dnes je 20.10.2017, meniny má Vendelín
 
   ObčanKultúra a voľný čas > Materské centrum Dietka

Materské centrum Dietka

Adresa prevádzky: 
Zdravotnícke stredisko, Šafárikovo námestie č. 3 - sídlisko Mier
052 05 Sp. Nová Ves

Kontakt:
Tel.: +421 904 887 239
E-mail: majklimova(at)gmail.com
          

Web: www.dietka.sk

Otváracie hodiny:
Utorok, štvrot od 16.00 do 18.30 hod.

Podmienky návštevy:
Jednorazový poplatok za vstup do herne: 1 EUR/rodina
 • Zľavy pre poistencov VZP, a. s. na jednorazovom vstupe do herne a na účasti v podpornej skupine dojčiacich matiek 20 %.

Nezabudnite si prezuvky!

MC Dietka je občianske združenie a platný člen ÚMC registrované 3. 6. 2002. Vytvára priestor pre rôzne vzdelávacie a oddychové aktivity, ktoré sú venované rodinám s malými deťmi. MC Dietka ponúka priestor na hry, množstvo hračiek a dobrej nálady!
Prijmeme akúkoľvek formu spolupráce, podpory a dobrovoľníckej činnosti z kruhu širokej verejnosti, ktorá nám pomôže realizovať naše poslanie.

Hlavný cieľ - misia:
Zabránenie sociálnej izolácie rodičov na materskej dovolenke, do ktorej sa pri celodennej starostlivosti o deti dostávajú a rodinná svojpomoc.

Podciele:

 • vytvorenie priestoru pre formálne i neformálne stretnutia,
 • aktívne trávenie voľného času rodín s deťmi,
 • posilnenie myšlienky filantropie a dobrovoľníctva,
 • posilnenie roly matky – ženy v spoločnosti,
 • podpora zdravého rodičovstva a dobrých medziľudských vzťahov a partnerstiev ,
 • vzdelávanie a zlepšovanie zručností rodičov na MD,
 • podpora návratu rodičov do pracovného procesu po ukončení MD.

Program:

 • prednášky s odborníkmi,
 • angličtinu pre najmenších v spolupráci s English Learning Centre v Košiciach,
 • pohybovo-relaxačné cvičenie pod vedením skúsenej pedagogičky,
 • tvorivé dielne,
 • diskusný klub v rámci kampane ÚMC "Ako chceme vychovávať naše deti?".

Právna forma: občianske združenie
Vznik: 3. 6. 2002
IČO: 35546646
DIČ: 2021709987
Číslo účtu: 5391047/5200
Štatutárny zástupca:
Predsedníčka: Ing. Mária Klimová
Podpredsedníčka: Mgr. Soňa Sventeková
Ekonóm: Jana Barbuščáková

Za dobrovoľnú činnosť ďakujeme aktívnym členom a ich rodinám.
Za spoluprácu ďakujeme pani Silvii Kalapošovej a ELC v Košiciach a Jogacentru v Spišskej Novej Vsi.
Za podporu ďakujeme MsÚ v Spišskej Novej Vsi.