Dnes je 20.01.2020, meniny má Dalibor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľaÚradné oznamy > Stavebný úrad

Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom: "Odstránenie systémovej poruchy loggií, Ulica Javorová 12, 13, 14, 15, Spišská Nová Ves", ktorú podalo Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníkov: vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Javorová č. 12, 13, 14, 15, Spišská Nová Ves

Odvolanie voči stavebnému povoleniu pre stavbu s názvom: "Obnova bytového domu, E. M. Šoltésovej 23, 25, Spišská Nová Ves", ktorú podalo Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníkov: vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu E. M. Šoltésovej 23, 25, Spišská Nová Ves

Stavebné úpravy bytu č. 4, Topoľová 1, Spišská Nová Ves

Prestavba bytu v bytovom dome a zmena vnútornej plynofikácie“, Slovenská 26/7, Spišská Nová Ves, v bytovom dome so súpisným číslom 1712, postavenom na parcele CKN-396 v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie ku stavbe s názvom "Záhradná chatka" v záhradkárskej oblasti Brusník na parcelách č. CKN 847/26 a 847/90 v katastrálnom území Spišská Nová Ves

Stavebné úpravy bytu č. 3 na ul. Ing. Straku 6, SNV - Marta Dubiňáková, Ing. Straku 2179/6, SNV

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania na stavbu s názvom „Obnova bytového domu Tkáčska 8, 9, 10, Spišská Nová Ves“

Rozšírenie záhradkárskej osady - výmena trafostanice a elektronické rozvody NN siete 

Spišská Nová Ves - 9 krokov