Dnes je 07.12.2019, meniny má Ambróz
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanÚradná tabuľaÚradné oznamy > Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Spišská Nová Ves

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Spišská Nová Ves

                                                         Oznam 

Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Spišská Nová Ves sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves“ (ďalej aj „CIZS Spišská Nová Ves“) zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti (Arnutovce, Danišovce, Harichovce, Iliašovce, Letanovce, Lieskovany, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Teplička), ktorí majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS Spišská Nová Ves, môžu kontaktovať zamestnanca mesta: Ing. Darina Paveleková (darina.pavelekova(at)mestosnv.sk, 0534152416309) najneskôr do 10. 12. 2019.

Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v novozriadenom CIZS:

1.      všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),

2.      všeobecný lekár pre deti a dorast  (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria),

3.      lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,

4.      ďalší špecializovaní lekári.

Mesto Spišská Nová Ves má v novozriadenom CIZS v objekte súčasného zdravotného strediska zámer integrovať aj poskytovanie relevantných sociálnych služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať potenciálnych záujemcov o využitie priestorov CIZS Spišská Nová Ves (t. j. aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie ambulantnej alebo terénnej formy sociálnych služieb, aby kontaktovali mesto na vyššie uvedenom kontakte.

Príloha: Zámer realizácie projektu CIZS Spišská Nová Ves, dokument PDF