dnes je 01.11.2014, meniny má Denis(a)
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Bývanie

Bývanie

Vybavuje:

Referát sociálnych vecí,
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, prízemie
tel.: 053/4152 125, e-mail: soc_byt_kpk(at)mestosnv.sk 

Bytový referát sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2007 o podmienkach prenajímania mestských bytov, kde sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa bytov, ktoré sú ešte vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

Podanie žiadosti o nájom bytu (rodina s deťmi)

Potrebné doklady:

 • žiadosť (tlačivo),
 • kópia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú,
 • potvrdenie od zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme, 
 • poberanie rodičovského príspevku, príspevku na dieťa,  
 • rozhodnutia o poberaní kompenzácií a pod.

Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 60 rokov) do DOS
- povinná opatrovateľská služba

Potrebné doklady:

Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 60 rokov) do penziónu na FAB

Potrebné doklady:

Súhlas na trvalý, alebo prechodný pobyt 

Potrebné doklady: 

 • tlačivo - žiadosť, pozostáva zo žiadosti a čestného prehlásenia,
 • občiansky preukaz.

Súhlas na podnájom

Potrebné doklady:

 • tlačivo - zmluva o podnájme v troch vyhotoveniach,
 • záväzné stanovisko o pridelení bytu podnájomcu.

Súhlas na spoločný nájom

Potrebné doklady:

 • tlačivo nie je k dispozícii, je potrebné napísať žiadosť,
 • čestné prehlásenie susedov o tom, že žiadateľ sa skutočne dlhodobo zdržiava v byte.  

Súhlas na prechod nájmu bytu

Potrebné doklady:

 • tlačivo - čestné prehlásenie žiadateľa a svedkov žiadateľa o prechod nájmu bytu,
 • úmrtný list nájomcu bytu,
 • záväzné stanovisko o pridelení bytu.

Súhlas na výmenu bytov

Potrebné doklady:

 • tlačivo - žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov,
 • záväzné stanoviská oboch nájomníkov.

UPOZORNENIE:

Občanom, ktorí si chcú vybaviť potrebné úkony týkajúce sa bytov a bývania v mestských bytoch - posudzovať sa môžu občania, ktorí sú zosobášení, rozvedení, vdovci. V prípade, že žijú v spoločnej domácnosti, je potrebné predložiť čestné prehlásenie o partnerskom vzťahu potvrdeným notárom, alebo matrikou.

Občania, ktorí zo závažných dôvodov nemôžu osobne vybaviť potrebné žiadosti, splnomocnením - overeným matrikou alebo notárom - poveria konkrétnu osobu o vybavenie.