dnes je 27.07.2017, meniny má Božena
 
   PodnikateľAko vybaviť ...? > Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností

Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností

Podľa par. 1 ods. l Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je mesto Spišská Nová Ves samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Nadobúdanie, prevody majetku a hospodárenie s majetkom mesta bližšie upravujú

Vybavuje:

Oddelenie správy majetku mesta, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 1. poschodie


Ing. Marián Kellner, tel. 053/41 52 243 marian.kellner(at)mestosnv.sk
Ing. Miroslav Krotký, tel. 053/41 52 242, miroslav.krotky(at)mestosnv.sk
Ing. Ľubomír Andráš, tel. 053/41 52 251, lubomir.andras@mestosnv.sk