Dnes je 25.09.2020, meniny má Vladislav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Podnikateľ > Inštitúcie

Inštitúcie

Colný úrad
tel.: 053/446 69 58

Daňový úrad
tel.: 053/417 91 02, fax: 053/442 43 27

web stránka

Dobrovoľný záchranný systém T.O.R. RESCUE
tel.:0903 612 703, 0903 612 439
web: http://www.torrescue.sk/galeria.html
email: snv1(at)torrescue.sk

Dom humanity Nádej
tel.:053/417 72 11, 442 38 30, fax: 053/442 38 27

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves
tel.: 150, 112

Informácie o doprave (vlaky, autobusy)
tel.: 12 111

Kino Mier
tel.: 053/442 87 66

Linka dôvery
tel.: 0905 290 150, 055/644 15 55

Linka dôvery mládeže Košice - nonstop
tel.: 055/622 23 23

Linka dôvery - Nezábudka - nonstop - psychologické poradenstvo
tel.: 0850 111 022

Linka dôvery pre toxikomanov
tel.: 02/54 77 63 79

Linka detskej istoty
tel.: 0800 112 112

Linka záchrany života
tel.: 0850 11 13 13

Linka dôvery pre obete domáceho násilia
tel.: 02/62 24 99 14, pohotovostný mobil: 0905 463 425

Mestská polícia
tel.: 053/442 20 30 - stála služba, 159 - bezplatné volanie

Mestské kultúrne centrum
tel.: 053/44256 52, 4299 250, 4299 251, fax 053 44 671 52

Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves
tel.: 053/418 28 62

Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 13 87
opu.sn(at)3s.land.gov.sk
michal.novysedlak.psn(at)3s.land.gov.sk

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves
tel.: 053/441 00 42

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves
tel.: 053/441 09 14
fax: 053/446 50 05

Okresná prokuratúra
tel.: 053446 10 94, 442 27 48
w3.computel.sk

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR
Elektrárenská 1
tel. 0961 741 111, 0961 743 109, 0961 743 149

www.minv.sk

Okresný súd
tel.: 053/417 11 11
fax: 053/442 45 37

Pomoc motoristom v núdzi
tel.:18 124

Poruchy
Elektrina 0800 166 151
Plyn 0850 111 727
Voda 053/446 17 35

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/48 13 201, 053/48 13 200

Sloboda zvierat
tel.: 16 187

Slovenský Červený kríž - územný spolok Spiš
tel.:/fax: 053/446 29 57, mobil: 0903 558 939
email: sus.spisska(at)redcross.sk

Správa katastra Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 40 91, 442 51 44, 446 34 20
www.kataster.sk

Správa telovýchovných zariadení - STEZ
tel: 053/442 62 40
fax: 053/446 47 56
 

Správa školských zariadení
tel.: +421-53-442 11 05

Turistické informačné centrum
Letná 49
tel.: 053/429 82 93
tel./fax: 053/442 82 92
email: tic@mestosnv.sk
www.spisskanovaves.eu/tic 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
tel.: 053/418 31 11
Fax: 053/442 61 40
www.upsvarsn.szm.sk

Veterinárna klinika
Duklianska 46
tel.: 053/446 26 23

Záchranná zdravotnícka služba
tel.: 155, 112, 053/442 44 44

Poradenské centrum pre dospelých
Nábrežie Hornádu č. 14, II. poschodie, č. dv. 210
e-mail: tutor.sn(at)nuczv.sk
www.nuczv.sk