Dnes je 05.12.2020, meniny má Oto
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Vybavuje:

  • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

  • Katarína Lačná, t. č. 053 4152 215, č. dv. 203, katarina.lacna(at)mestosnv.sk

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie e odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.
Termín oznamovacej povinnosti je 15 dní odo dňa začatia alebo skončenie prevádzkovania tohto zariadenia.

Tlačivá nájdete na:

  • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203
  • na tejto stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie,

alebo tu:

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení štvrťroka.

Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.