Dnes je 25.09.2020, meniny má Vladislav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesKultúra a voľný čas > Spišské divadlo

Spišské divadlo

Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves


Spišské divadlo je divadlom s vyše 40-ročnou históriou, ktoré pod týmto názvom pôsobí od roku 1992 v budove Reduty, ktorú v roku 1902 pre spoločnosť Imre Halmaiho Straussa postavil staviteľ Kálman Gezster. Jediné na Slovensku pôsobí ako zájazdové divadlo s prioritnou orientáciou na deti a mládež. Jeho súbor ročne odohrá 150 - 170 predstavení na celom území Slovenska, dostáva sa i na zahraničné festivaly (1997 Slavjanskij venec v Moskve, 1998 Setkání v Zlíne, 1999 Medzinárodný festival detských súborov v Divadle Rabcio - mesto Rabka, Poľsko). V histórii divadla nachádzame znamenité osobnosti hercov, režisérov, hudobných skladateľov, scénických výtvarníkov, dramaturgov. Z bohatej plejády možno uviesť aspoň mená: Milan Drotár, Milan Kišš, Peter Gažo, Viera Strnisková, Vladimír Durdík, Peter Rašev, Vjačeslav Spesivcev, Vitalij Mozgalin, Igor Rusnák, PhDr. Anton Kret, CSc., Vladimír Čáp, Juraj Szabadosz, Róbert Mankovecký, Štefan Hudák a iní.

Vzniklo v roku 1992, no história profesionálneho divadla na Spiši má dlhodobejšiu tradíciu. Dňa 1. 1. 1957 sa vyčlenil z Dedinského divadla Bratislava tzv. druhý súbor a začal pôsobiť pod názvom Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves. V zdôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že „voľbu sídla v Spišskej Novej Vsi ovplyvnili dlhoročné divadelné tradície mesta a existencia vlastnej divadelnej budovy Reduty".
K prvému osamostatneniu súboru došlo 1.5.1959, keď vzniklo Krajové divadlo v Spišskej Novej Vsi, ktorého činnosť bola prerušená 31.8.1963.
Stalo sa tak v rámci všeobecnej redukcie divadelnej siete na Slovensku, keď okrem iných zanikli napr. divadlá v Žiline a Trnave. Opätovná profesionalizácia divadelnej činnosti v meste sa datuje rokom 1979, keď Ministerstvo kultúry SSR rozhodnutím zo dňa 18.5.1979 zriadilo "Súbor pre deti a mládež - pobočná scéna Spišská Nová Ves", ako organizačnú súčasť Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Posledným medzníkom na ceste profesionálneho slovenského divadla v Spišskej Novej Vsi bol 1. január 1992, keď došlo k oddeleniu umeleckého súboru od DJZ v Prešove a započatiu samostatnej činnosti pod názvom Spišské divadlo.

V súčasnosti Spišské divadlo - v zmysle svojho štatútu - ako kultúrno-výchovná a umelecká inštitúcia inscenačne pripravuje, vytvára a verejne predvádza divadelné predstavenia pre deti predškolského a školského veku, pre mládež ale i pre dospelého diváka v regióne Spiša, ale i mimo neho s dôrazom na všetky formy a žánre klasického moderného a alternatívneho umenia.

Kapacita divadla:

300 miest

Útvar programu, marketingu a propagácie zabezpečuje:

 • organizovanie predstavení pre verejnosť i pre kolektívy
 • sprostredkovanie predstavení iných umeleckých telies a jednotlivcov
 • prenájom priestorov (divadelná sála, klub divadla) na kultúrne a spoločenské podujatia podnikov a organizácií, (foyer divadla) na výstavy a prezentácie
 • technické zabezpečenie podujatí aj mimo SD
 • zapožičiavanie kostýmov 

Predpredaj vstupeniek:

 • denne od 8.00 do 17.00 hod. na vrátnici SD - 417 32 71
 • hodinu pred predstavením vo foyeri Sp. divadla 

Rezervácia vstupeniek:

 • do 24 hod. pred predstavením
 • denne od 8.00 do 16.00 na tel.: 053/417 32 75
 • nonstop cez internet s potvrdením
 • e-mail: prevadzka(at)spisskedivadlo.sk
 • skupinové objednávky alebo rezervácie
  na tel. čísle 053/417 32 75, 053/417 32 71