Dnes je 20.09.2019, meniny má Ľuboslav(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Účasť na trhoch > Vianočný trh

Vianočný trh

28. VIANOČNÝ TRH


Názov akcie:                 
28. Vianočný trh

Termín konania:            7. - 9. december 2018
                                      (piatok - nedeľa)

Usporiadateľ:                Mesto Spišská Nová Ves

Kontaktná adresa:
        Mestský úrad
                                       Štefánikovo námestie 1
                                       052 70  Spišská Nová Ves

Trhové miesta:              Spišská Nová Ves
                                       Letná ulica (pešia zóna)
                                       (ďalej len trhové miesto)

Kontakt:                          Tel.: 053/4152 127
                                       E-mail: brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

 

Účastníci                    

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a organizačného poriadku.

Podmienky        

      1.  Usporiadateľ a organizačný výbor si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.

       2. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Vianočného trhu nepovoľuje.

       3. Vianočný trh je organizovaný formou prihlášok. Na základe prihlášok budú prideľované trhové miesta žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne alebo osobne požiadali o prihlášku (účasť) na Vianočnom trhu, v termíne do 18. 10. 2018. Na každý trh sa podáva samostatná žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).

       4. Ďalšie podmienky a povinnosti účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku a v prílohe, ktoré sa žiadateľom doručujú spolu s tlačivom prihlášky na základe žiadosti podanej v termíne do 18. 10. 2018 a výberu účastníkov s prihliadnutím na kapacitné možnosti.