Dnes je 13.11.2019, meniny má Stanislav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Účasť na trhoch > Spišský trh

Spišský trh

Základné ustanovenia, podmienky a povinnosti


Názov akcie:
              64. SPIŠSKÝ TRH


Termín konania:        18. - 21. júl 2019 (štvrtok - nedeľa)

Miesto konania:         Spišská Nová Ves - Letná a Zimná ulica,
                                  Radničné námestie, Štefánikovo námestie, 
                                  Elektrárenská ulica, Školská ulica 
                                  a Ing. O. Kožucha


Usporiadateľ:            Mesto Spišská Nová Ves

Kontaktná adresa:     Mestský úrad
                                  Štefánikovo námestie 1
                                  052 70  Spišská Nová Ves


Telefón:
                     053/4152 127 (spotrebný tovar, občerstvenia a pod.)
                                  e-mail: brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

Telefón:                     053/4176 627 (zábavné zariadenia, atrakcie)
                                  e-mail: marcela.baluchova(at)mestosnv.sk


Trhové miesta:
       

Spišská Nová Ves - cesty, komunikácie a verejné priestranstvá (ďalej len „trhové miesto“) na uliciach:
Letná a Zimná ulica, Radničné námestie, Štefánikovo námestie, Elektrárenská ulica, Školská ulica, Ul. Ing. O. Kožucha

 

Účastníci:                 

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a organizačného poriadku.

        

Podmienky 

     1.  Usporiadateľ a organizačný výbor si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.

     2. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Spišského trhu nepovoľuje.

     3. Spišský trh je organizovaný formou prihlášok. Na základe prihlášok budú prideľované trhové miesta  žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne alebo osobne požiadali o prihlášku (účasť) na Spišskom trhu v termíne do 15. mája 2019. Na každý trh sa podáva samostatná žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).

     Trhové miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú v prípade ďalšieho záujmu o účasť, žiadateľom k dispozícií jeden deň pred konaním trhu.

      4. Na každý trh sa podáva samostatná žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).

      5.  S prihliadnutím na všeobecné, technické, hygienické a prevádzkové podmienky trhového miesta (miesto konania), nebudú vydávané povolenia na umiestnenie atrakcií so živými zvieratami, respektíve vykonávanie činnosti so živými zvieratami.

      6. Ďalšie podmienky účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku, ktorý sa žiadateľom doručuje spolu s tlačivom prihlášky na základe žiadosti podanej podľa „podmienok“ v ods. 3.

      Žiadateľom, ktorým s prihliadnutím na kapacitné možnosti bude žiadosť zamietnutá, sa doručuje písomné vyrozumenie.

Fotografie