Dnes je 16.08.2018, meniny má Leonard
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Účasť na trhoch > Vianočný trh

Vianočný trh

27. VIANOČNÝ TRH


Názov akcie:                 
27. Vianočný trh

Termín konania:            8. - 10. december 2017 (piatok - nedeľa)

Miesto konania:             Spišská Nová Ves - Letná ulica (pešia zóna)

Usporiadateľ:                Mesto Spišská Nová Ves

Kontaktná adresa:
        Mestský úrad
                                       Štefánikovo námestie 1
                                       052 70  Spišská Nová Ves

Telefón:                          053/415 21 27, 

                                       e-mail: brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

 

Účasť na 27. Vianočnom trhu

Účastníci

1. Účastníkmi na 27. Vianočnom trhu (ďalej len „Vianočný trh“) môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a organizačného poriadku.

2. Usporiadateľ a organizačný výbor si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.

Základné pojmy

1. Účastník trhu môže predaj a poskytovanie služieb vykonávať na trhovom mieste, ktorým je priestranstvo dočasne určené na takýto predaj.

2. Trhovým miestom nie sú brány, dvory a nádvoria objektov priľahlých k ulici, ktorá je miestom konania trhu, respektíve pozemky priľahlé k tejto ulici.

3. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Vianočného trhu nepovoľuje. Porušovanie tohto ustanovenia bude sankcionované podľa platných právnych predpisov.

Podmienky

1. Vianočný trh je organizovaný formou prihlášok a voľným predajom miest. Na základe prihlášok budú  prideľované predajné miesta žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne alebo osobne požiadali o prihlášku, účasť na Vianočnom trhu, v termíne do 15. 10. 2017.

Predajné miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú určené na voľný predaj.

Na každý trh sa podáva samostatná  žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).

2. Ďalšie podmienky účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku, ktorý sa žiadateľom doručuje spolu s tlačivom prihlášky na základe žiadosti podanej v termíne do 15. 10. 2017 a výberu účastníkov s prihliadnutím na kapacitné možnosti.