dnes je 25.11.2015, meniny má Katarína
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty

Vybavuje

  • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves
  • Mgr. Mária Ďuríková, t. č. 053 4152 222, maria.durikova(at)mestosnv.sk

Predmetom dane

  • sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Termín podania priznania

  • do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Ročná sadzba

  • 50 € za jeden predajný automat.

Tlačivo nájdete na

Daň je vyrubená rozhodnutím a splatná je do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.