dnes je 28.07.2015, meniny má Krištof
 
   Spišská Nová Ves
Graffiti Spiš 2015Spišských 333 ExtremeKultúrne leto 2015Stála expozícia: Jozef Hanula

Aktuality

Oprava ruín kartuziánskeho kláštora

Občianske združenie KLÁŠTORISKO organizuje každoročne dobrovoľnícku akciu na záchranu a opravu ruín kartuziánskeho kláštora. Pridajte sa aj Vy k dobrovoľníkom a získajte nevšedné zážitky a skúsenosti!

Chrobáky opäť v našom meste

31. 7. až 2. 8. 2015 sa uskutoční jubilejný Medzinárodný zraz vozidiel Volkswagen so vzduchom chladenými motormi „CHROBÁK 2015“.

Brazília 6 Biómov, 28. 7. - 31. 8. 2015

Veľvyslanectvo Brazílie a Mesto Spišská Nová Ves pozývajú na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 28. júla o 16.00 hod. v Multicentre, Nábrežie Hornádu 14 v Sp. Novej Vsi.

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny, 10. - 12. 8. 2015

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesta:

UPOZORNENIE PRE OBČANOV MESTA A MAJITEĽOV POZEMKOV V ZÁHRADKÁRSKYCH OSADÁCH

Mestský úrad Spišská Nová Ves touto cestou podáva informáciu o písomnej požiadavke Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a...

Letný autobus na Spiši a v Slovenskom raji

Od soboty 4. júla 2015 premáva zo Spišskej Novej Vsi do Hrabušíc - časť Píla a späť Letný autobus ako nová služba turistom v letnej sezóne 2015.

Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015, hlasovanie do 31. 10. 2015

Podľa priebežného poradia sa k 1. 7. 2015 nachádza Spišská Nová Ves na 4. mieste. Podporte svoje mesto hlasovaním do 31. 10. 2015 do 12.00 hod.

Informátor august 2015

Harmonogram odstávok tepelných zariadení EMKOBEL, a. s., Spišská Nová Ves v letnom období 2015

Názov tepelného zariadenia

Odstávka tepelného zariadenia

TARČA 2 - Dubová

1. 6. - 5. 6. 2015

TARČA 3 - Topoľová

1. 6. - 5. 6. 2015

VÝCHOD 1 - Fr. Kráľa

8. 6. - 12. 6. 2015

VÝCHOD 2 - Slovenská

8. 6. - 12. 6. 2015

J. FABINIHO

15. 6. - 19. 6. 2015

LEVOČSKÁ

15. 6. - 19. 6. 2015

ZÁPAD 1 - Strojnícka

22. 6. - 26. 6. 2015

ZÁPAD 2 Duklianska

22. 6. - 26. 6. 2015

RÁZUSOVÁ

29. 6. - 3. 7. 2015

ZÁPAD 3  Kolárska

29. 6. - 3. 7. 2015

MIER 1 - Komenského

6. 7. - 10. 7. 2015

MIER 4 - Štúrovo nábrežie

6. 7. - 10. 7. 2015

MIER 5 - Tr. 1 mája 20

13. 7. - 17. 7. 2015

MIER 6 - J. Wolkera 26

13. 7. - 17. 7. 2015

PANORÁMA

20. 7. - 24. 7. 2015

HVIEZDOSLAVOVA

20. 7. - 24. 7. 2015

MESTSKÝ ÚRAD

27. 7. - 31. 7. 2015

Termíny odstávok tepelných zariadení:
Z dôvodu rekonštrukcie elektrických rozvádzačov a výmeny časti vonkajších rozvodov odstávka od dodávky teplej vody bude oznámená dodatočne na týchto tepelných zariadeniach:

HURBANOVA, MIER 2 - J. Wolkera 9, BANÍCKA, MIER 3 - Tr. 1 mája 37, E. M. ŠOLTÉSOVEJ, TARČA 1 - Agátová

Ing. Marián Bubeník, vedúci technického útvaru

Dodatok č. 1 k HARMONOGRAMU odstávok tepelných zariadení EMKOBEL, a. s., Spišská Nová Ves v letnom období 2015

Z  dôvodu rekonštrukcie elektrických rozvádzačov dodatočne oznamujeme odstávku od   dodávky teplej vody na týchto tepelných zariadeniach:

 

Názov tep. zariadenia

Odstávka tep. zariadenia

BANÍCKA

10. 8. 2015 – 14. 8. 2015

HURBANOVA

17. 8. 2015 – 21. 8. 2015

E. M. ŠOLTÉSOVEJ

24. 8. 2015 – 28. 8. 2015

Ing. Marián Bubeník, vedúci technického útvaru

Aktuálny zoznam evidovaných psov v meste Spišská Nová Ves

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v meste Spišská Nová Ves podlieha evidencii, ktorú vedie Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi. Majiteľ je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 90. dňa držby psa. Evidencia pozostáva z udania potrebných údajov vyplnením tlačiva, predloženia očkovacieho preukazu a pri registrácii nového psa z obdŕžania evidenčnej známky. Tlačivo je k dispozícii na Mestskom úrade, Štefánikovo námestie č. 1, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, II. posch., č. dv. 24 alebo na tejto webovej stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie. Po vyplnení je potrebné tlačivo doručiť na uvedenú adresu MsÚ - vybavuje Viera Kardošová, tel. č. 053/415 23 39.