Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Dáša, 2. 3. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či mesto neplánuje ošetrenie stromov, resp. orezanie starých konárov v parku na Námestí SNP. Taktiež sa chcem opýtať, či mesto neuvažuje nad revitalizáciou tohto pekného parku, myslím, že tie vzácne staré gaštany, by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Zabezpečujeme spracovanie generelu zelene, ktorý bude obsahovať odborné zhodnotenie stavu zelene v širšom centre mesta. Detailnejšie sa dokument zamerá i na vybrané lokality. Jednou z nich je aj územie, ktoré je predmetom záujmu žiadateľky, kde sa o revitalizácii a orezoch predbežne uvažuje.
Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

 

Údržba a úprava stromov v parku na námestí SNP je plánovaná v rámci údržby zelene. Mesto má spracovanú cenovú ponuku na odborný orez stromov stromolezeckou technikou. Je potrebné počkať, kým sa stromy trochu zazelenajú. Následne sa pristúpi k orezu suchých konárov a úprave korún stromov.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Lucia, 1. 3. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by nebolo možné osadiť 2 - 3 ks košov na psie exkrementy na Gemerskej ulici (Ferčekovce) za bytovkami č. 18 a 20 pri chodníku okolo potoka po ihrisko (resp. po drevený mostík). Chodieva tam veľa ľudí venčiť psov, avšak nikto to neuprace. Momentálny stav je katastrofálny. Na úseku 10 metrov sme narátali 20 takýchto výkalov vedľa chodníka, alebo aj priamo na chodníku. Nepríjemne to zapácha a človek sa na prechádzke sústredí iba na to, aby toho nešliapol. Možno by bolo vhodné, okrem košov, umiestniť aj info tabuľu o povinnosti psíčkarov, tieto exkrementy bezprostredne odstrániť (hrozba pokuty).
Za kladné vybavenie vopred ďakujem.

Odpoveď:

Oddelenie komunálneho servisu zabezpečí osadenie košov na psie exkrementy v danej lokalite do konca marca.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Adam, 27. 2. 2015:

V Rozvojovom pláne mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 je MVD označená ako prakticky ideálne nastavená, čo je podľa môjho názoru omyl. Od vzniku MHD cca v 70. rokoch sa v podstate nezmenili ani trasy liniek, ktoré nie vždy boli vhodne riešené a po rokoch sa niektoré veci zmenili. Vo veľa ohľadoch by bolo podľa mňa vhodné linky pretrasovať. Určite by každá linka č.8 a č. 4 mala končiť a začínať pri OC Madaras, nakoľko pri odchode z OC Madaras je autobus oveľa plnší, než pri odchode z Východu a touto zastávkou dostávajú tieto linky nový význam aj pre cestujúcich v smere do OC Madaras. Linka č. 8 by mohla premávať v polhodinových intervaloch s tým, že spoj by bol vynechaný v prípade, že by bolo nutné zabezpečiť prípoj k vlaku (rýchlik, IC), kedy by šla linka č. 4. Linka č. 4 v smere do mesta pri odchode z autobusovej stanice zbytočne točí po tej istej ceste späť okolo Hypernovy na svetelnú križovatku, kde už raz stála a znova tam stráca čas. Môj návrh by bol po odchode z autobusovej stanice linku nasmerovať na železničnú stanicu, kde by táto linka takisto nabrala nový význam pre ľudí, ak by jazdila v správnych časoch. V smere do centra by pokračovala ako linka č. 2, kde by sa vyhla opätovnému státiu na svetelnej križovatke a pokryla železničnú stanicu. Neviem do akej miery a či by bolo možné navýšiť počet spojov na linkách aby sa dal takýto stav docieliť ale použitím nízko kapacitných autobusov v prípade nižšieho využívania liniek by sa znížilo riziko väčšej straty. Na týchto linkách sú však často používané vysokokapacitné autobusy, tak snáď vedeli pre čo ich kupovali a spoje asi až tak málo využívané nebudú.
Pre príklad, že sa to dá: Dopravný podnik mesta Košice zabezpečuje dopravu do mestskej časti Šebastovce v polhodinových intervaloch a to pri tom ide o malú časť, kde podľa wikipédie žije 670 obyvateľov. Taktiež by ma ešte zaujímalo prečo boli zrušené nočné spoje, ktoré premávali istý čas v lete. Tu taktiež viem uviesť príklad z KE, kde nočnými spojmi nepremáva príliš veľa ľudí, no myslím si, že ide skôr o službu, ktorú mesto môže poskytnúť. Ďakujem

Odpoveď:

1. V roku 2008 bola vykonaná optimalizácia MHD v Spišskej Novej Vsi nezávisle spoločnosťou VÚD Žilina a spoločnosťou eurobus, a. s. Podľa výstupov VÚD by MHD v Spišskej Novej Vsi mala mať najmenej o 2 linky menej a chýbala by tu napríklad aj linka č. 11, ktorou sa dopravujú žiaci zo sídl. Západ do škôl na sídl. Mier a Tarča.

2. Po otvorení OC Madaras boli starostlivo vybraté spoje liniek MHD č. 4 a 8, ktoré boli predĺžené a mesto do rozpočtu naplánovalo príslušné zvýšenie financií na vykrytie strát podľa zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme.

Ak by sme chceli v súčasnosti predĺžiť každý spoj linky MHD č. 8 ku OC Madaras, došlo by ku nárastu o 11 696 km iba na linke MHD č. 8 za obdobie do konca roka 2015 a to iba na relevantných spojoch od cca 7:30 do 20:00 hod. s finančným nárokom cca 21 638 € z rozpočtu mesta. Okrem toho na linke MHD č. 4 by došlo ku nárastu 9 126 km s finančným nárokom cca 17 000 € z rozpočtu obce Smižany. Podľa uvedených údajov predpokladám, že ku tomuto kroku mesto ani obec Smižany nepristúpi z dôvodu výkonových a finančných ukazovateľov uzavretých na rok 2015 v zmluvách o výkonoch vo verejnom záujme.

3. Časové vedenie spojov na linke MHD č. 8 je stanovené podľa potrieb obyvateľov sídl. Západ. Už v minulosti boli tu snahy o zmeny v časovom vedení spojov a v prípadoch, kedy sme vyhoveli podobným zámerom, sa spustila lavína nespokojnosti a sťažností ostatných občanov a v krátkom čase sme pod týmto tlakom museli časové vedenie spojov vrátiť do pôvodných polôh.

4. „Zbytočné točenie“ autobusu linky MHD č. 4 späť okolo Hypernovy je vyvolané nepriechodnosťou Ulice Odborárov hlavne v čase od 7:30 do 16:00 hod. V tomto období tu majú problém prejsť aj „krátke“ autobusy, nie to ešte kĺbové, ktoré majú dĺžku 18 m. V minulosti sme túto problematiku riešili tým, že na ulici bol zákaz zastaviť, tento však v krátkom čase bol zrušený a znovu sú tu problémy s prejazdom autobusov. Dokonca som počul aj názor, aby autobusy boli z tejto ulice vylúčené, ale tým by sme obmedzili prístup ku železničnej stanici, o ktorej aj pán Adam uvažuje ako o rozšírení počtu autobusov na tomto mieste.

5. Čo sa týka používania nízkokapacitných autobusov namiesto kĺbových na zníženie strát, v tom sa pán Adam mýli. Autobusy linky MHD č. 4 – najmä veľkokapacitné autobusy sú v špičkách využívané na 80 – 90 %, t. j s obsadením viac ako 100 osôb (v niektorých prípadoch viac ako 140 osôb). V takých prípadoch by bolo potrebné prevádzkovať 2 autobusy namiesto jedného a priemerná spotreba nafty by z cca 36 l/100km vzrástla na cca 56 – 60 l/100km, takže by vlastne došlo ku výraznej strate namiesto uvažovanej úspory iba na nafte, ďalšie straty by boli vyvolané prevádzku ďalších autobusov a mzdovými a odvodovými nákladmi ďalších vodičov, ktorým by sme okrem špičiek ani nemohli naplniť fond pracovného času. V čase 10:00, 11:00 alebo v čase špičiek najmä počas vyplácania podpôr na linke MHD č. 4 veľkokapacitné autobusy určite majú opodstatnenie.

Porovnávať miestnu časť Košíc Šebastovce so 670 obyvateľmi a 8-tisícovou obcou Smižany (a priľahlým cca 8-tisícovým sídliskom Západ) je úplne irelevantné. Straty linky MHD č. 4 vykrýva obec Smižany a spoje sú vedené podľa jej potrieb v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme uzavretou s obcou a navrhovaný polhodinový interval by priniesol potrebu ďalších autobusov, vodičov a s tým spojené už aj vyššie spomínané výrazné zvýšenie nákladov, čo tiež úzko súvisí s vykrytím strát, ktoré zrejme mesto ani obec Smižany nemajú zakomponované v rozpočtoch. Navyše by v mnohých prípadoch bolo problematické skĺbiť terajšie – obcou požadované časové vedenie spojov s polhodinovým intervalom.

6. Nočný spoj sme v čase potreby mali iba jeden z autobusovej stanice do Ferčekoviec a na sídl. Západ. V roku 2010 mal využitie 8 osôb na vykonaný spoj, v roku 2011 mal využitie 15,26 osôb na vykonaný spoj, ale v roku  2012 mal využitie už iba 4,53 osôb na vykonaný spoj, čo nezodpovedá hromadnosti dopravy, stratil opodstatnenie a od 9. 12. 2012 bol zrušený.

Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

Jilemnickeho ul., 24. 2. 2015:

Dobrý deň, chceli by sme sa Vás opýtať, či by sa nedalo viac zrezať brezy na Jilemnického ul., ktoré siahajú k oknám. Min. rok sa z nich zrezávalo, ale tie 2 - 3 konáre extra tomu nepomohli. Veľmi by sme boli radi, keby sa tak stalo, kým je čas na orez, keď to nejde na výrub. Ďakujeme.

Odpoveď:

Vzhľadom k tomu, že nebolo presne špecifikované, kde sa predmetné brezy nachádzajú, nie je možné zaujať stanovisko. Prosíme občana/občanov, aby sa telefonicky skontaktovali priamo s pánom Neuvirtom (0915 314 256) a dohodli si stretnutie, kde sa konkretizujú požiadavky a ďalší postup.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

obyvateľka, 19. 2. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mesta, z akého dôvodu boli 18. 2. vyrúbané brezy na Komenského ulici? Hlavne ma mrzia tie na východnej strane, pretože naozaj nemohli nikomu zavadzať. A ako je možné, že o tom rozhodol jeden jediný vchod, pričom sa tieto brezy ani nenachádzali na pozemku bezprostredne pred panelákom a nijako nezasahovali do okien týchto obyvateľov. Takáto vec sa predsa netýka len jedného vchodu, ale minimálne celého paneláka, ba dokonca celého okolia. Prečo sme nemali možnosť sa k tomu vyjadriť? Okolie by malo byť na viditeľnom mieste oboznámené s takýmto plánom. To naozaj stačí jednému alebo zopár bezočivcom uviesť nejaký smiešny dôvod na výrub stromu?! A tí, ktorým záleží na životnom prostredí svojho okolia, na tých nikto nemyslí? Stromy by sa mali rúbať len v naozaj veľmi, veľmi závažných dôvodov a nie pre malichernosti. Ako bude vyzerať toto mesto, keď o takých veciach rozhodujú ľudia, ktorým očividne nič nie je sväté. A navyše, tie stromy nechýbajú len mne, ale aj vtáctvu, okrem iného aj sokolovi myšiarovi, ktorý tam už tri roky zvykol hniezdiť a bolo naozaj krásne pozorovať jeho plachtenie za oknami. Môj pohľad z okna zosmutnel. Nuž, Slovač je Slovač. Som naozaj sklamaná.

Odpoveď:

Oddelenie komunálneho servisu ako správca verejnej zelene obdržalo od občanov dňa 23. 11. 2014 žiadosť na výrub stromov na Komenského ulici č. 11. Jednalo sa o 4 ks brezy previsnutej a 1 ks lipy malolistej. Po posúdení stavu na mieste mesto súhlasilo s výrubom 4 ks brezy prevysnutej. Následne podalo žiadosť na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP. Okresný úrad podľa § 82 ods. 7 zákona OPaK zverejnil na internetovej stránke úradu informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromu, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. V určenej lehote Okresný úrad nezaevidoval záujem združení či iných subjektov vstupovať do tohto konania. Preto dňa 18. 12. 2014 rozhodnutím č. OU-SN-OSŽP-2014/013810 vydal súhlas na výrub drevín.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Peter, 18. 2. 2015:

Dobrý deň, rád by som spätne reagoval na odpoveď pána Koreňa na môj podnet z 13. 2.
Prosím Vás, k bodu 2 v mojom príspevku. V Zmluve o preprave osôb je ustanovené niečo také, ako že šofér MHD nemusí zastaviť na každej zastávke, ktorá je uvedená v cestovnom poriadku, ak to uzná za vhodné??? To hádam nemôžete myslieť vážne.
Ak už chcete porovnávať s inými mestami, garantujem Vám, že neexistuje, že by šofér minul nejakú zastávku bez toho, že by na nej zastavil, a to len z toho dôvodu, že sa mu zrovna nezdá, že niekto chce vystúpiť alebo nastúpiť (okrem zastávok na znamenie - ale pokiaľ viem, my také v meste zatiaľ nemáme) - nemysliteľné! Nerozumiem, ako môžete uviesť takýto argument.

Odpoveď:

Dobrý deň,

pán Peter asi dobre nerozumel stanovisku.

Vôbec som sa nezmienil o tom, že vodič nemusí zastaviť na zastávke, ktorá je uvedená v cestovnom poriadku a cestujúci spravidla výstup vodičovi signalizujú.

Napísal som, že po odchode zo zastávky by mu v inom, väčšom meste autobus nezastavil a píšem to znovu a z vlastnej skúsenosti.

Ale pán Peter uvádza všeličo iné, len to nie, že nestál na zastávke pripravený na nastúpenie do autobusu, ako to uviedol v pripomienke.

V predchádzajúcom stanovisku som zabudol v rýchlosti ešte napísať, že v prípade nezastavenia na zastávke voči vodičom automaticky postupujeme v zmysle ZP a Pracovného poriadku našej spoločnosti.

S pozdravom

Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

Ján, 17. 2. 2015:

Ako je možné, že v centrálnej zóne mesta (Letná 63 - 64,
čajovňa Alchýmka) môže subjekt využívať kúrenie na tuhé palivo a tým znepríjemňovať život obyvateľom v okolí (vetranie, dýchanie)?

Odpoveď:

Súčasné platné zákony umožňujú používať tepelné zdroje na pevné palivo. V predmetnej lokalite sa vyskytuje viacej zdrojov na pevné palivo, preto na upresnenie by bolo nutné vedieť na akom mieste, v akých dňoch a hodinách zadymenie znepríjemňuje život obyvateľov. V prevádzke Alchýmka je existujúci krb, ktorý v prípade, že má vykonané pravidelné kontroly - atesty od komína a spĺňa technické požiadavky a zákonné podmienky, môže byť prevádzkovaný.
Ing. Zuzana Krajňáková, referát stavebného poriadku, MsÚ

Hana, 15. 2. 2015:

Ski bus

Chcem poďakovať za dobrú príležitosť pre všetkých športovcov - milovníkov zimných športov za zriadenie Ski busu zo Sp. Novej Vsi po trase Hnilčík - Mraznica - Grajnár - Mlynky. Vyskúšali sme tento spoj v sobotu na bežky na Grajnár a v nedeľu na zjazdovky a bolo to výborné. V autobuse sme sa stretli samé spriaznené duše, počas cesty sa plánujú túry, odovzdávajú informácie o podmienkach v teréne a zdravo sa hecuje.
Aj takto môže vyzerať podpora cestovného ruchu v Slovenskom raji.

Uvažuje sa s cykobusom v letnej sezóne? To by bolo super.

Poprosím vysvetliť pánu šoférovi, že aj on sa má podieľať na zlepšení SLUŽIEB v cestovnom ruchu.

ďakujem Hana

Odpoveď:

Áno, chceme, aby aj cez letnú sezónu premával turistický bus. Je to zámer aj OOCR SPIŠ aj OOCR Slovenský raj. Zámer však závisí od prístupu KSK a verejného dopravcu eurobus, a. s., Košice, aj od možnosti finančného príspevku Krajskej organizácie CR Košický kraj. OOCR Spiš iste vyvolá v tejto veci rokovania. Ďakujeme Hane za podporu.

Zuzana Záborska, Oblastná organizácia CR Spiš

Peter, 13. 2. 2015:

Dobrý deň.
Rád by som sa opýtal, kedy šoféri MHD v našom meste začnú rešpektovať svoju náplň práce a predpísaný cestovný poriadok? Neprejde týždeň, že by som osobne nenarazil na miestami až vyslovene drzosť niektorých z nich.
Pre príklad:
Sobota, 7. 2., linka 8, odchod 13:48 zo zastávky Madaras, Mlynská. Šofér chcel odísť zo zastávky bez toho, že by vôbec otvoril dvere. Keď som ho už za jazdy ešte stihol zastaviť, dovolil si dokonca osočiť sa na mňa, že treba pristúpiť k dverám autobusu!
Piatok, 13. 2., linka 13, (odchod zo zastávky Žel. stanica o 17:16). Šofér prešiel okolo zastávky MPC Mlynská akoby ani neexistovala. To, že on na zastávke nikoho nevidí stáť ešte neznamená, že nikto nechce nastúpiť, a už vôbec, že nikto nechce na tejto zastávke vystúpiť!
Prosím Vás o uvedenie do poriadku, to jednoducho nejde, aby si robili, čo chcú.
Veľmi pekne vopred ďakujem.

Odpoveď:

V zmysle Prepravného poriadku MHD v Spišskej Novej Vsi, čl. 4 Zmluva o preprave osôb, ods. 3) platí:

"V MHD má dopravca prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu, ak tomu nebránia iné okolnosti podľa čl. 8."

Podľa pripomienky pána Petra ani v jednom z popísaných prípadov toto nesplnil, najmä ak popisuje, že ho vodič na zastávke nemusel vidieť a teda nebol na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu.

Nie je povinnosťou vodičov pred odchodom otvárať dvere autobusu a pýtať sa prípadných cestujúcich, či náhodou nechcú cestovať, najmä teraz, keď sú aj počas dňa mínusové teploty vzduchu a vieme, že vykurovanie mestských autobusov nie je výkonné pre časté otváranie dverí na zastávkach.

V zmysle Prepravného poriadku MHD v Spišskej Novej Vsi, čl. 19 Povinnosti cestujúcich, ods. 2) platí:

"Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidla, na správnej zastávke prestúpili a na cieľovej zastávke včas vystúpili. Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vozidla v poradí, v akom na zastávku prišli."

Z uvedeného vyplýva, že pán Peter nesplnil ustanovenia Prepravného poriadku. Sám popisuje, že stihol ešte vodiča zastaviť, čo znamená, že vodič bol ochotný už po odchode zo zastávky cestujúcemu zastaviť a zobrať ho na prepravu. To sa nestáva v každom meste a vo väčších mestách by mu jednoducho vodič ani nezastavil. Preto jeho pripomienky pokladám za bezpredmetné.  

S pozdravom

Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

wilkers, 9. 2. 2015:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je možné, že tak frekventovaná ulica, akou je Ulica Komenského, kde sídli Materská škola a Základná škola, ktorú tak isto zasypal sneh, nebola a do dnešného dňa nie je očistená? Kaša, ktorá na ceste ostala, zamrzla, no a je zaujímave sledovať, ako sa vodiči snažia udržať svoje autá v namrznutých koľajach, a to nehovorím o tom, keď idú oproti sebe dve autá už aj bez snehu je to kľučkovanie, ale nie je tam SNEH a KOĽAJE. Viem, že robíte všetko, čo sa dá, ale dva týždne prešli a neviem, či tu prešiel posýpač, ale asi nie, keď temer v strede križovatky Tr. 1 mája a Komenského je kopa snehu. Ešte jedna otázka. Ako je možné, že na Ulici Letecká pri odbočovaní na Ulicu Slobody je kanalizačný poklop zhruba 3 roky pod úrovňou vozovky a stále klesá? Rôzne výhovorky moc nepomôžu, keď že o pár metrov ďalej bol poklop dvíhaný Ulica Slobody. Ďakujem.

Odpoveď:

Podnet na zimnú údržbu sme postúpili firme Brantner NOVA, zabezpečíme posyp komunikácie. Kanalizačný poklop na Leteckej ulici je majetkom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Mesto každoročne upozorňuje na problematické poklopy, vodárenská spoločnosť v rámci finančných možností zabezpečuje výškovú úpravu poklopov. Požiadavku opätovne postúpime PVPS.
Mesto Spišská Nová Ves

Peter, 5. 2. 2015:

31. 1. napísala Andrea príspevok k zimnej údržbe, ktorý bol náležite okomentovaný. Napriek tomu sa chcem opýtať, prečo v bočných uliciach (Ferčekovce, Kozí vrch...) neprejde pluh počas pracovnej doby, kedy autá nebránia dôkladnému prepluhovaniu? Včera znova padal sneh, pokrok napríklad na Hečkovej, Stodolu nevidím. Snehu je fakt veľa, uznávam, napriek tomu tu vidím priestor na zlepšenie. A ozaj, môžete aj posoliť tie bočné ulice?

Odpoveď:

Jednotlivý postup prác koordinuje správca komunikácií firma Brantner Nova, na túto skutočnosť ich upozorníme. Súhlasíme, že priestor pre zlepšenie pri činnosti, ako je zimná údržba, je neustále, otázne je, čo je racionálne a finančne uskutočniteľné. To súvisí aj s chemickým posypom len v nevyhnutnom rozsahu. Prejazd je možný aj po utlačenej vrstve snehu a naozaj nemá zmysel soliť všetko len pre zvýšenie komfortu jazdy. Predpokladáme, že keby neboli prepluhované jazdné koridory aj na bočných uliciach, tak by bol zamedzený prejazd automobilom. So stúpajúcimi výdavkami na zimnú údržbu, ktorých krátkodobý efekt sa v jarných mesiacoch spláchne do kanalizácie, priamoúmerne klesajú možné investície do iných udržiavacích, resp. stavebných prác, ktorých efekt je pre občanov hmatateľnejší.
Mesto Spišská Nová Ves

M. S., 3. 2. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať kompetentných, kedy nám zabezpečia vchod do novej časti cintorína v Novoveskej Hute? Pri prideľovaní hrobového miesta, Správa cintorína v Spišskej Novej Vsi prisľúbila, že zabezpečí do novej časti cintorína nový prístupnejší vchod. Ani po šiestich rokoch sa tak nestalo! Náš nájom na hrobové miesta je zaplatený na dvadsať rokov dopredu a ich sľub ešte doteraz nebol uskutočnený! Zo starého cintorína nie je možný prístup k naším spomínaným hrobovým miestam. Preto Vás žiadam, aby ste tento podnet zvážili a sľub dodržali.

Odpoveď:

Riešenie vstupu na cintorín v Novoveskej Hute či už novej alebo pôvodnej časti je komplikované a technicky náročné z dôvodu prudkého svahovitého terénu a bezprostrednou blízkosťou vstupu do materskej školy. Mestský výbor túto požiadavku občanov registruje a na zasadnutiach mestských výborov pravidelne pripomína. V roku 2014 dostali so súhlasom mestského výboru prednosť požiadavky na riešenie rekonštrukcie kamenného mosta, ktorý bol v zlom technickom stave a tvorí nedeliteľnú súčasť mestských komunikácií, ktoré mesto v rámci požiadaviek uprednostňuje vo všetkých mestských výboroch.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

 

 

MsV č. 1 Novoveská Huta vo svojich požiadavkách urguje na vedenie mesta - správu cintorínov problémový prístup na miestny cintorín. V existujúcej časti je to požiadavka o komplexnú rekonštrukciu hlavného vstupu, v novovybudovanej časti jeho pripojenie k celku, resp. vybudovanie nového vedľajšieho vchodu. Z uvedeného dôvodu budeme opätovne žiadať vedenie mesta o pracovné stretnutie a tvaromiestnu obhliadku pre vyriešenie predloženého problému. MsV č. 1 na rok 2015 do t. č. nebol vyzvaný vedením mesta o prekonzultovanie požiadaviek a Hlavných úloh na najbližšie obdobie k ich realizácii.
Ing. Ivan Schlosser, predseda MsV č. 1 Novoveská Huta

 

 

Matúš, 2. 2. 2015:

Dobrý deň,

v prvom rade chcem pochváliť vedenie mesta a pána primátora za vedenie mesta, pretože si myslím, že sa mesto za posledné roky posúva dopredu. Mám len jednu pripomienku, a to je železničná stanica. Myslím si, že je dosť v zlom stave a jej výzor nezodpovedá vzhľadu železničnej stanici 21. storočia. Navyše v čakárňach aj dosť smrdí po spoluobčanoch. Chcem Vás požiadať, aby sa aspoň viedla nejaká diskusia so železnicami o modernizácii stanice (prípadne celkovej výstavbe novej stanice) v najbližších rokoch. Ďakujem.

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves bolo a je účastníkom rokovaní pripravovaného investičného zámeru Železníc SR, ktoré v auguste 2007 predložili dokumentáciu pre územné rozhodnutie „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“. Modernizácia železničnej infraštruktúry (vybraných tratí ŽSR) spočíva v prestavbe existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým aj zlepšenia jej parametrov. Na základe rozhodnutia MDVaRR SR sa modernizácia pripravuje podľa kritérií pre traťovú rýchlosť do 160 km/h. Na umiestnenie stavby bolo Mestom Spišská Nová Ves vydané územné rozhodnutie v roku 2007. Rozhodnutím z roku 2013 bola jeho platnosť predĺžená do 2. 1. 2018.

V rámci pripravovanej investície je navrhovaná aj rekonštrukcia prevádzkovej budovy v Spišskej Novej Vsi a jej prístavba, čím sa vytvorí spoločná budova pre cestujúcu verejnosť a pre riadenie dopravy. Nový objekt bude dvojpodlažný s umiestnením odjazdovej haly a reštaurácie s pomocnými prevádzkami. Súčasťou modernizácie predmetnej trate bude vybudovanie podchodu pre cestujúcich pre bezkolízny mimoúrovňový prechod cestujúcich na nástupištia pod koľajiskom v železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi.Mesto Spišská Nová Ves

Andrea, 31. 1. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či zimná údržba ciest môže byť častejšia (nakoľko v istých lokalitách je skoro žiadna) aj v iných častiach mesta, ako sú hlavné ťahy, poprípade časť Ferčekovce. Mám dojem, že občan je dôležitý len pred voľbami. Po nich sa akosi na bežných ľudí - voličov - zabúda. Podobná situácia je aj v lete - niekde sa kosí sústavne, inde sporadicky.

Odpoveď:

Zachovať celý jazdný profil je pri tomto množstve snehu nemožné, najmä v bočných uliciach, kde nie sú zelené pásy, kde by bolo možné sneh vyhrnúť. Prioritou je naozaj prejazdnosť, nie komfort. Napriek všetkej snahe či už strojnej alebo ručnej čaty, ktorá zabezpečuje zimnú údržbu, je potrebné vnímať podmienky v zime ako sťažené voči bežným podmienkam a byť patrične pozorný, trpezlivý a ohľaduplný. Zatiaľ neuvažujeme ani s vývozom snehu, len v prípade zhoršenia situácie. Posyp zabezpečíme u správcu komunikácií (Brantner Nova).
Mesto Spišská Nová Ves

kopecký, 29. 1. 2015:

Mám k vám dotaz. Ako sa chce vysporiadať mesto s "turistikou kontajnerovou", kde celé hordy z okolitých dedín aj s deťmi sústavne vyberajú kontajnery a robia na celom sídlisku bordel a zároveň berú všetko, čo je po okolí. Viď v TV Prievidza - uzamyká kontajnery do boxov.

Odpoveď:

Výber odpadu zo smetných nádob vykonávajú vo väčšine prípadov osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi a akékoľvek sankcie sú neúčinné a pokuty nevymožiteľné. Napriek tomu sme v roku 2014 vykonali 1 899 zákrokov pri kontrole všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2003 o čistote mesta. V tomto roku zvýšime ešte kontrolnú činnosť, hlavne po našich sídliskách. Musím však konštatovať, že zo strany niektorých občanov nášho mesta došlo k odovzdaniu kľúčov od kontajnerov, takže týmto osobám vytvorili aj podmienky na výber odpadu zo smetných nádob.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Mesto Spišská Nová Ves prišlo v minulosti s projektom uzamykania kontajnerov na území mesta. Zámerom bolo znemožniť prístup neprispôsobivým občanom do zberných nádob komunálneho odpadu. Bohužiaľ, dochádzalo k poškodzovaniu retiazok, zámkov a zberných nádob. Na základe toho mesto nepokračovalo v ďalšom uzamykaní zberných nádob. Mesto zváži Vami navrhované uzamykanie nádob do boxov.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Jana, 25. 1. 2015:

Na základe článku „Slávnostné požehnanie erbu mesta“ zverejnené v Ičku č. 1/2015, by som chcela ako občan tohto mesta vyjadriť svoj názor, že primátor je primátorom všetkých občanov mesta, ktorí si môžu uplatňovať náboženskú slobodu v nábožensky rozmanitej spoločnosti. Cirkev by nemala zasahovať do vecí verejných. Vedenie mesta by ju nemalo podporovať v jej chcení získavať dominantné postavenie a snahe ovládnuť spoločenský priestor.
Vážim si všetko dobré, čo ste, pán primátor, pre toto krásne mesto urobili, no my si neželáme, aby nám cirkev a jej zástupcovia žehnali a priali ochranu na príhovor Božej matky, zvlášť keď majú na svedomí mnoho káuz, ktoré neriešia alebo ani nepripúšťajú a skrývajú dôkazy objasňujúce pravdu o Ježišovi a Márii Magdaléne (že boli manželmi, mali spolu deti a majú byť pre nás príkladom vzťahu čistej lásky).
Aj keď je rímskokatolícka cirkev najrozšírenejšia, neznamená to že im ponecháme výsadné postavenie a do jej moci vhodíme aj tých, čo po tom netúžia. Ľudia nepotrebujú prostredníka, aby prosili Otca na nebesiach o požehnania. Ak by myšlienka a prosba pre blaho mesta samotného primátora bola láskyplná, tak by sa tiež naplnila.
Želám si, aby v tomto našom meste žili ľudia láskyplní, tolerantní, úprimní a čestní a aby sme žili podľa zásad Najvyššieho princípu lásky a aby sme si uvedomili rovnosť všetkých bytostí.
Jana a Peter

Odpoveď:

Ďakujeme za Váš názor.
Mesto Spišská Nová Ves

Zuzana, 24. 1. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či šoféri v MHD môžu odísť zo zastávky skôr, ako by mali a nepočkať na ostatných ľudí, aj keď vidí, že stoja pred autobusom, no on neotvori dvere a aj tak odíde.

Odpoveď:

Dobrý deň, žiadny vodič nemá zo zastávky odísť skôr, ako stanovuje cestovný poriadok. Od občianky by sme potrebovali konkrétne údaje (deň, zastávka, čas, príp. č. linky), aby sme mohli účinne zakročiť.
Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

 

 

Eva, 28. 12. 2014:

Pred Vianočnými sviatkami v každej domácnosti, ale aj v meste sa upratovalo. 23. 12., t. j. deň pred štedrým dňom som bola nemilo prekvapená, že na starom cintoríne v meste kontajnery prekypovali odpadkami, dokonca hromady okolo nich. To isté som zažila dnes, t. j. 28. 12. na novom cintoríne. Nezaslúžili by si aj naši pozostalí mať poriadok na svojom mieste odpočinku pred najkrajšími sviatkami roka?

Odpoveď:

O probléme vieme a za vzniknutú situáciu sa touto cestou občanom ospravedlňujeme. K situácii došlo na základe kombinácie viacerých faktorov. Dlhé obdobie vyšších teplôt a následné ochladenie a mrazy spôsobili, že tesne pred vianočnými sviatkami občania začali vo vyššej miere vyhadzovať zmrznuté živé kvety z hrobov. Zároveň zamestnanci Správy cintorínov, ktorí majú na starosti vývoz kontajnerov boli na PN. Za vzniknutú situáciu sa ešte raz ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby sa v budúcnosti viac neopakovala.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

L., 15. 12. 2014:

Neuvažuje vedenie mesta o sprijemnení byvania obyvateľom Fándlyho ulice (od Gorkého smerom k Leteckej) úpravou telesa cesty popri chodníku (vyfrézovanie ryhy), pretože fasády ich domov sú permanentne znehodnocované vodou stojacou na ceste?

Odpoveď:

Áno, oddelenie výstavby a dopravy uvažuje prioritne o rekonštrukcii chodníka na Fándlyho ulici s doplnením prídlažby (ako odvodňovacieho rigola - obdobná realizácia ako na druhej strane cesty), čo by malo prispieť k zlepšeniu odvádzania povrchových vôd z komunikácie a zároveň zabrániť vytváraniu mlák na ceste, ktoré spôsobujú lokálne špliechanie vody na oplotenie priľahlých domov. Termín podľa schválenia požiadaviek mestských výborov v závislosti na možnostiach rozpočtu pre rok 2015. Do doby realizácie chodníka sa pokúsime problém lokálne riešiť zarezaním ryhy v jarných mesiacoch 2015.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

 

Lenka, 14. 12. 2014:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo boli tohtoročné Vianočné trhy tak výrazne obmedzené a lokalizované len na priestor pešej zóny na Letnej ulici? Môj osobný pocit z tejto organizácie bol sklamaním a neprispel k príjemnej atmosfére adventného obdobia. Ďakujem.

Odpoveď:

Tohtoročný vianočný trh nebol nijako výrazne obmedzený, celkový počet stánkov bol redukovaný z minuloročných 180 na 140. Pešiu zónu sme zvolili kvôli tomu, že sme sa chceli vyhnúť obmedzeniam v doprave, ktoré obmedzujú vodičov, vyvolávajú zmeny v MHD a voči obmedzeniam sa ohradzujú majitelia prevádzok na Letnej a Zimnej ulici a tiež obyvatelia, ktorí trhy nevyhľadávajú a potrebujú nakupovať v obchodoch na námestí. Ďakujeme za pochopenie aj za tých, ktorých osobné pocity z tohtoročného vianočného trhu sú opačné ako Vaše.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ