dnes je 08.02.2016, meniny má Zoja

Aktuality

JANUÁR 2016

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš pozývajú svojich členov, priaznivcov a priateľov na prednášku "ZA URÁNOM DO JUHOAFRICKEJ REPUBLIKY", Prednášajúci Ing. Jozef Badár. Akcia sa uskutoční 19.1.2016 o 16.00 hod. v MULTICENRE, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

DECEMBER 2015

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš pozývajú svojich členov, priaznivcov a priateľov na prednášku FAREBNÝ SVET MINERÁLOV SPIŠA. Prednášajúci: Ing. Marián Jančura, CSc. a Ing. Jozef Daniel. Súčasťou programu bude uvedenie nových zbierok minerálov v Multicentre a uvedenie Ing. Müncnera do Siene slávy baníctva. Akcia sa uskutoční 15. 12. 2015 (utorok) o 16.00 hod. v MULTICENRE, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

* * *

Barborská slávnosť

Banícky spolok Spiš zorganizoval pre členov a priaznivcov tradičnú Barborskú slávnosť, ktorá sa uskutočnila 3. decembra 2015 v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi. Program zahŕňal banícku oferu, svätenie piva, skok cez kožu a spoločenské posedenie.

 * * *

NOVEMBER

Výstavy

STM Košice – vysunutá expozícia HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves Vás pozývajú na výstavy:

BANSKÉ LOKALITY NA SPIŠI VO FOTOGRAFII
Dokumentárna čiernobiela fotografia 20. storočia.

KAMEŇ AKO INŠPIRÁCIA
Baník a umelec TIBOR GURÍN
6. 11. – 30. 11. 2015

Vernisáž výstav sa uskutoční 5. novembra 2015 o 16:00 hod.

Stála expozícia doplnená o nové vzorky:
ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ, EDUARDA MÜNZNERA, JOZEFA BADÁRA A PETRA ČÍŽEKA reprezentujúca viac ako 1300 kusov vzoriek zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.

* * *

SEPTEMBER

Deň baníkov 2015

Tohtoročný Deň baníkov sa konal 12. septembra 2015. Banícky spolok Spiš si v posledných rokoch za miesto baníckych dní zvolil Novoveskú Hutu. Deň baníkov sa začal už v dopoludňajších hodinách, o 8:30, keď sa na turistickú obhliadku Banského chodníka v Novoveskej Hute vybrali členovia spolku. O hodinu neskôr ich nasledovali cyklisti. Deň baníkov mal za cieľ taktiež zhodnotiť činnosť Baníckeho spolku za uplynulý banícky rok. Zhodnotenie činnosti po baníckej hymne v podaní Baníckeho zboru pri BSS predniesol jeho predseda Ing. Vladimír Čech. Odovzdané boli gratulačné listy členom spolku k významným životným jubileám, ako i medaila za 1. miesto BSS vo futbale pri príležitostí Dňa baníkov 2015 v Smolníku. Nasledovali pozdravné vystúpenia hostí. Slávnostnú časť dňa baníkov ukončil Banícky zbor hutníckou hymnou. Po občerstvení nasledoval ďalší program (svätenie piva, súťaže v pití piva, súťaže v streľbe zo vzduchovky a v hádzaní šípok). Program sa končil veselicou, keď po celý deň vyhrávala ľudová hudba R. Barabáša. Zdar Boh!

fotogaléria

* * *

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš Vás pozývajú na prednášku Dejiny hutníctva a najstaršia zachovaná vysoká pec na Spiši.
Prednášajúci: Ing. Jozef Daniel a Jozef Michňa. Prednáška sa uskutoční 22. septembra 2015 (utorok) o 16.00 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves. Vstup voľný.

* * *

JÚN

Prednáška

Slovenské technické múzeum, Mesto Spišská Nová Ves a Banícky spolok Spiš
dovoľujú si Vás pozvať na prednášku Sibír – pomyselná cesta za šamanmi.
Prednášajúca: Mgr. Martina Tatarková. Prednáška sa uskutoční 16. júna 2015 (utorok) o 16.00 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves. Vstup voľný.

* * *

MÁJ

Hľadáme najstaršiu banskú mapu Spiša

Pri vernisáži výstavy „Banské mapy Spiša“ si Banícky spolok Spiš dal pre rok 2015 ako jednu z úloh nájsť najstaršiu zachovanú banskú mapu Spiša. Aktuálna situácia:
- Prehľadná mapa banských diel na vrchu Spienzerberg, autor Reizner, Steinberg, 1748
- Pôdorysná mapa štôlne Grünblat na vrchu Poráč, autor nečit., 1752
- Pôdorysná mapa kutacích banských diel na tzv. Lacenbergu pri Slovinkách, autor Ignác List, 1758

Uvedené mapy určite nie sú najstaršími zachovanými mapami Spiša, vzhľadom na ich vysokú kvalitu a odbornú úroveň. Obraciame sa na na banských odborníkov ako i laickú verejnosť, ak majú vedomosti o starších banských mapách Spiša, prosíme aby to oznámili Baníckemu spolku Spiš.

E-mail: daniel.jozef(at)gmail.com

* * *

Stretnutie abiturientov

Stredná odborná škola Spišská Nová Ves zorganizovala pomaturitné stretnutie prvých maturantov - geológov v Československu. Stretnutie s mottom "Duchom a kladivom" sa uskutočnilo 29. mája 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka pod záštitou primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD.

tablo

* * *

APRÍL

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš uviedli prednášku Krátky pohľad Európana na filipínsky geologický prieskum. Prednáška sa uskutočnila 14. apríla 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka. Prednášal Mgr. Vincent Kultan.

fotogaléria

* * *

Výstava Bane Spiša

Vernisáž výstavy fotografií Miloša Greisela Bane Spiša sa uskutočnila 2. apríla 2015 v Baníckom múzeu v Gelnici. Výstava bola inštalovaná vo výstavnej sieni Baníckeho múzea do 20. mája 2015.

plagát

* * *

MAREC

Príhovor nového predsedu BSS

Na Valnom zhromaždení BSS dňa 20. februára 2015 bol do čela spolku zvolený Ing. Vladimír Čech. Príhovor nového predsedu BSS si môžete prečítať tu: príhovor.

 

* * *

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

Dňa 12. marca 2015 prevzal predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimír Čech z rúk primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. "Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2014“. Banícky spolok Spiš ako kolektív získal Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2013. Teší nás, že náš člen a predseda získal toto najvýznamnejšie ocenenie za svoj prínos mestu ako fyzická osoba.

informácia  fotogaléria

* * *

FEBRUÁR

Valné zhromaždenie BSS

Dňa 20. februára 2015 sa v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora uskutočnilo Valné zhromaždenie BSS, na ktorom sa vyhodnotil rok 2014 a schválil plán činnosti (kalendárium) na rok 2015.

fotogaléria

* * *

Prednáška

Slovenské technické múzeum, pobočka v Spišskej novej Vsi v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš usporiadali 17. februára 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora prednášku Miloša Greisela PODZEMIE SPIŠA

fotogaléria

* * *

JANUÁR

Prednáška

Banícky spolok Spiš, Speleologický klub Slovenský raj a STM zorganizovali prednášku 50 ROKOV SPELEOLOGICKÉHO KLUBU SLOVENSKÝ RAJ, ktorá sa uskutočnila 20. januára 2015 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora. Prednášal Ing. Ján Tulis. 

fotogaléria