dnes je 20.12.2014, meniny má Dagmara

Aktuality

DECEMBER

Pozvánka na prednášku

Banícky spolok Spiš pozýva svojich členov, priaznivcov a priateľov na prednášku HISTORICKÉ  BANSKÉ MAPY SPIŠA. Prednáška sa uskutoční 9. decembra 2014 (utorok) o 16:00 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora, Nábrežie Hornádu 14. Prednášajúci: Ing. Marián JANČURA, CSc.  

Barborské slávnosti

Banícky spolok Spiš v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, Zväzom baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenským technickým múzeom v Košiciach v rámci Barborských slávností pripravuje SLÁVNOSTNÝ ŠACHTÁG pre členov Baníckeho spolku Spiš a pre pozvaných hostí. Akcia sa uskutoční dňa 3. decembra 2014 v koncertnej sieni Reduty, so začiatkom o 18:00 hod.

Hlavné body programu:
- Banícka ofera a prezentácia, slávnostný nástup a dekorovanie členov primaciálnej tablice, svätenie pivného  moku podľa Pivného zákona, skok cez banícky flek
- Krst knihy Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši – III. časť – severozápadná časť Spiša (autori: A. Klingová, P. Kling, A. Harničár, J. Daniel, M. Jančura)
- Odovzdanie ocenení
- Spoločenské posedenie

V rámci Barborských slávností sa uskutoční zasadanie Rady Združenia baníckych spolkov a cechov SR (10. výročie prvého stretnutia zakladateľov Združenia).

* * *

NOVEMBER

Vernisáž výstavy Historické banské mapy na Spiši

Banícky spolok Spiš v spolupráci s STM Košice, ZBSC, mestom SNV, ako i s Múzeom Spiša a Baníckeho múzea Gelnica pripravili výstavu „Historické banské mapy na Spiši“. Vernisáž sa uskutočnila 25. novembra 2014 v Multifunkčnom centre Barbora v Spišskej Novej Vsi. V úvode Ing. Jozef Daniel poukázal na históriu baníctva na Spiši, históriu banského meračstva na Slovensku, ako i na Východnom Slovensku, uviedol najstaršie slovenské banské mapy i najstaršiu povrchovú mapu Spiša (1715).

Hlavným autorom a zostavovateľom tejto výstavy je Ing. Marián Jančura CSc., ktorý oboznámil účastníkov vernisáže s výstavou, jej náplňou a obsahom.

Základnými témami výstavy sú:
- história kartografie, geodézie a banského meračstva
- banské meračstvo na Slovensku a na Spiši
- banské meračstvo a školstvo
- významné osobnosti medzi banskými meračmi pôsobiacimi na Spiši
- vývoj banskej kartografie v spišskom regióne
- banská mapa ako právny dokument pri povoľovaní kutania a dobývania
- banská mapa ako doklad o riešení technického či právneho problému
- banská mapa ako zdroj dobových a študijných informácií,
- banská mapa a jej estetická hodnota, výtvarné dielka
- mapy účelové, medzi nimi aj geologické

Okrem máp je na výstave prezentovaný:
- stručný prehľad vývoja meračstva, meračských metód a prístrojov
- informácie o metódach pri meraní v baní v minulosti a v súčasnosti
- informácie o prístrojoch a meracích pomôckach s ukážkami prístrojov

Výstava potrvá do 28. februára 2015.

fotogaléria

 

Pozvánka na výstavu

Slovenské banské múzeum Vás pozýva na vernisáž výstavy PODZEMIE SPIŠA A OPÁLOVÉ BANE VO FOTOGRAFIÁCH MILOŠA GREISELA, ktorá sa uskutoční dňa 28. novembra 2014 o 14:00 hod. v priestoroch múzea, Nám. sv. Trojice 6 v Banskej Štiavnici. Výstava potrvá od 28. 11. 2014 do 31. 3. 2015.

 

Odhalenie portrétu J. Bartalského

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš zorganizovali dňa 11. novembra 2014 slávnostné odhalenie portrétu Ing. Jána BARTALSKÉHO, CSc., riaditeľa Geologického prieskumu n. p. Sp. Nová Ves. V rámci programu odznela prednáška História organizácií štátneho geologického prieskumu a výskumu v Spišskej Novej Vsi, ktorú predniesol Ing. Peter Baláž, PhD.

fotogaléria    životopis J. Bartalského

* * *

OKTÓBER

Prednášky

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM a BANÍCKY SPOLOK SPIŠ zorganizovali dňa 14. októbra 2014 dve prednášky.

Prvú prednášku „Čo je karikatúra?“ si pripravila p. Dana Rosová. Prednáška mala úzky súvis s práve prebiehajúcou výstavou „Hlavne autom, vlakom a raketou menej“. Jednalo sa o sedemdesiate a osemdesiate roky 20. storočia v karikatúrach časopisu ROHÁČ vo výbere Fera Jablonovského, prezentované nielen ako dokument doby, ale aj ako trvalá hodnota našej kultúry. Táto výstava bola doplnená o modely aut, vláčikov, lietadiel a rakiet. Prednášajúca previedla poslucháčov históriou karikatúry od najstarších čias až po súčasnosť. Prednášku vhodne doplnila ukážkami karikatúry.

Druhou prednáškou bola prednáška RNDr. Slavomíra Daniela „Dve tváre Indonézie“. Tento pracovník firmy Koral (Spišská Nová Ves) sa pri svojich geofyzikálnych expedíciách ako konzultant, geofyzikálny riešiteľ a projektový manažér pre SkyTEM ApS (Beder, Dánsko), Geologickú službu Iránu a McPhar Geosurveys Ltd. (Ontario, Kanada) zúčastnil prác v štátoch Kanada, Kolumbia, Irán, Malajzia, Indonézia, Filipíny, India, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko a Grónsko. Vo svojej prednáške postupne opísal cestu do Jakarty, zvláštnosti Indonézie, ktorú tvorí 17 508 ostrovov a ktorá má 230 mil. ľudí, hovoriacich 742 jazykmi a dialektmi. Ďalej pokračoval o živote tamojších ľudí, o Papui, kde vykonávali geofyzikálny prieskum, ale i o bani Grasberg mine na Novej Guinei. Grasberg mine je najväčšie svetové ložisko zlata a tretie najväčšie ložisko medi. Nachádza pod najväčšou horou Papui vo výške 4 100 m n.m. a má 19 500 pracovníkov. Ruda sa ťaží otvorenou jamou s priemerom 1 600 m. Ruda sa po mletí a flotácii v stave suspenzie dopravuje potrubím do prístavu Amamapare, kde sa suší a dopravuje lodnou dopravou do hutí. Denná ťažba je 240 t. t rudy. Prednáška bola doplnená originálnymi fotografiami z Indonézie a z práce geofyzikálnej expedície. 

fotogaléria

* * *

SEPTEMBER

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš pozývajú svojich členov, priaznivcov a priateľov na prednášku BANÍCTVO PIATICH NERASTOV - NOVOVESKÁ HUTA v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Prednášajúci: Ing. Jozef DANIEL a Ing. Marián JANČURA, CSc.
Konanie akcie: 16.9.2014 (utorok) o 16:00 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barborka, Nábrežie Hornádu 14. Vstup voľný!

* * *

AUGUST

Banícky deň 2014

Banícky spolok SPIŠ zorganizoval 9.8.2014 v Novoveskej Hute (FarmárSKI dvor) Deň Baníkov 2014. Dopoludňajší program zahŕňal prehliadku Banského náučného chodníka v Novoveskej Hute pre turistov a cyklistov. Popoludní program pokračoval zhodnotením činnosti baníckeho spolku za uplynulý rok, podávaním gulášu, súťažou v pití piva (muži i ženy) a súťažou v streľbe zo vzduchovky na terč. V rámci programu vystúpil spevokol BSS. 

fotogaléria  informácia

* * *

JÚN

Prednáška

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš pozývajú svojich členov, priaznivcov a priateľov na prednášku AKTIVITY COBURGOVCOV NA HOREHRONÍ A SPIŠI. Prednášajúci: PhDr. Peter ROTH, PhD. Prednáška sa uskutoční 10. júna 2014 (utorok) o 16.00 hod. v MULTICENRE Barborka, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves. Vstup voľný!

* * *

MÁJ

Cena mesta Spišská Nová Ves

Poslanci na zasadnutí konanom 24. apríla 2014 schválili udelenie tohto ocenenia za rok 2013 dvom laureátom. Jedným z laureátov sa stalo Občianske združenie Banícky spolok Spiš za výrazný prínos v oblasti zachovania baníckych tradícií. Primátor mesta Ján Volný slávnostne udelil najvyššie ocenenie mesta Spišská Nová Ves dňa 22. mája o 15.00 hod. v obradnej sieni Radnice.

fotogaléria  tlačová správa

Prednáška GEOTERMÁLNE VODY SPIŠA, MOŽNOSTI A VYUŽITIE autorov Ing. Jozef DANIEL a Mgr. Ingrid MAŠLÁROVÁ sa uskutočnila 6. mája 2014 v Multicentre Barborka, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

* * *

APRÍL

STM Košice – vysunutá expozícia HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves zorganizovali v mesiaci apríl 2014 nasledovné akcie:

- Výstava GAZDOVSKÝ DVOR: drevené miniatúry stavieb, poľnohospodárskych strojov a zariadení ľudového rezbára Františka Egeda (výstava trvá do mája 2014)

- Prednáška MONTÁNNA ARCHEOLÓGIA NA SPIŠI autora PhDr. Mariána Sojáka, PhD. sa uskutočnila 8. apríla 2014 v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora.

Konferencia 

Banícky spolok SPIŠ so spoluorganizátormi (pod záštitou ministra hospodárstva SR T. Malatinského) zorganizoval v dňoch 23. a 24. apríla 2014 medzinárodnú konferenciu VYUŽITIE NERASTNÝCH SUROVÍN SLOVENSKA S DÔRAZOM NA ENERGETICKÉ SUROVINY, ktorá sa uskutočnila v Koncertnej sieni v Redute, Spišská Nová Ves.

2. cirkulár

* * *

FEBRUÁR

18. februára 2014 sa v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre Barbora uskutočnila prednáška Zabudnuté baníctvo západného Spiša, ktorú predniesol RNDr. Adrián Harničár.

Valné zhromaždenie BSS

Dňa 25. februára 2014 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie BSS, na ktorom sa stretlo viac ako 70 členov, aby vyhodnotili rok 2013 a schválili plán činnosti (kalendárium) na rok 2014.

informácia

* * *

JANUÁR

V mesiaci január 2014 zorganizovali STM Košice, Banícky spolok Spiš a mesto Spišská Nová Ves nasledovné akcie a prehliadky expozícií v energeticko-baníckom centre Barbora (Nábrežie Hornádu 14):

- Zbierka nerastov Jitky Bohovicovej (stála výstava)
- Abstraktná krajina v amatérskej tvorbe Jozefa Košťála v rámci projektu Banícka tradícia v umeleckých prejavoch (vernisáž sa uskutočnila 14. januára 2014)
- 14. januára 2014 sa uskutočnla prednáška Ing. Mariána Jančuru, CSc. Nerastné suroviny na Spiši v historickom kontexte

Stretnutie s predsedom vlády SR

Predseda vlády SR Robert Fico sa stretol so zástupcami banského priemyslu na Slovensku a s predstaviteľmi jednotlivých banských spoločností 30. januára 2014 v Bratislave. "Neviem si predstaviť, že by Slovensko bolo bez baníctva. Neviem si predstaviť, že by sme prijali návrhy niektorých politikov, ktorí hovoria, že bane treba zatvoriť" boli slová Roberta Fica na tomto stretnutí. Za prítomných prehovoril predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Ing. Peter Čičmanec: "Slovensko má napriek faktu, že väčšina rudných ložísk už bola vyčerpaná v minulosti, stále bohatý ťažobný potenciál. Sto ťažobných organizácií zabezpečuje ťažbu na 202 ložiskách. Priamo poskytuje pracovné príležitosti pre 6400 zamestnancov. Vlani vyťažili 31 miliónov ton surovín".

Za BSS sa stretnutia zúčastnili členovia predsedníctva spolku Ing. Boris Bartalský a Ing. Jozef Daniel.

Novoročné stretnutie s prezidentom SR

Prezident SR Ivan Gašparovič 10. januára 2014 už piatykrát prijal zástupcov baníkov z celého Slovenska. Reprezentovali ich členovia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej banskej komory, Slovenskej baníckej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenského združenia výrobcov kameniva, vybraných ťažobných spoločností a zástupcovia baníckych spolkov z Českej republiky.
Vo svojom príhovore prezident vyzdvihol skutočnosť, že baníctvo má na Slovensku veľkú históriu. Všetky slovenské banícke mestá, všetky oblasti, ktoré na Slovensku ťažili zlato, striebro, či meď, ale aj uhlie, boli známe po celej Európe. Ivan Gašparovič vysoko vyzdvihol, že si Združenie baníckych spolkov a cechov stále zachováva svoje tradície, a pripomenul, že on sám preto vždy rád baníkom pomôže – či už vo forme záštity, alebo inak, aby zvýraznil svoj vzťah k baníckemu remeslu. "Baník je naozaj v niečom jedinečný – a to svojou vytrvalosťou, pracovitosťou a svojou odvahou."

Za BSS sa stretnutia zúčastnil jeho predseda Ing. Vladimír Klaučo a Júlia Klaučová.

fotogaléria