Dnes je 16.07.2019, meniny má Drahomír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľMestská polícia > Stanica pre odchyt túlavých zvierat

Stanica pre odchyt túlavých zvierat

Stanica pre odchyt túlavých zvierat


Kontakt:
MESTSKÁ POLÍCIA
Školská ul. č. 1
052 70  Spišská Nová Ves

T. č.: +421 53/44 220 30, +421 53/44 220 32
Tiesňové volanie: 159

Pracovisko:
Stanica pre odchyt túlavých zvierat
Cintorínska 3298/2d
052 01 Spišská Nová Ves

 

Pracovníci:

Peter Juríček
Roman Hradiský
Daniela Dzurňáková 

T. č.: 0905 349 152


Pracovná doba
pre zamestnancov SPOTZ:
pondelok 8.00 – 20.00 – sanitárny deň
utorok – nedeľa – 8.00 – 20.00 h

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995. Jej hlavnou úlohou je vykonávať odchyt zvierat, keď nie je možné túlavé zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou.

SPOTZ má dve časti: a) Karanténna stanica
                                  b) Útulok pre zvieratá

Zamestnanci SPOTZ sa riadia vo svojej práci prevádzkovými poriadkami, ktoré sú schválené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Spišskej Novej Vsi. Starostlivosť o odchytené zvieratá v SPOTZ je zabezpečená v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Otváracie hodiny pre verejnosť, možnosť venčenia psíkov

Streda, štvrtok a piatok 15.00 -17.00 hod.
Sobota, nedeľa a sviatky 10.00 – 12.00 hod.
utorok – piatok   13.00 – 16.00 hod.

Ponuka psíkov z mestského útulku na adopciu:

AKTUÁLNU PONUKU PSÍKOV NA ADOPCIU nájdete na facebookovej stráne: https://www.facebook.com/snvutulok/ v sekcii Fotky/Aktuálna ponuka psíkov. 

V prípade záujmu o adopciu alebo venčenie psíkov volajte, prosím, na t. č. +421 905 349 152.  Ak je číslo nedostupné, zamestnanec útulku nepracuje.

Každý odchytený psík prešiel komplexným veterinárnym vyšetrením, je zaočkovaný a začipovaný.