dnes je 06.12.2016, meniny má Mikuláš
 
   ObčanŠkolstvo > Jazyková škola

Jazyková škola

Zriaďovateľom jazykovej školy je Košický samosprávny kraj.

Škola má oprávnenie na vykonávanie štátnych jazykových skúšok z anglického a nemeckého jazyka vydané Ministerstvom školstva SR. 

Názov: Jazyková škola (pôvodne Štátna jazyková škola)
Adresa: Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Justína Kurillová
Tel. č.: 053 /4426891, 0905 727 558
E-mail: js(at)jssnv.sk
Web: www.jssnv.sk 

Ponuka pracovného miesta

Riaditeľka Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves  informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka na plný úväzok od 1. septembra 2016.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009  Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Jazyková škola, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt: js(at)jssnv.sk, 0905 727 558


Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

           * bezúhonnosť
           * osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
              práca v tíme,
           * ochota ďalej sa vzdelávať
           * zdravotná spôsobilosť
           * prax  na základnej, strednej alebo jazykovej škole min. 2 roky výhodou                 okolností umožňujúce pracovať  popoludní

Požadované doklady:

           * žiadosť o prijatie do zamestnania
           * životopis
           * doklady o dosiahnutom vzdelaní
           * súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne do 1. 8. 2016 na riaditeľstvo školy.