dnes je 25.08.2016, meniny má Ľudovít
 
   Vybrané odkazy > Zvieratká na adopciu

Zvieratká na adopciu

Stanica pre odchyt túlavých zvierat

Stanica pre odchyt túlavých zvierat
Kontakt:
MESTSKÁ POLÍCIA
ŠKOLSKÁ ULICA č. 1
052 70  SPIŠSKÁ NOVÁ VES
T. č. : +421 53/44 220 30, +421 53/44 220 32
Tiesňové volanie: 159
Pracovisko:
Stanica pre odchyt túlavých zvierat
Kollárova ulica č. 29 (bývalé ÁTRIUM)
052 01 Spišská Nová Ves

 

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995 v zmysle vtedy platných právnych noriem. Hlavnou úlohou SPOTZ je odchytávať zvieratá v prípadoch, keď nie je možné túlavé zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou.

Pracovníci SPOTZ sa pri svojej práci riadia Štatútom SPOTZ, kde  je okrem iného
uvedené, že:
  • každé zviera po odchytení musí byť vyšetrené veterinárnym lekárom;
  • musí byť umiestnené na SPOTZ po dobu 2 mesiacov, kde mu plynie karanténna doba 14 dní, potom môže byť odpredané;
  • pred uplynutím tejto doby môže byť vydané len majiteľovi po predložení   predpísaných dokladov a tento musí zaplatiť priame náklady súvisiace s odchytom a ustajnením zvieraťa (4,98 EUR za odchyt a 1,66 EUR za každý započatý deň ustajnenia zvieraťa);
  • ak sa majiteľ neprihlási po uplynutí karantény, je zviera zaočkované a predáva   sa prípadnému záujemcovi, poplatky sú stanovené jednotlivo (pes 15 EUR, mačka 4 EUR).

Cenník za poskytované služby pri odchyte túlavých zvierat, dokument PDF

V SPOTZ sa v tomto čase nachádzajú tieto túlavé zvieratká:

(Aktualizované k 23. 8. 2016)

Kríženec, fenka, 4 mesiace

Kríženec, fenka, 4 mesiace

Kríženec, pes, 4 mesiace


Špic, fenka, 2 roky