Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanŠkolstvoZ činnosti škôl > Vysoké školy

Vysoké školy

Netradičný seminár v rámci osláv MDŽ

Sme študenti 2. ročníka Sociálnej práce UKF v Nitre, Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi a touto cestou sa chceme s Vami podeliť o zážitok z jedného netradične prežitého dňa.

Každý pondelok mávame semináre a prednášky zo sociálnej psychológie. Tentokrát to však bolo inak. K zmene nám dopomohla akcia mimovládnej organizácie PROXIMA, ktorá dňa 8. 3. 2010 na pôde Akadémie vzdelávania v Spišskej Novej Vsi zrealizovala projekt "Netradičné oslavy MDŽ" a Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov "Jeden svet", organizovaný v spolupráci s OZ Človek v ohrození.

Našou prvou zastávkou bolo premietanie dokumentárnych filmov o rodových rovnostiach a o uplatňovaní ľudských práv. Z ponuky filmov sme si vybrali film „Ženy (pro)měny“. V tomto dokumente boli vyjadrené rozličné postoje žien k jednotlivým problematikám, ako je napríklad vplyv módnych časopisov a sveta modelingu na dospievajúce dievčatá, vplyv reklám, médií a celebrít, ktoré tvoria svetové trendy a určujú ideál ženskej krásy.

Po filme sme sa premiestnili do „Živej knižnice“. Knihami boli ľudia so svojimi životnými osudmi, o ktoré sa s nami chceli podeliť. Výhodou živej knižnice bolo, že sme sa mohli priamo porozprávať s týmito ľuďmi, ktorí nám ochotne rozpovedali svoj životný príbeh.
Mohli sme sa zapojiť do diskusie a položiť im otázky.

Náš netradičný „seminár“ sa končil návštevou veľtrhu organizácií, ktorý sa zaoberal aktivitami na pomoc hendikepovaným ľuďom, týraným ženám. Svoje zastúpenie tu mali aj charitatívne a vzdelávacie organizácie.

Z tohto krásne prežitého dňa sme odchádzali s novými zážitkami a poznatkami, ktoré sú prínosné aj pre naše štúdium.

                                                                                                    Študenti UKF