dnes je 19.08.2017, meniny má Lýdia
 
   Spišská Nová Ves
Živé sochyDni mesta a Trh ľudových remesielKultúrne leto 2017Umenie v parku

Aktuality

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta august, september 2017

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...

Dni cyklistiky na Spiši, 2. - 3. 9. 2017

2. 9. 2017 - časovka Novoveská Huta - Grajnár - Hnilčík
3. 9. 2017 - časovka na mestskom okruhu + verejné preteky

Výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta, odborného pracovníka a pracovníka komunitného centra

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. 8. 2017. Výberové konanie sa uskutoční 12. 9. 2017 o 8.30 h.

Výberové konanie na 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka a 3 pracovné miesta terénneho pracovníka

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. 8. 2017. Výberové konanie sa uskutoční 11. 9. 2017.

S prázdnou taškou sa do školy nechodí

Slovenská katolícka charita v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravila aj v tomto roku zbierku školských pomôcok v termíne 1. 6. - 31. 8. 2017.

Zisťovanie údajov o používaní palív v domácnostiach prostredníctvom Štatistického úradu SR

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického...

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...