Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2016

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2016

Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Dlžníci uvedení podľa stavu pohľadávok k 31. 12. 2016, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €: