dnes je 18.04.2014, meniny má Valér
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Účasť na trhoch > Spišský trh

Spišský trh

Termín

59. SPIŠSKÝ TRH
17. - 20. 7. 2014 (štvrtok - nedeľa)

 

Miesto konania

Spišská Nová Ves - Letná ulica a Zimná ulica, Radničné námestie, Štefánikovo námestie, Elektrárenská ulica, Školská ulica, ulica Ing. O. Kožucha

Usporiadateľ

Mesto Spišská Nová Ves

Kontaktná adresa
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 70  Spišská Nová Ves

Brigita Sopková - spotrebný tovar, občerstvenia a pod.
Tel. č.: 053/415 21 27 
E-mail: brigita.sopkova(at)mestosnv.sk
 
 
Ing. Marcela Baluchová - zábavné zariadenia, atrakcie
Tel. č.: 053/417 66 27 
E-mail: marcela.baluchova(at)mestosnv.sk


Účasť na 58. Spišskom trhu

Účastníci
1. Účastníkmi 58. Spišského trhu (ďalej len "Spišský trh") môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky tohto organizačného poriadku.           

2. Usporiadateľ a organizačný výbor si vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.

Základné pojmy
1. Účastník trhu môže predaj a poskytovanie služieb vykonávať na trhovom mieste, ktorým je priestranstvo dočasne určené na takýto predaj (cesty, miestne komunikácie a priľahlé verejné priestranstva ulíc, ktoré sú miestom konania trhu).

2. Trhovým miestom nie sú brány, dvory a nádvoria objektov priľahlých k uliciam, ktoré sú miestom konania trhu, respektíve pozemky priľahlé k týmto uliciam.

3. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Spišského trhu nepovoľuje. Porušovanie tohto ustanovenia bude sankcionované podľa platných právnych predpisov.

Podmienky
1. Spišský trh je organizovaný formou prihlášok a voľným predajom miest. Na základe prihlášok budú prideľované predajné miesta žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne požiadali o prihlášku - účasť na Spišskom trhu - v termíne do 5. 5. 2013.

Predajné miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú určené na voľný predaj, tieto bude usporiadateľ predávať pred konaním trhu, od 17. júla 2013.

2. Na každý trh sa podáva samostatná  žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).

3. Ďalšie podmienky účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky budú upravené v organizačnom poriadku, ktorý bude žiadateľom doručený spolu s tlačivom prihlášky na základe žiadosti.

 

Viac fotografií nájdete v sekcii Fotogaléria / Fotogaléria akcií a podujatí 

Fotografie