dnes je 27.05.2016, meniny má Iveta
 
   Spišská Nová Ves
Stanislav Štepka: „Zmiešaná štvorhra“Zraz veteránovMesto plné detíKam za kultúrou v meste Spišská Nová Ves

Aktuality

Večerný beh mestom - Štafeta RIO 2016, 3. 6. 2016

Mesto Spišská Nová Ves organizuje už XXVI. ročník tohto obľúbeného športového podujatia so začiatkom o 15.00 h na Letnej ul. pri Redute.
...

Vydražte si americké šaty!

Z Youngstownu, od našej partnerskej organizácie Youngstown - Spišská Nová Ves Sister Cities Program, Inc. (www.youngstownsistercities.com) k nám pricestoval balík nových šiat (rušili tam butik), ktoré sme sa rozhodli dať do charitatívnej...

Pozor, od 1. 5. 2016 spol. Eurobus zmenila cestovný poriadok

Od 1. 5. 2016 sú v platnosti zmenené cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy na linkách č. 2, 3, 4, 8, 10, 15 a 16.

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta, máj - jún 2016

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...

Informátor apríl 2016

VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY
na zhotovenie
Pamätníka elektrifikácie Spišskej Novej Vsi,
ktorý bude zároveň poctou významnému rodu Münnich

V roku 2014 uplynulo 120. výročie elektrifikácie mesta Spišská Nová Ves, pričom prvý pokus o osvetlenie námestia sa udial v noci z 1. na 2. decembra 1894. 6. decembra sa už svietilo elektricky na Hlavnej ulici a v kasíne. Mesto prevzalo práce 21. decembra 1894. Pokusne bola v tomto roku elektrifikovaná aj Praha. Mnohé hlavné mestá Európy boli elektricky osvetlené až následne, dokonca Bratislava bola elektrifikovaná až o šesť rokov neskôr ako Spišská Nová Ves. V roku 1918 boli elektrickou energiou zásobované len 2 % miest a obcí. To znamená, že mesto Spišská Nová Ves tento významný vynález využívalo celých 24 rokov skôr. Spišskonovoveskí predchodcovia boli v tomto pokrokoví. Hlavne nemecké rody, ktoré tento pokrok v regióne presadzovali. Formou verejnej zbierky na zhotovenie nového pamätníka si chce Spišská Nová Ves pripomenúť tento významný medzník v jej histórii a uctiť si tak súčasne pamiatku rodiny Münnich, ktorá sa o elektrifikáciu a rozvoj mesta významne pričinila.

Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená dňa 30. septembra 2015 poslancami Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi a bude prebiehať do 30. septembra 2018.

V  roku 2018 si Spišská Nová Ves pripomenie 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste a pri tejto príležitosti by mal byť odhalený aj nový pamätník. Je pripravených niekoľko alternatív, ako by nový pamätník mohol vyzerať. Bude to samozrejme závisieť od množstva vyzbieraných prostriedkov.

Prispieť do dobrovoľnej finančnej zbierky môže každý, a to dvomi spôsobmi:

1.  vkladom alebo prevodom na bankový účet č.
IBAN: SK68 5600 0000 0034 0042 5044, SWIFT: KOMASK2X
, vedený v Prima banke Slovensko, a. s.,

2.  vkladom do zapečatených označených pokladničiek uložených v podateľni Mestského úradu – Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves, č. dv. 106, prízemie alebo na sekretariáte primátora mesta v budove Radnice – Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves, prízemie. Peňažné príspevky budú komisionálne vyberané raz mesačne za účasti hlavného kontrolóra mesta, vedúcej finančného oddelenia a pokladníčky MsÚ a bezodkladne vložené na účet uvedený vyššie.

O priebehu, výsledkoch zbierky a použití získaných finančných prostriedkov bude občanov informovať primátor mesta zverejnením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu vždy po ukončení každého kalendárneho roka.

Za Vaše príspevky vopred ďakujeme.