Dnes je 22.02.2020, meniny má Etela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Vybavuje

 • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves
  Katarína Lačná
  , t. č. 053 4152 215, katarina.lacna(at)mestosnv.sk
 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia;
 • umiestnenie stavebného zariadenia; umiestnenie skládky
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto);
 • Oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad, štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves
Ing. Milan Mucha, t. č. 053 4152 332, milan.mucha(at)mestosnv.sk

Ing. Ivan Jacko, t. č. 053 4152 331, ivan.jacko(at)mestosnv.sk

 1. umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky,
 2. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto)

Tlačivá

 • na MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1
 • na tejto stránke - červená sekcia Občan - Tlačivá na stiahnutie
 • tu >>


Predmetom dane sú:

 • zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,
 • zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
 • stavebné zariadenia,
 • umiestnenie skládok,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Ohlásenie záberu verejného priestranstva, sadzby, spôsob povolenia a vyrubenia dane, ako aj oslobodenia od tejto dane je uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves