dnes je 18.04.2015, meniny má Valér
 
   Podnikateľ > Projekty

Projekty

Úspešné grantové projekty

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Spišská Nová Ves,
 • Podpora podnikateľskej infraštruktúry v KSK: II. etapa výstavby podnikateľského inkubátora,
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie JV obchvatu mesta - preložka cesty II/533,
 • Rochus - renesancia, oživenie historických a baníckych tradícií na Spiši,
 • Nová kvalita a kapacita starostlivosti o seniorov na Spiši (Dom dôchodcov),
 • Rekonštrukcia objektu Reduty,
 • Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Kúdelník I,
 • S počítačom k lepšej budúcnosti,
 • Otvorená škola Infovek,
 • Monitorovací systém,
 • Zelený projekt,
 • Obnova vojnových hrobov,
 • Vystrojenie rómskej občianskej stráže v lokalite Vilčurňa,
 • Rekonštrukcia objektu materskej školy v rómskej osade Vilčurňa.