dnes je 19.08.2017, meniny má Lýdia
 
   ObčanKultúra a voľný čas > Múzeum Spiša

Múzeum Spiša

Múzeum Spiša - Provinčný dom

Kontakt:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax: + 421 53 442 37 57
E-mail: lektorky@muzeumspisa.com

www.muzeumspisa.com


Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od roku 1954 sídli v historickej budove bývalej stredovekej radnice. Architektonicky najzaujímavejšia pamiatka mesta je situovaná na severnej strane najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe oproti farskému kostolu s najvyššou vežou na Slovensku. Dnešnú podobu dostala táto budova po prestavbe roku 1767. Fasádu zdobí rokoková štuková výzdoba šiestich kartuší znázorňujúcich vlastnosti, aké by mal mať mešťanosta. V roku 1777 kúpila Provincia XVI spišských miest radnicu pre svoje účely. Odtiaľ názov Provinčný dom.

Od roku 1955 sú v nej expozície múzea, ktoré vzniklo roku 1951. Názvy múzea sa rôzne menili, od roku 1997 je to Múzeum Spiša.

V priebehu existencie sa menili aj jeho expozície. Súčasná Expozícia prírody a histórie regiónu Spiš bola inštalovaná v roku 1992. Poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky orografických celkov: Slovenský raj, Spišskogemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú prezentované i špecifiká, zvláštnosti a jedinečnosti prírody predstavovaného územia. Históriu regiónu prezentujú exponáty zbierkových fondov z archeológie a baníctva.

Vo výstavných priestoroch a foyer múzea sa realizujú výstavy, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia.

Súčasťou Múzea Spiša sú jeho pobočky – expozície v Markušovciach a Smižanoch.

Otvorené:

máj - október 
 • Pondelok - piatok 8.00 - 16.30
 • Sobota 9.00 - 13.00
 • Nedeľa 13.00 - 17.00
november - apríl
 • Pondelok - piatok 8.00 - 16.30
 • Sobota 9.00 - 13.00

Vstupné:

Dospelí: 2,00 €
Deti od 3 r., študenti, dôchodcovia, ŤZP: 1,00 €
Rodinné vstupné (2 dospelí + max. 3 deti): 5,00 €

TROJLÍSTOK SPIŠA

Múzeum Spiša a Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi pripravili pre detských návštevníkov a školské skupiny zľavnenú vstupenku v hodnote 3,00 €, ktorá zahŕňa návštevu Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi, prehliadku Kaštieľa v Markušovciach, vstup do Malej expozície prírody Spiša v Národopisnom múzeu v Smižanoch. Zľavnenú vstupenku si môžete kúpiť priamo v pokladniach múzea alebo zoo. Platnosť vstupenky je po celý rok a návšteva zariadení nie je viazaná na jeden deň. Za vstupenku sa nedá platiť kultúrnymi poukazmi.

Informácie:
T. č.: +421 53 442 37 57 (SNV), +421 917 746 339 (Markušovce),
+421 917 746 336 (Smižany)
E-mail: lektorky(at)muzeumspisa.com, kastiel(at)muzeumspisa.com, narodopis(at)muzeumspisa.com
Web: www.muzeumspisa.com

POBOČNÉ ZARIADENIA MÚZEA SPIŠA

Národopisné múzeum v Smižanoch

V bývalej administratívnej budove v Smižanoch je inštalovaná Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša z konca 19. a začiatku 20. stor., ktorá bola sprístupnená v roku 1991. Expozícia je rozdelená do troch častí: výroba a spracovanie ľudového textilu, výroba a zamestnanie, odev a textil.

Vo výstavných priestoroch sa uskutočňujú výstavy zamerané predovšetkým na ľudovú umeleckú tvorivosť a remeselnú výrobu.

V roku 2015 je tu návštevníkom k dispozícii aj Malá expozícia prírody Spiša prezentujúca najzaujímavejšie exponáty zo živej a neživej prírody Spiša.

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok       8.00 – 16.00
Sobota a nedeľa         zatvorené (vstup možný na objednanie pre väčšie skupiny)

Adresa/Kontakt:
Krátka 5, 053 11 Smižany
Tel.: +421 917 746 336
E-mail: narodopis(at)muzeumspisa.com
Web: www.muzeumspisa.com

Vstupné:
Dospelí: 1,00 €
Deti od 3 r., študenti, dôchodcovia, ŤZP: 0,50 €
Rodinné vstupné (2 dospelí + max. 3 deti): 2,50 €
Súčasťou vstupného je i návšteva Rodného domu kpt. Jána Nálepku.
Návšteva Malej expozície prírody Spiša je súčasťou zľavnenej vstupenky "Trojlístok Spiša".

Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch

V roku 1971 bol verejnosti sprístupnený Rodný dom kpt. J. Nálepku, v ktorom je zdokumentovaná osobnosť kpt. J. Nálepku a jeho činnosť v protifašistickom odboji počas II. svetovej vojny.

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok       8.00 – 16.00
Sobota a nedeľa         zatvorené (vstup možný na objednanie pre väčšie skupiny)

Adresa/Kontakt:
Nálepkova 87, 053 11 Smižany
Tel.: +421 917 746 336
E-mail: narodopis(at)muzeumspisa.com
Web: www.muzeumspisa.com

Vstupné:
Dospelí: 1,00 €
Deti od 3 r., študenti, dôchodcovia, ŤZP: 0,50 €
Rodinné vstupné (2 dospelí + max. 3 deti): 2,50 €
Súčasťou vstupného je i návšteva expozície ľudovej kultúry Národopisného múzea Smižany.

Kaštieľ v Markušovciach

Expozícia historického nábytku

Výstavba markušovského kaštieľa spadá do roku 1643 a viaže sa k menu František Máriássy, ktorý ho dal postaviť v renesančnom slohu. Rokoková prestavba je z rokov 1770 až 1775, kedy sa stal majiteľom Wolfgang Farkaš Máriássy. V 50-tych rokoch 20. stor. bol kaštieľ upravený pre účely múzea. Po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1983 – 1994 sa v ňom sprístupnila pre verejnosť Expozícia historického nábytku. Jej ťažiskom je nábytkový fond múzea pochádzajúci z kaštieľa v Hodkovciach (patril rodine Csáky) a markušovského kaštieľa. Cieľom expozície je poukázať na vývoj a typové zastúpenie nábytkového umenia a interiérových doplnkov, chronologicky usporiadaných od 17. stor. až po začiatok 20. stor.

Otvorené:
November - apríl:
 • Pondelok, sobota: zatvorené
 • Utorok - piatok, nedeľa: 8.00 - 16.00, posledný vstup 14.45
Máj, Jún, September, Október:
 • Pondelok: zatvorené
 • Utorok - nedeľa: 9.00 - 17.00 - posledný vstup 16.00
Júl, august:
 • Pondelok - sobota: 9.00 - 17.00
 • Nedeľa: 9.00 - 18.00 - posledný vstup 16.00, resp. 17.00
Vstupné:
Dospelí: 3,00 €
Deti od 6 r., študenti, dôchodcovia, ŤZP: 1,50 €

Deti od 3 do 6 r.: 0,70 €
Rodinné vstupné (2 dospelí + max. 3 deti): 8,00 €
Foto + kamera: 3 €
Občania s preukazom ŤZPS majú zľavu 100 % z ceny vstupenky.
Organizované skupiny nad 20 osôb je nutné vopred telefonicky objednať.
Vstupenka pre Kaštieľ a Letohrádok Dardanely je spoločná.
Návšteva Kaštieľa je súčasťou zľavnenej vstupenky "Trojlístok Spiša".

Adresa/Kontakt:
Michalská 59, 053 21 Markušovce
Tel.: +421 917 746 339
E-mail: kastiel(at)muzeumspisa.com
Web: www.muzeumspisa.com

 • Kaštieľ Markušovce
 • Expozícia nábytku Markušovce
 • Expozícia nábytku Markušovce
 • Nočná prehliadka - Kaštieľ Markušovce
 • Nočná prehliadka - Kaštieľ Markušovce
 • Nočná prehliadka - Kaštieľ Markušovce
 • Nočná prehliadka - Kaštieľ Markušovce
 • Nočná prehliadka - Kaštieľ Markušovce

Letohrádok Dardanely

Expozícia klávesových hudobných nástrojov

Jednoposchodovú budovu letohrádku Dardanely dal postaviť Wolfgang Farkaš Máriássy v poslednej tretine 18. stor. zo spoločenských a reprezentačných dôvodov, ku ktorým prispela aj ohlásená návšteva cisárskeho dvora Jozefa II., ktorá sa napokon neuskutočnila. Letohrádok je významnou pamiatkou rokokovej architektúry, hoci pôvodne bola postavená len jeho stredná časť. Po rozsiahlej rekonštrukcii v 80-tych rokoch 20. stor. bola obnovená stredná časť vrátane reštaurovania fresiek v koncertnej sále  a pristavené bočné krídla. Od roku 1983 je v ňom prístupná Expozícia klávesových hudobných nástrojov zameraná na domácich výrobcov -  jediná svojho druhu na Slovensku. Cieľom expozície je priblížiť vznik, vývoj a typové zastúpenie klavírov, organov, klavichordov, poukázať na zručnosť a tvorivosť výrobcov s možnosťou interpretácie živej hudby. 

Otvorené:
 

UPOZORNENIE: LETOHRÁDOK JE V ROKU 2015 Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE BUDOVY UZAVRETÝ!!!

November - apríl:
 • Pondelok, sobota: zatvorené
 • Utorok - piatok, nedeľa: 8.00 - 16.00, posledný vstup 14.45
Máj, Jún, September, Október:
 • Pondelok: zatvorené
 • Utorok - nedeľa: 9.00 - 17.00 - posledný vstup 16.00
Júl, august:
 • Pondelok - sobota: 9.00 - 17.00
 • Nedeľa: 9.00 - 18.00 - posledný vstup 16.00, resp. 17.00
Vstupné:
Dospelí: 3,00 €
Deti od 6 r., študenti, dôchodcovia, ŤZP: 1,50 €

Deti od 3 do 6 r.: 0,70 €
Rodinné vstupné (2 dospelí + max. 3 deti): 8,00 €
Foto + kamera: 3 €
Občania s preukazom ŤZPS majú zľavu 100 % z ceny vstupenky.
Organizované skupiny nad 20 osôb je nutné vopred telefonicky objednať.
Vstupenka pre Letohrádok Dardanely a Kaštieľ Markušovce je spoločná.

Adresa/Kontakt:
Michalská 55, 053 21 Markušovce
Tel.: +421 917 746 339
E-mail: kastiel(at)muzeumspisa.com
Web: www.muzeumspisa.com

 • Letohrádok Dardanely
 • Koncert v Dardanelách
 • Koncert v Dardanelách
 • Expozícia hudobných nástrojov

Podujatia letnej turistickej sezóny 2015

 • Noc múzeí a galérií 2015 (16. 5. 2015) - tradičné podujatie v Kaštieli Markušovce
 • Objavovňa v múzeu / Medzinárodný deň múzeí a galérii (18. 5. 2015 – 22. 5. 2015) - Národopisné múzeum v Smižanoch
 • Ukážka bojov z čias II. svetovej vojny (máj 2015) - nádvorie Národopisného múzea v Smižanoch
 • Rozprávka v Kaštieli v Markušovciach (1. 6. – 5. 6. 2015) - dramatizované podujatie slovenskej ľudovej rozprávky pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ
 • Nočná prehliadka Kaštieľa v Markušovciach (25. 7. 2015, 22. 8. 2015) - tajuplná prechádzka zákutiami kaštieľa pri svetle sviec a lámp
 • Dni európskeho kultúrneho dedičstva (september 2015) - koncert Ars Antiqua, expozičné priestory Kaštieľa v Markušovciach
 • Remeselnícky týždeň (5. 10. 2015 – 16. 10. 2015) - expozičné priestory Národopisného múzea v Smižanoch