Dnes je 09.08.2020, meniny má Ľubomíra
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty

Vybavuje

  • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves
  • Mgr. Mária Ďuríková, t. č. 053 4152 222, č. dv. 206, maria.durikova(at)mestosnv.sk

Predmetom dane

  • sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Termín podania priznania

  • do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Ročná sadzba

  • 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

    Daň je vyrubená rozhodnutím a splatná je do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Tlačivo nájdete na

  • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 206
  • tejto stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie
  • tu >>