Dnes je 17.08.2018, meniny má Milica
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Mesto Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves

s predpokladaným nástupom od 1. 8. 2018

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ
je 31. mája 2018, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 h.
V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty
na obálke.