Dnes je 28.11.2020, meniny má Henrieta
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Kontrola vodičov MHD

Cestujúci, 1. 12. 2011:

Je realizovaná nejaká kontrola pre vodičov MHD? Pretože neraz som si všimol, že vodiči na spoji č. 4 nedávajú lístky rómskym občanom, len od nich vezmú peniaze.

Odpoveď:

Aj pre cestujúcich (vodičov) MHD je realizovaná kontrola. V MHD denne vypravíme 306 autobusových spojov, v prímestskej doprave 767 autobusových spojov. Z toho je zrejmé, že kontrolóri nemôžu byť od rána do večera iba na linke MHD č. 4, ale majú aj inú prácu. Od občanov by sme však veľmi ocenili, keby nám takéto prípady nahlasovali telefonicky priamo z autobusu, keď máme možnosť ihneď zasiahnuť.

Ing. Peter Koreň, vedúci odboru osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

Premávka na Z. Nejedlého

Hodad, 1. 12. 2011:

Nebolo by možné zjednosmerniť premávku na ulici Z. Nejedlého, t.j. pred ZŠ? Súčasná situácia je tu neúnosná a je to len otázka času, kedy dôjde k havárii alebo zraneniu.

Odpoveď:

Máme záujem presunúť parkovanie áut mimo komunikáciu. Radi by sme v roku 2012 vytvorili nové parkovacie miesta v existujúcej zeleni. Za pomoci vodorovného a zvislého DZ usmernime motorové vozidlá na nové parkovacie plochy. Po dosiahnutí týchto aktivít bude pohyb chodcov a prejazd motorových vozidiel bezpečnejší. Veľa však závisí od možností , ktoré nám poskytne mestský rozpočet v roku 2012.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Vyhradené parkovacie miesto

Miroslav, 1. 12. 2011:

Chcel by som sa opýtať či by bolo možné získať vyhradené parkovacie miesto pred obytným blokom ako fyzická osoba?

Odpoveď:

Je nám ľúto, ale pre nedostatok parkovacích miest vyhradené parkovacie miesta neprenajímame.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Psy v osadách

Nikol, 1. 12. 2011:

Kedy prestanete zatvárať oči pred realitou a začnete riešiť nie len problémy nás ľudí, ale aj problémy nemých tvárí. Každý z nás má doma psa či mačku. Milujeme ich, dávame im všetko ale čo psy v cigánskych osadách? Máte vôbec tušenie aký život majú? Za ten krátky čas čo tam strávia sa k nim správajú horšie ako si viete predstaviť. Všetci pred tým zatvárate oči. Buď preto, že si poviete, že to aj tak nezmeníte alebo preto, že sú vám ľahostajný. Chcela by som si predstaviť ako sa pozeráte na to ako pred vašimi očami mlátia psy palicami až kým neumrú. Ten obraz by ste mali pred očami stále.

Odpoveď:

Ďakujem Vám za Váš postreh. V dohľadnom čase zrealizujeme opatrenie smerujúce k náprave tohto nežiaduceho javu. Kedy a akým spôsobom sa to stane, bude verejnosť dostatočne informovaná, samozrejme, až po vykonaní akcie.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Odstávky teplej vody

Richard, 1. 12. 2011:

Z akého dôvodu sa vypína v nočných hodinách teplá voda, keďže vstávam skoro ráno a mám problém sa ráno osprchovať pred prácou.

Odpoveď:

V zmysle zmlúv o dodávke a odbere tepla a TV, ktoré má naša spoločnosť uzatvorené s príslušnými správcovskými spoločnosťami, SVB a ostatnými odberateľmi, dodávame teplo a TV pre jednotlivé odberné miesta v čase od 6.00 hod do 22.00 hod. Takýchto odberných miest máme v okruhu jednej kotolne cca 15 a na každé z nich je napojených cca 25 - 30 bytov. V prípade záujmu o dodávku tepla v inom režime, je potrebné sa obrátiť s takouto požiadavkou na správcovskú spoločnosť alebo na SVB, ktorá môže dohodnuté podmienky v zmluve zmeniť. Samozrejme, že v okruhu celej kotolne, t. j. pre cca 450 bytov. Samozrejme, že s tým musia súhlasiť všetci a taktiež je potrebné počítať s adekvátnou zmenou ceny dodávaného tepla.

Ing. Anton Mackových, vedúci obch. invest. útvaru, EMKOBEL, a. s., SNV

Úprava linky č. 4

O.H., 1. 12. 2011:

Neplánuje SAD pri zmene cestovného poriadku upraviť aj linku č. 4? Je to jediný spoj, ktorým sa dá dostať na stanicu zo sídliska Západ a Smižian. Príchod autobusom na autobusovú stanicu nie je vôbec prispôsobený odchodom vlakov zo stanice (hlavný ťah BA-KE, KE-BA) chodia skoro v rovnakom časte. Autobusy majú príchod buď hodinu pred odchodom vlaku, alebo presne v čase odchodu vlaku. Myslím si, že by sa z časti odľahčila situácia pred vlakovou stanicou upravením spojov.

Odpoveď:

Linka MHD č. 4 slúži predovšetkým obci Smižany, ktorá aj uhrádza všetky straty z nej. Obec na základe požiadaviek svojich občanov stanovila rozsah a časové vedenie spojov na linke a nie je v našej kompetencii ich meniť. Preto abonentke navrhujem, aby svoju žiadosť postúpila obci Smižany a odboru výstavby a dopravy mesta Spišská Nová Ves.

V minulosti sme prevádzkovali aj linku sídl. Západ – Štef. námestie – autobusová stanica, táto však pre extrémne nízke obsadenie a vysokú stratovosť postupne stratila na význame a boli sme nútení ju zrušiť.
Ing. Peter Koreň, vedúci odb. osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

V súčasnosti zhromažďujeme pripomienky k CP. Vyhodnocovať ich budeme v závere mesiaca november. Predpokladaná zmena CP by mala byť cca 15. 12. 2011. Budeme sa s Vašou pripomienkou zaoberať.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Obchádzka

Dušan, 1. 12. 2011:

Teraz sa začína výstavba kruhovej križovatky a kadiaľ bude viesť obchádzka. Bude viesť okolo nového cintorína?

Odpoveď:

Keďže Mesto  je iba spoluinvestorom uvedenej stavby nemáme podrobné informácie o projekte a o pripravovaných uzávierkach komunikácií. Predpokladáme však , že k celkovej uzávierke komunikácií nedôjde a budú vytvorené obchádzkové trasy priamo na stavenisku. Viac informácií budeme vedieť poskytnúť po zahájení stavby.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Podchod v areáli bývalého OSP

Dušan, 1. 12. 2011:

Pracujem v areáli bývalého OSP na Markušovskej ceste a je tam podchod popod budovu M.B.M. nábytku alebo kto to má a aj ja som vodič a nie všetci vedia odhadnúť výšku toho podchodu. Už nie jedno auto tam buchlo a poškodilo sa. Chcem sa opýtať či by sa tam nedala umiestniť s oboch strán značka určujúca výšku aké vysoké auto tam dokáže prejsť a či to je až taký veľký problém tam umiestniť túto značku. Vyhlo by sa tak zbytočným kolíziám a nepríjemnostiam u vodičov, ktorí nie sú z nášho mesta a idú do toho objektu. Vodiči vedia výšku svojho nákl. auta, tak by tam už nešli a obišli to cez zberný dvor a vyhlo by sa kolízii.

Odpoveď:

Areál bývalého OSP je v súčasnosti v majetku súkromných osôb a spoločností. Majetkove rozdelenie sa týka i vnútro areálových komunikácií. Podľa našich informácií Mesto Spišská Nová Ves nemá v uvedenej lokalite žiadny majetkový podiel. Prístupová komunikácia do areálu býv. OSP je účelová komunikácia, ktorú nespravuje Mesto, ale skupina spomínaných vlastníkov. Požiadavku na umiestnenie DZ si môžete uplatniť iba u nich.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Oprava cesty

Ondrej, 1. 12. 2011:

Uskutočni sa ešte v tomto roku oprava cesty smer SNV - Markušovce?

Odpoveď:

Ide o komunikáciu v správe KSK. Nemáme zaručené informácie o tejto aktivite.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Vami dotazovaný úsek cesty č. III/536005 v úseku S. N. Ves – po odbočku Lieskovany v dĺžke 2,376 km bude opravený v priebehu mesiaca október 2011 a to z finančných prostriedkov EÚ v rámci programu  ROP a to KSK 2 aktivita A1 o predpokladanom rozpočtovom náklade vo výške cca 330 tis. €.
Zároveň bude  zrealizovaná oprava úseku cesty III/536018 spojka Lieskovany v predpokladanom finančnom objeme vo výške cca 70 tis. €, a to taktiež v priebehu mesiaca október 2011.
Ďalší úsek opravy cesty č. III/536005 t.j. cesta S. N. Ves – Markušovce – Poráč v dĺžke cca 5,576 km sa bude realizovať v priebehu rokov 2012 -2013 po pridelení finančných zdrojov z fondov EÚ cestou ústredného štátneho orgánu SR.
SC KSK v spolupráci s Úradom KSK  (majiteľom ciest II. a III. triedy na území VÚC Košice) zaradili tento úsek cesty do projektového zámeru a to v rámci KSK 7 aktivita A3  s predpokladaným nákladom vo výške cca 828 tis. €.

Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja

Terén pred garážami

Ľubomír, 1. 12. 2011:

Chcem sa opýtať kedy upravíte terén pred garážami na Gorazdovej ulici za kinom Tatry. Pred nedávnom tam menili potrubie a terén ostal v hroznom stave. Po jednom dni čo pršalo je tam hrozné blato, všetko sa nosí do garáže.

Odpoveď:

Preverili sme stav spevnených plôch medzi garážovými boxami na Gorazdovej ul. Dodávateľ stavby na zabezpečenie spätných úprav doviezol kamennú drť, ktorú majitelia garáži svojvoľne použili na vysypanie celej garážovej uličky. Na vykonanie spätných úprav bolo potrebné doviesť ďalší materiál. V súčasnosti pokladáme vykonané spätné úpravy za ukončené a pre tento rok dostatočné. K prekopávke v súvislosti s investíciou Emkobelu sa vrátime v roku 2012 pri kontrole stavu spevnených plôch.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Prístupová cesta k MŠ Gorazdová

Martina, 1. 12. 2011:

Dcéra navštevuje MŠ na Gorazdovej ulici. Rada by som sa opýtala, kde je prístupová cesta k danej MŠ? Jediná cesta, ktorá vedie k MŠ je slepá ulica, kde na jej začiatku je osadená dopravná značka „Zákaz vjazdu“ okrem dopravnej obsluhy a zásobovania. Vzadu na konci ulice je firma, kde zamestnanci prichádzajú do práce autami, takisto ako rodičia si vozia svoje deti do MŠ. Prišlo už niekoľko krát ku konfliktu s príslušníkmi dopravnej polície, že porušujeme toto dopravné značenie. Pokiaľ som dobre informovaná podľa vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z. z, kde sa píše o výnimke, že vozidlá zabezpečujúce zásobovanie..., vodiči, osoby tam bývajúce, pracujúce, resp. ich vozidlá; pre tieto vozidlá značka neplatí. Moje dieťa navštevuje MŠ, t. j. tam „pracuje“. Chcem tiež vedieť, aký význam má v tej slepej uličke tá značka?

Odpoveď:

Pôvodný zámer pri osadení DZ bol, aby v týchto stiesnených pomeroch nedochádzalo ku kolízii medzi vozidlami a chodcami. Z tohto dôvodu sa tam ako požiadavka MŠ vybudoval i prístupový chodník a samostatná bránka k MŠ. Váš výklad pravidiel  cestnej premávky v spomínanej časti nie je celkom správny. Do takto postavenej DZ môžu vojsť iba zamestnanci firmy a MŠ, netýka sa to rodičov, resp. doprovodu detí. Problematiku sme prejednali s ODI PZ SR. Myslíme si, že parkovisko na Školskej ul. je pre riešenie týchto problémov kapacitne dostatočné. Istým nedostatkom pre toto riešenie je, že spomínané parkovisko je spoplatňované.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Výstavba ihrísk - Tarča

Zuzana, 1. 12. 2011:

Už sú to dva roky, keď som sa pýtala na výstavbu detského ihriska na sídlisku Tarča. Prvú odpoveď som dostala jar 2010. Nič sa nedialo, tak presne takto pre rokom som sa pýtala opäť, a dostala som odpoveď jar 2011. Ale bohužiaľ je tu už jeseň a stále nič. Ešte aj jediný kolotoč, bol v máji demontovaný a predpokladám, že vzatý na opravu, ale do dnešného dňa sa nevrátil. Je mi veľmi ľúto, že som 6 rokov na MD a moje deti sa hrajú na katastrofálnych preliezkach na ktorých som sa hrala ešte aj ja. Pritom na oveľa mladších sídliskách sú aj 2 detské ihriská. Je smutné, že mladé mamičky musia chodiť a platiť si ZOO aby sa mali ich detičky kde pohrať.

Odpoveď:

Po výstavbe detských ihrísk na sídlisku Západ, Mier, pri predajni Lidl a v ZOO sa malo v nasledujúci rok pokračovať vo výstavbe detských ihrísk na sídlisku Tarča a Východ. Obmedzené množstvo finančných prostriedkov donútilo Mesto k uprednostneniu iných stavieb v meste. Veríme, že v roku 2012 sa nám aspoň čiastočne podarí naplniť plány v oblasti výstavby a údržby detských ihrísk.  

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Jarné upratovanie

Stanislav, 1. 12. 2011:

Mestská časť NH má už pomenované ulice, preto by bolo vhodné, podobne ako v iných častiach mesta, miesto pristavenia kontajnera označiť ulicou a orientačným číslom domu, namiesto súpisného čísla domu, ktoré okrem majiteľa nepozná nikto iný v NH.

Odpoveď:

Pri jarnom upratovaní a pristavovaní kontajnerov budeme požiadavku rešpektovať.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ 

 

 

Trávnik v centre mesta

Eva, 1. 12. 2011:

S nepochopením pozerám na pokládku umelého trávnika v okolí evanjelického kostola v centre mesta. Ešte som sa s takýmto riešením nestretla v žiadnom meste. Vyrúbeme stromy, kríky, to čo nášmu životu dáva kyslík. Všetko zabetónujeme a ešte aj umelá tráva. To už vôbec našej zemi nedáme dýchať? Kto a prečo navrhol takého umelé riešenie v centre meste, v pásme pamiatkovej zóny, ktorá dýcha históriou, ku ktorej umelá tráva nepatrí.

Odpoveď:

Projekt regenerácie námestia v Spišskej Novej Vsi, ktorý zahŕňa aj riešenie sadových úprav v časti parku, ktorú opisujete, je spracovaný v svojej oblasti renomovaným spracovateľom Ateliérom pre konzultačnú, expertíznu a projektovú činnosť v oblasti architektúry a urbanizmu A P Bratislava, autorky Doc. Ing. arch. J. Lalkovej, PhD. a kolektívu. Pred samotnými zásahmi v parku dalo mesto z vlastnej iniciatívy navyše spracovať inventarizáciu drevín s posúdením ich zdravotného stavu a návrhom na úpravy, takže výsledné riešenie má svoj odborný podklad, je ale pochopiteľné, že výsledný efekt sa nemusí páčiť každému. Doteraz sme sa však stretli naopak, skôr s pozitívnymi ohlasmi . Čo sa týka trávnatých plôch, sú dve možnosti ich zakladania a to výsevom alebo položením rolovaných trávnikov, realizovala sa druhá možnosť, ktorá je dnes už bežná a rozhodne nejde o umelú trávu (polievame a kosíme ju) aj keď jej kvalita tak navonok pôsobí.

Ing. Jela Bednárová, vedúca odboru výstavby, územného plánovania a dopravy, MsÚ

Autobusový spoj do B. Bystrice

Študentka, 1. 12. 2011:

Chcela by som sa opýtať či neplánujete zaviesť autobusový spoj do Banskej Bystrice? Myslím si, že tento spoj by bol dostatočne nevyťažený, lebo je dosť veľký problém dostať sa do Banskej Bystrice a späť.

Odpoveď:

V súčasnosti sú takéto diaľkové "žiacke" linky (komerčné - nedotované) vysoko stratové. Stratovosť vyplýva z toho, že cestovné pre žiakov a študentov je prakticky iba polovičné, pričom spoje by boli využité vždy iba jedným smerom (nedeľa - pondelok do B. Bystrice (Zvolena) a späť prakticky prázdne, vo štvrtok a piatok do B. Bystrice (Zvolena) by išli prázdne, využité by boli iba z B. Bystrice (Zvolena), aj keď z hľadiska študentov by spoje boli "využité" do posledného miesta. Strata na požadovanom spojení by bola vo výške cca 0,50 - 0,60 € na každý ubehnutý km (jeden pár spojov zo Sp. N. Vsi do B. Bystrice má cca 310 km, do Zvolena cca 350 km). Z uvedených dôvodov neuvažujeme o zavedení požadovaného spojenia a ovplyvniť iných dopravcov nie je v našich možnostiach.

Ing. Peter Koreň, vedúci odb. os. dopravy, eurobus, a. s. – DZ Sp. Nová Ves 

Verejný poriadok - Západ

Michal, 1. 12. 2011:

Kedy si konečne naši mestskí policajti začnú robiť svoju prácu poriadne?!!! Prepáčte, ale pokutovanie za nesprávne parkovanie nie je pomoc verejnému poriadku. Uvediem názorný príklad. Bývam na sídl. Západ 1. Vídavam našich ochrancov zákona, ako sa s autíčkom premávajú po sídlisku. Toto je stráženie verejného poriadku? Čo môžu vidieť z auta? Čo takto zaparkovať na 30 minút a prevetrať sa v častiach sídliska, ktoré z autíčka nevidno. Je mi až do plaču, ak vidím hliadku v aute a o necelých 50 metrov za bytovkami (okolo Brúsnika, na „Dračáku“) sa zgrupujú skupinky faganov, ktorí tam veselo popíjajú od rána a robia bordel najmä v podvečerných hodinách. Na túto situáciu netreba upozorňovať nakoľko sú tam každý deň... všade je sklo po rozbitých fľašiach od alkoholu.

Odpoveď:

Ďakujem za upozornenie. Vieme, že k porušovaniu verejného poriadku dochádza čoraz častejšie aj v iných častiach mesta. Iste ste zaregistrovali, že hliadky permanentne monitorujú aj sídlisko Západ, ale ak sú v Novoveskej Hute, tak nemôžu byť aj na sídlisku. Ak budete mať v budúcnosti takéto poznatky, prosím zavolajte na bezplatnú telefónnu linku 159 a stála služba nasmeruje hliadku ihneď na sídlisko. Je to však aj otázka na rodičov a ich výchovu, keď často krát ani nevedia, ani sa nezaujímajú, čo robia ich deti. Dám pokyn na zvýšenie pochôdzkovej činnosti hliadok.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Uzavretie ulice

Monika, 1. 12. 2011:

Kto schválil uzavretie ulice Rojkovičova v oboch smeroch? Táto ulica bola vždy prechodná a neviem o tom, žeby patrila súkromnej osobe. Ak si niekto zmyslí, že si neželá, aby mu popod okná chodili autá, tak dá cestu uzavrieť? To kde žijeme? Zaujímalo by ma, či nikto z tejto ulice nemá auto alebo k nemu nepríde návšteva na aute, ako sa dostane do domu, keď je tam zákaz vjazdu. Aj ich pokutujú policajti? Veď je tam zákaz vjazdu? Ja si neželám, aby po našej ulici chodili autá poraďte mi na koho sa mám obrátiť aby som uspela.

Odpoveď:

Zmena dopravného značenia na ul. Rojkovičovej sa uskutočnila na základe podnetu občanov a po súhlase Dopravnej polície.  Kontrolu dodržiavania pravidiel v cestnej premávke zabezpečuje Dopravná polícia a Mestská Polícia.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Poďakovanie seniorom

PhDr. Veronika Vasilová z Bratislavy, 16. 11. 2011:

Vážené seniorky a vážení seniori v meste Spišská Nová Ves,pri príležitosti mesiaca úcty k starším Vás touto cestou pozdravujem a zároveň Vám chcem úprimne poďakovať za možnosť navštíviť kluby dôchodcov vo Vašom meste ešte v mesiaci február. Vďaka patrí za rozhovory  s vedúcimi i členmi klubov dôchodcov v prímestskej časti Novoveská Huta, na Fabíniho ulici, na Levočskej ulici, Klubu Komenský ako aj za poskytnuté informácie zamestnancami Mestského úradu, kultúrnych inštitúcií, spolkov i združení pôsobiacich v meste. Rozmanitými aktivitami prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov na Spiši.Zároveň chcem svoju vďaku vysloviť pani Márii Pižemovej (Klub dôchodcov Fabíniho ulica), ktorá ma prijala ako svojho člena, sprostredkovala stretnutia a poskytla večernými rozhovormi dôležité informácie.Seniori – ako vybraná cieľová skupina mojej výskumnej práce, ma veľmi srdečne prijali a ochotne poskytli informácie na vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej dizertačnej práce. Svojimi darmi, pohostinnosťou a rozhovormi mi tak odovzdali kúsok zo svojich životných ciest, svoju minulosť, jedinečné rady, humorné príbehy  a múdrosti skúsených.Pri príležitosti tohto sviatku Vám všetkým želám veľa zdravia, psychickej pohody ako aj chuť tvoriť, angažovať sa a odovzdávať jedinečné dedičstvo mladším generáciám.Ďakujem Vám zo srdca, ste moji priatelia na Spiši. Stretnutia s Vami boli a sú pre mňa jedinečné a nezabudnuteľné. Veľmi ste mi pomohli a inšpirovali ma k ďalšej činnosti.

Odpoveď:

Osadenie lavičiek

Emil, 12. 10. 2011:

Chcel by som sa opýtať, či mesto neplánuje dať k chodníkom lavičky na oddych v smere Mier – Kaufland. Všimol som si, že starší ľudia s ťažkými nákupmi, najmä tí starší a ivalidní sa nemajú kde zastaviť, posadiť sa a oddýchnuť. V smere obchodný dom Kaufland – Hypernova – Mier. A tak pokračovať peši domov. Na Mier. Je paradoxné, že pri blokoch na Ul. Nejedlého je päť lavičiek na malom priestore. Dva z nich tesne pod oknami bývajúcich rodín s deťmi, kde sa vo večerných a nočných hodinách sústreďujú mládenci a dievčatá. Robia hluk a rušia pokoj bývajúcich. A robia neporiadok odhadzovaním fliaš.

Odpoveď:

Na spomínaný úsek osadíme lavičku v hornej časti pod Kaufland. Osadzovanie a odstraňovanie lavičiek na sídliskách robíme spravidla po prerokovaní konkrétnej požiadavky na príslušnom MsV, teda po dohode všetkých dotknutých obyvateľov nie na základe požiadavky jedného.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Chodník okolo Hornádu

Viktor, 22. 9. 2011:

Chcel by som sa opýtať kompetentných, či v najbližšej dobe nie je v pláne zrekonštruovať, opraviť alebo aspoň vyasfaltovať chodník okolo Hornádu, medzi Lidlom a Coopom. Som vozíčkar a každú nerovnosť pociťujem.

Odpoveď:

Predpokladáme, že ide o pôvodný panelový chodník vedúci pozdĺž Hornádu v spomínanom úseku. Ako iste viete toto územie je už dlhodobo rozostavané bytovou výstavbou. Naša snaha je postupne sa dostávať do definitívnych povrchových úprav spevnených plôch, ale nemôžeme dopustiť aby sa existujúcou výstavbou donekonečna poškodzovali. Predmetný chodník považujeme za dočasné riešenie, ktorý po ukončení rozostavaných bytových objektov dobudujeme o cyklochodník a definitívne ukončíme spevnené plochy na Nábreží Hornádu. Vzhľadom na rozostavanosť objektov a ich súčasné schopnosti objekty ukončiť nevieme Vám určiť termín definitívnych úprav.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ