Dnes je 20.01.2020, meniny má Dalibor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľa > Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Spišská Nová Ves je podľa § 6. ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona. 

Verejný obstarávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

IČO: 00329614