Dnes je 01.10.2020, meniny má Arnold
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanKultúra a voľný čas > Cantus Villa Nova

Cantus Villa Nova

Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves

Banícka 3/9
052 01  Spišská Nová Ves
www.cantusvillanova.sk
e-mail: cantusvillanova(at)gmail.com

21. mája 2012 vznikol v našom meste nový spevácky zbor, ktorý bol Ministerstvom vnútra SR 21. septembra 2012 zaregistrovaný pod názvom CANTUS VILLA NOVA, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves.

História zboru siaha až do roku 1988, keď sa skupina zamestnancov š. p. Geologický prieskum, po vystúpení na oslavách 35. výročia jeho vzniku rozhodla založiť spevácky zbor GEOLÓG pod vedením dirigenta Igora Gregu. Počas svojej existencie si zbor vyspieval viacero úspechov, medzi nimi napríklad umiestnenie v II. pásme na Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca v Košiciach v roku 1996 a umiestnenie v I. pásme na rovnakom podujatí v roku 1999, bronzovú medailu v Olomouci na festivale Svátky písní v roku 2000, ale i ďalšie významné ocenenia. Medzi obľúbené podujatia tohto zboru patrili pravidelné vianočné koncerty pod názvom TICHÁ NOC.

Zbor Geológ od roku 2005 niesol meno Chorus Iglovia a z neho pochádza väčšina spevákov zboru CANTUS VILLA NOVA. Jeho hlavným cieľom je rozvíjať zborový spev na domácej pôde Spiša, ako aj nadväzovať a utužovať vzťahy so slovenskými, moravskými a českými speváckymi zbormi, a tak prispieť k udržaniu kontinuity tradície  zborového spevu na Spiši a v širšom ponímaní aj na Slovensku, ale aj zúčastňovať sa súťažných i nesúťažných festivalov doma i v zahraničí.     

Od svojej krátkej existencie má už zbor za sebou množstvo vystúpení. Najdôležitejšími akciami  zboru CANTUS VILLA NOVA sú NOVOROČNÉ KONCERTY a VEČERY PRIATEĽOV ZBOROVÉHO SPEVU. Tieto koncerty sa stretli vo verejnosti s veľkým úspechom a stávajú sa tradičnými koncertmi v našom meste. 

Od roku 2012 umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je Mgr. et Mgr. art. Igor Grega, ktorý je uznávaným odborníkom zborového spevu. Mnohokrát bol predsedom a členom súťažných komisií, vykonával lektorskú činnosť pre viaceré spevácke zbory, školenia dirigentov svetských a cirkevných zborov a tiež študentov dirigovania doma i v zahraničí (Rakúsko, Ukrajina). Od roku 1988 do r. 2012 viedol Miešaný spevácky zbor GEOLÓG a CHORUS IGLOVIA v Spišskej Novej Vsi.

 

Repertoár zboru

Repertoár zboru Cantus Villa Nova vychádza z potrieb klasického speváckozborového telesa. Obsahuje hudobné diela svetského aj cirkevného charakteru od obdobia baroka a renesancie až po súčasnú tvorbu. V repertoári prevládajú skladby a capella. Zbor s veľkou obľubou interpretuje hlavne skladby klasickej polyfónie, ale tiež rôzne úpravy a prepracovania motívov ľudových piesní. V poslednej dobe sa zbor zameriava na interpretáciu madrigalovej tvorby. Značnú časť repertoáru zboru tvoria latinské cirkevné skladby, protestantské chorály, no aj rôzne úpravy skladieb z liturgie východného obradu. Cantus Villa Nova interpretuje skladby prevažne v origináloch a vo viacerých svetových jazykoch. V jeho repertoári nechýbajú skladby svetových velikánov hudby, akými sú O. di Lasso, J. Gallus, H. L. Hassler, G. G. Gastoldi, L. Viadana, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Verdi, N. A. Rimskij-Korsakov či D. Grečaninov, ale tiež českých a slovenských skladateľov, napríklad A. Dvořáka, B. Smetanu, Z. Lukáša, M. Schneidera-Trnavského, M. Moyzesa, J. Valašťana-Dolinského, E. Suchoňa, J. Cikkera a iných.

 

Predseda CANTUS VILLA NOVA:
Mgr. art. Igor Grega


Bližšie informácie:
Igor Grega:  0915 940 301;
Silvia Szabová: 0907 182 329, 053/446 3847
web: www.cantusvillanova.sk
e-mail: cantusvillanova(at)gmail.com


Skúšky zboru: každý pondelok od 16.30 h do 18.30 h - Multifunkčné banícko-energetické centrum BARBORA, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves