Dnes je 14.11.2018, meniny má Irma
Mesto Spišská Nová Ves

Aktuality

Október 2018

September 2018

Banícky spolok SPIŠ v PEZINKU

XI. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Tradícia ťažby rúd v Pezinku je stará niekoľko tisíc rokov,   jej korene pravdepodobne siahajú až do  praveku.   Baníctvo v Pezinku môžeme rozdeliť na zlaté, pyritové a antimónové. Písomne doložené začiatky banského podnikania a ryžovania siahajú do začiatku 14. storočia a súvisia s nemeckou kolonizáciou malokarpatskej oblasti po tatárskom vpáde v 13. storočí. Svetoznámym sa stal Pezinok aj vďaka výskytu vzácneho minerálu kermezitu (Sb2S2O), ktorého jedinečné ukážky sú pýchou každého svetového múzea.

História stretnutí baníckych miest a obcí siaha do roku 2008. A práve Pezinok, ktorý v roku 2008 oslavoval 800 výročie prvej písomnej zmienky o meste, bol vybraný na historicky I. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa konalo v rámci osláv Vinobrania v roku 2008.

Malokarpatský banícky spolok začal písať svoju históriu v roku 2002. Tento spolok mal tú česť, že sa v slobodnom kráľovskom meste  v dňoch 21, - 23. septembra uskutočnilo XI. Stretnutie baníckych miest a obcí, ktorého sa zúčastnili i členovia Baníckeho spolku Spiš, a to autobusovým zájazdom.

Ako prvý sa jednej z akcií v Pezinku zúčastnil predseda spolku Spiš Ing. V. Klaučo, a to „Slávnostného zasadania združenia baníckych spolkov a cechov“. Ďalšou akciou bola medzinárodná konferencia „Sprístupňovanie starých banských diel v strednej Europe“, na ktorej mali účasť V. Klaučo, Ing. M. Jančura a Ing. J. Daniel. Všetci účastníci nášho zájazdu sa zúčastnili Sávnostného otvorenia XI. Stretnutia, pričom , pričom spevácky zbor Spiš aktívne účinkoval v programe slávnostného otvorenia stretnutia. Ing. V. Klaučo sa zúčastnil za náš banícky spolok prijatia vedúcich delegácií primátorom Pezinka.

Vo večernom programe v spoločenskom stane vystúpil s veľkým ohlasom náš spevácky zbor Spiš. Búrlivý potlesk si vyslúžil i spevák zboru Lukáš Frankovič, za svoje sólové vystúpenia.

V piatok sa členovia spolku zúčastnili ekumenickej pobožností spojenej s odovzdaním „Čestných odznakov sv. Barbory“. Na poludnie sa účastníci zúčastnili „Alegorického sprievodu čestných hostí, baníkov, vinohradníkov a hudobných skupín“.  I tu veľmi dobrým dojmom pôsobila zostava Baníckeho spolku Spiš, ale najmä speváci spolku.

Popoludní na tribúne pred zámkom“ sa konala súťaž baníckych spevokolov o „Banícku karbidku“, na ktorej sa zúčastnil i Spevokol Spiš, ktorý po veľmi dobrom výkone, ohodnoteným potleskom publika, skončil na treťom mieste.

Nedeľné dopoludnie patrilo prehliadke mesta a spoločnému obedu – husacie hody v reštaurácií u Matušáka, kde poďakovaním za kvalitné hody personálu boli spišské piesne.

 

Na záver sa v autobuse predseda spolku poďakoval všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu nielen spolku, ale i mesta Spišská Nová Ves.

Banícky stan

Odovzdávanie svetla

Spevácky zbor

 

Sprievod

 

 

Výročná schôdza Bansko-robotníckeho spolku Helcmanovce.

 

16. september 2018 sa stal významným dňom pre Bansko-robotnícky spolok v Helcmanovciach, pretože v tento deň sa uskutočnila výročná členská schôdza spolku, spojená s Baníckym dňom.

Prvou akciou bolo položenie venca na hrob prvého banského inžiniera Helcmanoviec Ing. Michala Čolláka, ktorý 29.8.1650 tragicky zahynul pri výkone baníckeho povolania v Uránových baniach, v šachte Eliáš v Jáchymove, ako 29 ročný, kde robil revírnika. Spomienku predniesol Mgr. Juraj Manirny.

Druhou časťou programu bolo otvorenie výstavky fotografií a prierez životom Michala Čolláka, v  malej sále Obecného úradu Helcmanovce. Prierez jeho životom predniesol Mgr. Juraj Manirny.

Tu sa uskutočnila i výročná členská schôdza spolku, kde hlavný prejav o činností spolku za Banícky rok 2017 – 2018 predniesol predseda spolku p. Jozef Burčák. Pozdravné prejavy predniesol Štefan Tulipán, člen výkonného výboru Baníckeho spolku Gelnica a Ing. Jozef Daniel z Baníckeho spolku Spiš, za ktorý sa akcie zúčastnila i p. Alžbeta Jenčušová. Začiatok i koniec výročnej schôdze patril modlitbe, ktorú vykonal podpredseda spolku Mgr. Martin Pavuk, ktorý je farským administrátorom – greckokatolickým kňazom. Súčasne  blahoželal Mgr. Manirnymu, k životnému jubileu,  70 rokov.

Ďalším bodom programu bola prednáška Ing. Jozefa Daniela v spoločenskej sále  na tému „Baníctvo Spiša – Helcmanovce“, ktorú doplnil svojimi poznatkami  predseda spolku p. Jozef Burčák.

Nasledovalo občerstvenie a posedenie spojené s diskusiou, kde sa najviac hovorilo o budúcej činností spolku, ako i o najbližšej akcií „Vysvätenie kríža“ na pamiatku baníkov, ktorí zahynuli pri výkone baníckeho povolania.

 

                                                           Bansko – robotnícky spolok Helcmanovce

Položenie spomienkového venca na hrob Ing. M. Čolláka

 

 Výstavka o diele a živote Ing. M. Čolláka – Mgr. J. Manirny

Pozdravný prejav  Š. Tulipán - Gelnica

Pozdravný prejav – Ing. J. Daniel

Modlitba – vpravo podpredseda spolku a kňaz Mgr. Martin Pavuk

 

DEŇ  BANÍKOV  BSS 2018.

Tohtoročný Deň Baníkov sa niesol v znamení 70 násobných osláv Dňa baníkov na území bývalého Československa. Bolo to 9. septembre 1249, kedy z príležitostí 700-stého výročia podpísania Jihlavského banského práva, ktoré kodifikoval Václav I.,  a schválil Přemysl Otakar v roku 1949 v Jihlave.

Deň baníkov Baníckeho spolku Spiš (BSS), ktorý bol plný športových aktivít,  sa konal 29. augusta 2018  v hoteli „Králov prameň“ v Novoveskej Hute, ktorá je známa ťažbou 5 nerastov a to medi, železa, sadrovca, uránu a stavebného kameňa.

Začiatok baníckeho dňa sa začal baníckou hymnou v podaní speváckeho zboru pri BSS. Po úvodnom  privítaní účastníkov a hostí Ing. P. Regecom pokračoval slávnostným prejavom predseda BSS Ing. V. Klaučo, ktorý vo svojom prejave zhodnotil činnosť spolku v Baníckom roku 2017 – 2018 a poukázal na úlohy, ktoré spolok čakajú v ďalších obdobiach. V priebehu baníckeho roka si spolok  pripomenuli 550. výročie prvej písomnej zmienky o spolku sv. Barbory a 150. výročia od ustanovenia Banského kapitanátu v našom meste. BSS vydal IV. diel publikácie „Technické banícke a hutnícke pamiatky Spiša (Slovinky-Krompachy-Kluknava)“. V závere prejavu sa predseda spolku poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o dobré meno spolku.

V ďalšej častí programu boli odovzdané „ďakovné listy“ jubilantom, ktorí svoje jubilea oslávili od februára do septembra 2018. Po príhovore hostí nasledovala časť slávnostnej častí baníckeho dňa, hymnická pieseň.

Po občerstvení gulášom, ovčím syrom, diviačími rebierkami a pivom, nasledovala zábava a športová časť programu. O dobrú náladu sa pričinila hudobná skupina „Trio majoránka“.

V športovej častí si najväčšiu pozornosť, i čo do počtu účastníkov, vyslúžilo ryžovanie zlata, už i na základe toho, že účastníci dostali pamätné listy s vyryžovanými zlatinkami. Súťažilo sa tiež v hode loptičkou do koša, v streľbe, ako i  v hode šípkami. Pozornosť si vyslúžila i  súťaž v piti piva žien i mužov, pričom súťaž žien, v počte účastníkov, prevyšila mužov.

Víťazi jednotlivých kategórii na Dni baníkov :

Loptičky:

 Ženy - p. Vozárová

 Muži -  p. Angelovič

 Deti -   Roth Daniel

Streľba:

Ženy - Ing. Majochová - 27 bodov

Muži - p.Bobák            -  42 bodov

Deti -  Roth Radko      -  30 bodov

 

Šípky:

Ženy - p.Angelovičová -  169 bodov

Muži - p.Bobák -             174 bodov

Deti -  Roth Branko  -     107 bodov

 

Pitie piva:

Ženy -  p. Regecová

Muži – p. Lorko

 

Vo večerných hodinách bol Deň baníkov, na ktorom sa zúčastnilo 120 účastníkov, ukončený baníckym ohňostrojom.

                                                                                 Banícky spolok Spiš

 

Banícka hymna

Ryžovanie zlata

 

                                              Súťaž v pití piva

 

Športoviská

 Odovzdanie pamätného predmetu prednostovi OÚ Ing. P. Bečarikovi

 Odovzdávanie cien súťažiacim

 

 

 

August 2018

   Rozlúčka s úžasným človekom p. Milanom Vanackým.

Preplnená sála obradnej siene v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi bola 15. augusta 2018  svedkom poslednej rozlúčky s našim kolegom, spolupracovníkom, členom predsedníctva Baníckeho spolku Spiš, ale najmä dobrým kamarátom, ktorý vo veku 72 rokov odišiel do baníckeho neba.  

Milan Vanacký sa narodil 26.6.1946 v Spišských Vlachoch, kde v rokoch 1952 – 1961 absolvoval Základnú deväťročnú školu. V rokoch 1961– 64 absolvoval v Rudňanoch Stredné odborné učilište, odbor elektromechanik. Po skončení školy a základnej vojenskej služby nastúpil do Železorudných baní v Rudňanoch, kde pracoval ako elektromechanik do roku 1979.  V rokoch 1980 – 82 si doplnil stredoškolské vzdelanie maturitou v odbore strojár. V rokoch 1979 – 1986 pracoval ako vychovávateľ v Strednom odbornom učilišti pri ŽB Rudňany a  v rokoch 1986 až 1992  vo funkcií vedúci Domova mládeže SOU - banícke v Rudňanoch. Zhoršujúci zdravotný stav, infarkt, a následná operácia srdca, mu nedovolili naďalej vykonávať zamestnanie.

V roku 2009 sa stal členom Baníckeho spolku Spiš, kde pôsobil ako člen výboru. Bol  zakladajúcim členom  Baníckeho spevokolu pri BSS, kde sa stal jeho  manažérom a spevákom.   Aj napriek zdravotným problémom sa až do svojej smrti angažoval v činností baníckeho spolku. Za svoju prácu v prospech baníctva bolo mu Ministrom hospodárstva SR udelené vyznamenanie „Za zachovanie tradícií“.

        Milan, patrí Ti veľká vďaka za vykonanú prácu v prospech spolku, za Tvoju ľudskosť, srdečnosť, priateľskosť, za Tvoje organizačné schopností, ale hlavne za svedomitú prácu, ako i za snahu podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Budeš chýbať kolegom, spolupracovníkom, priateľom a všetkým tým čo Ťa poznali.

Tvoju pamiatku si uctíme tým, že na Teba nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke.

                                                                  Banícky spolok Spiš

Júl 2018

Prerazenie tunela Višňové - Dubná Skala v blízkom čase

 

Skupina členov Baníckeho spolku Spiš, pod vedením predsedu Ing. Vladimíra Klauča dňa 31. júla 2018 sa zúčastnila prehliadky razby tunela Višňové - Dubná Skala pri Žiline. Fáranie do tunela sa uskutočnilo pod vedením konateľa URANPRES, s. r. o., Ing. Jána Jaška a vedúceho banských prác Ing. Jozefa Valka, ako i ďalších pracovníkov uvedenej firmy. URANPRES, s. r. o., robí raziace práce z východnej strany v dvoch súbežných rúrach – tubusoch a raziace práce sú vo vzdialenosti 4 200 m od ich zaústenia. Do prerazenia a vzájomného stretnutia sa s raziacou skupinou zo západnej strany v čase návštevy chýbalo 140 m. Celkovou dĺžkou tunela 7,46 km bude najdlhší diaľničný tunel na Slovensku.

Ing. Jaško a Ing. Valko na samom začiatku skupinu informovali o  projekte tunela, technických parametroch razby, postupoch razby, vystužovaní úsekov narušených hornín, zabezpečení vyrazeného obvodu tunelových rúr striekaným betónom. Ďalej to boli vŕtacie a trhacie práce, ako aj odpratanie uvoľnenej horniny. Na otázku budúceho odvodňovania tunela bola daná odpoveď zaujímavého technického riešenia, a to využitie vyrazenej prieskumnej chodby, ktorá bola vyrazená nižšie, pod úrovňou tunelových rúr. Pre odborníkov zaujímavé riešenie.

Po sfáraní boli navštívené pracoviská – čelby obidvoch rúr tunela. Bolo zaujímavé pozorovať pohyb a prácu veľkých strojov a zariadení ako sú vŕtací stroj, nakladač a veľkoobjemové nákladné autá – dumpre , ale hlavne pracovníkov umne ovládajúcich tieto mohutné stroje a zariadenia. Sú to baníci z klasických banských prác, ktorí sa rýchlo naučili riadiť tieto stroje pri razbe veľkého profilu (100-120 m2) banských diel.

URANPRES, s. r. o., je transformovaný bývalý prieskumný závod Uránového prieskumu v Spišskej Novej Vsi, ktorý prežil krízu likvidácie baníctva na Slovensku a preorientoval časť svojho výrobného programu práve na razbu tunelov. Robí geologický prieskum, vrtné práce, stavebné a strojárenské práce. Zamestnáva v priemere 250 - 300 pracovníkov a je jedným z mála spišských organizácii, ktorý využíva talent, praktické vedomosti a vytrvalosť spišských baníkov. To, že URANPRES, s. r. o., je zdatná a odborná firma a odvádza dobrú banskú prácu svedčí aj to, že za 26 rokov svojej existencie robila raziace banské práce, okrem Slovenska v Česku, Nemecku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku Fínsku a v Čiernej Hore v rôznom horninovom prostredí a ekologických podmienkach.

Z toho je možné urobiť záver, že URANPRES, s. r. o., a spišský baníci dokážu úspešne uplatniť banícky talent, húževnatosť a vytrvalosť. K tomu všetkému je možné dodať, že im prajeme veľa „baníckeho šťastia“.

Zdar Boh!

                                                                             Výbor Baníckeho spolku Spiš

                                                                             Spišská Nová Ves

Máj 2018

Prednášky pre stredné školy.

Dňa 15. mája 2018 pripravil si a odprednášal Ing. Jozef Daniel prednášku „Banská cesta na Spiši“  a prednášku „Novoveská Huta- ťažba 5 nerastov“, za účastí 36 a 52 žiakov stredných škôl.

Dňa 1. júna odprednášal Ing. Jozef Daniel v Baníckom múzeu v Gelnici 2 prednášky  dotýkajúce sa Banskej cesty a ťažby nerastov v okolí Gelnice, ako i technických pamiatok v tejto oblastí pre 42 a 64 žiakov Gmnázia SNP 1 v Gelnici.

Po skončení prednášok v Gelnici navštívil J. Daniel  Helcmanovce, kde prejednal ďalšiu spoluprácu medzi Baníckym spolkom Spiš a Bansko - robotníckym spolkom Helcmanovce.

Apríl 2018

Rozlúčili sme sa s Mgr. Michalom Muchom.

*1928  - †2018

 

 

Kniha života  Mgr. Michala Muchu  sa začala písať 4.12.1928 v dedinke Úpor, v trebišovskom okrese. Ľudovú školu vychodil v rodnej dedine a  pokračoval na meštianskej škole v Trebišove. Po úspešnom ukončení meštianskej školy pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Košiciach. Prvé učiteľské miesto dostal na ZŠ vo Veľkej Ide. Popri tom diaľkove študoval na UK Bratislava, ktoré ukončil v roku 1958. V rokoch 1954 – 1961 učil na JSŠ v Krompachoch ako učiteľ, zástupca riaditeľa i ako riaditeľ. V roku 1961 bol menovaný za riaditeľa JSŠ v Spišskej Novej Vsi. Ako riaditeľ Gymnázia kp. Jána Nálepku kreoval nový charakter školy nielen v pedagogickej oblasti, zavádzaním nových progresívnych foriem výučby a vzdelávania, ale v otázkach materiálneho vybavenia školy. Zaslúžil sa o vznik Strednej strojníckej školy v Spišskej Novej Vsi. Osobitnou kapitolou v živote je jeho riadenie Strednej priemyselnej školy geologicko - baníckej. Má nepochybné zásluhy na vybudovaní modernej školy pre potreby slovenského baníctva a geológie. Významné jeho zásluhy boli najmä v prepojení školy s praxou. Vybudovanie štôlne pod školskou budovou, kde študenti robili praktické cvičenia z baníctva, ale hlavne z banského meračstva. Dodnes táto štôlňa nesie jeho meno – Štôlňa Michal.

Po odchode do dôchodku sa aktívne zapojil do novovznikajúceho Baníckeho spolku Spiš, ktorého bol jedným z jeho zakladateľov.

Odišiel človek, ktorého hlavným životným krédom bolo: „Šťastným sa človek stáva  len obetavou prácou pre iných“. Zmyslom nebohého bolo celoživotné odborné zdokonaľovanie, pokora, disciplína, pracovitosť, úcta k ľuďom a zhovievavosť.

Naposledy mu vyslovujeme poďakovanie za prejavy priateľstva a odbornú spoluprácu v spoločnom dianí pri zachovania baníckej histórie Spiša.

Česť jeho svetlej pamiatke

                                                                                                                      Banícky spolok Spiš

 

 

Marec 2018

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš  1/2018.

1.     Böttcher Rudolf                                                 75 rokov

2.     Maniak Jozef                                                      75 rokov

3.     Dvorčáková Mária                                              75 rokov

 

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš  2/2018.

1.     Rajčula Juraj                                                       65 rokov

2.     Javorová Vlasta                                                   60 rokov

3.     Dvorčák Jozef                                                      80 rokov

4.     Koňák Ján RSDr.                                                  80 rokov

5.     Fabián Vladimír                                                    70 rokov

6.     Jenčušová Alžbeta                                               65 rokov

7.     Nemčíková Magaléna,  PaedDr.                           65 rokov

 

 

Predstavenie publikácií v Slovinkách.

Dňa 16. 3. 2018 boli v Kultúrnom dome v Slovinkách predstavené dve publikácie, ktorých autormi boli členovia Baníckeho spolku Spiš. Jednalo sa o publikáciu „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši,  IV. časť – Slovinky, Krompachy, Kluknava“ a publikáciu „Dejiny baníctvo obce Kluknava“.

Ing. Jozef Daniel predstavil Krompachy a Kluknavu – Štefanská Huta z prvej publikácie a Ing. Marián Jančura CSc. predstavil Slovinky z obidvoch publikácií.

Predstavenia publikácií sa aktívne zúčastnili i ďalší členovia BSS a to Viktor Daniel a Lukáš Patera.

Slávnostné predstavenie publikácií pripravil Banícky cech Slovinky pre svojich členov a obyvateľov Sloviniek a okolia

 

Nová banícka publikácia uvedená do života.

Na Spiši je mnoho jedinečných miest, či sú to miesta prírodné, kultúrne, ale i technické, ku ktorým je možné priradiť i baníctvo, ktoré svojim významom a hodnotou prekračujú hranice Spiša. Sú to klenoty, ktoré je potrebné chrániť, pretože skrývajú v sebe talent, odvahu i pracovitosť spišského ľudu. Železo je v našich žilách, ale je i pod nami. Taktiež sa na Spiši nachádzajú významné náleziská medi, zlata, striebra, niklu, kobaltu, antimónu a ortuti a nechýbajú ani bohaté výskyty vápenca ako i iných nerastov.

Preto sa Banícky spolok Spiš rozhodol inventarizovať banícke a hutnícke pamiatky jednotlivých regiónov. Tak vznikli jednotlivé publikácie „Technické a hutnícke pamiatky Spiša“ :

-            I. časť  (2008) – Spišská Nová Ves, Hnilčík, Hnilec, Mlynky,

-          II. časť  (2011)  – Gelnica a okolie,

-         III. časť (2014)  – severozápad Spiša.

Na území Slovenského rudohoria bol čulý hospodársky život už v stredoveku, najmä čo sa týka baníctva a hutníctva. Najviac dobývanými boli metamorfno - hydrotermálne ložiská známe z oblasti Spiša a Gemera, teda i priamo zo Sloviniek, Krompách i Kluknavy. Preto, ako ďalšia, IV. časť publikácie bola vybraná táto oblasť. Dňa 6.3. bola v Barborke uvedená do života.

Slávnostná schôdza začala baníckou piesňou v podaní baníckeho spevokolu, po ktorom predniesol úvod predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. V. Klučo, ktorý vyzval hlavných autorov publikácie Ing. J. Daniela a Ing. M. Jančuru CSc., k jej prezentácií. Po prezentácií  a ďalšej baníckej piesni, nasledoval slávnostný akt krstu publikácie. Slávnostný akt s príhovorom urobil Prof. Ing. Ján Boroška CSc., krstnými rodičmi boli p. Gabriela Kopnická, starostka Sloviniek a Ing. Štefan Kováč, starosta obce Kluknava. Publikácia bola krstená medenou rudou zo Sloviniek.

Po „krste“ publikácie sa prihovorila PhDr. Daša Bačíková CSc., ktorá robila jazykovú úpravu publikácie a Ing. Ladislav Lauko, garant a recenzent.

Slávnostná schôdza, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov bola ukončená záverečnou piesňou a pohostením.

ZDAR  BOH !                                                                                                                                                                                            Banícky spolok Spiš 

 

 

 

 

 

Január 2018

Prijatie baníkov prezidentom Slovenskej republiky.

Dňa 10.1.2018 prijal Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska zástupcov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska na novoročnom prijatí v Prezidentskom paláci.

Na úvod mi dovoľte zapriať Vám v tomto roku veľa zdravia, energie, úspechov, šťastia. Prostredníctvom vás by som chcel poslať pozdrav aj vašim najbližším, vašim príbuzným a všetkým spolkom a cechom po celom Slovensku,“ povedal prezident Kiska. „Jeden z najmilších zážitkov bol pre mňa v minulom roku v septembri, keď ste ma prijali do baníckeho stavu,“ spomenul prezident„Chcem sa vám poďakovať aj za to, že udržiavate banícku tradíciu. Svojou činnosťou, svojimi aktivitami poukazujete na to, čo všetko v našej krajine baníci dokázali. Akú pokoru musíme mať pred zručnosťou, umom a vynaliezavosťou všetkých tých, ktorí po stáročia baníctvo u nás na Slovensku rozvíjali. Akú pokoru musíme mať k nesmierne tvrdej práci, ktorou baníctvo vždy bolo.“ Andrej Kiska poukázal aj na vývoj nových technológii, ktoré zmenili baníctvo. „Svet sa mení, technológie sa menia a s tým sa mení aj baníctvo. Musíme o tom spoločne uvažovať, ako s týmto trendom naložiť. Veľmi rád by som vám ako prezident pomohol, aby sme udržiavali históriu. Aby sme pre ďalšie generácie naozaj zachovávali tieto pamiatky. Všetko, čo sa v baníctve dokázalo. Tradície a zručnosti. Máme byť na čo hrdí. Uvažujme spoločne, ako toto dedičstvo zachovať, ako ho zveľaďovať v prospech celej našej krajiny, turistického ruchu a hrdosti.“

Za Banícky spolok Spiš sa stretnutia zúčastnili : Ing. Pavol Kubičár a Ing. Ivan Tomko