súťažné logo: Zdenka Vasarábová

Zdenka Vasarábová

Súťažné logo: Ján Virostko

Ján Virostko

Prioritnou myšlienkou vytvorenia tohto logotypu je prezentovať mesto Spišská Nová Ves symbolmi, ktoré sú úzko späté so samotným mestom a jeho okolím. Základným prvkom loga je oko hľadiace na pozorovateľa alebo otvorená elipsa, ktorá predstavuje centrum mesta a zároveň centrum Spiša. Neuzavretie elipsy naznačuje inerakciu mesta a okolia. Nad horným oblúkom elipsy je dominantná silueta kostola Nanebovzatia Panny Márie - najcennejšia pamiatka Spišskej Novej Vsi. Smerovanie najvyššej kostolnej veže Slovenska doprava a nahor určuje budúcnosť a tým progresívne napredovanie mesta. Pod dolným oblúkom je zobrazené trojvršie, ktoré korešponduje s trojvrším na erbe mesta. V logu má za významovú úlohu stvárniť prírodu Slovenského raja. Dolný oblúk elipsy spolu s trojvrším je v tvare kľúča od mesta a teda brány do Slovenského raja. Druhý význam spojenia trojvršia a dolného oblúka je vtáčie pierko, ktoré nesie hornú polovicu loga. Týmto je podporený úspešný rast metropoly Spiša. Farebnosť logotypu vychádza z tradičných farieb mesta Spišská Nová Ves. Farby sú rovnaké ako na erbe mesta.

Súťažné logo: Marek Vysopal – MY Media

Marek Vysopal – MY Media

Súťažné logo: Marek Vysopal – MY Media

Marek Vysopal – MY Media

Súťažné logo: Marek Vysopal – MY Media

Marek Vysopal – MY Media

Súťažné logo: Hana Zemanová

Hana Zemanová