Dnes je 22.11.2019, meniny má Cecília
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > Komunitné centrum

Komunitné centrum

Komunitné centrum „Feder dživipen“

Zámer zriadiť Komunitné centrum „Feder dživipen“ v Spišskej Novej Vsi bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 128/2015 zo dňa 16. 12. 2015. Komunitné centrum je zariadenie bez právnej subjektivity, začlenené organizačne pod oddelenie sociálnych vecí mestského úradu.

Činnosť komunitného centra (KC) v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je zameraná na poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, vykonávanie preventívnych aktivít ako aj záujmové činnosti.

Poslaním KC je prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb, vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľudom.

V KC v súčasnosti pracujú 3 zamestnanci - je otvorené pondelok, utorok, štvrtok v čase od 7.30 do 15.30 h., streda od 7.30 do 16.30 h a piatok od 7.30 do 14.30 h.

Hlavným zameraním pracovníkov komunitného centra je poskytovať klientom KC možnosti riešenia ich sociálneho problému a motivovať ich k zmene svojej sociálnej situácie.