Dnes je 25.09.2020, meniny má Vladislav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Podnikateľ > Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Mestský úrad Spišská Nová Ves

Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4152 316, 4152 340
Fax: 053/446 36 54

Mestský úrad Spišská Nová Ves - RADNICA

Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4176 610, 4176 611
Fax: 053/442 69 80

Menný zoznam >>

Ďalšie pracoviská mesta Spišská Nová Ves

Dom humanity Nádej
Tehelná ulica
+421-53-442 75 19
viera.mikolajova(at)mestosnv.skMestské kultúrne centrum - MKC
Radničné nám. 4
+421-53-429 92 50 - riaditeľ
+421-53-429 92 51 - zástupca
+421-53-446 32 49 - vrátnica
+421-53-442 56 52 - sekretariát
mkc@stonline.sk
www.mkc.snv.sk

Kino Mier
+421 53 442 87 66
kinomiersnv(at)stonline.sk
www.mkc.snv.sk/stranka/kino-mier


Multifunkčné banícke a energetické centrum

Nábrežie Hornádu
053 4152 916


Správa telovýchovných zariadení - STEZ
Sekretariát
Tel.: +421-53-442 62 40

Fax: +421-53-446 47 56
stez@stez.sk
www.stez.sk

Správa školských zariadení
Sekretariát
+421-53-442 11 05
ssz(at)centrum.sk
www.ssz.snv.sk

Správa trhoviska
Radničné námestie
+421-53-446 10 96

Správa cintorínov
+421-53-415 29 14
livia.klacikova(at)mestosnv.sk
adriana.bartkova(at)mestosnv.sk
marek.marchyn(at)mestosnv.sk


Turistické informačné centrum - TIC
Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
+421-53-429 82 93
Tel./fax: +421-53-442 82 92
tic@mestosnv.sk
tic@spisskanovaves.eu
www.spisskanovaves.eu/tic

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava, d. p. SNV

Zimná 48
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4152 915

TV Reduta
Radničné nám. 4
tvreduta(at)tvreduta.sk
www.snv.sk

Redaktori
+421-53-442 72 41
redakcia(at)tvreduta.sk
Videotext a teletext
+421-53-441 13 73
teletext(at)tvreduta.sk


Zoologická záhrada - ZOO
Sekretariát
+421-53-446 26 31
zoosnv(at)zoosnv.sk

www.zoosnv.sk


Mestská polícia
tel.: 053/442 20 30 - stála služba, 159

Dôležité adresy a telefóny

Colný úrad
tel.: 055/61122 62-64, fax: +421 53 446827, Email: cu5671(at)colnasprava.sk

Daňový úrad
tel.: 053/415 61 02, fax: 053/442 43 27

web stránka

Dobrovoľný záchranný systém T.O.R. RESCUE
tel.:0903 612 703, 0903 612 439
web: http://www.torrescue.sk/

e-mail: snv1(at)torrescue.sk

Dom humanity Nádej
tel.:053/417 72 11, 442 38 30, fax: 053/442 38 27

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves
tel.: 150, 112

Informácie o doprave (vlaky, autobusy)
tel.: 12 111

Linka dôvery
tel.: 0905 290 150, 055/644 15 55

Linka dôvery mládeže Košice - nonstop
tel.: 055/622 23 23

Linka dôvery - Nezábudka - nonstop - psychologické poradenstvo
tel.: 0850 111 022

Linka dôvery pre toxikomanov
tel.: 02/54 77 63 79

Linka detskej istoty
tel.: 0800 112 112

Linka záchrany života
tel.: 0850 11 13 13

Linka dôvery pre obete domáceho násilia
tel.: 02/62 24 99 14, pohotovostný mobil: 0905 463 425

OZ HANA - poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
tel.: 0903 404 483 (kontakt pre ženy)
tel.: 0903 404 471 (kontakt pre verejnosť)
pondelok - piatok od 9,00 do 17,00 hod. web:
e-mail: ozhana.snv@mail.com
www.ozhana.sk

Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves
tel.: 053/418 28 62

Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 13 87
opu.sn(at)3s.land.gov.sk
michal.novysedlak.psn(at)3s.land.gov.sk

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves
tel.: 053/441 00 42

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves
tel.: 053/441 09 14
fax: 053/446 50 05

Okresná prokuratúra
tel.: 053 446 10 94, 442 27 48

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR
Elektrárenská 1
tel. 0961 741 111, 0961 743 109, 0961 743 149

www.minv.sk

Okresný súd
tel.: 053/417 11 11
fax: 053/442 45 37

Pomoc motoristom v núdzi
tel.: 18 124

Poruchy - pohotovostné služby
Voda a kúrenie: 0905 215 732 (Správcovská firma, s. r. o.)
Oprava verejného osvetlenia: 053/446 62 66 (Brantner Nova, s. r. o.)
Výťahy, voda, ústredné kúrenie, elektro: 053/443 25 03, 0905 499 881 (BD SNV)
Plynové zariadenia: nepárny týž. 0905 534 800, párny týž. 0905 241 080 (BD SNV)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 49 58, fax: 053/442 58 26
e-mail: sn.sekretariat(at)uvzsr.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/48 13 201, 053/48 13 200

Sloboda zvierat
tel.: 16 187

Slovenský Červený kríž - územný spolok Spiš
tel.:/fax: 053/446 29 57, mobil: 0903 558 939
e-mail: sus.spisska(at)redcross.sk

Správa katastra Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 40 91, 442 51 44, 446 34 20
http://katastralny.urad-online.sk/

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
regionálne centrum Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4190115, Fax: 053/4426709
E-mail: secretary.snv(at)geology.sk; secretary.gal(at)geology.sk
www.geology.sk/rc/snv/index.php

 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
tel.: 053/418 31 11
fax: 053/442 61 40
www.upsvarsn.szm.sk

Veterinárna klinika
Duklianska 46
tel.: 053/446 26 23

Záchranná zdravotnícka služba
tel.: 155, 112, 053/442 44 44