Dnes je 18.12.2018, meniny má Sláva, Slávka
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľaÚradné oznamy > Ochrana prírody a krajiny

Ochrana prírody a krajiny

Mesto Spišská Nová Ves, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82, ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie svojho záujmu byť účastníkom v začatom konkrétnom správnom konaní (podľa § 82, ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o OPaK), je potrebné písomne, resp. elektronicky doručiť na adresu:

Písomne: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves

Elektronicky: iveta.krajnakova(at)mestosnv.sk,

v lehote určenej pri informácii o začatí uvedených správnych konaní od zverejnenia informácie.

                                                   
                                                         ****

2018

                                                         ****

2017

2016

2015

2014

2013