dnes je 08.02.2016, meniny má Zoja
 
   PodnikateľAko vybaviť ...? > Trvalý/prechodný pobyt

Trvalý/prechodný pobyt

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení, udeľuje občanom trvalý pobyt za predpokladu splnenia podmienok uvedených v tomto zákone § 3, ktorými sú:

  • predloženie platného občianskeho preukazu alebo potvrdenia o občianskom preukaze,
  • platného cestovného dokladu SR alebo osvedčenia o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz,
  • dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova v nájme.

Žiadosti vybavuje organizačné oddelenie Mestského úradu, referát evidencie obyvateľov, Štefánikovo nám. 1, Sp. Nová Ves, prízemie.

Klientov vybavujeme na vyššie uvedenej adrese v úradných hodinách: pondelok, utorok, štvrtok od 7.30 do 15.30, v stredu od 7.30 do 16.30 a v piatok od 7.30 do 14.30 (obedňajšia prestávka 11.30 - 12.30 hod.).

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, prízemie

Lehota vybavenia

Na počkanie.

Poplatky

Bez správneho poplatku.

Potrebné doklady