Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanŠkolstvoZ činnosti škôl > Základné školy

Základné školy

Školské kolo Dejepisnej olympiády

08. 12. 2017

29. 11. 2017 sa na ZŠ Ing. O. Kožucha uskutočnilo školské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 78 žiakov 6. – 9. ročníka. Olympiádu organizovali vyučujúce dejepisu Mgr. Šišková a Mgr. Vojčíková....


Mestská súťaž Naše mesto

04. 12. 2017

29. 11. 2017 sa uskutočnil 11. ročník vedomostnej mestskej súťaže Naše mesto, ktorú organizovali Miestny odbor MS a Mesto Spišská Nová Ves. Žiaci zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha ukázali, že o našom meste a jeho...


Učitelia zo ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha absolvovali prípravu projektu Erasmus+ v Poľsku

17. 10. 2017

5. - 8. októbera 2017 strávili 2 učitelia zo ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha  v poľskom meste Dlugie.  Uskutočnilo sa tam  pracovné stretnutie učiteľov v rámci nadnárodného  projektového stretnutia...


Po stopách historických pamiatok mesta

12. 06. 2017

7. 6. 2017 sa žiaci 5. ročníka ZŠ, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi zúčastnili dejepisnej vychádzky, na ktorej si priamo pozreli najvýznamnejšie historické pamiatky a pamätníky centra nášho mesta. Na dve vyučovacie...


Návšteva Oravského hradu

01. 06. 2017

19. 5. 2017 žiaci 7. ročníka zo ZŠ, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi navštívili Oravský hrad. Zážitkovou formou spoznávali život stredovekej uhorskej šľachty. Z úst sprievodkyne sa dozvedeli mnoho zaujímavostí....


Hráme sa s azbukou

09. 05. 2017

4. 5. 2017 sa na ZŠ, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi stretli malí priaznivci ruského jazyka na školskej súťaži pre žiakov 7. – 9. ročníka Hráme sa s azbukou. Hravou formou s prácou na interaktívnej tabuli,...


Súťaž Skala útočiska

02. 05. 2017

Od 22. marca 2017 to už  nie je iba názov knihy povestí Petra Karpinského. Je to aj názov literárnej súťaže, ktorej porotcami boli: PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. (riaditeľ Spišskej knižnice),  Ján Petrík (básnik, predseda...


Dejepisná exkurzia

02. 05. 2017

27. 4. 2017 žiaci 8. a 9. ročníka zo ZŠ, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Zážitkovou formou si obohatili svoje poznatky o histórii 2. svetovej vojny...


Dejepisná súťaž

24. 04. 2017

19. – 20. 4. 2017 sa na ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi konal 16. ročník dejepisnej súťaže Historia est magistra vitae pre žiakov 5. – 8. ročníka. Malí priaznivci histórie hravou formou preukázali, že ich história...


Krajské kolo Dejepisnej olympiády

31. 03. 2017

27. 3. 2017 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Hoci úlohy boli veľmi náročné, žiaci zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi - Barbara Birošová 7. A, Viktória Jakubcová, Bruno...


Zobrazujem správy od 1 do 10 z 375