Dnes je 17.07.2019, meniny má Bohuslav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľaÚradné oznamy > Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Mesto Spišská Nová Ves, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82, ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie svojho záujmu byť účastníkom v začatom konkrétnom správnom konaní (podľa § 82, ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o OPaK), je potrebné písomne, resp. elektronicky doručiť na nasledujúce adresu:

  1. Písomne - Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7,
    Spišská Nová Ves
  2. Elektronicky – iveta.krajnakova(at)mestosnv.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí uvedených správnych konaní od zverejnenia informácie.