dnes je 02.03.2015, meniny má Anežka
 
   Občan > Kultúra a voľný čas

Kultúra a voľný čas

Výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku

Svojou výškou 87 metrov je zároveň aj najvýznamnejšou a najcharakteristickejšou časťou siluety mesta Spišská Nová Ves. Veža Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pochádza z 13. storočia, je jednou z najväčších atrakcií mesta. Je postavená na pôvodných stredovekých múroch. Zaujímavosťou spišskonovoveskej veže je, že má až sedem veľkých hodinových ciferníkov. Tieto hodiny sú ako relikt z pôvodnej gotickej veže, ktorá bola v roku 1649 prebudovaná a dostala cibuľkovité zakončenie. Všetkých sedem ciferníkov ťahá jeden hodinový stroj, ktorý riadi aj všetky zvony – „Šmertný zvon“ z roku 1486, zvony Peter a Pavol, ktoré boli uliate v roku 1930 v Trnave a zároveň aj zvon Urban a zvon Jozef z roku 1857, ktoré patria medzi najväčšie spišskonovoveské zvony. Výstupy na vežu organizuje Turistické informačné centrum.

Výstupy na vežu

v termíne od 1. 5. do 30. 9. v čase
Pondelok - piatok    10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Sobota                   10:00, 12:00
Nedeľa                   15:00, 17:00

v termíne od 1. 10. do 30. 4. v čase
Pondelok - piatok    10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Sobota - nedeľa       V prípade väčšej skupiny je možný výstup na vežu aj počas 
                              víkendu na základe predošlej objednávky. Výstup je nutné
                              dohodnúť a zaplatiť v TIC najneskôr do piatku do 12:00.

Vstupné:

dospelí

1,00 €

študenti a dôchodcovia

0,70 €

deti do 15 r.

0,30 €

Počet osôb na výstup: minimálne 2, maximálne 20

Organizované skupiny

 • výstup pre základné školy, max. 20 osôb: 18 detí + 2 osoby ako doprovod (učiteľ, prípadne rodič)
 • výstup pre stredné školy, max. 20 osôb: 19 študentov + 1 osoba doprovod (učiteľ)

Individuálne výstupy

 • deti do 15 rokov len v doprovode dospelej osoby

Pri výstupe na kostolnú vežu je z bezpečnostných dôvodov potrebné riadiť sa pokynmi sprievodcu, pri ich nedodržaní sprievodca nezodpovedá za bezpečnosť pri výstupe na kostolnú vežu.

 

Adresa/Kontakt
Turistické informačné centrum
Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 53 429 82 93
Tel./fax: 00421 53 442 82 92
E-mail: tic(at)mestosnv.sk
Web: www.spisskanovaves.eu/tic


Zoologická záhrada

V Spišskej Novej Vsi sa nachádza najmladšia a zároveň i najmenšia ZOO na Slovensku, čo však neuberá na jej kráse. Rozkladá sa na ploche 8 ha v juhovýchodnej časti mesta. Nachádza sa v nej 300-členné zvieracie osadenstvo, predstavujúce viac ako 90 druhov zvierat. Návštevnosť ZOO z roka na rok stúpa (okolo 75 000 návštevníkov za rok). Jazero, výrazný prvok v kompozícii záhrady, vytvára podmienky na prirodzený vývoj spoločenstiev kačíc a labutí, ochraňuje a udržiava ich biotop. Areálom ZOO preteká potôčik, ktorý krásne dotvára scenériu areálu záhrady. Množstvo drevín poskytuje príjemný chládok pre zvieratá i návštevníkov. Súčasťou ZOO je tiež arborétum, kde je určených viac ako 30 druhov drevín. V areáli ZOO sa nachádzajú i dve detské ihriská. Počas letnej sezóny si najmenší návštevníci môžu zaskákať na nafukovacej žirafe, nafukovacom hrade alebo sa tešiť z iných atrakcií, napr. jazde na koni, detskému autodromu a i. V areáli ZOO sú aj stánky s občerstvením, so zmrzlinou a so suvenírmi. Každý rok organizuje ZOO množstvo podujatí. Súčasťou ZOO je aj celoročne otvorený pavilón AQUATERRA s akvarijnými a teráriovými živočíchmi a ZOO-shop.

Sezóna
20. apríl - 20. október

Otvorené

 • každý deň okrem pondelka       10.00 - 18.00 hod.
 • v júni                                        9.00 - 18.00 hod.

Pavilón AQUATERRA je otvorený celoročne (okrem pondelka) od 10.00 do 18.00 hod.

Vstupné

 • Deti do 3 rokov                                                        zadarmo
 • Deti od 3 do 15 rokov, dôchodcovia od 60 rokov         1,00 EUR
 • ŤZP dospelí                                                              1,00 EUR
 • ŤZP deti od 3 do 15 rokov                                          0,50 EUR
 • Študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov                 1,50 EUR
 • Dospelí                                                                     2,00 EUR
 • Vstupné do pavilónu Aquaterra (bez návštevy ZOO)     0,50 EUR
 • Použitie fotoaparátu, videokamery                              0,50 EUR

Adresa/Kontakt:
Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 53 907 102 720, 00421 910 906 272
E-mail: zoosnv(at)zoosnv.sk  
Web: www.zoosnv.sk

 

Kino Mier

Aktuálny program
www.spisskanovaves.eu / Program kín

Predaj vstupeniek
Informácie a predpredaj vstupeniek v kine vždy 1 hod. pred začiatkom filmu, príp. do 30 min. od začiatku premietania.

Premietanie
17.00 alebo 19.00 hod.

Vstupné
v závislosti od filmu, na pondelkové premietania sa poskytuje zľava

Filmový klub
Pri kine Mier funguje každý UTOROK filmový klub. Členský preukaz platí na celom území Slovenska na príslušný rok a stojí ročne 3 €. Na každý klubový film majú členovia zľavu.

Adresa/Kontakt
Šafárikovo námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/442 87 66
E-mail: kinomiersnv(at)stonline.sk

 

 

Galéria umelcov Spiša

Výstavná činnosť galérie mapuje a prezentuje predovšetkým tvorbu umelcov so vzťahom k regiónu, dotýka sa aj slovenského výtvarného umenia a v nemalej miere prezentuje tvorbu zahraničných umelcov. V troch blokoch výstavných priestorov sa počas roka vystrieda v priemere 20 až 25 výstav. Väčšiu časť týchto prezentácií tvoria vlastné výstavy pripravené pracovníkmi galérie. V päťročných intervaloch pripravuje galéria prehliadku tvorby regionálnych umelcov s retrospektívnym mapovaním tohto tvorivého obdobia.

Stále expozície
Jozef Hanula - Kresba/maľba
Záhrada umenia
Terra Gothica

Adresa
Zimná 46
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt
Tel.: 053/446 42 59, 053/446 47 10
E-mail: sekretariat(at)gus.sk
gus.sekretariat(at)gmail.com

Web
www.gus.sk

Otváracie hodiny

utorok - piatok

9.00 - 16.30 hod.

sobota

9.00 - 13.00 hod.

Vstupné

Jedna výstava
dospelí: 1 €
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €
rodinná vstupenka / 2 dospelí + max 3 deti: 2,50 €
 
Celá galéria
dospelí:  2,50 €
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP:  1,50 €
rodinná vstupenka / 2 dospelí + max 3 deti:  5,50 €   

Spišské divadlo

Spišské divadlo pôsobí v budove Reduty, ktorú v roku 1902 pre spoločnosť Imre Halmaiho Straussa postavil staviteľ Kálman Gezster. Jediné na Slovensku pôsobí ako zájazdové divadlo s prioritnou orientáciou na deti a mládež. Jeho súbor ročne odohrá 150 - 170 predstavení pre deti, mládež i dospelých na celom území Slovenska, dostáva sa i na zahraničné festivaly. V histórii divadla nachádzame mnohé znamenité osobnosti hercov, režisérov, hudobných skladateľov, scénických výtvarníkov, či dramaturgov.

Aktuálny program:
www.spisskanovaves.eu - Kultúra a voľný čas - Spišské divadlo

Kapacita divadla
300 miest

Predpredaj vstupeniek
denne od 8.00 do 17.00 hod. na vrátnici alebo hodinu pred predstavením vo foyeri divadla

Rezervácia vstupeniek
do 24 hod. pred predstavením, nonstop cez internet s potvrdením, skupinové objednávky alebo rezervácie denne od 8.00 do 16.00 hod. na nižšie uvedenom tel. čísle.

Adresa/Kontakt
Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/417 32 71 - predpredaj vstupeniek (vrátnica)
        053/417 32 75 - skupinové objednávky, rezervácie
E-mail: prevadzka(at)spisskedivadlo.sk
Web: www.spisskedivadlo.sk

 

Múzeum Spiša

Múzeum Spiša od roku 1954 sídli v historickej budove bývalej stredovekej radnice, dnes tzv. Provinčný dom. Fasádu zdobí rokoková štuková výzdoba šiestich kartuší znázorňujúcich vlastnosti, aké by mal mať mešťanosta. Od roku 1955 sú v nej expozície múzea, ktoré vzniklo roku 1951. Vo výstavných priestoroch a foyer múzea sa realizujú výstavy, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia. Súčasťou Múzea Spiša sú jeho pobočky - expozície v Markušovciach a Smižanoch.

Stála expozícia
Expozícia prírody a histórie regiónu Spiš - poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky orografických celkov: Slovenský raj, Spišskogemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy. Históriu regiónu prezentujú exponáty zbierkových fondov z archeológie a baníctva.

Otvorené
máj - október 
 • Pondelo - piatok 8.00 - 16.30
 • Sobota 9.00 - 13.00
 • Nedeľa 13.00 - 17.00
november - apríl
 • Pondelok - piatok 8.00 - 16.30
 • Sobota 9.00 - 13.00
Možnosti vstupu, vstupné
Stála expozícia
 • dospelí: 2 €
 • Deti, študenti: 1 €
Výstavy vo výstavnej sieni
 • Dospelí: 1 €
 • Deti, študenti: 0,50 €
 • rodinné vstupné: 2,50 €

Adresa/Kontakt
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/442 37 57
Fax: 053/442 67 85
E-mail: dokumentacne(at)muzeumspisa.com
Web: www.muzeumspisa.com

 

 

Markušovský kaštieľ - Expozícia historického nábytku

Výstavba kaštieľa spadá do roku 1643 a viaže sa k menu František Máriássy, ktorý ho dal postaviť v renesančnom slohu. Rokoková prestavba je z rokov 1770 - 1775, kedy sa stal majiteľom Wolfgang Farkaš Máriássy. V 50-tych rokoch 20. stor. bol kaštieľ upravený pre účely Múzea Spiša. Po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1983 - 1994 sa v ňom sprístupnila pre verejnosť Expozícia historického nábytku. Jej ťažiskom je nábytkový fond múzea pochádzajúci z kaštieľa v Hodkovciach (patril rodine Csáky) a markušovského kaštieľa. Cieľom expozície je poukázať na vývoj a typové zastúpenie nábytkového umenia a interiérových doplnkov, chronologicky usporiadaných od 17. stor. až po začiatok 20. stor.

Otvorené
november - apríl

 • Pondelok, sobota: zatvorené
 • Utorok - piatok, nedeľa: 8.00 - 16.00, posledný vstup 14.45
máj, jún, september, október
 • Pondelok: zatvorené
 • Utorok - nedeľa: 9.00 - 17.00 - posledný vstup 16.00
júl, august
 • Pondelok - sobota: 9.00 - 17.00
 • Nedeľa: 9.00 - 18.00 - posledný vstup 16.00, resp. 17.00
Základné vstupné (vstupenka platí aj do Letohrádku Dardanely): 3 €
Deti, študenti: 1,50 €
Rodinné vstupné: 8 €
Foto + kamera: 3 €


Adresa/Kontakt
Michalská 59, 053 21 Markušovce
Tel.: 053/449 84 21
Web: www.muzeumspisa.com

 

Letohrádok Dardanely - Expozícia klávesových hudobných nástrojov

Dal ho postaviť Wolfgang Farkaš Mariássy v poslednej tretine 18. storočia na spoločenské a reprezentačné účely. Letohrádok je významnou pamiatkou rokokovej architektúry. Od roku 1983 je v ňom verejnosti prístupná Expozícia klávesových hudobných nástrojov, zameraná na domácich výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Dolné priestory slúžia ako výstavné priestory pre malé organy - pozitívy, získané z okolitých katolíckych a evanjelických kostolov. Letohrádok Dardanely je taktiež miestom usporadúvania  kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít a ďalších podujatí hudobného charakteru. Známe sú predovšetkým koncerty vážnej hudby (klavírne, organové, spevácke recitály, či iné komorné koncerty).

Otvorené:

november - apríl
 • Pondelok, sobota: zatvorené
 • Utorok - piatok, nedeľa: 8.00 - 16.00, posledný vstup 14.45
máj, jún, september, október
 • Pondelok: zatvorené
 • Utorok - nedeľa: 9.00 - 17.00 - posledný vstup 16.00
júl, august
 • Pondelok - sobota: 9.00 - 17.00
 • Nedeľa: 9.00 - 18.00 - posledný vstup 16.00, resp. 17.00
Základné vstupné (vstupenka platí aj do kaštieľa): 3 €
Deti, študenti: 1,50 €
Rodinné vstupné: 8 €
Foto + kamera: 3 €

Adresa/Kontakt:
Michalská 59, 053 21 Markušovce
Tel.: 053/449 84 21
Web: www.muzeumspisa.com

Národopisné múzeum Smižany - Expozícia ľudovej kultúry Spiša

Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša z konca 19. a začiatku 20. storočia bola verejnosti sprístupnená v roku 1991. Expozícia je rozdelená do troch častí: výroba a spracovanie ľudového textilu, výroba a zamestnanie, odev a textil. Popri ukážkach tradičných spišských textílií si v rámci expozície môžu návštevníci vyskúšať svoju zručnosť v tkaní na krosnách. Tradičné obrábanie pôdy, chov dobytka a pastierstvo, baníctvo i ďalšie remeslá približujú návštevníkovi početné kolekcie zbierkových predmetov. Súčasťou expozície je aj ľudový odev.

Adresa/Kontakt
Krátka 5, 053 11 Smižany
Tel.: 053/443 12 91 
Web: www.muzeumspisa.com

Vstupné                 
Dospelí: 1 €
Deti, študenti: 0,50 €
Rodinné vstupné: 2,50 €

 

Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch

Sprístupnený verejnosti bol v roku 1971. Je v ňom zdokumentovaná osobnosť kpt. Jána Nálepku a jeho činnosť v protifašistickom odboji počas II. svetovej vojny. V roku 1978 bola uskutočnená celková rekonštrukcia budovy s hospodárskou prístavbou a následne reinštalácia expozície. Postupne boli doplnené aj ostatné hospodárske časti o poľnohospodárske náradie, stroje, vozy a ľudový nábytok, čím získal rodný dom podobu pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia.

Otvorené

 • Pon - pia       8.00 - 16.00 hod.
 • Sob, ned       zatvorené
Adresa/Kontakt
Nálepkova 87, 053 11 Smižany
Tel.: 053/443 12 91
Web: www.muzeumspisa.com

<//li>V cene vstupného do ZOO je zahrnuté aj vstupné do pavilónu AQUATERRA. Vstupné do ZOO je možné zakúpiť v pokladni ZOO alebo v pavilóne AQUATERRA.