Dnes je 22.03.2019, meniny má Beňadik
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľaÚradné oznamy > Stavebný úrad

Stavebný úrad

Rekonštrukcia plynofikácie bytu - zmena spôsobu vykurovania bytu č. 10 na Ulici československej armády č. 16 - bytový dom, súpisné číslo 1429 v Spišskej Novej Vsi

Stavebné úpravy bytu č. 30 v bytovom dome na ulici Za Hornádom č. 6, Spišská Nová Ves

Stavebné úpravy bytu č. 23 na Rázusovej ul. č. 292

Stavebné úpravy bytu č. 19, Trieda 1. mája č. 11, Spišská Nová Ves

Obnova bytového domu Gorazdova 23, 25, Spišská Nová Ves

SNV – sídl. Mier – Komenského ul. - zriadenie NN siete pre garáže

Rozšírenie existujúceho cintorína v Spišskej Novej Vsi, stavebné objekty – SO 01 parkovisko, chodníky a spevnené plochy

Stavebné úpravy v byte panelového domu, Trieda 1. mája č. 11, Spišská Nová Ves, v byte č. 13, v bytovom dome so súpisným číslom 2221, na parcele CKN-6273 v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves

Stavebné úpravy bytu č. 16, v obytnom dome s. č. 2557 na Kollárovej ulici č. 8, na parcele číslo C KN 81 a 82, v katastrálnom území Spišská Nová Ves

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ORIÓN, Spišská Nová Ves - stavba: Ohrev teplej pitnej vody (TPV) pomocou obnoviteľných zdrojov energie (OZE), Gorazdova 2, 4, Spišská Nová Ves

Rozšírenie záhradkárskej osady - výmena trafostanice a elektronické rozvody NN siete 

Spišská Nová Ves - 9 krokov