Dnes je 28.11.2020, meniny má Henrieta
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Dopravná značka

Marek C., 20. 7. 2011:

Chcel by som sa informovať či kompetentným nevadí, že už viac ako 2 roky chýba dopravná značka ,zákaz vjazdu pre motorové vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t‘ na križovatke ulíc Gorkého a F. Urbánka. Táto značka bola odstránená pravdepodobne vandalom alebo človekom, ktorému mohlo toto dopravné značenie prekážať pri podnikaní. Očakávam od kompetentných rýchle riešenie tohto problému, keďže v tejto obytnej časti je pomerne frekventovaná premávka týchto ťažkých motorových vozidiel.

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie. Dopravná značka, ktorú opisujete bola už viackrát zo strany obyvateľov Kozieho vrchu zámerne zlikvidovaná. Obdobná značka z opačnej strany IBV neustále existuje. Práce na doplnení chýbajúcej značky sme už v jarných mesiacoch objednali u správcu miestnej komunikácie. Je nám ľúto, ale nezodpovednou činnosťou našich spoluobčanov dochádza k poškodzovaniu mestského majetku, ktorý vzhľadom na jeho exponovanosť nemáme šancu ustrážiť. Ak sa do tejto verejnej činnosti nezapoja i všetci zodpovední občania, situácia sa bude donekonečna opakovať.
 
Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Výstavba rodinných domov - sídl. Západ I

10. 6. 2011:

Dobrý deň. Chceli by sme sa informovať ohľadom výstavby rodinných domov za sídliskom Západ 1. Kedy bude začiatok realizácie?

Odpoveď:

Začiatok výstavby rodinných domov za sídliskom Západ 1 zatiaľ nie je známy.
Príslušné stavebné rozhodnutia vydané neboli.
V územnom pláne mesta je predmetná lokalita Deväť krokov výhľadovo určená pre rozsiahlu obytnú výstavbu s občianskou vybavenosťou.
Ide prevažne o súkromné pozemky. Developeri sa sporadicky zaujímajú o toto územie, zatiaľ bez efektu. Pravdepodobne preto, že je viac rozostavaných lokalít v meste (Malé pole cca 100 RD, červený jarok cca 100 RD).
Viac informácií radi poskytneme na Oddelení územného plánovania a stavebného poriadku.
K nahliadnutiu na oddelení  je zastavovacia štúdia, ktorú iniciovalo Mesto na podnietenie záujmu investorov.

Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

Pieskoviská a detské ihriska

Ada, 20. 5. 2011:

Dobrý deň, ešte v marci som sa pýtala 2 otázky. 1. bola ohľadom pieskovísk a druhá detských ihrísk. Ďakujem pánovi Olejníkovi za odpoveď, ale mam k tomu ešte 2 podotazky.
Vážený pán Olejník, vraveli ste, že pieskoviská sa budú po zime čistiť. Nevidela som to osobne, ale od človeka, ktorý to videl, viem, že sa nič nečistilo, iba sa nasypal nový piesok. (Aspoň na sídlisku Východ...). Pokiaľ viem, pieskoviská by sa podľa zákona mali čistiť pravidelne  (prekopávať a pod.) a nie len po zimnej sezóne. A keď sa to už nespraví ani po zimnej sezóne, tak je to naozaj na zamyslenie...Veľa možností pre deti tu nie je, tak sa zabávajú hlavne v piesku a práve preto by sa malo viac dbať na jeho údržbu.
A dostávam sa týmto aj k druhej otázke. Vraveli ste tiež, že sa pre tento rok plánuje aj riešenie priestoru za Sintrou, kde by mala aj vyrásť plocha pre deti. To, že sa plánuje je pekné a to viem už dávno. Ale zaujíma ma, či sa toho roku stihne aj niečo realizovať. Leto je už tu a stále sa nič nedeje. V akej fáze príprav to je? A pod úpravou priestoru sa myslí, celková plocha alebo len výstavba ihriska? Viacerým ľuďom vadia tie betónové panely (ktorých význam som doteraz nepochopila). Neplánuje sa ich odstránenie? Plocha je tu celkom priestranná, ale viem si ju predstaviť aj lepšie a estetickejšie využitú...

Odpoveď:

Pieskoviská sa udržiavajú podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR. Po zime vo viacerých pieskoviskách prekopať  nie je čo preto asi vzniká dojem, že sa len nasypal piesok. V pravidelných intervaloch sa v sezóne pieskoviská čistia. V prípade, že pieskovisko je znečistené na podnet občanov sa okamžite zariadi jeho vyčistenie. Bohužiaľ znečisťovanie pieskovísk je prakticky na dennom poriadku, čo mesto stojí nemalé finančné prostriedky.
Celý priestor medzi činžiakmi na sídlisku Východ mesto plánuje skultúrniť. Všetko záleží od dostatku finančných prostriedkov. Veríme, že v tomto roku sa prerobí aspoň časť spomínanej plochy.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci OKS, MsÚ

Cestné komunikácie

Občan SNV, 20. 5. 2011:

Chcem sa opýtať kedže na križovatke pred Geologickým úradom sa plánuje kruhový objazd, prečo sa začalo s maľovaním prechodu pre chodcov, ktorý sa určite bude pre túto stavbu meniť. Upustilo sa od plánu výstavby tohto kruhového objazdu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Vzhľadom na nepriaznivý stav ciest v našom okrese vedenie mesta na stretnutí s predsedom Košického samosprávneho kraja Zdenkom Trebuľom žiadalo navýšiť vyčlenené finančné prostriedky na cestné komunikácie  a bezodkladne pristúpiť k ich oprave. Rokovanie s predsedom KSK bolo úspešné. Obe strany sa zhodli na tom, že okres Spišská Nová Ves je v tejto oblasti prioritným. Následne sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom Správy ciest KSK Zoltánom Bartošom a predsedníčkou dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK Leou Grečkovou. Výsledkom rokovania je navýšenie prostriedkov o cca 700 000 eur. Tie budú použité na súvislú opravu ciest, ako aj na opravu výtlkov. Z prostriedkov z ROP KSK 5 budú ešte v tomto roku realizované: SNV, kruhová križovatka na Markušovskej ceste, Mlynská ulica, Teplička, SNV - Lieskovany, SNV - Odorín, Sp. Vlachy a okolie, Hnilec a Hnilčík, Čingov – Tomášovce, Biele Vody, Markušovce, Rudňany, Poráč. K realizácii dôjde po ukončení verejných obstarávaní okamžite a opravy všetkých spomínnaných ciest budú ukončené na jeseň.

Vladimír, 20. 5. 2011:

Chcel by som upozorniť zodpovedných za mestské komunikácie na čerstvú dieru v strede cesty na ulici Brusník (približne v polovici ulice). Je to dosť nebezpečné, lebo diera má asi 50 cm v priemere a hlboká možno aj viac ako 50 cm. Vyzerá to, že pod povrchom bola zemina odplavená a teraz sa asfalt prepadol.Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za čerstvé informácie, dali sme ju okamžite opraviť.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Zvýšenie členských poplatkov v hokejovom klube.

Lubo, 20. 5. 2011:

Každý hovorí, že mládež by mala viac športovať, ja som tiež toho názoru, tak som môjho syna dal na hokej, doteraz sme platili členský poplatok 100 eur. Tento rok to zdvihli na 240 eur. Ďakujem pán Bubenik a spol /viď hk snv/ to je ten správny krok na prácu s mládežou. (vzad)
 
Hokej - mládež
Vedenie zimného štadióna a vedenie mesta, chcem sa vas opýtat ci je normálne dvihnút poplatky za deti, ktoré chcú hrať hokej o "140"eur. Doteraz sme platili 100 a teraz máme platiť 240 eur. Je to veľa. Zamyslite sa nad tým. Nemam to z čoho zaplatiť. Mám 2 chlapcov čo hrajú hokej. Tak chcete aby deti športovali???? Prosim skorú odpoveď.

Odpoveď:

Myslím si, že pán „ Lubo“ , môže mne ako aj celému vedeniu HK s čistým svedomím poďakovať za to čo sme pre mládež v hokejovom klube urobili za posledné štyri roky / odkedy som prezidentom HK /a čo aj naďalej pre našu hokejovú mládež robíme. Situácia v dotáciach od štátu aj od mesta vo financovaní mládeže sa už v minulom roku  zhoršila a preto vedenie HK muselo prikročiť k zvýšeniu členských poplatkov. Keď si to pán Ľubo rozmení na drobné tak jeho poplatok za syna nečiní ani 1 euro za hodinu počas ktorých sa venujú jeho synovi aj iným tréneri a funkcionári HK. Nech mi dá vedieť kde  je to lacnejšie. Rodičia neplatia nič ani za dopravu a stravu pri výjazdoch na zápasy a v členskom je zahrnutá aj 1 permanentka na hokejovú sezónu A-mužstva.
Pre porovnanie sme zisťovali aké poplatky sú aj v iných hokejových kluboch a uvádzam mu aj naše náklady  na mládežnícke družstva za minuloročnú sezónu 2010/2011.
 
Náklady:
Žiaci / 1 -  9. Ročník /...................................  51 060 €
Dorast.......................................................... 56 900 €
Juniori.......................................................... 52 800 €
Celkom                                                        160 760 €  
 
Príjmy boli nasledovné:
Dotácia na mládež z mesta........................     53 000 €
Príjmy na mládež z CVČ.............................    23 000 €
Dotácia od SZĽH.........................................   30 000 €
Príspevky od rodičov..................................    16 000 €
Celkom                                                       122 000 €
 
Rozdiel skoro 39 000 € musel zohnať a prefinancovať hokejový klub. Toho roku očakávame, že výška nákladov na mládež bude 198 000 € a príjmy z dotácii od mesta, SZĽH a hlavne z CVČ nám výrazne klesnú .
 
Poplatky za niektoré hokejové kluby
HK SNV prijal opatrenie, že ak sú v HK z jednej rodiny  dve deti druhé platí len polovicu a sociálne prípady budú riešené individuálne.
Žiadne poplatky neplatili žiaci v Poprade okrem dorastencov a juniorov, ale tam mesto dalo na žiakov dotáciu cca 230 000 € a v Košiciach v klube s rozpočtom cca 3,3 mil. € platia rodičia tiež okolo 400 €. Pokiaľ máme správne informácie na sezónu 2011/2012 aj v kluboch uvedených v tabulke sa budú ešte poplatky zvyšovať, niekde aj o 50%.
 
Ing. Marián Bubeník, prezident HK SNV

Investičný zámer rekreačných areálov horSKIpark, Spišský raj

14. 1. 2011:

Do akej fázy sa dostali investičné zámery rekreačných stredísk HorSKI Park a Spišský raj, pretože už od roku 2008 nastal nejaký útlm, nič sa odvtedy o tom nepísalo, nieto ešte aby začali nejaké realizačné práce... Ďalej by ma zaujímalo, či sa plánuje nejaká rekonštrukcia, čiastočná alebo úplná prestavba železničnej stanice. Odkedy intenzívnejšie využívam žel. dopravu, pociťujem, že súčasný stav žel. stanice ako takej zďaleka nezodpovedá štandardom a nástupište je podľa mňa dosť nebezpečné, pretože skákať k vlaku cez koľajnice nie je nič príjemné, takisto ako míňať sa s ostatnými cestujúcimi na veľmi úzkych nástupných ostrovčekoch; ideálne by bolo vybudovať nejaký pod/nadchod...

Odpoveď:

Prípravy na výstavbu súkromných rekreačných areálov horSKIpark, Spišský raj, stále prebiehajú, investori deklarujú pretrvávajúci záujem. HORskiPARK má vybavenú veľkú časť stavebných povolení. Viac informácií môžete získať v investičnej skupine SKILAB, s. r. o., Radlinského 19, Spišská Nová Ves. Spišský raj je vo fáze zmeny územného plánu mesta a úpravy trasy veľkokapacitnej lanovky. Viac informácií môžete získať v investičnej skupine Romulus, s. r. o., Kapitulská 5, Bratislava.

Presné termíny začiatku výstavby sú závislé od investorov, zložitej prípravy územia a financií.

Investičný zámer Modernizácia železničnej stanice je investíciou ŽSR. 

Modernizácia železničnej stanice je súčasťou projektu modernizácie železničnej cesty v úseku Poprad - Spišská Nová Ves - Krompachy. Investícia pripravovaná ŽSR je zameraná najmä na zvýšenie prepravnej rýchlosti, odstránenie železničných priecestí so závorami a skvalitnenie obslužných budov. V roku 2007 Mesto SNV vydalo na uvedené stavby územné rozhodnutie. Predpokladaný realizačný horizont železnice nespresnili. Podľa našich informácií prebieha príprava projektov pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (vrátane nových stavieb pre odbavovanie cestujúcich, t. j. budovy železničnej stanice). Projektové dokumentácie a realizácia budú financované z grantových zdrojov, podobne ako v úsekoch Bratislava – Piešťany - Nové Mesto nad Váhom.
Investorom stavby sú Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, kde v prípade potreby môžete získať viac informácií.

Priebežne budeme verejnosť informovať o stave zámerov a investorom poskytovať zo strany Mesta potrebnú súčinnosť.

Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v SNV

11. 1. 2011:

Výborná iniciatíva pripraviť bežkársky okruh na letisku. Počas vianočných sviatkov tam bolo veľmi veľa Novovešťanov. Zaujíma ma však, či také niečo neplánujete aj pre telpejšie mesiace. Bolo by dobré, keby okolo letiska bol vyasfaltovaný okruh pre korčuliarov alebo aspoň nejaký dlhší chodník.

Odpoveď:

Dlhšie obdobie prebiehajú spoločné rokovania zástupcov Mesta Spišská Nová Ves so zástupcami zainteresovaných obcí, Košickým samosprávnym krajom, projektantmi ohľadom prípravy 10-kilometrovej cyklotrasy zo Spišskej Novej Vsi cez Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce do Hrabušíc. Pretrváva snaha o získanie zdrojov najskôr z Nórskeho finančného mechanizmu a následne z ďalších zdrojov. V súčasnosti je projekt vo fáze štúdie uskutočniteľnosti. Je potrebné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Išlo by o nemotoristickú cyklotrasu s rekreačno-športovým využitím. Cieľom je napojenie na turistické trasy tatranského regiónu. Plánovaný realizačný horizont je na rok 2014.

Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

7. 12. 2010:

Kedy budete pani vo vedeni mesta konat vo veci zivotu nebezpecneho zeleznicneho priecestia pri Sidlisku Zapad?! Netreba sa vyhovarat na zeleznice, vy to mate v rukach, ved volili vas ludia, tak robte aj nieco pre nich!! Zeleznice sa sami od seba v tej veci nerozhybu, nemaju na tom zaujem, iniciativa musi ist od volenych zastupcov ludu!

Odpoveď:

Projektovú dokumentáciu na prekonanie železničného priecestia máme spracovanú už dlhšie obdobie. Je len na zvážení poslancov mestského zastupiteľstva, či počkáme na definitívne riešenie cestou ŽSR, resp. budeme investovať peniaze MsÚ na dočasné riešenie. Pre informáciu uvádzam, že železničné priecestie je v majetku ŽSR.

Ing. Jozef Gonda, vedúci odboru výstavby, územného plánovania a dopravy, MsÚ

14. 4. 2010:

Zaujímalo by ma, aké kroky mesto podnikne v otázke skvalitnenia cestných komunikácií, ktoré sú už niekoľko rokov v katastrofálnom stave. Rád by som vedel, koľko financií je na to vyčlenených...

Odpoveď:

Neverím, že pisateľ tejto otázky je zo Spišskej Novej Vsi, resp. blízkeho okolia! Ťažko nevnímať skutočnosť, že za obdobie posledných štyroch rokov sme rôznou formou investovali do dopravy skoro 9,2 mil. € (280 mil. Sk). Použitie vynaložených prostriedkov je viditeľné v celom meste od Novoveskej Huty až po Telep. Okrem nových a opravených komunikácií, chodníkov a parkovísk je citeľný i nárast kultúry cestovania mestskou verejnou dopravou. Na týchto všetkých aktivitách sa svojimi rozhodnutiami podieľa i vedenie mesta a poslanecký zbor. Samozrejme, že so súčasným stavom komunikácií nie sme celkom spokojní. Nedostatky sa ukazujú každoročne najmä po zimnom období, ale rozpočet mesta vytvára podmienky, aby sme tieto problémy finančne a organizačne postupne zvládli.

V priloženom súbore je k dispozícii rekapitulácia nákladov na dopravu za roky 2007 – 2010.

Prehľad investícií do dopravy a mestských komunikácií
za roky 2007 – 2010 >>

Ing. Jozef Gonda, vedúci odboru výstavby, územného plánovania a dopravy, MsÚ

23. 11. 2009:

Prosím Vás, kedy mesto zistí, že i občania, ktorí bývajú na sídlisku Západ patria medzi občanov Spišská Nová Ves? Totiž títo obyvatelia sídliska Západ sú odrezaní od mesta železničnou traťou, ktorá ohrozuje bezpečnosťť nielen šoférov, ale najmä chodcov (a najmä mamičky s kočíkmi), ktorí musia prechádzať neprispôsobeným prechodom cez želežničné priecestie. Najnebezpečnejšia situácia vzniká, ak sa po dlhšom čase otvoria rampy a spustí sa celý kolos áut a chodcov z oboch strán naraz. Je to jeden veľký zhluk, kde sa križujú naraz dve hlavné cesty s jedným priecestím. To ako je to riešené teraz je jeden chaos a najúžasnejšie na tom je, že chodník, ktorý vedie z obidvoch strán k priecestiu sa zrazu pred priecestím stráca a zistíte, že ste na ceste bez prechodu pre chodcov!

Odpoveď:


K odpovedi na túto otázku sa vraciame po určitom čase. Možno pre oživenie informácie z minulosti je potrebné uviesť nasledovné:

Ide o križovanie železničnej trate v majetku ŽSR s cestou II. triedy II/533 v správe Košického samosprávneho kraja. Teda ide o zariadenia, ktoré nie sú v majetku a ani v správe Mesta Spišská Nová Ves. Dlhodobo sa usilujeme o riešenie problematického priechodu pre motorové vozidlá a hlavne pre peších na sídlisku Západ. Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na dočasné riešenie a boli sme ochotní sa finančne podieľať na technickom riešení uvedenej situácie. Vzhľadom na majetkové pomery Mesto nemôže priamo finančne vstúpiť do majetku iného subjektu. Mesto viackrát vyzvalo ŽSR, ako aj KSK na riešenie tejto situácie. ŽSR sa uchádzajú o prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu trate Poprad - Krompachy, do ktorej spadá i riešenie nášho úseku. Pravdou však je, že technické riešenie za málo finančných prostriedkov neexistuje. Navrhované riešenie je finančne náročné a je podmienené úspechom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z EÚ.

Dôležitosť riešenia tohto problému v záujme občanov nášho mesta je nám známa, ale jeho vyriešenie je v rukách kompetentných orgánov ŽSR a KSK.

Ing. Jozef Gonda, ved. odboru VÚPaD, MsÚ

7. 10. 2009:

Čo sa plánuje v budúcnosti s letiskom?

Odpoveď:


V schválených ÚPD - Územnom pláne (ďalej ÚPN) mesta Spišská Nová Ves a Zmenách a doplnkoch 2009 Územného plánu VÚC Košický kraja je letisko v Sp. Novej Vsi charakterizované:

Trávnatú dráhu (VPD) využíva Aeroklub Spišská Nová Ves ako nájomca. Pre zabezpečenie rozvoja aktivít regiónu navrhujeme postupne dobudovať letisko v Spišskej Novej Vsi na letisko miestneho významu pre komerčné využitie pre športovú činnosť a cestovný ruch.

Letisko Spišská Nová Ves má miestny význam, bolo odovzdané do správy Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi. Ochranné pásmo letiska je stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zo dňa 23.08.1989, ktoré sú v zapracované v ÚPN mesta Spišská Nová Ves a rešpektované. Z vyhlásených ochranných pásiem letiska vyplývajú výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod.

Na zabezpečenie rozvoja aktivít regiónu Mesto Spišská Nová Ves navrhuje postupne dobudovať letisko v Spišskej Novej Vsi na letisko nadregionálneho významu pre komerčné využitie pre cestovný ruch a šport (parašutizmus, bezmotorové lietanie, atď.).

To, že v meste sa nachádza letisko a Aeroklub vykonáva uvedenú činnosť, dostáva sa do povedomia určitej, špecifickej skupiny ľudí nielen zo Slovenska, ale aj zo štátov Európy, ktorí navštevujú naše mesto.

Letisko v meste, to je nadštandardná vybavenosť, ktorá by po jeho dobudovaní príslušnou vybavenosťou a vybudovaním ďalšej turistickej infraštruktúry v meste a jeho okolí, ale i zámerov v oblasti cestovného ruchu môže prilákať solventných turistov z celého sveta a tým zvýšiť prestíž mesta Spišská Nová Ves.

Viac informácií v sekcii SNV / Strategické dokumenty / Územný plán.

Ing. arch. Viera Ivaničová, referát ÚP, MsÚ

23. 2. 2009:

Zaujímalo by ma, kedy sa plánuje so začatím výstavby priemyselného parku v časti Podskala - terajší Pilvud.

Odpoveď:

S prácami na rekonštrukcii bývalého objektu Píly, neskôr Pilvudu, pre účely PP bude možné začať až po spracovaní projektovej dokumentácie a vydaní príslušných povolení. Predmetom tejto stavby je likvidácia existujúcich objektov a príprava územia pre budúcich investorov. Predpokladaný termín ukončenia stavebnej časti je do 06/2010. Následne by mal nasledovať proces výstavby výrobných objektov zo strany budúcich nájomníkov. Vzhľadom na to, že detailne nepoznáme ich podnikateľské aktivity, v súčasnosti nevieme presnejší dátum nabehnutia výrobného procesu. Vzhľadom na náročnosť celého procesu predpokladáme, že prvé výrobné priestory sa uvedú do prevádzky už v roku 2010.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVÚPaD, MsÚ

8. 10. 2009:

Chcel by som sa opýtať, či sa ešte stále uvažuje o výstavbe nákupného centra pri malom podjazde pod Blaumontom a asi, v ktorom termíne.

Odpoveď:

Dňa 18. 9. 2009 nám bol doručený  ako dotknutej obci a povoľujúcemu orgánu,  podľa § 22  zákona NR SR č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámer - EDEN Shopping Park Spišská Nová Ves  v  k. ú. Spišská Nová Ves.
Názov: EDEN Shopping Park Spišská Nová Ves
Navrhovateľ: BARRIO s. r. o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
Oprávnený zástupca navrhovateľa: Mgr. Andrej Kujan - konateľ 
Spracovateľ zámeru: ENVIROPRO, s. r. o., Miškovecka 16, 040 11 Košice
Investičná akcia predstavuje novostavbu moderného nákupného areálu na celkovej ploche 24 436,31 m2 (vo vlastníctve spol.  BARRIO), ktorý v danom území doplní poskytovanie služieb o predaj potravín, textilu, obuvi, rýchleho občerstvenia a iného sortimentu. Areál je navrhovaný  pri vstupe do mesta - medzi cestou II/533 (Harichovská cesta) a tokom Brusník, pri mimoúro-ňovom križovaní cesty II/533 s Jánskou ulicou. Je tu riešené i parkovisko s 250 parkovacími miestami v areáli.
Základné údaje:
 • celková plocha 24 436,31 m2
 • zastavaná plocha rýchleho občerstvenia 518,60 m2
 • zastavaná plocha potravín 1 452,00 m2
 • zastavaná plocha obchodných priestorov 4 302,00 m2
 • plocha areálových komunikácií 6 742,62 m2
 • plocha terasy 93,91 m2
 • plocha detského ihriska 94,55 m2
 • parkoviská 3 252,50 m2
 • miesto pre odpad 50,00 m2
 • zelené plochy 6 729,76 m2
 • komunikácie pre peších - chodníky 1 260,09 m2
 • počet parkovacích miest v areáli 250 miest
 • predpokladaný počet zamestnancov spolu 52  
Celkové náklady stavby sa odhadujú na 5,7 mil. €.

Časový horizont výstavby tohto zámeru nie je ešte známy, záleží to na investorovi, spoločnosti BARRIO, Bratislava.

Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia ÚP a SP, MsÚ

20. 2. 2009:

Doteraz neviem aká firma bude pod skalou, vraj česká, ale chceme vedieť názov tej firmy?

Odpoveď:

Priemyselná zóna Podskala bude využívaná viacerými spoločnosťami. Vzhľadom na rozpracovanosť celého projektu je o budúcich investoroch do tejto zóny predčasné rozprávať, lebo sa môžu ešte zmeniť. Keďže predpokladaný termín na spustenie prevádzky je v r. 2011, je prípadný záujem o pracovné miesta ešte predčasný.

Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ

20. 2. 2009:

Je pravdou, že sa pripravuje výstavba marketu Tesco niekde blízko marketu Kaufland? Ak áno, kedy sa začne s výstavbou?

Odpoveď:

Dňa 11. 12. 2008 na Mestskom zastupiteľstve odhlasovali poslanci odpredaj pozemkov mesta v lokalite pod Kauflandom pre účely občianskej a rekreačnej vybavenosti v prospech spoločnosti IOF s. r. o., Hlavná 57, Prešov. V tomto štádiu sa o kontrétnych spoločnostiach ako napr. Tesco nerokovalo. Časové horizonty výstavby sú v štádiu prípravných prác.

Ing. arch. T. Štubňa, ved. odd. ÚPaSP, MsÚ

18. 9. 2008:

Dobrý deň chcel by som sa informovať kam by som sa mal obrátiť ohľadom prenájmu parkovacieho miesta na Sídlisku Západ 1?

Odpoveď:

Obdržali sme cestou web-stránky otázku na parkovanie na sídlisku Západ. Zrejme Váš záujem smeruje k vyhradeným parkovacím miestam. Mesto SNV má možnosť prenajať pozemok pre motorové vozidlá za účelom parkovania.  Iste vnímate nedostatok všeobecný parkovacích miest. Uvedená situácia je aj na sídlisku Západ. Napriek tomu, že Mesto SNV zrealizuje ročne na sídlisku Západ okolo 60 nových parkovacích miest, je tento stav nedostatočný. Je nám ľúto, ale vzhľadom na tieto skutočnosti prenájom parkovacích miest nikde v meste nerealizujeme.

Jozef Gonda, OVaD, MsÚ SNV

23. 6. 2008:

Zaujímalo by ma, či sa pripravujú aj iné jazykové mutácie tejto stránky, aspoň Angličtina a Nemčina, by bola veľmi potrebná.

Odpoveď:

Na web stránke mesta pripravujeme samozrejme aj jazykové mutácie - anglický,  nemecký, poľský jazyk a v budúcnosti plánujeme tiež maďarský a ruský jazyk. Na prekladoch sa v súčasnosti pracuje. V niektorých sekciách sa nachádza dočasne  pod slovenským textom čiastkový anglický preklad.

MsÚ, Marcela Baluchová, člen redakčnej rady

23. 6. 2008:

Chcela by som sa spýtať, ako by som mala postupovať, ak by som chcela požiadať o výrub 1 stromu, ktorý stojí na Rázusovej ulici pre mojimi oknami, je to silný alergén, a myslím, že neplní žiadnu funkciu, lebo vyzerá už dosť staro a nevládne.

Odpoveď:

Konkrétny postup pri vybavovaní výrubu dreviny + kontaktnú osobu na MsÚ
+ podmienky a tlačivo - žiadost o výrub nájdete na web stránke mesta v červenej sekcii OBČAN / AKO VYBAVIT / Výrub drevín - bližšie na: http://www.spisskanovaves.eu/obcan/ako_vybavit/vyrub_drevin/index.html

MsÚ, Marcela Baluchova, redakčná rada

16. 6. 2008:

Nakoľko sa veľmi rozšíril vandalizmus na sídlisku Západ I v oblasti automobilov, mám pripomienku k verejnému osvetleniu na ulici Stolárska, kde už niekoľko rokov nefungujú všetky lampy.To je priam ideálne prostredie pre vandalov, ktorí momentálne rozbíjajú sklá na osobných automobiloch v nočných hodinách. Zároveň by ma zaujímalo, či by nebolo možné posilniť policajné hliadky v nočných hodinách na tomto sídlisku. Obyvatelia tohto sídliska by určite uvítali keby mohli v noci pokojne spať a nesledovať každú chvíľu dianie okolo svojho automobilu. Situácia je momentálne kritická.

Odpoveď:

Rozhodnutím kolégia primátorky zo dňa 10. 11. 2003 a po prerokovaní náčelníkom mestskej polície sa podľa predloženého návrhu pristúpilo k dočasnému vypnutiu svietidiel verejného osvetlenia v niektorých častiach mesta z dôvodu šetrenia, nakoľko nárast cien za el. energiu každoročne značne rastie.

V súčasnej dobe mesto dalo spracovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste, od ktorého očakávame, že existujúce svietidlá budú nahradené modernými, ktoré budú mať nižšiu spotrebu a budú vykazovať dostatočnú svietivosť. Úsek verejného osvetlenia na Stolárskej ulici je čiastočne poruchový a keď zo štyroch svietidiel svieti len jedno, je to málo. Podľa hlásenia správcu verejného osvetlenia, porucha je čiastočne odstránená a v súčasnosti by mali byť funkčné ďalšie dve svietidlá. Verím, že nová skutočnosť aspoň čiastočne zlepší situáciu na Stolárskej ulici.

Ing. Marián Kalafut, ved. OKS, MsÚ

Územná časť mesta Spišská Nová Ves je rozdelená do 9 častí, pričom pod bezprostrednú zodpovednosť za nápad kriminality sú vyčlenení príslušníci mestskej polície. Konkrétne ide o Bc. Jančíka, p. Husa a p. Melu. Uvedení príslušníci sa zároveň zúčastňujú zasadnutí mestských výborov, kde návrhy na  skvalitnenie práce nanášajú náčelníkovi MsP v Spišskej Novej Vsi. Denne a zvlášť v nočnej dobe sú na sídlisko Západ velené hliadky MsP. Niektoré prípady, ktoré uvádzate v podnete spadajú do vecnej príslušnosti OO PZ v Spišskej Novej. Vzhľadom k tomu, že všetky časti mesta Spišská Nová Ves sú mi rovnako blízke, predložil som na zasadnutie kolégia primátora mesta materiál ďalšieho rozširovania kamerového systému. Pri jeho realizácii bude prednostne riešené práve sídlisko Západ. Očakávam, že zavedením uvedeného preventívneho prostriedku MsP získa nepretržitý prehľad o protiprávnej činnosti. V prípade, že máte záujem o ďalšie opatrenia, ktoré chceme v budúcom období vykonávať, môžete sa osobne dostaviť na MsP.

JUDr. Vladislav Chroust, náčelník MsP