dnes je 29.11.2015, meniny má Vratko
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Vybavuje

Katarína Lačná, t. č. 053 4152 215, katarina.lacna(at)mestosnv.sk 
 1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia;
 2. umiestnenie stavebného zariadenia; umiestnenie skládky
 3. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto);
 • Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku - referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Sp. Nová Ves
Ing. Gabriela Ľorková, t. č. 053 4152 323, gabriela.lorkova(at)mestosnv.sk
 1. umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 • Oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad, štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves
Ing. Eva Mačáková, t. č. 053 4152 328, eva.macakova(at)mestosnv.sk
 1. umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky,
 2. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto)

Tlačivá


Predmetom dane sú:

 • zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,
 • zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
 • stavebné zariadenia,
 • umiestnenie skládok,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Ohlásenie záberu verejného priestranstva, sadzby, spôsob povolenia a vyrubenia dane, ako aj oslobodenia od tejto dane je uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves