dnes je 29.11.2015, meniny má Vratko
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Bývanie

Bývanie

Vybavuje:

Referát sociálnych služieb a bytov
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, prízemie

Referát sociálnych služieb a bytov sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2007 o podmienkach prenajímania mestských bytov, kde sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

Podanie žiadosti o nájom bytu

Podanie žiadosti o nájom bytu (rodina s deťmi)
Potrebné doklady:

  • vyplnená Žiadosť o nájom (tlačivo),
  • potvrdenie od zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme,
  • poberanie rodičovského príspevku, prídavku na dieťa,
  • rozhodnutia o poberaní kompenzácií a pod.

Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 rokov) do DOS
- povinná opatrovateľská služba

Potrebné doklady:

Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 rokov) na Ul. Fabiniho č. 4 - 9

Potrebné doklady:


Súhlas na trvalý alebo prechodný pobyt
Potrebné doklady:


Podnájom bytu
Potrebné doklady:


Spoločný nájom bytu
Potrebné doklady:

Prechod nájmu bytu
Potrebné doklady:


Výmena bytov
Potrebné doklady: