Dnes je 22.01.2019, meniny má Zora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

ela, 4. 10. 2015:

Dobrý deň, čítala som odpoveď na podnet občana, ohľadom IBV Červený jarok. Nechápem, prečo mesto chce robiť cestu po starej betónovej ceste od Stovy, keď existuje cesta po Leteckej cez areál letiska okolo betonárskej firmy. Stačil by mostík cez priekopu a označenie obmedzenie do 1,5 t. Nákladné by mohli chodiť po panelke a osobne po lepšej asfaltke. Plot tam aj tak nie je, zmizol, stačí len premostiť povodňovú priekopu, a ani 200 miliónov na to netreba.
Ale chcela som iné. Potrebovala by som prechod na stanicu od špeciálnej školy. Kedysi sa dalo prejsť cez dnes areál fy Fekete po schodoch, mohlo by mesto postaviť schody oproti sociálnym bytom na mieste niekdajších smetiakov a osadiť značku priechod pre chodcov a nastriekať na novú parádnu cestu zebru... Veľmi by mi to pomohlo, nemusela by som obchádzať stanicu a tiež by to nestálo 200 miliónov. Na Mier sa dá dostať tiež mimo stanice prechodom na opačnej strane cez priechod.

Odpoveď:

Dobrý deň, spomenuté podnety narážajú na majetkoprávne obmedzenia. Nie je možné realizovať miestnu komunikáciu cez súkromný areál. Panelovú cestu mesto v rámci podpory zámeru individuálnej bytovej výstavby na Červenom jarku odkúpilo, čo dáva priestor na realizáciu miestnej komunikácie práve v tomto koridore.

Druhá požiadavka - jedná sa taktiež o súkromný areál (predpokladáme, že ŽSR), preto akékoľvek stavebné úpravy neprichádzajú do úvahy. Ak vznikne v rámci rekonštrukcie železničnej stanice a priľahlých priestorov potreba zabezpečiť k pešiemu ťahu priechod pre chodcov cez miestnu komunikáciu na Fabiniho ul., budeme to riešiť.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Miroslav, 4. 10. 2015:

Dobrý deň, chcem sa spýtať na Západ 1, Tkáčska 13, máme tu kríky a dosť veľké stromy, a každý rok sú tu premnožené lienky, na balkón sa ani nedá poriadne ísť. Chcem sa spýtať, či sa nerobia nejaké postreky proti lienkam. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň. Mesto na území mesta vykonáva 2 x ročne deratizáciu proti hlodavcom. Postrek proti lienkam nie je vykonávaný.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Adam, 3. 10. 2015:

Dobrý deň!

Chcel by som sa opýtať, či mesto nemá vo vlastníctve nejaké staré, ale aj nové fotografie mesta, najmä priemyselných zón. Ak áno, rád by som si ich vypožičal za účelom písania práce o našom meste. Ďakujem!

Odpoveď:

Mesto nemá vo vlastníctve takéto fotografie. Odporúčame Vám obrátiť sa na štátny archív a Múzeum Spiša.

Mesto Spišská Nová Ves

Katarína, 2. 10. 2015:

Dobrý deň, včera boli na sídlisku Tarča, konkrétne na Javorovej ulici menené žiarovky v pouličných lampách na LED žiarovky. Týmto sa však znížila viditeľnosť na niektorých chodníkoch. Nakoľko mám maličké dieťatko a chodím domov sama aj po tme, je to veľmi komplikované. Bolo by možné na týchto lampách vymeniť žiarovky za silnejšie, alebo vymeniť za pôvodné? Presnejšie sa jedná o lampu pri vchode Javorová 8 a na chodníku k vchodu Javorová 10 je úplná tma.
Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.
S pozdravom Katarína Sivačková

Odpoveď:

Dobrý deň. V rámci modernizácie sústavy verejného osvetlenia dochádza k výmene starých svietidiel za nové LED svietidlá. V súčastnosti prebieha hlavne výmena svietidiel, ktoré osvetľujú cestné komunikácie. Neskôr dôjde aj na svietidlá osvetľujúce chodníky a priestory medzi bytovkami.

Na Javorovej 8 - 10 zatiaľ nedošlo k výmene svietidiel. Stále sú tam pôvodné staré svietidlá. Na základe toho nie je možné aby došlo k zníženiu viditeľnosti, keďže sa neudiala žiadna zmena.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Peter, 27. 9. 2015:

Dobrý deň.
Chcel by som Vás upozorniť na problém krytu odpadovej šachty kanála, ktorá sa nachádza na chodníku ulice Dubová medzi vchodmi č. 12 a 13.
Tento kryt kanála je poklesnutý oproti chodníku a v nočných hodinách hrozí, že môže dôjsť k úrazu.
Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň.
Kanalizačný poklop na ulici Dubová č. 12, 13 nie je v správe a ani v majetku mesta Spišská Nová Ves. Splaškovú kanalizáciu vrátane príslušenstva spravuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť. Na Dubovej ulici je potrebné požiadať opravu kanalizačnej šachty vodárenskú spoločnosť a za nedoasfaltovanú opravu chodníka po oprave kanalizačnej prípojky zodpovedajú vlastníci, resp. správca bytového domu. Kanalizačná prípojka je vo vlastníctve bytového domu na Dubovej ulici, ktorý v minulosti realizoval prekopávku, bez ukončenia spätných úprav. Mesto zároveň informovalo o poklese kanalizačného poklopu Podtatranskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť.
Ing. Ivan Jacko, oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ Spišská Nová Ves

Jozef, 9. 9. 2015:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo je s cestou k domovej výstavbe Červený jarok? Infraštruktúra mala byť skončená do konca roka 2014 podľa tabule, čo financovala aj EÚ a všetko je spravené, len na cestu sa nejako pozabudlo, čo je najdrahšia položka a také argumenty ako polovica vystavaných domov nie je patričný argument, ale výmysel. Ak EÚ dala na to peniaze, malo to byť už dávno spravené!!! Mne by stačilo, keby tam mesto aspoň prišlo tie diery zaplátať asfaltom. A nepáči sa mi, že na miesto aby urobili asfalt tam, kde boli na to peniaze, sa urobil do osady, kde bola ešte oveľa lepšia cesta ako na Červený jarok, že by kupovanie hlasov :)! Ak zas nebudete odpovedať na moju otázku, mienim sa obrátiť na spravodajstvo TA3, JOJ, Markíza. Ich bude isto zaujímať, čo sa stalo s peniazmi od EÚ. Ďakujem.

Odpoveď:

Požiadavka na cestu k lokalite IBV Červený jarok sa za posledné dva roky pomerne často opakuje. Dožadujú sa jej predovšetkým obyvatelia novovybudovaných rodinných domov, z ktorých je celkovo 12 skolaudovaných, 24 rodinných domov je stavebne povolených, t. j. maximálne 100 obyvateľov lokality z celkovo 38 tis. obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Momentálny stav panelovej prístupovej cesty nie je dobrý, približná dĺžka úseku od Stovy po vodárenský objekt je 920 m. Výška investície na novú definitívnu prístupovú cestu sa predpokladá na viac ako 200 tis. eur, celkový ročný objem investícií do ciest v meste je cca 400 tis. eur. Zvažovali sme aj provizórne riešenie, asfaltovania jedného jazdného pruhu na jestvujúci podklad s predpokladanou výškou investície cca 80 tis. eur, čo nám vzhľadom na predpoklad ďalšej výstavby a vysokú frekvenciu nákladných vozidiel tiež pripadá nelogické. Čísla teda hovoria podľa mňa jednoznačne a zodpovednosť voči obyvateľom v meste je zaväzujúca. Napriek tomu, že chápeme Váš postoj, nie je možné zvýhodniť IBV Červený jarok na úkor ostatných mestských častí. 

Peniaze z Eurofondov boli určené len na výstavbu verejných rozvodov vody a kanalizácie. Ostatné investície sa realizujú z prostriedkov z predaja pozemkov. Developerom v tejto lokalite nie je Mesto Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves

Jozef, 9. 9. 2015:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy mesto vybuduje konečne celistvú cyklotrasu, po ktorej by sa dalo aj korčuľovať z kolieskovými korčuľami alebo opravy? Lebo ten kúsoček okolo kasární pri Hornáde už záčina dosluhovať a ťažšie sa na ňom už korčuľuje a keď chce človek prísť zo strany od Kožuchovej ul. je tam taký asfalt drsný ako tankodrom, ďakujem.

Odpoveď:

Mesto v súčasnosti pripravuje výstavbu cyklotrasy na nábreží Hornádu v časti od Jilemnického ulice na sídl. Mier až k zimnému štadiónu. Jedná sa približne o 1,5 km trasu, a jej vybudovanie predpokladáme do dvoch rokov.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

L., 4. 9. 2015:

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, parkovisko oproti štadiónu Tatran patrí mestu? Ak áno, nechystá sa jeho rekonštrukcia a rozšírenie podobne ako pred firmou Brandtner? Pri akciách na štadióne stojí kopec áut na krajnici cesty, pretože polovica parkoviska je zaplavená blatom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Parkovisko pri Tatrane nie je na mestských pozemkoch. Z jeho rozšírením nie je možné v súčasnosti uvažovať.

Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy

Katarína, 2. 9. 2015:

Dobrý deň,
rada by som navrhla premiestnenie spomaľovača na Triede 1. mája. Myslím, že by bolo vhodné umiestniť ho pred križovatku s ulicou Zdenka Nejedlého z dôvodu, že tam je väčší pohyb detí, a teda mal by tam väčší význam.
Ďakujem

Odpoveď:

Mesto uvažuje nad zriadením priechodu pre chodcov na križovatke Tr. 1. mája - Zd. Nejedlého. V rámci tejto aktivity by mal byť osadený aj spomaľovací prah na miestnu komunikáciu, v prípade súhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu.

Ing. peter Susa, vedúci odd. výstavy a dopravy

Matúš, 31. 8. 2015:

Dobrý deň, chcem sa opýtať na cestu pri železničnej stanici. Už pomaly mesiac je tam cesta rozkopaná. Nechápem postup práce cestárov. Kedy tam chcú dať nový koberec? Na Vianoce?

Odpoveď:

Dobrý deň, v meste SNV sa v tomto roku realizuje komplexná výmena asfaltových kobercov na 5 miestnych komunikáciách (Nejedlého, Tr. 1. mája, Fabiniho, Levočská, Radlinského). V prvej fáze sa odfrézuje poškodený asfaltový povrch, následne sa realizujú úpravy šácht, dažďových vpustí, uzáverov... prípadne ďalšie prípravné stavebné práce, výmena obrubníkov, realizácia odvodňovacích žľabov. Až následne je možné pristúpiť k pokládke asfaltových vrstiev. Vzhľadom na zabezpečenie vyťaženosti techniky a s tým súvisiace zabezpečenie logistiky je nutné zo strany vodičov akceptovať isté obmedzenia. K dnešnému dňu sú zhotovené komunikácie Nejedlého a Tr. 1. mája, Radlinského by mala byť ukončená taktiež dnes. Pokládka asfaltu na uliciach Fabiniho a Levočská bude realizovaná v týždni od 7. 9. 2015. Ďakujeme za pochopenie.
Mesto Spišská Nová Ves

slawo, 24. 8. 2015:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má vedenie mesta vedomosť o postrekovaní oblohy nad mestom neoznačenými lietadlami, ktoré si určite všimlo už veľa našich občanov. Tie pásy na oblohe vyzerajú ako kondenzačné stopy po prúdových lietadlách, avšak tieto sa po krátkom čase rozplynú, kdežto tieto konkrétne stopy či pásy na oblohe sa väčšinou križujú a je ich vidieť aj niekoľko naraz, toľko prúdových lietadiel zas ponad naše mesto určite nelieta, preto sa pýtam, čo a kto postrekuje naše mesto a jeho okolie.
Vďaka za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,
uvedená problematika spadá do kompetencie Leteckého úradu Slovenskej republiky, nie Mesta Spišská Nová Ves. S danou otázkou sa preto obráťte priamo na spomínaný úrad.
Mesto Spišská Nová Ves

Zlatica, 19. 8. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ako treba postupovať v prípade, keď nesúhlasím s lavičkami pri bytovke na Rázusovej ul. č. 2 - 12, lebo sa tam združuje mládež 13. - 15-ročných, sú neprimerane hluční, znečisťujú prostredie odpadkami a močia v okolí bytoviek. A je možné požiadať Mestskú políciu o zakročenie pri takýchto výtržnostiach?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň. V prípade požiadavky zo strany občanov na odstránenie lavičiek je potrebné priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že s odstránením lavičiek súhlasia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Mestská polícia pravidelne denne monitoruje situáciu v uvedenej lokalite, zo strany obyvateľov neboli vznesené v poslednom období žiadne narušenia verejného poriadku. Samozrejme, ak k tomu dôjde, prosíme telefonicky kontaktovať MsP na čísle 159.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Nadežda, 8. 7. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možná návšteva a venčenie zdravých psíkov v karanténnej stanici. Často vidím fotky z návštev ZŠ a MŠ, ale nikde nie informáciu o možnostiach návštev pre verejnosť. Taktiež by som rada, či do karanténnej stanice môžeme priniesť granulky, cestoviny a staré obliečky deky.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, samozrejme radi Vás privítame na našej Stanici pre odchyt túlavých zvierat. Odporúčam však vopred dohodnúť termín návštevy z dôvodu čerpania dovolenky a to s kontaktnými osobami: Roman Hradiský, Peter Juríček. Kontaktovať je potrebné cez stálu službu mestskej polície na tel. čísle 159. Ostatné Vaše požiadavky dohodneme osobne. 
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

Jozef, 7. 7. 2015:

Ako mám zrušiť môj intzerát v kolónke uchádzači o zamestnanie?

Odpoveď:

Uvedený inzerát bol z ponuky na stránke www.spisskanovaves.eu k dnešnému dňu odstránený.
Mesto Spišská Nová Ves

Emil, 5. 7. 2015:

Dobrý deň.
Chcel by som sa informovať, že kedy sa budú opravovať lavičky. Pretože na Rázusovej č. 56, 58 by bolo potrebné vymeniť dve dosky, ktoré sa časom už rozpadajú. A taktiež by som chcel požiadať, či by nebola možnosť osadenia ešte jednej lavičky oproti cez chodník. Ďakujem.

Odpoveď:

Lavičky sa menia v celom meste priebežne podľa potreby. Vandalmi zničené a polámané lavičky musia byť vymenené ako prvé, aby nedošlo k úrazu.

Ak máte záujem o osadenie ďalšej lavičky, je potrebné priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že s osadením lavičky súhlasia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Matúš, 2. 7. 2015:

Dobrý deň,
chcem upozorniť že na Šoltésovej ulici už niekoľko mesiacov nesvietia niektoré lampy, poprosím Vás či sa niečo nedá s tým robiť. Zároveň chcem upozorniť aj na cyklistický chodník, ktorý je od výstavby mimo údržby a postupne prestáva plniť svoju funkciu pretože pre korčule a skateboardy je pomaly nepoužiteľný. Ďalej sa chcem ešte posťažovať na chodníky v celom meste mimo centra, pretože sú v katastrofálnom stave, podľa môjho názoru sú v horšom stave ako naše cesty. Bol by som rád keby mesto investovalo v budúcnosti viac peňazí do opravy chodníkov. Nakoniec chcem navrhnúť aby mesto kvôli lepšej komunikácii s obyvateľmi zaviedlo dotazník na podobnej báze ako zaviedlo vedenie mesta v Gelnici. Posielam link dotazníka https://docs.google.com/forms/d/1q1I9liCo233aWrdSB-UgYxOpELR33GS3BTIDCoc9Oz8/viewform?c=0&w=1 . Ďakujem

Odpoveď:

O stave chodníkov sme informovaní, žiaľ nedostatok finančných prostriedkov nám neumožňuje riešenie všetkých poškodených častí naraz.
Asfalt na cyklochodníku je v súčasnej dobe pre cyklistov zatiaľ postačujúci, je potrebné si uvedomiť, že je určený na cyklistické účely. Pre skateboardistov mesto vybudovalo ihrisko pri futbalovom štadióne.

Mesto Spišská Nová Ves

 

 

Mária, 22. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som upozorniť na značenie chodníkov na pešej zóne pri Hornáde za bývalými kasárňami. Zo strany Základnej školy Ing. O. Kožucha je značenie chodníka pre cyklistov na ľavej strane, označenie je staršie a chýba tam označenie pre chodcov. Zo strany Mlynskej ul. je značenie presne opačné a označenie je nové, teda zo strany Mlynskej ul. je označenie pre chodcov na strane, kde zo strany základnej školy je označenie pre cyklistov. Ďalej chcem upozorniť, že na uvedenom úseku sú len dva odpadkové koše na začiatku a na konci a je tam dosť pohodených odpadkov. Navyše, keďže chodím ráno a večer na prechádzku s mojím psíkom, chýbajú tam nádoby na psie exkrementy. Okrem mňa tam chodí mnoho psíčkarov. Žiadalo by sa, aby tam tie nádoby boli umiestnené, aby týchto psíčkarov upozornili, že tieto odpady treba pozbierať. Ja mám malého psíka a vždy tieto odpady zbieram do papiera a hádžem do odpadkových košov. Keďže na tejto pešej zóne, ktorá je veľmi pekná a príjemná, sa prechádza aj veľa rodičov s malými deťmi, bola by som rada, aby si mesto všimlo aj túto časť mesta. Ďakujem

Odpoveď:

Úpravu značenia do pôvodného stavu zabezpečíme bezodkladne. Ďakujeme za podnet.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

V minulosti boli popri chodníku umiestnené koše na psie exkrementy. Bohužiaľ, tieto koše, ale aj lavičky, boli pravidelne ničené a častokrát končili v rieke Hornád. Po viacerých opravách zničených košov a výlove košov z Hornádu sme nepristúpili k ich znovuosadeniu v tejto lokalite.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

Hana, 21. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcem upozorniť na chybné označenie chodníka okolo Hornádu za kasárňami. Pôvodné lepšie značenie je smerom od ZŠ Ing. O. Kožucha, určuje cyklistom trasu bližšie k múru a chodci kráčajú okolo brehu, aj šírka chodníku je tomu prispôsobená.
Smerom od Madarasu sa robila úprava a značky sú osadené opačne, vzniká chaos, keď sa stretávajú ľudia a cyklisti na tom istom chodníku - cestičke.

Nezabudlo sa náhodou na chodník pri výstavbe parkoviska pri "MPC"?
Chodci a cyklisti podľa dnešného značenia pripravovaného parkoviska vbehnú rovno do cesty - výjazdu, vjazdu pre autá.

Hana

Odpoveď:

Úpravu značenia do pôvodného stavu zabezpečíme bezodkladne. Ďakujeme za podnet.

Bohužiaľ, zmena dopravného režimu v rámci výstavby Merkury Marketu si vyžiadala takéto tzv. provizórne riešenie. Po majetkoprávnom vysporiadaní bude možné navrhnúť a zrealizovať cyklotrasu a chodník oddelene. Koniec oficiálnej cyklotrasy a chodníka sa však zhoduje zatiaľ s pôvodným stavom.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Jaroslav, 17. 6. 2015:

Dobrý deň.
V zákrute na Bezručovu ulicu sú výtlky na ceste. Ulicu plátali par týždňov dozadu, ale tieto hlavne diery nikto neopravil. Mohli by ste s tým niečo spraviť?
Druhá vec je parkovisko na Bezručovej ulici. Bude sa konečne niečo robiť? Je tu ihrisko s futbalovými bránkami a nie raz sa stalo, že lopta trafila autá. Keď už mesto tam tie bránky dalo, tak mohlo urobiť opatrenia proti poškodzovaniu majetku (našich áut).
Tretia vec, ako je možné, že v našom meste nie je možné si prenajať parkovacie miesto pred panelákom? V BA, PP, KE a hocikde inde sa dá, ale u nás nie? Mesto by len získalo a nie stratilo.
Ďakujem za odpovede.

Odpoveď:

Dobrý deň, je pravda, že na Bezručovej ulici sa opravovali výtlky, no vzhľadom na plánovanú výmenu asfaltového koberca ulice Tr. 1. mája nedošlo k oprave výtlkov na tejto ceste. Oprava je plánovaná cca v auguste. Presný harmonogram bude predložený zhotoviteľom.
Doposiaľ je možné vyhradenie parkovacieho miesta len pre osoby s ŤZP a parkovacím preukazom, teda odkázané na individuálnu prepravu. Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest sme zatiaľ neuvažovali nad možnosťou vyhradzovania parkovacích miest. Toto riešenie však do budúcna nevylučujeme.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

Mesto v súčasnosti neuvažuje nad oplotením trávnatej plochy na Bezručovej ulici.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

terezia, 11. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som spýtať, z akého dôvodu boli dnes za Wolkerovou ulicou, konkrétne vchodom č. 28 zredukované vrchné časti korún viacerých briez. Stromy sú bydliskom rôznych druhov vtákov. Hniezdi tu napríklad sova, ktorá je na Slovensku chráneným druhom. Bude sa aj napriek tomu v odstraňovaní konárov pokračovať?
Ďakujem

Odpoveď:

Podľa § 43 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto ako správca verejnej zelene je povinný zabezpečiť ochranné pásmo pod elektrickým vedením. V zmysle zákona mesto pristúpilo k nutnému orezu stromov. Dnes ráno sa na mestskom úrade osobne zastavil predseda spoločenstva bytov, prečo mesto nepokračovalo v ďalšom oreze stromov. Bolo mu vysvetlené, prečo sa orez musel vykonať a prečo sa nebude v ďalšom oreze pokračovať.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ