Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľaÚradné oznamy > Stavebné úpravy

Stavebné úpravy

  • Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu s názvom "Terasa s pevnými základmi" pripojenej k bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 419 na ulici Čsl. armády 19 v Spišskej Novej Vsi