Dnes je 28.01.2020, meniny má Alfonz
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na zastupovanie počas PN - odborný pracovník Komunitného centra v Spišskej Novej Vsi

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, adresa Komunitného centra: Potočná č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves

vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas PN

a)        jedno pracovné miesto odborného pracovníka  Komunitného centra v Spišskej Novej Vsi

 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 31/01/2020 o 8.30 hod. v priestoroch malej zasadačky č. dv. 304, na druhom poschodí mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27/01/2020 do 14:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.