Dnes je 14.11.2019, meniny má Irma
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > Spoločné stravovanie "s" a "bez" rozvozu stravy

Spoločné stravovanie "s" a "bez" rozvozu stravy

Spoločné stravovanie bez rozvozu stravy

Spoločné stravovanie počas celého roka je možné odberom v Domove dôchodcov na Brezovej ulici č. 32 v Spišskej Novej Vsi, tel. 053/41 772 11 za nasledovných podmienok:

 • výška stravného (cena 1 obeda) je 2,40 € počas celého roka.

Stravovacia prevádzka v domove dôchodcov poskytuje stravu aj diabetickú diétu

 • výška stravného (cena 1 obeda) je 2,75 € pre diabetickú diétu.

                                                    

Spoločné stravovanie bez rozvozu stravy pre dôchodcov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi mesto poskytuje v pracovných dňoch (mimo dní školských prázdnin) v týchto školských stravovacích zariadeniach:

 • Školská jedáleň pri ZŠ, Nad Medzou č. 1, tel.: 44 611 20
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Lipová ul. č. 13, tel.: 44 668 30
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Levočská ul. č. 11, tel.: 46 58 03
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Nejedlého č. 2, tel.: 44 663 66
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Ing. Kožucha 11, tel.: 44 660 66
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Komenského č. 2, tel.: 44 619 82
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Hutnícka ul. č. 16, tel.: 44 327 07
 • Školská jedáleň pri MŠ, Ul. J. Hanulu č. 6, tel.: 44 644 24
 • Školská jedáleň pri MŠ, Slovenská ul. č. 14, tel.: 44 640 06
 • Školská jedáleň pri MŠ, Ul. Gorazdova č. 28, tel.: 44 616 81
 • Školská jedáleň pri MŠ, Ul. E.M. Šoltésovej č. 27, tel.: 44 628 67
 • Školská jedáleň pri MŠ, Lipová ul. č. 21, tel.: 44 652 58
 • Školská jedáleň pri MŠ, Ul. Komenského č. 25, tel.: 44 657 49
 • Školská jedáleň pri MŠ, Ul. Nejedlého č. 5, tel.: 44 620 60
 • Školská jedáleň pri MŠ, Ul. P. Jilemnického č. 2, tel.: 44 636 55
 • Školská jedáleň pri MŠ, Novoveská Huta č. 147, tel.: 44 131 28
 • Školská jedáleň pri MŠ, Stolárska ul. č. 2, tel.: 44 622 30
 • Školská jedáleň pri MŠ, Ul. S. Tomášika č. 5, tel.: 44 645 01
 • Školská jedáleň pri MŠ, Ul. Hviezdoslavova č. 33, tel.: 44 634 58

Výška stravného (cena obeda) v školských jedálňach je 2,24 €.

Stravovanie s rozvozom stravy

V prípade požiadavky na stravovanie s rozvozom stravy je potrebné si túto osobitne uplatniť žiadosťou v Domove dôchodcov, Brezová ul. č. 32, Spišská Nová Ves.


Výška stravného sa upravuje o cenu za donášku + 0,50 € za jeden obed v zmysle VZN 1/2019.

                                                     ****

Žiadosť o spoločné stravovanie podľa Vášho výberu adresujte priamo na vyššie uvedené zariadenia spoločného stravovania.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • kópiu rozhodnutia o výplate dôchodkových dávok zo sociálnej poisťovne,
 • kópiu OP,
 • potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave osoby, ktorá je žiadateľom a o potrebe poskytovania sociálnej služby v jedálni,
 • prípadne potvrdenie poskytovateľa opatrovateľskej služby o poberaní opatrovateľskej služby.