Dnes je 15.11.2019, meniny má Leopold
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľaÚradné oznamy > Stavebný úrad

Stavebný úrad

Stavebné úpravy a prístavba loggií bytového domu Komenského 1, 3, Spišská Nová Ves, so súp. č. 2093, postavenom na parcele CKN-5753 v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves

Odstránenie systémovej poruchy loggií na bytovom dome Štúrovo nábrežie 14, Spišská Nová Ves

Obnova bytového domu E. M. Šoltésovej 23, 25, Spišská Nová Ves, ktorú podalo Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníkov: vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu E. M. Šoltésovej 23, 25, Spišská Nová Ves

Obnova bytového domu Koceľova ul., s. č. 1684 na parcele číslo KN 375, 376, 377 na ul. Koceľovej ulici č. 18, 20, 22 v katastrálnom území Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86  SO 01 – VN vedenie

Preloženie NN vzdušného vedenia na Ul. E. M. Šoltésovej a A. Mickiewicza a úprava nevyhovujúcich domových prípojok

Rozšírenie záhradkárskej osady - výmena trafostanice a elektronické rozvody NN siete 

Spišská Nová Ves - 9 krokov