Dnes je 20.05.2019, meniny má Bernard
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a materskej školy s nástupom od 1. 7. 2019

Primátor mesta podl'a § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
                                                          vyhlasuje
            výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a materskej školy
                                              s nástupom od 1. 7. 2019

Materskej školy, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves
Materskej školy, Gorazdova 28, Spišská Nová Ves
Materskej školy, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves
Materskej školy, Komenského 25, Spišská Nová Ves
Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves
Materskej školy, S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves