Dnes je 24.01.2021, meniny má Timotej
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľaZákazky postupom podlimitnej zákazky > Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na Stolárskej ul. 2 v Spišskej Novej Vsi výmenou výplní otvorov

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na Stolárskej ul. 2 v Spišskej Novej Vsi výmenou výplní otvorov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu
Zastúpený: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
IČO: 00329614
DIČ: 2020717875
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:

Meno:   Ing. Peter Susa – vedúci oddelenia výstavby a dopravy
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.:      +42153/4152 333, +421 918/ 341 533
E-mail:  peter.susa(at)mestosnv.sk

Meno:   Ing. Štefan Sanetrik – referent oddelenia výstavby a dopravy
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.:      +421 53/4152 334, +421 917/ 636 224
E-mail:  stefan.sanetrik(at)mestosnv.sk

Meno:   Oxana Kollárova – referentka správy školských zariadení
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.:      +421 53/4152 422
E-mail:  oxana.kollarova(at)mestosnv.sk