Dnes je 19.10.2018, meniny má Kristián
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Zlatica, 19. 8. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ako treba postupovať v prípade, keď nesúhlasím s lavičkami pri bytovke na Rázusovej ul. č. 2 - 12, lebo sa tam združuje mládež 13. - 15-ročných, sú neprimerane hluční, znečisťujú prostredie odpadkami a močia v okolí bytoviek. A je možné požiadať Mestskú políciu o zakročenie pri takýchto výtržnostiach?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň. V prípade požiadavky zo strany občanov na odstránenie lavičiek je potrebné priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že s odstránením lavičiek súhlasia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Mestská polícia pravidelne denne monitoruje situáciu v uvedenej lokalite, zo strany obyvateľov neboli vznesené v poslednom období žiadne narušenia verejného poriadku. Samozrejme, ak k tomu dôjde, prosíme telefonicky kontaktovať MsP na čísle 159.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Nadežda, 8. 7. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možná návšteva a venčenie zdravých psíkov v karanténnej stanici. Často vidím fotky z návštev ZŠ a MŠ, ale nikde nie informáciu o možnostiach návštev pre verejnosť. Taktiež by som rada, či do karanténnej stanice môžeme priniesť granulky, cestoviny a staré obliečky deky.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, samozrejme radi Vás privítame na našej Stanici pre odchyt túlavých zvierat. Odporúčam však vopred dohodnúť termín návštevy z dôvodu čerpania dovolenky a to s kontaktnými osobami: Roman Hradiský, Peter Juríček. Kontaktovať je potrebné cez stálu službu mestskej polície na tel. čísle 159. Ostatné Vaše požiadavky dohodneme osobne. 
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

Jozef, 7. 7. 2015:

Ako mám zrušiť môj intzerát v kolónke uchádzači o zamestnanie?

Odpoveď:

Uvedený inzerát bol z ponuky na stránke www.spisskanovaves.eu k dnešnému dňu odstránený.
Mesto Spišská Nová Ves

Emil, 5. 7. 2015:

Dobrý deň.
Chcel by som sa informovať, že kedy sa budú opravovať lavičky. Pretože na Rázusovej č. 56, 58 by bolo potrebné vymeniť dve dosky, ktoré sa časom už rozpadajú. A taktiež by som chcel požiadať, či by nebola možnosť osadenia ešte jednej lavičky oproti cez chodník. Ďakujem.

Odpoveď:

Lavičky sa menia v celom meste priebežne podľa potreby. Vandalmi zničené a polámané lavičky musia byť vymenené ako prvé, aby nedošlo k úrazu.

Ak máte záujem o osadenie ďalšej lavičky, je potrebné priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že s osadením lavičky súhlasia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Matúš, 2. 7. 2015:

Dobrý deň,
chcem upozorniť že na Šoltésovej ulici už niekoľko mesiacov nesvietia niektoré lampy, poprosím Vás či sa niečo nedá s tým robiť. Zároveň chcem upozorniť aj na cyklistický chodník, ktorý je od výstavby mimo údržby a postupne prestáva plniť svoju funkciu pretože pre korčule a skateboardy je pomaly nepoužiteľný. Ďalej sa chcem ešte posťažovať na chodníky v celom meste mimo centra, pretože sú v katastrofálnom stave, podľa môjho názoru sú v horšom stave ako naše cesty. Bol by som rád keby mesto investovalo v budúcnosti viac peňazí do opravy chodníkov. Nakoniec chcem navrhnúť aby mesto kvôli lepšej komunikácii s obyvateľmi zaviedlo dotazník na podobnej báze ako zaviedlo vedenie mesta v Gelnici. Posielam link dotazníka https://docs.google.com/forms/d/1q1I9liCo233aWrdSB-UgYxOpELR33GS3BTIDCoc9Oz8/viewform?c=0&w=1 . Ďakujem

Odpoveď:

O stave chodníkov sme informovaní, žiaľ nedostatok finančných prostriedkov nám neumožňuje riešenie všetkých poškodených častí naraz.
Asfalt na cyklochodníku je v súčasnej dobe pre cyklistov zatiaľ postačujúci, je potrebné si uvedomiť, že je určený na cyklistické účely. Pre skateboardistov mesto vybudovalo ihrisko pri futbalovom štadióne.

Mesto Spišská Nová Ves

 

 

Mária, 22. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som upozorniť na značenie chodníkov na pešej zóne pri Hornáde za bývalými kasárňami. Zo strany Základnej školy Ing. O. Kožucha je značenie chodníka pre cyklistov na ľavej strane, označenie je staršie a chýba tam označenie pre chodcov. Zo strany Mlynskej ul. je značenie presne opačné a označenie je nové, teda zo strany Mlynskej ul. je označenie pre chodcov na strane, kde zo strany základnej školy je označenie pre cyklistov. Ďalej chcem upozorniť, že na uvedenom úseku sú len dva odpadkové koše na začiatku a na konci a je tam dosť pohodených odpadkov. Navyše, keďže chodím ráno a večer na prechádzku s mojím psíkom, chýbajú tam nádoby na psie exkrementy. Okrem mňa tam chodí mnoho psíčkarov. Žiadalo by sa, aby tam tie nádoby boli umiestnené, aby týchto psíčkarov upozornili, že tieto odpady treba pozbierať. Ja mám malého psíka a vždy tieto odpady zbieram do papiera a hádžem do odpadkových košov. Keďže na tejto pešej zóne, ktorá je veľmi pekná a príjemná, sa prechádza aj veľa rodičov s malými deťmi, bola by som rada, aby si mesto všimlo aj túto časť mesta. Ďakujem

Odpoveď:

Úpravu značenia do pôvodného stavu zabezpečíme bezodkladne. Ďakujeme za podnet.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

V minulosti boli popri chodníku umiestnené koše na psie exkrementy. Bohužiaľ, tieto koše, ale aj lavičky, boli pravidelne ničené a častokrát končili v rieke Hornád. Po viacerých opravách zničených košov a výlove košov z Hornádu sme nepristúpili k ich znovuosadeniu v tejto lokalite.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

Hana, 21. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcem upozorniť na chybné označenie chodníka okolo Hornádu za kasárňami. Pôvodné lepšie značenie je smerom od ZŠ Ing. O. Kožucha, určuje cyklistom trasu bližšie k múru a chodci kráčajú okolo brehu, aj šírka chodníku je tomu prispôsobená.
Smerom od Madarasu sa robila úprava a značky sú osadené opačne, vzniká chaos, keď sa stretávajú ľudia a cyklisti na tom istom chodníku - cestičke.

Nezabudlo sa náhodou na chodník pri výstavbe parkoviska pri "MPC"?
Chodci a cyklisti podľa dnešného značenia pripravovaného parkoviska vbehnú rovno do cesty - výjazdu, vjazdu pre autá.

Hana

Odpoveď:

Úpravu značenia do pôvodného stavu zabezpečíme bezodkladne. Ďakujeme za podnet.

Bohužiaľ, zmena dopravného režimu v rámci výstavby Merkury Marketu si vyžiadala takéto tzv. provizórne riešenie. Po majetkoprávnom vysporiadaní bude možné navrhnúť a zrealizovať cyklotrasu a chodník oddelene. Koniec oficiálnej cyklotrasy a chodníka sa však zhoduje zatiaľ s pôvodným stavom.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Jaroslav, 17. 6. 2015:

Dobrý deň.
V zákrute na Bezručovu ulicu sú výtlky na ceste. Ulicu plátali par týždňov dozadu, ale tieto hlavne diery nikto neopravil. Mohli by ste s tým niečo spraviť?
Druhá vec je parkovisko na Bezručovej ulici. Bude sa konečne niečo robiť? Je tu ihrisko s futbalovými bránkami a nie raz sa stalo, že lopta trafila autá. Keď už mesto tam tie bránky dalo, tak mohlo urobiť opatrenia proti poškodzovaniu majetku (našich áut).
Tretia vec, ako je možné, že v našom meste nie je možné si prenajať parkovacie miesto pred panelákom? V BA, PP, KE a hocikde inde sa dá, ale u nás nie? Mesto by len získalo a nie stratilo.
Ďakujem za odpovede.

Odpoveď:

Dobrý deň, je pravda, že na Bezručovej ulici sa opravovali výtlky, no vzhľadom na plánovanú výmenu asfaltového koberca ulice Tr. 1. mája nedošlo k oprave výtlkov na tejto ceste. Oprava je plánovaná cca v auguste. Presný harmonogram bude predložený zhotoviteľom.
Doposiaľ je možné vyhradenie parkovacieho miesta len pre osoby s ŤZP a parkovacím preukazom, teda odkázané na individuálnu prepravu. Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest sme zatiaľ neuvažovali nad možnosťou vyhradzovania parkovacích miest. Toto riešenie však do budúcna nevylučujeme.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

Mesto v súčasnosti neuvažuje nad oplotením trávnatej plochy na Bezručovej ulici.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

terezia, 11. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som spýtať, z akého dôvodu boli dnes za Wolkerovou ulicou, konkrétne vchodom č. 28 zredukované vrchné časti korún viacerých briez. Stromy sú bydliskom rôznych druhov vtákov. Hniezdi tu napríklad sova, ktorá je na Slovensku chráneným druhom. Bude sa aj napriek tomu v odstraňovaní konárov pokračovať?
Ďakujem

Odpoveď:

Podľa § 43 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto ako správca verejnej zelene je povinný zabezpečiť ochranné pásmo pod elektrickým vedením. V zmysle zákona mesto pristúpilo k nutnému orezu stromov. Dnes ráno sa na mestskom úrade osobne zastavil predseda spoločenstva bytov, prečo mesto nepokračovalo v ďalšom oreze stromov. Bolo mu vysvetlené, prečo sa orez musel vykonať a prečo sa nebude v ďalšom oreze pokračovať.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Obyvateľ SNV, 3. 6. 2015:

Dobrý deň.
Chcem sa informovať, či plánuje mesto prijať účinné opatrenie z minulého roku, ktoré zabráni kúpať sa a znečisťovať okolie Fľudra a ostatných splavov na Hornáde v meste SNV. Pretože s príchodom teplých dní sa začína kúpajúcim sezóna a napriek úsiliu hliadok MsP sa po čase vždy vracajú. Ako to bude s osadením tabúľ o zákaze kúpania?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

V minulom roku sa veľmi osvedčil dozor občianskej stráže, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva v okolí vodných tokov a z tohto dôvodu už aj v súčasnosti pokračujeme v tomto opatrení, pričom budú k dispozícii aj hliadky Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Lucia, 27. 5. 2015:

Vážený pán náčelník MsP.
Veľmi pekne Vám touto cestou ďakujem za Vašu snahu vyriešiť problematickú situáciu na ulici Pri Vyšnej Hati. Ulica je síce naďalej plná áut a v čase odchodu ľudí z misie je upchatá tak, že sa ňou nedá prejsť, ale aspoň náš problém s blokovaním výjazdov z dvora sa po dohode so zodpovednými z misie vyriešil. Ešte raz ďakujem a vyslovujem spokojnosť.

Odpoveď:

Marcela, 23. 5. 2015:

Dobrý deň.
Bývam na sídlisku Mier a často s deťmi využívam detské ihrisko medzi MŠ P. Jilemnického a Št. nábrežím. Toho roku sú preliezačky natreté farbou, ktorá ani po týždňoch nevyschla! Ďakujeme, na odevoch a obuvi vyschne okamžite a bez možnosti vyčistenia!

Odpoveď:

Mesto pristúpilo tohto roku na celom území mesta k obnoveniu náterov na detských ihriskách a lavičkách. Na všetky namaľované zariadenia boli umiestnené označenia, ktoré upozorňovali na to, že lavičky a preliezačky sú natreté. Pri nátere bola použitá univerzálna syntetická farba, ktorej čas schnutia (v závislosti od klimatických podmienok) je 8 - 24 hodín.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

Lucia, 17. 5. 2015:

Dobrý deň.
Dňa 17. 5. 2015 o 10:40 opäť autá zaplnili ulicu Pri Vyšnej Hati. Parkovali od sídla misie až po veľkoobchod na začiatku ulice, vrátane neprehľadnej zákruty a výjazdu z nášho dvora. Na začiatku ulice opäť parkovali autobusy, čo celú situáciu ešte skomplikovalo. Nejdem opisovať, ako to na ulici vyzerá, keď sa to množstvo ľudí pokúša naraz po skončení celej akcie dostať z ulice von.
Oceňujem snahu MsP, ktorá tu asi pred dvoma týždňami postavila na celý deň hliadku. V tom čase bola akurát situácia pokojná, bola tu asi polovica áut ako obvykle. Dnes, keď je to opäť preplnené, to, bohužiaľ, nikto zo zodpovedných nevidí. Žiadam o také riešenie, ktoré nebude závislé od toho, či tu hliadka MsP môže prísť alebo nie (zákaz stretávania, označenie zákazu vjazdu, státia, zastavenia - značkou, žltou čiarou,...). Navyše, blíži sa týždeň, kedy sa budú títo ľudia stretávať každý deň v týždni (ako si to aj odinzerovali v Ičku), preto prosím o ich usmerňovanie, aby sme sa poobede po práci vôbec dostali domov.
Vopred ďakujem.

Odpoveď:

Minulý týždeň sme osobne rokovali s hlavným organizátorom a boli prijaté opatrenia, včítane zvýšenia počtu usporiadateľov. Sme presvedčení, že aj na budúci týždeň akcia bude usporiadaná tak, aby motorové vozidla neblokovali ani vjazd a výjazd z garáže. Prítomnosť väčšieho počtu osôb na akcii v nedeľu nie je dôvodom na zákaz, pretože je to ich ústavné právo na zhromažďovanie. Dodávam, že ich správanie pred a počas akcií, ale i v bežnom živote je iné, ako u niektorých osôb tejto minority. Verím, že prijaté opatrenia definitívne budú viesť aj k Vašej spokojnosti a tolerancii. Aj včera tam bola prítomná hliadka MsP, ktorá nezaznamenala žiadne problémy.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Spišskej Novej Vsi

Alžbeta, 4. 5. 2015:

Dobrý deň.
Som 64-ročná dôchodkyňa a pozerám sa, čo sa deje u nás na sídlisku Mier. Nedá mi, aby som neupozornila na cyklistickú dráhu, ktorá je pod oknami nášho paneláku. V jeseni navozili zeminu, trošku upravili a kamene, ktoré vyhádzali, sú ešte stále tam. Pýtam sa: kto bude za to zodpovedný, keď naše deti, vnúčatá si tam ublížia? Máme toľko nezamestnaných, ale nemá im dať kto príkaz, aby sa to urobilo. Príďte sa pozrieť, alebo vás to nezaujíma? Viac názorov som si vypočula, ale každý sa bojí. Ja nie. Čo mi urobíte, že som to napísala? Príďte a ja som vás ochotná previesť po tej skalnatej dráhe. Nebojím sa ani nehanbím za svoju mienku. Ak je to možné, nemusíte uviesť moje celé meno, ale nič sa nestane, keď to tak urobíte. Čakám na kladnú odpoveď. S úctou a pozdravom Alžbeta Imlingová

Odpoveď:

Ďakujeme za pripomenutie tejto témy. Nedokončená cyklokrosová dráha nás nectí a vynasnažíme sa upraviť terén v čo najkratšom čase minimálne v rozsahu, ktorý by zabezpečil bezpečné užívanie. S myšlienkou obnovenia tejto dráhy prišla na Mestský úrad skupina mladých cyklistov, s tým, že sa jej úprave budú venovať ako dobrovoľnícka skupina, od mesta žiadali spoluprácu pri navezení zeminy. S pochopením sme vyhoveli ambicióznym mladým ľuďom a podporili ich, dobrovoľnícka práca sa však nekonala a dráha zostala neupravená. Keďže sme sa rozhodli podporiť tento projekt v úvode, nahradíme aj neúspešných dobrovoľníkov a dráhu upravíme.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Mária, 3. 5. 2015:

Dobrý deň, chcela by som požiadať o názor, vedúceho odboru životného prostredia, na spôsob výrezu "devastáciu" stromov na sídlisku Západ I. vykonanú VSD SNV prostredníctvom najatých pracovníkov. Chcela by som vedieť, či výrub bol nutný v tejto forme a ako je možné, že tento zásah bol prevedený 30. 4., keď mesto už v tomto čase stromy ani nerúbe a nieto aby ich týmto spôsobom upravovalo.
Po ďalšie, kto je zodpovedný za plánované vysádzanie stromov na sídlisku, keď to po 20 rokoch dopadne ako u nás?
Človek má pocit, že toto sa môže udiať len na Slovensku.
Ďakujem Čujová

Odpoveď:

Východoslovenská distribučná, a. s., na základe § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonala úpravu stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia. Výrub stromov je možné realizovať iba mimo vegetačného obdobia, orez stromov je možné realizovať celoročne. S otázkou či bolo nutné orez vykonať v tomto termíne je potrebné obrátiť sa priamo na VSD, a. s.

Údržbu a starostlivosť o verejnú zeleň má na starosti oddelenie komunálneho servisu.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Lucia, 26. 4. 2015:

Dobrý deň.
Dnes, 26. 4. 2015, bohužiaľ, nebola situácia na ulici Pri Vyšnej Hati o nič lepšia ako pred tým. Autá o 13:30 opäť parkovali popri ceste až po zákrutu, vrátane, a blokovali nám výjazd z garáže. Navyše, o pol druhej sme sa vôbec nemohli dostať domov. Na začiatku ulice boli opäť odstavené autobus a mikrobus, a museli sme čakať, kým z ulice vyšlo asi 30 áut, aby sme tam mohli vôbec vojsť my s naším autom a mohli sa dostať k domu. Ďalej na ulici stáli aj dve - tri autá vedľa seba, kým ich šoféri navzájom debatovali a upchali tak ulicu úplne aj pre chodcov. Prosím predstaviteľov mesta, aby prehodnotili, či sa môže dané stretnutie na tomto mieste uskutočňovať, keďže obmedzuje obyvateľov danej lokality a tiež všetkých okoloidúcich.
Ďakujem.

Odpoveď:

V uvedený deň opäť dopravnú situáciu riešila hliadka Mestskej polície, pričom bolo konštatované, že od 10. hodiny do 12. hodiny sa nevyskytli žiadne problémy. Napriek tomu, príjmeme opatrenia dňa 3. 5. 2015, aby sa situácia neopakovala.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

Lucia, 19. 4. 2015:

Vážený pán náčelník MsP.
Veľmi si cením, že sa zaujímate o problém na ulici Pri Vyšnej Hati, a že sa ho snažíte vyriešiť. Situácia sa zlepšila, no stále je tu problém. Niektorí vodiči zaparkujú svoje autá v zákrute, čím jednak porušujú pravidlá cestnej premávky (zákaz zastavenia v neprehľadnej zákrute a v jej blízkosti) a navyše nám blokujú výjazd z garáže a z dvora. Tu je fotografia, odfotená 19. 5. 2015 o 11:30: http://tinypic.com/view.php?pic=fviloi&s=8#.VTOFWJPeI2w. Navyše, na začiatku ulice stále parkujú autobusy: http://tinypic.com/view.php?pic=eb2a1g&s=8#.VTOFXJPeI2w.
Za pochopenie ešte raz ďakujem.

Odpoveď:

Opätovne som dnes osobne prerokoval s prenajímateľom priestorov dopravnú situáciu a navrhol opatrenia, ktoré obmedzia Vaše problémy. Verím, že v nedeľu bude situácia v poriadku.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi vníma túto situáciu ako exponovanú. V spolupráci s mestskou políciou sa budeme snažiť daný problém riešiť s organizátorom tak, aby sa stanovili jasné pravidlá v súlade so zákonom. Povolenie usporiadania akcií je "parketou" mesta Spišská Nová Ves a taktiež následná kontrola plnenia podmienok povolenia je v kompetencii Mesta SNV. Riešenie parkovania vozidiel na zeleni a na chodníkoch je v možnostiach a náplni práce mestskej polície. V čase usporiadania akcie v najbližšom termíne vyšleme na miesto hliadku dopravnej polície k zmonitorovaniu situácie.
plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves 

 

Lucia, 5. 4. 2015:

Dobrý deň.
Píšem ohľadom každonedeľnej situácie na ulici Pri Vyšnej Hati. Ide o problém preplnenosti tejto ulice a problém s parkovaním na tejto ulici, ktorý sa už na tejto stránke riešil. Na otázku obyvateľky SNV vtedy náčelník MsP odpovedal že sa sem chodia občas modliť adventisti siedmeho dňa, a že ich je do dvadsať. Skutočnosť je taká, že nejde o adventistov (ktorí mimochodom ako deň odpočinku svätia sobotu), ale ide o misiu Maranata, nechodia sem občas, ale každú nedeľu a v máji jeden celý týždeň a nie je ich do dvadsať, ale: cca 50 osobných automobilov, 10 vanov, 3 autobusy a 1 mikrobus. Neviem, prečo vtedy pán náčelník zavádzal, ľudia, ktorí tu bývajú a ktorí tadiaľ chodia predsa vidia, koľko ľudí tu ako často chodí. Problémom je, že ľudia z misie znepríjemňujú život nie len obyvateľom danej ulice, ale tiež všetkým, ktorí ju používajú na prechod na sídlisko Mier. Ulica Pri Vyšnej Hati je plná áut, ktoré parkujú na tráve, na chodníku (!) a dnes dokonca jeden van zaparkoval na chodníku, ktorý vedie dole kopcom k Fľudru. Peší človek ho obíde po tráve, ale čo má robiť človek s bicyklom alebo s kočiarom? Niektorí dokonca zvyknú parkovať pred výjazdmi z dvorov rodinných domov na tejto ulici, ktorých obyvatelia sa tým pádom nemôžu dostať z domu! Problém tiež nastáva okolo 14:00, keď všetci z misie naraz odchádzajú a doslova upchajú celú ulicu, cez ktorú sa potom vôbec nedá prejsť. Prečo ľudia z misie nemajú povinnosť zabezpečiť pre svojich ľudí, ktorí sa sem nedeľu čo nedeľu chodia modliť, adekvátne parkovanie, ale tí potom parkujú na tráve a na chodníku? A prečo s takýmto parkovaním nič nerobí MsP? Viac krát som ja osobne volala 159, ale následne som nevidela ani hliadku ani žiadnu papuču. A vôbec, problém je širší: ľudia z tejto misie zvážajú ľudí z okolitých dedín (napr. Bystrany), z ktorých sa niektorí idú modliť, ale iní chodia po kontajneroch na Mieri a niektorí chodia špekulovať po obchodoch. Prečo to majú slušní obyvatelia mesta trpieť? Len preto, že ide o okrajovú ulicu mesta, na ktorú sa vždy zabudne len preto, lebo nie je na očiach a pretože na nej nebýva veľa ľudí? Obyvateľov tu síce možno nie je veľa, ale zato je táto trasa hodne využívaná obyvateľmi sídliska Mier ako prechod medzi mestom a sídliskom. Všetci si vo svojom meste riadne plníme svoje povinnosti a nezaslúžime si byť obťažovaní každý týždeň ľuďmi, ktorí sem - bohužiaľ často krát - chodia s postrannými úmyslami. Táto misia už chodila pred tým do Kultúrneho domu, odtiaľ ale museli odísť, lebo sa to nepáčilo tamojším obyvateľom. Prečo teraz musíme trpieť my? Ďakujem za odpoveď a za vyriešenie problémovej situácie.

Odpoveď:

Dňa 10. 4. 2015 som Váš problém prerokoval osobne s Vami a zároveň navrhol riešenie, s ktorým ste vyjadrila súhlasné stanovisko. Napriek tomu si Vás dovoľujem informovať, že v deň Vašej sťažnosti som osobne prejednal celú záležitosť s majiteľom nehnuteľnosti, ktorú tejto Misii Maranata prenajíma a upozornil ho na opatrenia smerujúce k dodržiavaniu zákona o cestnej premávke. Z jeho strany bol daný prísľub o prerokovaní s usporiadateľmi. Hliadka Mestskej polície v nedeľu bude situáciu monitorovať a príjme ďalšie opatrenie, aby Vám nebránili motorové vozidla pri vjazde a výjazde z dvora. Osobne budem prítomný na mieste. Verím, že týmito a ďalšími opatreniami bude z Vašej strany vyslovená spokojnosť.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Spišskej Novej Vsi

Adam, 1. 4. 2015:

Dobrý deň,
čítal som, že počas rekonštrukcie železničnej trate by sa mala rekonštruovať aj železničná stanica. Je možné zverejniť nejaké podrobnosti ohľadom tejto rekonštrukcie? Je v pláne aj výstavba podjazdu/nadjazdu zo sídliska Západ I?

Odpoveď:

V dokumentácii pre územné rozhodnutie „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ (súčasť trasy E 40) je riešená modernizácia železničnej infraštruktúry pre traťovú rýchlosť do 160 km/h a nové križovanie železnice s automobilovou dopravou (v niektorých častiach v koridore súčasnej trate s využitím súčasného premostenia tokov, alebo v novom trasovaní). Na navrhovanej trati nebude žiadne úrovňové dopravné križovanie.

V rámci pripravovanej investície je navrhovaná rekonštrukcia  výpravnej budovy – prestavba a prístavba prevádzkovej budovy v Spišskej Novej Vsi, čím sa vytvorí spoločná budova pre cestujúcu verejnosť a pre riadenie dopravy. Nový objekt bude dvojpodlažný, v ktorom bude umiestnená odjazdová hala, osobné pokladne, reštaurácia s kapacitou cca 50 miest so zázemím a s pomocnými prevádzkami.

Komunikačný priestor medzi vstupom/výstupom z podchodu pre cestujúcich a vstupom/výstupom z odjazdovej haly sa prekryje samostatným zastrešením.

Súčasťou modernizácie predmetnej trate bude vybudovanie podchodu pre cestujúcich pre bezkolízny mimoúrovňový prechod cestujúcich na nástupištia pod koľajiskom v železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi.

V k.ú. Sp. Nová Ves je navrhovaná nová zastávka Spišská Nová Ves – MADARAS s prístreškom  pre cestujúcich a domčekom pre predaj cestovných lístkov

Mimoúrovňové križovania Západ  (križovanie ulíc Duklianska, Radlinského a železničnej traťte – cesta II. triedy a cesty  III. triedy je riešené  jednou veľkou okružnou križovatkou so železničným premostením s kompozičným umiestnením v presnej radiále (viď nasledovný link).

"Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“- mimoúrovňová veľká okružná križovatka Západ (formát JPG) >>>

 

Na umiestnenie stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ bolo vydané územné rozhodnutie v roku 2007, rozhodnutím z r. 2013 bola jeho platnosť predĺžená do 2. 1. 2018.
Ing. arch. Viera Ivaničová, referát územného plánovania, MsÚ

 

 

V zst. Spišská Nová Ves nie je pre rok 2015 plánovaná rekonštrukcia budovy železničnej stanice ani vybudovanie podchodu, prípadne nadchodu. Stanica je zaradená medzi stanice, ktorých sa týkajú "Štandardy železničných staníc".

Viac sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke:

http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2015.html?page_id=3445&search_term=%C5%A1tandardy&aktualne=1&archiv=1&H%C4%BEada%C5%A5.x=0&H%C4%BEada%C5%A5.y=0

 

alebo z nasledovnej tlačovej správy:

Plnenie a kontrola štandardov na železničných staniciach (formát PDF) >>>

 

V pláne pre rok 2016 je zaradená investícia "Komplexná rekonštrukcia diagnostických systémov IHL" pre sledovanie vhodnosti a správnosti vozňov dopravcov.
Daniela Detersová, odbor komunikácie, GR ŽSR

 

 

 

Michal, 31. 3. 2015:

Dobrý deň,

mal by som na Vás dva dotazy:
1. Dalo by sa niečo poriešiť s parkovaním medzi bytovkami Hutnícka 14 a Hutnícka 12, keďže medzi všetkými ostatnými bytovkami sú vytvorené parkovacie miesta, iba medzi našou a susednou nie je. Vytvorením týchto parkovacích miest by sa čiastočne poriešil problém s parkovaním.
2. Dalo by sa vytvoriť detské ihrisko, resp. zrekonštruovať to, čo sa tam tvári ako ihrisko a hlavne ho nejako ohradiť, aby tam nechodili psíčkari venčiť svojich psov. Miesto je medzi bytovkami Hutnícka a Duklianska.

Odpoveď:

S rozšírením parkovacích plôch medzi bytovými domami na Hutníckej ul. 12, 14 uvažujeme. V súčasnosti máme spracovanú projektovú štúdiu riešenia parkovania. Táto požiadavka patrí medzi prioritné v rámci mestského výboru č. 5 sídl. Západ. Po zabezpečení povolenia stavby a financovania z rozpočtu mesta bude možné túto investíciu zrealizovať.

Parkovisko Hutnícka 12, 14 - Dokument PDF >>>

Pozn. Terajší rozpočet mesta túto investíciu nepokrýva.

Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

 

Mesto plánuje postupne rekonštruovať a modernizovať detské ihriská na celom území mesta. Prevádzkový poriadok DI zakazuje venčenie zvierat na ploche DI.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ