dnes je 17.04.2014, meniny má Rudolf
 
   Spišská Nová Ves
Goraľu cy či ne žaľZOO otvára svoju 25. sezónuKráľovstvo bábik
Veselé veľkonočné sviatky!

Aktuality

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektrickej energie, 22., 23., 24. a 25. 4. 2014

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesta Spišská Nová Ves:

Fond GSK vyhlasuje Jarnú výzvu 2014, požiadať o finančnú podporu môžete do 23. 5. 2014

Neziskové organizácie z celého Slovenska môžu teraz opäť zažiadať o finančný grant z Fondu GSK na projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti. Fond GSK...

„Do práce na bicykli“ - súťaž, 1. - 31. 5. 2014

Do súťaže je možné sa zaregistrovať vyplnením prihlasovacieho formulára do 27. 4. 2014.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v termíne od 14. apríla do 30. júna 2014 vo vybraných domácnostiach v Spišskej Novej Vsi zisťovať informácie o ich príjmoch a životných podmienkach.

Slovanský raj 2014, prihlášky do 15. 4. 2014

28. 6. - 28. 7. 2014 - Medzinárodný festival výtvarnej a hudobnej tvorby, športu a cestovného ruchu, detských projektov

22. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, 24. 4. 2014

Primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva 22. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24. apríla 2014 (štvrtok) o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke...

Gymnazisti v európskom parlamente

V dňoch 26. až 28. marca 2014 skupina dvadsiatich štyroch gymnazistov pod vedením RNDr. Anežky Novačekovej, Mgr. Moniky Pirháčovej a koordinátora projektu Jakuba Panulina reprezentovala Slovensko na zasadnutí mládežníckeho parlamentu...

Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Dlžníci uvedení podľa stavu pohľadávok k 31. 12. 2013, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €:

Aká bola návštevnosť stránky v roku 2013?

Predkladáme Vám prehľad návštevnosti stránky www.spisskanovaves.eu v uplynulom roku 2013 podľa štatistického nástroja Google Analytics.


Desať najnavštevovanejších stránok

1.

Spišská Nová Ves

329563

2.

Inzercia

138035

3.

MHD

126466

4.

Detail akcie

68964

5.

Katalóg firiem

43974

6.

Burza práce

40366

7.

Ičko / Ročník 2013

30158

8.

Kino Mier

29472

9.

Občan

24120

10.

Program kín

16173