Dnes je 13.12.2019, meniny má Lucia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Občan > Pohotovostné služby

Pohotovostné služby

LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA

 • Integrovaný záchranný systém            112
  volať, ak treba zásah záchranárov, hasičov či policajtov, ide o európske číslo tiesňového volania

 • Hasičský a záchranný zbor                   150
  volať v prípade požiarov, dopravných nehôd (dovoláte sa na operačné stredisko v Košiciach)

 • Zdravotná záchranná služba                 155
  volať pri náhlych zmenách zdravia, strate vedomia, bezvedomí, pri problémoch s dýchaním, so srdcom, pri infarkte, otrave liekmi, chemikáliami, pri popáleninách, vážnych úrazoch, krvácaní

   

 • Polícia                                                    158


Linky tiesňového volania sú bezplatné a používajú sa bez predvoľby.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČISLA

 • Mestská polícia                                      159
 • Horská záchranná služba                      18 300
 • Informácie o tel. číslach v SR                1181
 • Okresné riaditeľstvo HaZZ, Brezová ul. č. 30, SNV    150, 112
 • Nemocnica s poliklinikou, Jánskeho ul. č. 1, SNV       053/442 44 44, 419 91 11
 • Okresné riaditeľstvo PZ, Elektrárenská ul. č. 1, SNV  053/442 33 33

ZDRAVIE

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DETI

 • pracovné dni 15:30 - 07:00 h, víkendy a sviatky nonstop 24 h

Adresa: Námestie SNP 2, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 442 53 07 

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast - od 1. 7. 2018 

 • Nemocnica s poliklinikou

  Adresa: J. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves

  Pracovné dni 16:00 - 22:00 h, víkendy a sviatky 07:00 - 22:00 h

  Tel. : +421 53 419 91 15

   Web: http://sn.svetzdravia.com/kontakty

*************************************************************

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH: NLSPP SNV, s. r. o. - DO 30. 6. 2018
Adresa: sídl. Mier, Šafárikovo námestie č. 3 (oproti kinu), Spišská Nová Ves

 • pracovné dni 15:30 - 07:00 h, víkendy a sviatky nonstop 24 h

Tel.: +421 53 459 74 08


Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých: NLSPP SNV, s. r. o.
Adresa: sídl. Mier, Šafárikovo námestie č. 3 (oproti kinu), Spišská Nová Ves

 • pracovné dni 16:00 - 22.00 (od 1. 7. 2018)
 • víkendy a sviatky 7:00 - 22:00 (od 1. 7. 2018)
  Tel.: +421 53 459 74 08

  UPOZORNENIE: Od 1. 7. 2018 nebude vykonávaná návštevná, resp. výjazdová služba k chorým, iba ambulantná na vyššie uvedených ambulantných pohotovostných službách.

  Mimo tieto časy sú k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach - najbližšie v Spišskej Novej Vsi: 
 • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.,
  Janského 1,
  052 01 Spišská Nová Ves
  Pracovisko sa nachádza na 1. podzemnom podlaží blokov “B a C” so vstupom z príjazdovej vnútroareálovej komunikácie.
  Telefonický kontakt: +421 (0) 53/ 4199 110 

***************************************************************


Nemocnica s poliklinikou
Adresa: J. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 419 91 11
Web: http://sn.svetzdravia.com/kontakty

*********************************************************************

Poliklinika pri Hornáde
Adresa: Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 416 61 22
E-mail: poliklinika(at)stadus.sk
Web: www.adus.sk

PORUCHY

 • Elektrárne, Elektrárenská ul. č. 2, Sp. Nová Ves       0800 123 332
 • Plynárne, Rozvojova ul. č. 6, Košice                        0850 111 727
 • Vodárne, Duklianska ul. č. 40, Sp. Nová Ves            053/446 17 35

Poruchy na verejnom osvetlení

Oprava verejného osvetlenia
zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves

 • ohlasovňa porúch, reklamácií a sťažností:
  Ing. Ivan Starinský
  Tel.:
  0903 628 845
  E-mail: ivan.starinsky@brantner.com
 
Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 
 • spojovateľ - 053/416 62 11
 • sekretariát riaditeľa - 053/416 62 01
 • odvoz odpadu (dispečing) - 053/416 62 18
 • fax - 053/446 68 32

Emkobel, a. s., SNV

tepelné hospodárstvo mesta

Adresa:

Rázusova 1846

052 01 Spišská Nová Ves

Dispečing:
Tel.: 0917 949 656
E-mail: tu(at)emkobel.sk

Bytové družstvo SNV

zabezpečovanie 24-hodinovej pohotovostnej a havarijnej služby
 • výťahy
 • voda, ÚK
 • elektro

Ústredňa:               053/44 32 714
Dispečing:              053/41 66 504
Mobil:                     0905 499 881

 • 24-hodinová nepretržitá služba
  vedúci údržbárskeho strediska: mobil - 0905 253 902
 • poruchy úniku plynu a opravy plynospotrebičov
  nepárne týždne: mobil - 0905 534 800
  párne týždne:     mobil - 0905 241 080

Správcovská firma, s. r. o., SNV

Adresa:
Letná 41
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0905 215 732 

Správcovská firma oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mestských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o.,
že pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nedele a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.