Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesEdičná činnosť > Medaile a mince

Medaile a mince

2008

Príležitosti 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste bola vydaná pamätná medaila a minca.

Obe, medaila i minca, boli vyrazené v Mincovni Kremnica, š. p. K návrhu motívov medaile i mince sa mali možnosť vyjadriť členovia komisie, venujúci  sa histórii profesionálne. V tejto komisii nemohli chýbať: dlhoročný pedagóg a historik, súčasný predseda Spišského dejepisného spolku Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, riaditeľ Štátneho archívu v Levoči PhDr. František Žifčák, predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti (pobočka Svit - Tatry) PhDr. Marián Soják, riaditeľka pobočky Štátneho archívu v Spišskej Novej Vsi Mgr. Nina Palková, vedúca dokumentačného oddelenia Múzea Spiša Dana Rosová, majiteľ Numizmatickej predajne Peter Endel a poslankyňa MsZ Mgr. Jolana Prochotská.

Na základe ich návrhu a postupných pripomienok boli pripravené grafické návrhy v ateliéri Mincovne Kremnica, š. p., autorom ktorých je Štefan Novotný.

Medaila

Na averze medaile, pod názvom Prvá písomná správa 1268, je centrálnym motívom  naše námestie s jeho dominantami. Motív zvýrazňuje tvar stredovekého námestia v tvare šošovky, resp. ihly. Nachádza sa tam i motív zdobeného slovanského hrnca z 9. storočia indikujúci pôvodné slovanské osídlenie (osada Iglov) a znak Spoločenstva Spišských Sasov (zo stredovekej pečate), ktorý dokladá založenie novej osady nemeckými usadlíkmi - Villa Nova. Tá sa stala spolu s Iglovom v 13. storočí základom dnešného mesta.

Na reverze sa nachádza erb mesta, pretože je symbolom mestského spoločenstva už od stredoveku. Pod ním sú v kruhopise názvy mesta: Iglov (pomenovanie pôvodnej slovanskej osady), Villa Nova (osada nemeckých kolonistov) a súčasná podoba názvu mesta - Spišská Nová Ves.

Medaila má okrúhly tvar a hrúbku 5 mm. Povrchová úprava obojstrannej mosadznej medaile s priemerom 60 mm je patinovaná. Vydaná bola v náklade 300 ks.

Minca

Vo väčšom náklade (5 000 ks) bola vyrazená pamätná minca. Novovešťanom bola po prvý krát predstavená počas Dní mesta, kedy ňou primátor mesta PhDr. Ján Volný pokrstil nové CD Petra Stašáka. Rovnako poslúžila i pri krste novej publikácie autorov Márie a Igora Bobákových: Región Spiš.

Na averze mince je zobrazený motív veže Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie a názov mesta Spišská Nová Ves.

Na reverze sa nachádza motív krstiteľnice zo slávnej zvonolejárskej dielne z roku 1549, nachádzajúcej sa v našom rímskokatolíckom kostole.

Minca okrúhleho tvaru je vyrobená z mosadze. Jej priemer je 27 mm, hrúbka 1,6 mm, hmotnosť cca 8 g. Povrchová úprava je lesklá - niklovaná. Zakúpiť si ju môžete v Numizmatickej predajni Petra Endela na Zimnej ulici č. 45.