Dnes je 19.10.2020, meniny má Kristián
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľaZákazky postupom podlimitnej zákazky > Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor

Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor

Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu 

Zastúpené: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
IČO: 00329614
DIČ: 2020717875
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.

 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:

Miesto: Mestský úrad Spišská Nová Ves
Meno: Mgr. Pavol Biroš
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 915 926 640
E-mail: pavol.biros(at)mestosnv.sk    

 

Poskytovanie súťažných podkladov:
Meno:   Andrea Jančíková – vedúca kancelárie primátora
Adresa: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Tel.:      +421 53/4176 613
E-mail:  andrea.jancikova@mestosnv.sk