Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľÚradná tabuľaÚradné oznamy > Rozhodnutie líniovej stavby pre Spojstav, v. z. Slovak Telekom

Rozhodnutie líniovej stavby pre Spojstav, v. z. Slovak Telekom