Dnes je 17.12.2018, meniny má Kornélia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Peter, 14. 11. 2018:

Dobrý deň,
od rekonštrukcie mosta na Kožuchovej ulici je kvôli novonainštalovanému zábradliu takmer nemožné pre cyklistov z jedného či druhého smeru mat pred mostom dostatočný rozhľad na most, a tým pádom sa musí s bicyklom zastaviť až v ceste, čo je dosť nebezpečné. Tento úsek prechodu z jedného cyklochodníka na druhý je veľmi zle vyriešený a chcelo by to aspoň farebné značenie vozovky, ako je to na všetkých úsekoch od Šoltesovej po Fľuder na Mieri. Toto farebné značenie vozovky by sa ďalej určite zišlo aj na chodník okolo Kasárni, kde ľudia nie sú schopní pochopiť, že jeden chodník je pre cyklistov a druhý pre chodcov. Značky nepostačujú. Obidva problémy sú horúcimi kandidátmi na nehodu.

Odpoveď:

Výjazd z ulice Za Hornádom pri moste bol opatrený dopravným zrkadlom po ukončení rekonštrukcie mostu. Vyznačenie priechodu pre cyklistov bude možné až keď sa stavebne a dopravne dobuduje prepojenie medzi cyklochodníkom končiacim na Ul. E. M. Šoltésovej, resp. cyklochodníkom za bývalými kasárňami. Do tej doby je nutné aby sa cyklisti správali pri križovaní cesty ako na ktoromkoľvek inom priechode pre "chodcov".
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Erich, 6. 11. 2018:

Dobrý deň, veľmi by ma zaujímalo pre koho je robený grafikon autobusovej dopravy. Niekedy som mhd využíval pravidelne, ale dnes idem radšej peši, pretože ani jeden spoj nie je vytvorený k vlakovým spojom. Konkrétne do stanice SNV prichádza vlak o 17.05, mhd č. 2 odchádza zo stanice 17.07 zlatý pán vodič Ján Hric, ten keď videl akýkoľvek prichádzajúci vlak tak počkal na možných cestujúcich. Zhodou okolnosti som teraz cestoval 2 dni týmto vlakom po sebe a ani raz som mhd č. 2 nestihol. Nebolo by asi od veci opäť začať spoluprácu pri grafikone aj s grafikonom ŽSR.

Odpoveď:

Pripomienku budeme riešiť v rámci zmien CP od 9. 12. 2018, o ktorých v týchto dňoch rokujeme s pracovníkmi mestského úradu.

Ing. Ľubomír Pastiran,
riaditeľ dopravného závodu Spišská Nová Ves eurobus, a. s.

 

Karel, 25. 10. 2018:

Dobrý deň. Na Gorkého ulici sa objavila na pravej strane smerom od Rožňavy v odstavnom pruhu značka zákaz státia. Čo je to za nezmysel a prečo? Autá z pravej strany teraz parkujú na ľavej aj v noci a bránia napríklad čisteniu cesty. Na tejto ulici pamätáme aj zákaz zastavenia v oboch smeroch a preto po ťahaniciach sú tu odstavné pruhy, v ktorých sa teraz nebude smieť stáť. Vraciame sa kam? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Váš podnet sme odoslali na Správu ciest KSK, nakoľko ide o komunikáciu vyššieho územného celku. Po doručení ich stanoviska ho zverejníme.
mesto SNV

Dobrý deň, 
na ceste II/533 (ul. Gorkého) sú v smere od Rožňavy do centra mesta Spišská Nová Ves osadené dopravné značky B34 Zákaz zastavenia za križovatkou II/533 a ulicou Stojan a za križovatkou II/533 a Kalinčiakovou ul. z dôvodu zachovania rozhľadových pomerov križovatky. Značky boli osadené v rokoch 2008 - 2009 po vydaní súhlasného stanoviska ORPZ, ODI v Spišskej Novej Vsi a následne po vydaní určenia o použití trvalého dopravného značenia Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves. Skoršie osadenie značiek dokazujú aj fotografie z Google maps z augusta 2014. V prípade, že dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky je potrebné obrátiť sa na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.

Mgr. Barbara Antal Červenská, referent strediska Správy ciest KSK

 

 

Jozef, 25. 10. 2018:

Ja len k tomu parkovaniu na sídliskách. Myslím si, že žiadny budúci primátor toto nevyrieši. Áut pribúda zo dňa na deň. Kde vidím aké také aspoň minimálne riešenie, tak vyzvať majiteľov áut, ktorí majú garáže, aby v nich parkovali. TV Reduta, Informátor, preventívne v spolupráci s MsP. Verím tomu, že je ich dosť. Veď kam zmiznú všetky tie autá na Silvestra? Jasné, že prinútiť ich nemôžeme. A začnem ja. Prosím a žiadam majiteľov garáži, aby neboli leniví a svoje autá v prospech zlepšenia parkovania na sídliskách garážovali, tak ako to robím ja. No toto sa asi nebude viacerým páčiť, ale čo už. Aj toto ja názor, či?

Odpoveď:

Ďakujeme za Vás názor, plne sa s ním stotožňujeme.
mesto SNV

eva, 14. 10. 2018:

Dobrý deň, pán Hamráček, chcela by som Vás informovať, že či ste sa boli aj pozrieť večer na fľudri kde boli vyrezané stromy, je to na začiatku dobre, ale smerom dole ku mostu tam je tma, lebo svetlo dopadá na korunu stromov a pritom je tam dvojramenná lampa a je zle vidieť na cestu. Ak je to možne poprosím o určitú úpravu stromov dole pri vodárni. Ďakujem za pochopenie, Eva.

Odpoveď:

Boli sme overiť stav aj po zrezaní niektorých stromov. Súhlasím s Vami, že osvetlenie časti tohto chodníka je nepostačujúce. Kvôli zabezpečeniu pevnosti svahu však nechceme pristúpiť k ďalšiemu odstráneniu stromov. V tomto prípade navrhujeme doplniť k chodníku jeden stĺp verejného osvetlenia. Požiadavku sme zahrnuli do plánu.

 Tomáš Hamráček, vedúci odd. komunálneho servisu

Martin, 11. 10. 2018:

Dobrý deň,
zaujíma ma, či mesto zvažuje vytvoriť nejakú dlhodobo udržateľnú stratégiu riešenia problému s parkovaním v našom meste. Bývam na sídlisku, som z každej strany obkolesený parkoviskami, niektoré boli vybudované len nedávno a znovu, večer čo večer sú komplet všetky parkovacie miesta obsadené.
Ako občan Vás žiadam, aby ste nepokračovali v doterajšom spôsobe riešenia tohto problému, ktoré spilovalo v ukojení základnej potreby obyvateľov sídlisk mať svoje auto zaparkované na dohľad, hlavne aby ma zvolili do medzimestského zastupiteľstva na ďalšie štyri roky.
My nepotrebujeme tento problém vyriešiť tak, aby sa po štyroch rokoch vrátil, ale z pohľadu dlhodobého, samozrejme, so zreteľom na zeleň, ekológiu a dlhodobú udržateľnosť zdravého životného prostredia.
Nemyslite, že je načase sa týmto začať zaoberať?
Ďakujem.
S pozdravom M.N.

Odpoveď:

Mesto má spracovaný dopravný generel centrálnej mestskej zóny, ktorý pojednáva aj o plochách určených na parkovanie, výhľadovo aj o parkovacích podzemných garážach. Vzhľadom na finančnú ako aj prevádzkovú náročnosť tieto vízie neboli zatiaľ zhmotnené do projektových dokumentácií.
Čo sa týka sídlisk zatiaľ nie je spracovaná žiadna koncepcia alternatívneho parkovania aj pre už uvedené dôvody. Parkovacie domy vzhľadom na vysokú počiatočnú investíciu a zabezpečenie prevádzkovania majú väčšiu šancu vzniknúť v rámci výstavby obchodných komplexov a inej občianskej vybavenosti nie ako samostatné objekty.
S ohľadom na životné prostredie sú parkoviská na sídliskách za posledných cca 5 rokov budované s dostatočnou výsadbou vzrastlej zelene so systémom odvodnenia dažďových vôd do drenážnych vsakovacích prvkov.
To znamená, že dažďová vody ostáva v území a nie je odvádzaná do kanalizácie, čo  znižuje negatívny vplyv na mikroklímu prostredia.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy

 

Viliam, 17. 9. 2018:

Viliam, 17.9.2018
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či firma A JE TO sídliaca na Strojníckej ulici má povolenie na prekladanie vriec niektoré otvorené ,,azbestového odpadu"z jedného vozidla na druhé priamo pred vchodom do materskej škôlky a detských jaslí, a parkovanie s týmto vozidlom s azbestom pri škôlke alebo vôbec v obytnej zóne. Často tam zafúka vietor a istotne to rozfukuje po okolí lebo to preložia zo skriňovej dodávky na valník. Budete to riešiť vy alebo sa treba obrátiť na životné prostredie? Ďakujem. Mám to aj odfotené.

Odpoveď:

Kompetentným riešiť nebezpečné odpady je Okresný úrad SNV, konkrétne oddelenie starostlivosti o životné prostredie. A pre odpady sú to nasledovní pracovníci:  

Ing. Vladimír Pavľák, odpadové hospodárstvo, envirozáťaže
Telefón (053) 4173 247
Fax (053) 4173 244
 

Mgr. Ľubica Bednárová
odpadové hospodárstvo
Telefón (053) 4173 248
Fax (053) 4173 244

O Vašom podnete sme ich informovali, po doručení stanoviska ho zverejníme.

Mesto Spišská Nová Ves, kancelária primátora

eva, 16. 9. 2018:

Dobrý deň, obraciam sa k vám zo žiadosťou o úpravu stromov nad fľudrom na brehu, ktoré sú prekážkou pri osvetlení, pretože tam je mimoriadne nízka viditeľnosť a je to dosť nebezpečné aj pre mňa, ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Výrez kríkov a orez stromov bude zrealizovaný v priebehu tohto týždňa.
Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

eva, 8. 9. 2018:

Dobrý deň, obraciam sa k vám zo žiadosťou o úpravu stromov na brehu nad fľudrom - Mier, pretože dosť sú tam slabé svetlá, ale ešte aj svietia na stromy,
ktoré sú na brehu a na cestu resp. chodník, ktorým sa ide ku mostu vôbec nie je osvetlený, chodím tam denne večer domov, odporúčam sa prísť večer pozrieť
Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Výrez kríkov a orez stromov bude zrealizovaný v priebehu tohto týždňa (38.)

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Katarína, 1. 9. 2018:

Dobrý deň, chcem sa opýtať... po rekonštrukcii ulíc Zabojského, I.Krasku a ulice Čsl. armady sa neplánuje aj rekonštrukcia ulice Rybárska? Je z tých ulíc najkratšia, nepatri už pod mesto alebo ako to je? Rybárska ulica je v dezolátnom stave... skúste sa tadiaľ niekedy prejsť...

Odpoveď:

Teraz táto ulica nie je predmetom rekonštrukcie. nevylučujeme v budúcnosti jej komplexnú rekonštrukciu. Je potrebné, aby bola jej realizácia a financovanie schválené v zastupiteľstve a ďalšou podmienkou je realizácie kanalizácie vodárenskou spoločnosťou na danej ulici, nakoľko v súčasnosti sú domy prepojené spoločnými prípojkami cez dvory.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Miroslav, 30. 8. 2018:

Dobrý deň,
neviem či ste sa niekto za posledných pár mesiacov prešli v noci popri veľkom Tescu na Mieri - konkrétne mám namysli tie nádherné autoumyvárne, ktoré nielenže tak skrášľujú naše mesto, ale dokonca nám obyvateľom Mieru zabezpečujú nonstop diskotéky každú noc. Ale teraz vážne - myslel som si, že som zažil už všetko, ale toto je vrchol arogancie a bezohľadnosti nechať pustenú hudbu noc čo noc v takej intenzite, že často prehlušuje dokonca aj náš TV. Nevyspal som sa posledných x týždňov a pýtam sa dokedy to ešte bude trvať?!? Ak má prevádzkovateľ týchto umyvárok tak rád hudbu tak nech si postaví zopar autoumyvárok aj s reprákmi pred svoj barák!!!
Ing. Malučky Miroslav

Odpoveď:

Prevádzkovateľ autoumyvárne bol dôrazne upozornený na problém s hlasitosťou hudby, zároveň bude lokalita monitorovaná hliadkami mestskej polície.

JUDr. Michal Komara,PhD., náčelník MsP

pavel, 27. 8. 2018:

Dobrý deň!
Chcem sa opýtať, ako postupovať v prípade, že na Javorovej ulici je chovateľka psa, ktorý nie je prihlásený a k tomu, keď ho ráno venčí, nezbiera po ňom exkrementy a tak znečisťuje okolie. Pri tom pes nenosí košík a je útočný na ľudí.
Ďakujem!

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet, avšak bez oznámenia mena a priezviska majiteľa nie je možné problém riešiť. Preto Vás žiadame, aby ste tieto údaje nahlásila na bezplatnú linku mestskej polície č. 159.
S pozdravom JUDr. Michal Komara,PhD.. náčelník MsP

Stefan, 16. 7. 2018:

Dobrý deň,
mám otázku k novej svetelnej križovatke na Elektrárenskej ulici.
Pri príjazde po Starej ceste sú 2 radiace pruhy pred križovatkou - v ľavom pruhu sú autá idúce doľava, a v pravom pruhu sú auta idúce rovno a doprava. Ale svetelná signalizácia je iná - jedny svetla spolu pre autá, ktoré idú doľava a rovno, a osobitne pre auta doprava.
Prečo je iné radenie v pruhoch a iné semafory? Auta, ktoré odbočujú doprava nemôžu ísť, aj keď majú zelenú, lebo pred nimi stoja tí čo idú rovno. Pritom ti by mohli byt v ľavom pruhu. Rovnaká situácia je aj pri príjazde po Rázusovej.
Ešte jedna otázka k rekonštrukcii ulice Čsl. armády, ktorá trvá už od minulého roka. Prečo sa súčasne neurobilo aj zakopanie NN do káblového vedenia pod zemou? Keď to už bolo celé rozkopané vrátane chodníkov? Pokiaľ viem s výmenou vzdušného vedenia za káblové sa tam uvažuje.
Ďakujem pekne.
Stefan Ebusak

Odpoveď:

Dobrý deň, po sčítaní dopravy križovatky v roku 2017 bol návrh na rozdelenie pruhov na Rázusovej ulici, ktorá sa stavebne upravovala na odbočovací pruh doprava a spojený pruh priamoľavý. Dopravná polícia s týmto návrhom nesúhlasila. Hlavný smer centrum Rožňava nie je možné z hľadiska kapacity a priepustnosti upraviť tak, že len jeden pruh by ostala ako priamy. Z toho dôvodu bola navrhnutá klasická svetelná križovatka v prvom návrhu. Dodatočne sme požadovali doplniť aj vyprázdňovaciu zelenú šípku vpravo, ktorá síce nemusí byť vždy plne funkčná v prípade, ktorý opisujete, keď stojí ako prvé auto, ktoré ide priamo. V mnohých prípadoch však jej funkcia je opodstatnená a dodatočne vyprázdňuje pravý jazdný pruh, čiže zvyšuje priepustnosť križovatky.
Tento stav, ktorý vychádza zo schváleného projektu, je dopravne v poriadku.
Výmena NN vedenia je akciou VSE, a. s. Postupovalo sa v zmysle projektu stavby na uliciach Zvonárska, Zábojského, I. Krasku a Rybničná. V prípade časti Zvonárskej, resp. Čsl. armády, sa menili len podperné stĺpy podľa potreby, zrejme vedenie v tejto časti bolo v poriadku. Rozkopávka na Čsl. armády v tomto roku sa týkala spoločnosti T com.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Viera Szabóová, 10. 7. 2018:

Dobrý deň,
chcem sa len informovať, kedy konečne sa ukončí rekonštrukcia na Ulici Čsl. armády? Dnes je 10. 7. a už týždeň sa na ulici nič nerobí - to nikomu z kompetentných nevadí?
Ďakujem za odpoveď Szabóová

Odpoveď:

Predpokladaný termín pokračovania rekonštrukcie je budúci týždeň. V pondelok 16. 7. 2018 frézovanie, následne pokládka spodnej asfaltovej vrstvy. V prípade nepredvídaných okolností u zhotoviteľa sa môže tento termín zmeniť. V súčasnosti sa asfaltuje Ulica odborárov.
Ing. Peter Susa, vedúci odd, výstavby a dopravy

Michal, 8. 6. 2018:

Dobrý deň,
Chcel by som poukázať na dopravne neprehľadnú situáciu, ktorá pravidelne vzniká na križovatke ulíc Slovenská - Svätoplukova. Vozidlá zaparkované v blízkosti križovatky znemožňujú rozhľad, čím sa výrazne znižuje bezpečnosť prejazdu križovatkou. Túto skutočnosť som viac krát oznámil mestskej polícii, avšak bezvýsledne. Prosím Vás o posúdenie vzniknutej situácie a realizáciu potrebných opatrení v záujme bezpečnosti.
Ďakujem.

Odpoveď:

S Vaším názorom súhlasíme. Pri nesprávnom parkovaní môže vznikať vo vami popisovanej časti mesta nepriehľadná situácia v cestnej premávke. Čo sa týka Ul. Svätoplukovej, tak je nutné poukázať aj na zákon o cestnej premávke, kde § 25 ustanovuje okrem iného aj zákaz zastaviť a stáť  na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou a  na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu koridor pre cyklistov, spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály.  V danom smere usmerníme hliadky Policajného zboru SR, aby túto časť cestnej komunikácie častejšie monitorovali a podobnú informáciu oznámime aj mestskej polícii.  Zároveň po dohode s Mestom Spišská Nová Ves a po zistení vlastníka pozemku navrhneme prípadne ďalšie opatrenia, ktoré by zamedzili nesprávnemu parkovaniu.  Samozrejme, v prípade možného zistenia páchania priestupku nielen na úseku dopravy odporúčame aj anonymne udalosť oznámiť na čísle 158.

plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ OR PZ SR

Michal, 8. 6. 2018:

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, či je v blízkej dobe plánovaná údržba zelene na dvore za malým kostolom (Slovenská 2, 4, 6). Jedná sa konkrétne o vŕbu a priľahlý živý plot, ktorý zasahuje do príjazdovej cesty ku garážam.

Odpoveď:

V rámci údržby živých plotov bude predmetná lokalita zrealizovaná v závislosti od počasia v priebehu 24. - 25. týždňa.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Nataša, 5. 6. 2018:

Dobrý deň,
Chcela by som sa informovať, či na Záborského ulici je nejaká porucha na mestskom osvetlení?
V poslednej dobe viackrát nesvietili na ulici lampy, konkrétne aj dnes (z 4.-ho júna na 5. jún) v noci. Nesvietia lampy aj na ulici za nami, takže je tu neskutočná tma.

Odpoveď:

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy. Dnes ráno (5. 6. 2018) sa nám podarilo lokalizovať poruchu. Pracujeme na jej odstránení.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Tomáš, 1. 6. 2018:

Dobrý deň. Chcel by som upozorniť na vznikajúce situácie na cyklistickom chodníku, ktorý vedie popri Hornáde. Tento chodník je dopravnou značkou označený ako cyklistický. Využívajú ho aj iní ako cyklisti, čo je úplne v poriadku, veď nech to tam žije (korčuliari, kolobežkári a pod.) Avšak asi nie všetci si uvedomujú, že je to predovšetkým cyklo-chodník. Nebezpečné sú hlavne psy, ktoré nie sú na vôdzke. Samozrejme, že pes za to nemôže ale majiteľ. Ďalším príkladom sú mamičky s kočiarmi, samozrejme že je to super keď sa prejdú, ale mohli by aspoň po kraji a nie po strede. Mám takúto skúsenosť, že skoro došlo ku kolízii so psom a majiteľka po upozornení nech si ho dá na vôdzku reagovala tak, že psa si nepripla a nedala si to vysvetliť. Priznávam, že som reagoval podráždene a teda neadekvátne, ale ide hlavne o bezpečnosť, a tak isto ani ten pes si nezaslúži aby ho prešiel niekto na bicykli. Preto by som sa chcel opýtať či by z času na čas hlavne keď je pekné počasie podvečer (vtedy je tam najväčšia intenzita) by nemohli mestský policajti prejsť po chodníku a nie pokutovať, ale edukačným prístupom upozorňovať ľudí na zvýšenú opatrnosť ak tam majú psa resp. aj pri iných prípadoch?

Odpoveď:

Hliadky mestskej polície pravidelne, pokiaľ nie sú na zákroku, v popoludňajších hodinách monitorujú dodržiavanie pravidiel na cyklochodníku a prípadné porušenia riešia upozornením. Je to problém právneho vedomia občanov a permanentným upozorňovaním na potencionálne dôsledky úrazov je možné tento jav eliminovať.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP

Lucia, 30. 5. 2018:

Dobrý deň.
Klasická letná otázka: o sa bude robiť s kúpajúcimi sa v Hornáde v meste Spišská Nová Ves? Ako chce mesto predávať novovznikajúce pozemky pri fľudri, keď potenciálni kupujúci uvidia nedovolené kúpalisko, začujú ten hluk a ucítia zápach exkrementov šíriaci sa spod mosta?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď:

Správcom rieky Hornád je Povodie Hornádu a Bodrogu, napriek tomu aj v tomto roku budú zabezpečovať kontrolu kúpania zamestnanci občianskej stráže. ˇ
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP

Viktor, 23. 5. 2018:

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať či sa v dohľadnej dobe plánuje rekonštrukcia chodníkov na nasledujúcich uliciach: Fabiniho od spojenej školy až k základnej škole
Starosaská od NC Lidl až po križovatku
a Nábrežie Hornádu od OC Lidl až po Multicentrum.

Vopred vďaka za informáciu

Odpoveď:

Prvý úsek na Fabiniho ul. je predbežne plánovaný, OVaD narátalo orientačný fin. náklad. zatiaľ však nie sú na to vyčlelené finančné prostriedky v rozpočte mesta.
Starosaská ul. - uvažuje sa v budúcnosti aj s pozdĺžnym parkovaním - ale ako komplexná rekonštrukcia.

V najbližšej dobe je plánovaná rekonštrukcia úseku Nábrežia Hornádu od OC Lidl po Multicentrum -  po definitívnom schválení financovania stavby a vykonaní verejného obstarávania.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

« Prvé   ‹ Predošlé    1 - 20   21 - 40   41 - 60   61 - 80   81 - 100   101 - 120   121 - 140   141 - 160   161 - 180   181 - 200    Ďalšie ›   Posledné »