Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanŠkolstvoZ činnosti škôl > Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Nový školský rok priniesol prvý úspech

Po krajskom kole súťaže Divertimento Musicale, kde  flautové trio SYRINX ZUŠ zvíťazilo, prezentovalo svoje hudobné nadanie na dvojdňovej celoslovenskej prehliadke v Rimavskej Sobote. Na podujatí sa predstavilo množstvo malých i veľkých komorných zoskupení z celého Slovenska. Členovia tria: Katrin Da Cruz, Veronika Kacvinská a Lukáš Kozák to nemali ľahké. Aj napriek veľkej tréme a silnej konkurencii si priniesli hodnotné strieborné pásmo. Trio pracuje pod vedením Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art.

KOMORNÝ ORCHESTER ZUŠ OPÄŤ PRINIESOL NAJVYŠŠIE OCENENIE

Tradičný festival komornej hudby Gelnický kľúč sa konal 29. mája 2015 už po jedenásty  krát. Festivalu predchádzala tvorivá dielňa s profesionálnym dirigentom štátneho divadla v Košiciach, ktorý so všetkými žiakmi naštudoval v rekordnom čase krásnu orchestrálnu skladbu Vtedy na západe. V orchestri účinkovalo viac ako 100 žiakov a musíme uznať, že ich výkon na vyhlásení výsledkov, pod taktovkou dirigenta Igora Dohoviča, zožal veľký úspech. Sláčikový komorný orchester pod vedením uč. Mariany Kacvinskej si odniesol najvyššie ocenenie v kategórii Gelnický kľúč zlaté pásmo. Flautové trio SYRINX pod vedením uč. Denisy Kotradyovej si za svoj výkon prevzalo zlaté pásmo. Na festivale získal strieborné pásmo aj začínajúci flautový súboro SYRINX JUNIOR.
Stuio 12 sa prebojovalo s inscenáciou „Nosáč“ cez okresné a krajské kolo až na celoslovenskú prehliadku tých najlepších detských predstavení do Šale. V súťaži Metamorfózy slova sa recitačný kolektív divadelnej poézie v Michalovciach umiestnil na 2. mieste s poéziou „Panna z rosy počatá“. Na prehliadke Prednášam, teda som... v Kremnici si v ťažkej konkurencii siedmych zúčastnených štátov z Ukrajiny, Lotyšska, Českej republiky a iných krajín vybojoval krásne zlaté pásmo Marek Kacvinský s poéziou a stal sa víťazom 2. kategórie. Spoločne s ním súťažila aj Alžbeta Štubňová, ktorú porota ocenila bronzovým pásmom. Žiakov pripravila Eva Kopperová, DiS. art.
Výtvarníci bodovali na súťaži Krása ukrytá v rozprávkach, ktorú vyhlásilo OZ Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva. Výstava výtvarných prác sa konala 28. 5. 2015 v priestoroch Okresného úradu v Prešove, kde mohli účastníci ochutnať indické sladkosti a prevziať si vecné ceny, ktoré prišiel odovzdať indický veľvyslanec, jeho excelencia Shri Param Jit Mann. Medzi ocenených žiakov našej ZUŠ patrili Barbora Ištvaniková, Petra Krupková a Oliver Novák.

ZUŠ - apríl plný úspechov

Utorok 21. apríl 2015 bol pre našu školu vzácnym dňom. Od skorého rána boli všetci zodpovední učitelia na nohách, aby zabezpečili pokojný chod druhého ročníka dychovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj. Výborné výsledky našich žiakov potešili. Výkon najlepších, medzi ktorými boli aj žiaci K. Kozáková z triedy Mgr. Kotradyovej a J. Čonka z triedy uč. Jozefa Vysokaia, DiS. art, si mohli vypočuť aj na koncerte víťazov. Celkovo naša ZUŠ získala 2x 1. miesto, 3x zlaté, 10x strieborné a 4x bronzové pásmo.

Na speváckej súťaži s názvom „PINK SONG 2015“ v konkurencii 34 spevákov sa S. Štafurová umiestnila v zlatom pásme a jej spolužiačka V. Bednárová v bronzovom pásme. Žiačky pripravila Mgr. A. Marchynová, DiS. art.
19. 4. 2015 sa žiačky z triedy Mgr. J. Kamenickej zúčastnili súťaže SHOWTIME - SVETOVÝ DEŃ TANCA v Leviciach, kde získali 3. miesto4. miesto. Na súťaži Scénický tanec 2015 v Kysuckom Novom Meste získali žiačky z triedy p. uč. K. Čikkelovej, DiS. art. 1. miesto a žiačky z triedy Mgr. G. Váradi 3.  miesto.

Divadelné „Studio 12“ postúpilo z krajskej súťaže na 44. ročník celoštátnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA vďaka p. uč. Eve Kopperovej, ktorá s nimi naštudovala víťaznú hru Nosáč.

Mimoriadne úspechy talentovaných žiakov ZUŠ

Jar naša ZUŠ privítala hudbou, tancom, spevom a umeleckým prednesom v podobe  tradičného Jarného koncertu 24. 3. 2015 v koncertnej sále ZUŠ. Nielen koncertom, ale aj obrovskými úspechmi naši žiaci otvorili jarnú sezónu. 25. 3. 2015 sa v Rožňave uskutočnila nadregionálna súťaž v hre na klavíri. Zúčastnilo sa jej 57 detí z 9 základných umeleckých škôl. Našu školu reprezentovali traja mladí klaviristi. V I. kategórii získala bronzové pásmo Klára Labaničová z triedy p. uč. A. Kamenickej, DiS. art. a Eliška Lašková, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme. Svoje umelecké nadanie premenil v II. kategórii na zlaté pásmo aj Tomáš Palušák. Obaja sú z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej. Veľký úspech zaznamenalo gitarové oddelenie na celoslovenskej súťaži v Bojniciach. Premiéra na tejto súťaži znamenala pre gitaristku Andrejku Livorovú obrovský zážitok v podobe 1. miesta a ocenenia – „Laureátka v jednokolovej súťaži“. V silne obsadenej dvojkolovej II. kategórii sme neboli o nič horší. O niečo starší a skúsenejší gitarista Lukáš Gavroň získal nemenej hodnotné umiestnenie v podobe 4. miesta v zlatom pásme. Oboch žiakov pripravila Zuzana Lukáčová. 

Aj oddelenie hudobnej náuky v zložení dvoch trojčlenných družstiev bojovalo na celoslovenskej súťaži hudobnej náuky Hnúšťanský akord v Hnúšti. Družstvo v A kategórii (Andrea Livorová, Patrícia Geciová, Peter Marhefka) získalo 4. miesto a Družstvo v B kategórii (Marek Kacvinský, Jakub Šťastný a Janka Rakytová) získali krásne 5. miesto. Viac ako trojmesačnú prípravu na túto náročnú súťaž odborne viedol Mgr. Stanislav Dvorský.

ZUŠ-ka má krajší areál

V areáli Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi sa 14. 11. 2014 uskutočnil projekt „Umenie je radosť“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax  organizovaný IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže. Pod vedením autorky projektu Sáry Ondášovej - žiačky výtvarného odboru skupina výtvarníkov a dobrovoľníkov zrealizovala maľovanie lavičiek, osadenie odpadkových košov a upratovanie v parku pred ZUŠ. Na skrášľovaní areálu sa podieľali výtvarníci G. Krokkerová, T. Talár, K. Kuľa, dobrovoľníci A. Fedorčáková, T. Hadbavná, M. Zábojníková, P. Blahutová a odbornú pomoc poskytol G. Ondáš.

Postup na súťaži komornej hry

Dňa 18. 10. 2014 sa v Levoči uskutočnil jubilejný 30. ročník súťaže komorných zoskupení Divertimento Musicale. V krajskom kole sa trio Syrinx v zložení Katrin Da Cruz, Veronika Kacvinská a Lukáš Kozák, pod vedením Mgr. Denisy Kotradyovej umiestnilo v zlatom pásme s návrhom na postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Rimavskej Sobote.

Výtvarníci ZUŠ získali diplomy vo Fínsku

Práce žiakov výtvarného odboru ZUŠ, ocenila porota profesionálnych umelcov a učiteľov umenia z Fínska. Zaslané výtvarné práce na tému „Poďme jesť“ (Let`s  Eat!) budú súčasťou pätnástej Medzinárodnej umeleckej výstavy pre deti a mládež 2014 (Hyvinkää, Fínsko). Centrum umenia prijalo 5880 umeleckých prác zo 77 krajín. Porota odmenila 624 prác a z toho tri diplomy patria žiakom našej ZUŠ. Ocenení boli títo žiaci: Alexandra Mistríková, Samuel Reich z triedy uč. Mgr. Jany Nahálkovej a Peter Štark z triedy uč. Mgr. Ivana Bobulu.

Žiaci ZUŠ súťažili a zvíťazili

Už po 19-ty krát sa v Dolnom Kubíne konala medzinárodná súťaž Festival Ivana Ballu. Jej súčasťou je aj klavírna súťaž Klavírna Orava Kláry Havlíkovej a tiež gitarová súťaž. 20. mája ZUŠ Spišská Nová Ves na tejto medzinárodnej súťaži reprezentovali tri žiačky. V kvalitnej konkurencii nadaných klaviristov z celého Slovenska, ale aj z Čiech a Ukrajiny, naše mladé talenty získali pekné ocenenia: Viktória Anna Vysokaiová sa umiestnila na 9. mieste, Patrícia Geciová na 7. a najväčšiu radosť nám urobila Veronika Kacvinská, ktorá v svojej kategórii získala úžasné 1. miesto. O deň neskôr sa konala gitarová súťaž, Lukáš Gavroň získal 5. miesto a Matúš Livora sa umiestnil na 7. mieste. Na úspechu sa okrem súťažiacich podieľali učiteľky Ľ. Gábiková, M. Zeleňáková a Z. Lukáčová. Posledný pracovný májový deň sa niesol v tónoch komornej hudby rôznych hudobných nástrojov z celého Slovenska. V Gelnici prebiehal jubilejný 10. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre - Gelnický kľúč. Našu školu reprezentoval Komorný orchester ZUŠ pod vedením uč. Mariany Kacvinskej, ktorý si domov odniesol zlaté pásmo a jednu z hlavných cien Gelnický kľúč.

Úspešní divadelníci zo ZUŠ

Historický úspech mladých divadelníkov zo ZUŠ zaznamenal divadelný súbor Štúdio 12. Konečne sa mu podarilo vyhrať krajské kolo prestížnej súťaže a nechať za sebou niekoľko vynikajúcich košických súborov. Do Šale postúpili s dvomi inscenáciami. Režisérkou oboch inscenácii je Eva Kopperová. Víťaznou sa stala „Kmotra smrť“ (autor Štefan Šimko) a druhou je scénická miniatúra „Môj macík“. Jej protagonistka Kristínka Mauerová získala na krajskej prehliadke „Cenu za spontánny detský herecký prejav.“

Krajské kolo Klavírnej súťaže v ZUŠ

15. apríla sa v ZUŠ Spišská Nová Ves  uskutočnil 8. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri. 89 nadaných klaviristov z 31 škôl Prešovského a Košického kraja v štyroch kategóriách posudzovala odborná porota a  podľa výkonov zaradila súťažiacich  do troch pásiem. Výsledky ZUŠ Spišská Nová Ves: Zlaté pásmo Patrícia Geciová, Andrea Mackovjaková,Veronika Kacvinská a Viktória Anna Vysokaiová. Strieborné pásmo Jana Kamenická, Katarína Ema Kubičárová, Tomáš Palušák a  David Lindtner. Bronzové pásmo  Silvia Lauková.

Úspešný koncert s klaviristom Richardom Rikkonom

Projekt „Richard Rikkon a talenty mesta“ je dobre známy po celom Slovensku. Novoveská ZUŠ zareagovala na možnosť ponúknuť žiakom prácu s koncertným umelcom ktorým  je práve klavirista Richard Rikkon. Cieľom  celého projektu bolo  motivovať žiakov, ukázať im bohatosť hudby, cítenia a interpretácie. Vďaka podpore primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. si naši talentovaní žiaci mohli vyskúšať profesionálnu prácu s umelcom veľkého formátu. Spoločný projekt vyvrcholil Galakoncertom 19. marca 2014 v koncertnej sieni Reduty.  Richard Rikkon však pricestoval deň pred vystúpením, aby tak od rána mohol so žiakmi intenzívne pracovať. A musíme povedať, že pracoval od rána do večera. Každému zo žiakov poradil, povzbudil a pomohol, aby bol jeho výkon čo najlepší. Na Galakoncerte sa predstavilo 13 žiakov  a tiež aj R. Rikkon,  ktorý predviedol sólové skladby. Takmer trojhodinový koncert si mohla vychutnať  stovka divákov, ktorí naplnili sálu do posledného miesta. Žiaci – umelci cítili veľkú zodpovednosť, no tréma nezviazala ruky ani jednému z nich.  Dokázali, že vedia pracovať nielen s učiteľmi, ale aj s profesionálnym hudobníkom. Galaprogram uvádzal mediálne známy moderátor Karol Farkašovský. Samotný umelec zhodnotil prácu so žiakmi a učiteľmi takto: "Som veľmi prekvapený úrovňou tejto ZUŠ. Je tu veľmi dobré pedagogické vedenie a veľa talentovaných detí, s ktorými som našiel spoločnú hudobnú reč.“

Teoretici bodovali na celoslovenskom kole v Hnúšti

24. 3. 2014 sa v Hnúšti uskutočnilo celoslovenské kolo vedomostnej súťaže  z predmetu hudobná náuka pod názvom „Hnúšťanský akord“. Stretli sa tam víťazi krajských kôl. ZUŠ Spišská Nová Ves  mala zastúpenie v kategóriách - A, B. Súťaže sa v rámci poroty zúčastnili aj také významné osobnosti hudobného života ako prof. Juraj Hatrík, PaedDr. Eva Čunderlíková aj ďalší. Súťaž bola nesmierne náročná hlavne v tom, že súťažiaci museli vo veľmi krátkom čase riešiť teoretické i praktické úlohy - hádanky, tajničky, osemsmerovky, poznať  hudobné ukážky, vedieť  mená a diela známych ale  aj menej známych hudobných skladateľov. Aj  napriek spomínaným faktorom sme boli úspešní.

Družstvo A kategórie v zložení  Zuzana  Mackovjaková, Vanesa Labancová a Lucia Leskovjanská  získalo štvrté miesto. Družstvo B kategórie v zložení Andrea Mackovjaková, Daniel Dzurňák  a Jakub  Šťastný sa  umiestnilo na piatom  mieste.

Všetkým súťažiacim a pedagógovi Mgr. Stanislavovi Dvorskému  ďakujeme za prípravu žiakov a vzornú reprezentáciu školy.

Spišiaci idú ďalej

V Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Spišskej Novej Vsi sa 21. 2. 2014 uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže „Hnúšťanský akord 2013/2014“ v  predmete hudobná náuka. Súťaž bola rozdelená podľa veku do 3 kategórií. Kategória A: 9 - 11 rokov, B: 11 - 13 rokov, C: 13 - 15 rokov. Trojčlenné družstvá medzi sebou súťažili o postup do celoslovenského kola. Náročnosť súťaže spočívala  v tom, že súťažiaci museli v časovom limite, ktorý bol veľmi krátky, správne odpovedať na dané otázky z viacerých súťažných disciplín. ZUŠ Spišská Nová Ves mala svoje zastúpenie v súťaži vo všetkých kategóriách. Zloženie jednotlivých družstiev: Družstvo A: Zuzana Mackovjaková, Lucia Leskovjanská, Vanesa Labancová. Družstvo B v zložení: Andrea Mackovjaková, Daniel Dzurňák, Jakub Šťastný. Družstvo C v zložení: Katarína Valasová, Lucia  Kubovičová a Patrícia Petrušková. Družstvá A a B kategórie  si vybojovali fantastické 1. miesta a zabezpečili si postup do celoslovenského kola, družstvo C kategórie obsadilo pekné tretie miesto. Žiakov na súťaž pripravil Mgr. Stanislav Dvorský.

ZUŠ úspešná na Spish talente

26. -  27. októbra 2013 sa v Kultúrnom dome v Smižanoch konal 1. ročník medzinárodnej súťaže a festivalu detskej a mládežníckej tvorivosti Spish talent, pod záštitou Children´s Famous World Svit. Žiaci ZUŠ v Sp. Novej Vsi súťažili v žánrovej nominácii - spev, hudba a tanec ako jednotlivci a tiež aj skupiny. Do súťaže sa celkovo zapojilo 133 účastníkov z regiónu Spiš a medzinárodnú účasť potvrdili súťažiaci z ukrajinskej Odesy. Prvý deň bol venovaný samotnej súťaži. Ten druhý sa niesol vo víťaznej atmosfére Gala programu venovanému nielen rodičom účinkujúcich, ale aj spomienke Úcty k starším. V programe vystúpili najlepšie čísla vybrané samotnou porotou. Za ZUŠ Spišská Nová Ves vystúpilo osem súťažných čísel. V kategórii hra na gitare si strieborné pásmo vybojovali Karolína Halečková a Matúš Livora a zlato Augustín Mušuta. Žiakov pripravili p. uč. Z. Lukáčová a M. Zeleňáková. V kategórii spev si  zlato odniesli Amália Moncmanová a Zuzana Soláková a  striebro Nina Šmelková a Petra Maguláková. Všetky speváčky pripravila p. uč. L. Vansačová. V tanečných choreografiách si zlaté pásmo odniesla nová tanečná skupina Dance Sapiens pod vedením p. uč. K. Čikkelovej  a strieborné pásmo získala dobre známa tanečná skupina HANDS pod vedením p. uč. G. Váradi. Najvyššie ocenenie si domov odniesol Komorný orchester, ktorý v závere Gala programu získal hlavnú cenu a cenu Laureáta súťaže.  Komorný orchester pracuje pod taktovkou p. uč. M. Kacvinskej. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Žiačky II. stupňa ZUŠ priložili ruku k dielu

Žiačky výtvarného odboru II. stupňa (Judita Ambrozová, Patrícia Varšová, Jana Hantáková, Lenka Kleinová, Klaudia Korpeľová - pod vedením uč. Mgr. J. Nahálkovej) sa zapojili do celoslovenského výtvarného charitatívneho projektu „Dotyky umenia“. Projekt bola zameraný pre onkologicky choré deti a za celé Slovensko sa prihlásilo 300 autorov, z toho 120 výtvarných diel bolo postúpených do aukcií v Prešove a Bratislave. Z našich piatich zaslaných malieb, tri diela postúpili do aukcie v Prešove. Ďalšie dve sa stanú súčasťou detských ambulancií a oddelení v detských nemocniciach. Výtvarné práce našich žiačok sú uverejnené v aukčnom katalógu 2013. Dňa 25. júna 2013 bol projekt úspešne zavŕšený. Sme radi, že sme sa s našimi dielami predstavili úzkemu kruhu odborníkov ako aj širokému publiku a prispeli sme na dobrú vec so skvelou myšlienkou.

Úspechy Základnej umeleckej školy

Každoročne sa žiaci ZUŠ v Sp. Novej Vsi zúčastňujú množstva súťaží s regionálnou, celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou. Sú stále úspešní a obstoja v silnej konkurencii.

• Krajská súťažná prehliadka Divertimento Musicale 2012, komorný orchester SYRINX získal 2. miesto, z tr. Mgr. D. Kotradyovej.

• Celoslovenská súťaž „Čarovná flauta“ 2012, Viktória Jakubcová získala v II. kat. 3. miesto a Lenka Plichtová v III. kat. 3. miesto, z tr. Mgr. D. Kotradyovej.

• V nadregionálnej súťaži Klavír 2013 v Rožňave sa v sólovej hre na klavíri umiestnili v bronzovom pásme Viktória Lesňáková z tr. K. Böttcherovej, DiS. art., v striebornom pásme žiaci Veronika Kacvinská, Nina Gužáková z tr. Ľ. Gábikovej, Michal Kešeľák z tr. Mgr. E. Mišenčíkovej DiS. art., v zlatom pásme Andrea Mackovjaková z tr. K. Böttcherovej, DiS. art. a Tomáš Palušák z tr. Mgr. E. Mišenčíkovej, DiS. art.

• Celoslovenská súťaž Mladý violončelista Slovenska 2013 v Kežmarku v IV. kategórii získal 1. miesto a cenu hud. skladateľa Milana Nováka žiak Filip Halečka. V Celoslovenskej súťaži „Violončelová jeseň v Modre 2013“ v IV. kat. sa umiestnil v zlatom pásme s najvyšším počtom bodov, získal Cenu primátora a stal sa Laureátom súťaže, z tr. A. Motulkovej.

• Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice 2013, bronzové pásmo v Baby kat. získal Jakub Novotný, strieborné pásmo v IV. kategórii získal Matúš Livora, obaja žiaci z tr. Z. Lukáčovej, Augustín Mušuta získal v II. kategórii zlaté pásmo z tr. Mgr. art. M. Zeleňákovej.

• Celoštátna súťažná prehliadka v hre na keyboard, strieborné pásmo v III. kat. získal Ľ. Krajňák z tr. M. Konečného.

• Celoslovenská súťaž „Schneiderova Trnava“, bronzové pásmo v sólovej hre na klavíri získala Dominika Marová z tr. A. Brunckovej.

• Celoslovenská súťaž zameraná na interpretáciu populárnej, jazzovej a tanečnej hudby „Trenčianska zlatá lýra“, 1. miesto získal Sláčikový komorný orchester pod vedením Bc. M. Kacvinskej.

Medzinárodný festival Ivana Ballu 2013 Dolný Kubín, v súťaži Klavírna Orava Kláry Havlíčkovej 2013 Nina Gužáková získala v I. kat. 5. miesto, z tr. Ľ. Gábikovej, Andrea Mackovjaková získala v II. kat. 5. miesto z tr. K. Böttcherovej DiS. art.

Medzinárodný festival Ivana Ballu 2013 Dolný Kubín, v súťaži Mladí gitaristi získal v II. kat. Augustín Mušuta 2. miesto z tr. Mgr. art. M. Zeleňákovej a Matúš Livora v IV. kat. 5. miesto z tr. Z. Lukáčovej.

• Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do rozprávky, Štúdio 12 ZUŠ získalo 1. miesto.

• Celoslovenská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy s medzinárodnou účasťou v Kremnici pod názvom „Prednášam, teda som 2013“, Alžbeta Štubňová získala v I. kat. poézia bronzové pásmo, Samuel Peter Cibula získal v II. kat. próza strieborné pásmo, Zuzana Ogurčáková získala v II. kat. próza zlaté pásmo, Samuel Krajňák získal v IV. kat. poézia bronzové pásmo, žiaci z tr. E. Kopperovej.

• Krajská súťaž 19. Metamorfózy slova 59. Hviezdoslavov Kubín Michalovce, DRK Studio 12 získalo 2. miesto v kat. detské recitačné kolektívy, z tr. E. Kopperovej.

ZUŠ v školskom roku 2012/2013 organizovala niekoľko súťaží. Pravidelné okresné a krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord“, v ktorej získali dve 2. miesta, žiaci z tr. Mgr. E. Mišenčíkovej a 3. miesto žiaci z tr. Mgr. S. Dvorského. Po prvýkrát sa úspešne zhostili organizácie 1. ročníka súťažnej prehliadky v hre na dychových hudobných nástrojoch pre celý východoslovenský región, do ktorej sa zapojilo 45 súťažiacich. Žiaci školy získali 10 ocenení v striebornom a bronzovom pásme, jedno ocenenie v zlatom pásme v I. kat. získala Lucia Leskovjanská, tr. Mgr. D. Kotradyovej, DiS. art. a naša korepetítorka Ľ. Gábiková získala diplom za vysoko umelecky hodnotenú korepetíciu. Teší nás nielen úspech žiakov, ale aj milé slová členky poroty: „Ďakujeme za prežitie krásneho dňa v pohostinnom prostredí, skvelú organizáciu, množstvo darčekov a obrovskú vynaloženú snahu, aby sme od vás odchádzali s pocitmi krásne a zmysluplne prežitého dňa.“

                                                                                     ZUŠ SNV

Komorný orchester ZUŠ prvý na Trenčianskej Zlatej lýre

 

9. mája 2013 sa konala celoslovenská súťažná prehliadka v Trenčínskom klube Lúč pod názvom TRENČIANSKA ZLATÁ LÝRA 2013, ktorá bola zameraná na interpretáciu populárnej, jazzovej a tanečnej hudby. Súťaže sa mohli zúčastniť výlučne žiaci základných umeleckých škôl. Mladí hudobníci komorného orchestra pod vedením Bc. Mariany Kacvinskej vystúpili na súťažnom pódiu ako posledné teleso zo všetkých zúčastnených.  Ich výkon sa stretol s nesmiernym úspechom zo strany publika a tiež aj poroty. Pri vyhlasovaní výsledkov tak za búrlivého potlesku prevzali diplom za 1. miesto a tiež pochvalný list poroty.

 

A znovu najlepší!

Po jarnom úspechu našich žiakov na súťaži „Mladý violončelista Slovenska 2012“ v Kežmarku, kde Filip Halečka získal 1. miesto a Cenu laureáta a Dominika Kalafutová 2. miesto, Cenu skladateľa a spoločne 1. miesto v komornej hre, prišiel ďalší úspech.

V dňoch 15. - 16. 11. 2012 sa uskutočnil prvý ročník celoslovenskej súťaže „Violončelová jeseň Modra 2012“. Tejto súťaže sa zúčastnil aj Filip Halečka z violončelovej triedy p. uč. Alžbety Motulkovej zo ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. Filip  bravúrnym výkonom a výborným výberom skladieb presvedčil fundovanú porotu, ktorá  ho ocenila najvyšším počtom bodov, a tak okrem umiestnenia v Zlatom pásme získal ešte aj Cenu primátorky a Laureáta súťaže.

Treba poďakovať p. učiteľke Ľubici Gábikovej, ktorá svojim profesionálnym klavírnym sprievodom tiež prispela k celkovému umeleckému dojmu a triednej učiteľke, ktorá ho pripravila.

Divadelníci zo Spiša - najlepší na Slovensku

Deti z detského divadelného súboru „AMOS“ pri ZUŠ v Spišskej Novej Vsi už vlani zaujali porotu na celoslovenskej postupovej súťaži „Hviezdoslavov Kubín“ v Dolnom Kubíne. Svojou javiskovou interpretáciou dramatizácie Válkových textov „Jašenie“ si vyslúžil cenu poroty a nomináciu na najprestížnejší festival amatérskeho divadla „Scénická žatva“ v Martine.

Tohto roku (22. - 24. 6. 2011)  však dosiahol ešte väčší úspech, keď si z Dolného Kubína priviezol priamo hlavnú cenu. Autor textu pán Štefan Šimko (mimochodom  tiež Novovešťan) pre nich napísal divadelnú hru Janko ½ Jenko, ktorá už svojim názvom prezrádza, že esenciou inscenácie bude istý typ odstupu a nadsázky, s ktorou sa štyri malé herečky (Emka Jezerčáková, Zuzanka Hricová, Alžbetka Štubňová a Veronika Pivovarová) vysporiadali  priam bravúrne. Podľa odbornej poroty „sa pred očami divákov odvíja malá divadelná slávnosť, za ktorou cítiť erudovanú prípravu spod rúk režisérky a vedúcej súboru Evy Kopperovej.

Ani najstarší členovia DDS „AMOS sa v tejto sezóne nenechali zahanbiť. Naštudovaním inscenácie „Hra o Anne(u) Kareninovej (vú)“ postavili latku vkusu a umeleckého cítenia novoveského diváka naozaj vysoko. Svedčí o tom aj veľký ohlas tak študentov, ako aj dospelých divákov, ktorý len potvrdzujú  ocenenia s krajských a celoštátnych divadelných súťažných prehliadok . Za všetky spomeniem cenu za osobité stvárnenie postavy Anny Kareninovej na celoslovenskom festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad/Váhom a taktiež cenu za herecký výkon pre Frederiku Bartošovú - hlavnú predstaviteľku hry - na celoslovenskej postupovej súťaži EXIT v Levoči.

 Blahoželáme!

                                                                                                                      ZUŠ

Naše úspechy

S príchodom jari sa už tradične koná mnoho súťaží  s celoslovenskou a  medzinárodnou účasťou. Na týchto súťažiach sa pravidelne zúčastňujeme a získavame množstvo kvalitných ocenení.

24. 3. 2011 sa konal v Košiciach 3. ročník regionálnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri. Do súťaže sa zapojilo 31 súťažných dvojíc. V tejto konkurencii sa naši žiaci umiestnili takto: v II.  kategórii sa Veronika Kacvinská s Andreou Tkáčovou, z triedy uč. Ľ. Gábikovej umiestnili v striebornom pásme.

V IV. kategórii sa Miriam Bednárová s Katarínou Nováčkovou, z triedy uč. D. Schmidtovej  a Jana Bertová s Nikolou Tulisovou, z triedy uč. Ľ. Gábikovej umiestnili tiež v striebornom pásme.

31. 3. - 1. 4. 2011 sa v Trnave konal už 11. ročník  celoslovenskej súťaže „Schneiderova Trnava“. Reprezentovali nás Miriam Bednárová z triedy uč. D. Schmidtovej a Viktória Vysokaiová z triedy uč. A. Brunckovej. Obe žiačky sa v tvrdej konkurencii umiestnili v striebornom pásme.

19. 4. 2011 sa v Považskej Bystrici konala 4. celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ v sólovej hre na keyboard. Našu školu reprezentoval Ľubomír Krajňák z triedy uč. M. Konečného, ktorý sa v konkurencii 21 súťažiacich umiestnil v zlatom pásme.

6. - 7. 4. 2011 sa v Bojniciach konala Medzinárodná gitarová súťaž. Reprezentovali nás  žiaci: Karolína Halečková  sa umiestnila v striebornom pásme,  z triedy uč. Z. Dudžákovej a Matúš Livora, z triedy uč. Z. Lukáčovej sa umiestnil v striebornom pásme.

15. 4. 2011  žiaci LDO z triedy uč. E. Kopperovej odohrali v Trebišove súťažné predstavenie „Hra o Anne(u) Kareninovej(vú)“, za ktoré získali II. miesto a postup na celoslovenskú súťaž. Toto predstavenie sa stretlo s veľkým úspechom u odbornej poroty. Z hereckých výkonov najviac zarezonovala hlavná predstaviteľka Frederika Bartošová, ktorá o dva dni neskôr získala na celoslovenskej súťažnej prehliadke v Novom Meste nad Váhom diplom za osobitý prístup k stvárneniu postavy Anny Kareninovej.

6. 5. 2011 sa konala krajská súťaž 57. Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach, kde detský recitačný kolektív AMOS (mladší žiaci) získal 1. miesto. Súbor pracuje pod vedením p. uč. E. Kopperovvej.

Všetkým žiakom a ich učiteľom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme, aby im naďalej zostalo nadšenie pre umenie a chuť do ďalšej práce.

                                                                                                   ZUŠ

Mímovia zo ZUŠ-ky

Už tradične sa žiaci ZUŠ na J. Fabiniho ulici v Spišskej Novej Vsi zúčastňujú Celoslovenskej súťažnej prehliadky pantomímy a pohybového divadla „PAN“, ktorá sa koná v Liptovskom Mikuláši. Ani tento rok nebol výnimkou. V dňoch 27. až 29. novembra sme sa prezentovali hneď dvoma inscenáciami. V tej prvej s názvom „Na zdravie“ sa žiačky 5. ročníka pokúsili pranierovať „náš najväčší Slovenský neduh“, alkoholizmus. Veľmi vtipným spôsobom v náznakových kostýmoch jednotlivých ľudských orgánov predviedli, čo sa asi deje vo vnútri tela človeka - alkoholika. Tento nápad a aj jeho scénické prevedenie vysoko hodnotila odborná porota v zložení: M. Zezulová (ČR), M. Hecht (ČR) a A. Halaš  (SR). Humorom a originálnou divadelnou  metaforou vynikalo aj druhé predstavenie v podaní žiakov 3. ročníka s názvom „Šípková Ruženka“. Podľa slov porotkyne M. Zezulovej, táto inscenácia nemala chybu. Celkovo sa predstavilo takmer 41 súťažných predstavení. Z finančných dôvodov sa však udeľovali len 1. miesta.  A aj napriek tomu, že sme 1. miesto nezískali (aj keď podľa slov porotcov,  by sme si  určite nejakú cenu domov doniesli, ak by sa udeľovali aj ďalšie miesta), neobišli sme  naprázdno.

Súčasťou festivalu je aj boj družstiev O pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš v improvizácii. V troch kolách sa žrebujú témy a súťažiace družstvo musí v priebehu krátkej chvíle vymyslieť a následne zahrať etudu na danú tému. Etuda musí byť vtipná, zrozumiteľná, výstižná a vypointovaná. Napínavosť tejto súťaže sa stupňuje aj tým, že v každom ďalšom kole je čas na prípravu tejto etudy  o minútu kratší. Celý maratón vtipu a kreativity hodnotí odborná porota. Súťaž je zlatým klincom programu celého festivalu. Naši najmenší „Rachotilkovia“ - Jakub Vaňo, Zuzana Ogurčáková a Samuel Peter Cibula (na fotografii) si v silnej konkurencii omnoho starších kolegov mímov vybojovali krásne 3. miesto.

Blahoželáme všetkým súťažiacim, aj ich pani učiteľke, autorke a režisérke inscenácií Eve Kopperovej a držíme im palce do ďalšieho ročníka PAN 2010.

ZUŠ, december 2009

Výtvarníci žnú úspechy

Žiaci výtvarného odboru (VO) ZUŠ v Spišskej Novej Vsi sa úspešne zapojili do niekoľkých výtvarných súťaží.

Mgr. Jaroslav Čech sa so svojimi žiakmi prezentovali v projekte FAREBNÁ PALETA, ktorý pod záštitou primátora mesta Jána Volného organizovala Galéria umelcov Spiša. Žiačka Dagmar Tkáčová získala cenu za výtvarnú prácu na výstave OSOBNOSTI MINULOSTI, OSOBNOSTI DNES. Ostatným žiakom VO ZUŠ bol udelený pamätný list za účasť na projekte.

Na regionálnej výtvarnej súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ získali ocenenia Petra ŠpakováJán Gerčák z triedy Mgr. Jany Gengeľovej a Soňa Hovanová z triedy Mgr. Zuzany Skokanovej.

Žiaci VO boli úspešní aj na medzinárodnej pôde. Na medzinárodnej výtvarnej súťaži VŽDY ZELENÉ, VŽDY MODRÉ, organizovanej mestom Toruň v Poľsku, získali dvaja mladí výtvarníci ceny a ich pedagógovia diplom za prípravu. Sú to Lucia Hennelová z triedy Mgr. Eriky Černíkovej a Juraj Hritz z triedy Mgr. Jaroslava Čecha. Získané ocenenia sú veľmi hodnotné, pretože medzinárodná porota vyhodnocovala a udeľovala ceny z celkového počtu 34 088 získaných prác z 56 krajín sveta.

ZUŠ, apríl 2008