dnes je 20.04.2014, meniny má Marcel

Aktuality

Pozvánka na akcie v mesiaci apríl

STM Košice – vysunutá expozícia HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves Vás pozývajú na nasledovné akcie v mesiaci apríl:

Stála výstava: ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ

Výstava: GAZDOVSKÝ DVOR
Drevené miniatúry stavieb, poľnohospodárskych strojov a zariadení ľudového rezbára FRANTIŠKA EGEDA (apríl – máj 2014)

Prednáška: MONTÁNNA ARCHEOLÓGIA NA SPIŠI, prednášajúci: PhDr. Marián SOJÁK, PhD., 8. apríl 2014 o 16:00 hod. Voľný vstup!

Otváracie hodiny:
po – pi: 9:00 – 15:00 hod.

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €
Prvá nedeľa v mesiaci od 10:00 do 17:00 hod. Voľný vstup!

Adresa: Multifunkčné energeticko-banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14
Kontakt: www.stm-ke.sk, 055/6224035-37, 053/4297546, 0902201861, 0911849131

* * *

Pozvánka na konferenciu

Banícky spolok SPIŠ so spoluorganizátormi Vás pozývajú na konferenciu pod záštitou ministra hospodárstva SR Ing. Tomáša Malatinského, MBA

VYUŽITIE NERASTNÝCH SUROVÍN SLOVENSKA S DÔRAZOM NA ENERGETICKÉ SUROVINY

Miesto a čas konania konferencie: Koncertná sieň v Redute, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, 23. – 24. apríl 2014

2. cirkulár  záväzná prihláška  možnosti ubytovania

* * *

Valné zhromaždenie BSS

Dňa 25. februára 2014 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie BSS, na ktorom sa stretlo viac ako 70 členov, aby vyhodnotili rok 2013 a schválili plán činnosti (kalendárium) na rok 2014.

informácia

* * *

Stretnutie s predsedom vlády SR

Predseda vlády SR Robert Fico sa stretol so zástupcami banského priemyslu na Slovensku a s predstaviteľmi jednotlivých banských spoločností 30. januára 2014 v Bratislave. "Neviem si predstaviť, že by Slovensko bolo bez baníctva. Neviem si predstaviť, že by sme prijali návrhy niektorých politikov, ktorí hovoria, že bane treba zatvoriť" boli slová Roberta Fica na tomto stretnutí. Za prítomných prehovoril predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Ing. Peter Čičmanec: "Slovensko má napriek faktu, že väčšina rudných ložísk už bola vyčerpaná v minulosti, stále bohatý ťažobný potenciál. Sto ťažobných organizácií zabezpečuje ťažbu na 202 ložiskách. Priamo poskytuje pracovné príležitosti pre 6400 zamestnancov. Vlani vyťažili 31 miliónov ton surovín".

Za BSS sa stretnutia zúčastnili členovia predsedníctva spolku Ing. Boris Bartalský a Ing. Jozef Daniel.

Novoročné stretnutie s prezidentom SR

Prezident SR Ivan Gašparovič 10. januára 2014 už piatykrát prijal zástupcov baníkov z celého Slovenska. Reprezentovali ich členovia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej banskej komory, Slovenskej baníckej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenského združenia výrobcov kameniva, vybraných ťažobných spoločností a zástupcovia baníckych spolkov z Českej republiky.
Vo svojom príhovore prezident vyzdvihol skutočnosť, že baníctvo má na Slovensku veľkú históriu. Všetky slovenské banícke mestá, všetky oblasti, ktoré na Slovensku ťažili zlato, striebro, či meď, ale aj uhlie, boli známe po celej Európe. Ivan Gašparovič vysoko vyzdvihol, že si Združenie baníckych spolkov a cechov stále zachováva svoje tradície, a pripomenul, že on sám preto vždy rád baníkom pomôže – či už vo forme záštity, alebo inak, aby zvýraznil svoj vzťah k baníckemu remeslu. "Baník je naozaj v niečom jedinečný – a to svojou vytrvalosťou, pracovitosťou a svojou odvahou."

Za BSS sa stretnutia zúčastnil jeho predseda Ing. Vladimír Klaučo a Júlia Klaučová.

fotogaléria

* * *

Pozvánka na akcie v mesiaci február

STM Košice, Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves Vás pozývajú na prehliadku expozícií ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ (stála výstava) a ABSTRAKTNÁ KRAJINA V AMATÉRSKEJ TVORBE JOZEFA KOŠŤÁLA v rámci projektu BANÍCKA TRADÍCIA V UMELECKÝCH PREJAVOCH.

18. februára 2014 o 16. 30 hod. sa uskutoční prednáška Zabudnuté baníctvo západného Spiša. Prednášajúci: RNDr. Adrián HARNIČÁR.

Všetky akcie sa uskutočnia v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka v Spišskej Novej Vsi, Nábrežie Hornádu 14.

* * *

Pozvánka na akcie v mesiaci január

STM Košice, Banícky spolok Spiš a mesto Spišská Nová Ves Vás pozývajú na nasledovné akcie a prehliadku expozícií v energeticko-baníckom centre Barborka (Nábrežie Hornádu 14):

- Zbierka nerastov Jitky Bohovicovej (stála výstava)
- Abstraktná krajina v amatérskej tvorbe Jozefa Košťála v rámci projektu Banícka tradícia v umeleckých prejavoch (vernisáž sa uskutoční 14. januára 2014 o 16:00 hod.)
- Prednáška Ing. Mariána Jančuru, CSc. Nerastné suroviny na Spiši v historickom kontexte (14. január 2014 o 16.30 hod.)