Dnes je 23.05.2018, meniny má Želmíra
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Lucia, 19. 4. 2015:

Vážený pán náčelník MsP.
Veľmi si cením, že sa zaujímate o problém na ulici Pri Vyšnej Hati, a že sa ho snažíte vyriešiť. Situácia sa zlepšila, no stále je tu problém. Niektorí vodiči zaparkujú svoje autá v zákrute, čím jednak porušujú pravidlá cestnej premávky (zákaz zastavenia v neprehľadnej zákrute a v jej blízkosti) a navyše nám blokujú výjazd z garáže a z dvora. Tu je fotografia, odfotená 19. 5. 2015 o 11:30: http://tinypic.com/view.php?pic=fviloi&s=8#.VTOFWJPeI2w. Navyše, na začiatku ulice stále parkujú autobusy: http://tinypic.com/view.php?pic=eb2a1g&s=8#.VTOFXJPeI2w.
Za pochopenie ešte raz ďakujem.

Odpoveď:

Opätovne som dnes osobne prerokoval s prenajímateľom priestorov dopravnú situáciu a navrhol opatrenia, ktoré obmedzia Vaše problémy. Verím, že v nedeľu bude situácia v poriadku.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi vníma túto situáciu ako exponovanú. V spolupráci s mestskou políciou sa budeme snažiť daný problém riešiť s organizátorom tak, aby sa stanovili jasné pravidlá v súlade so zákonom. Povolenie usporiadania akcií je "parketou" mesta Spišská Nová Ves a taktiež následná kontrola plnenia podmienok povolenia je v kompetencii Mesta SNV. Riešenie parkovania vozidiel na zeleni a na chodníkoch je v možnostiach a náplni práce mestskej polície. V čase usporiadania akcie v najbližšom termíne vyšleme na miesto hliadku dopravnej polície k zmonitorovaniu situácie.
plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves 

 

Lucia, 5. 4. 2015:

Dobrý deň.
Píšem ohľadom každonedeľnej situácie na ulici Pri Vyšnej Hati. Ide o problém preplnenosti tejto ulice a problém s parkovaním na tejto ulici, ktorý sa už na tejto stránke riešil. Na otázku obyvateľky SNV vtedy náčelník MsP odpovedal že sa sem chodia občas modliť adventisti siedmeho dňa, a že ich je do dvadsať. Skutočnosť je taká, že nejde o adventistov (ktorí mimochodom ako deň odpočinku svätia sobotu), ale ide o misiu Maranata, nechodia sem občas, ale každú nedeľu a v máji jeden celý týždeň a nie je ich do dvadsať, ale: cca 50 osobných automobilov, 10 vanov, 3 autobusy a 1 mikrobus. Neviem, prečo vtedy pán náčelník zavádzal, ľudia, ktorí tu bývajú a ktorí tadiaľ chodia predsa vidia, koľko ľudí tu ako často chodí. Problémom je, že ľudia z misie znepríjemňujú život nie len obyvateľom danej ulice, ale tiež všetkým, ktorí ju používajú na prechod na sídlisko Mier. Ulica Pri Vyšnej Hati je plná áut, ktoré parkujú na tráve, na chodníku (!) a dnes dokonca jeden van zaparkoval na chodníku, ktorý vedie dole kopcom k Fľudru. Peší človek ho obíde po tráve, ale čo má robiť človek s bicyklom alebo s kočiarom? Niektorí dokonca zvyknú parkovať pred výjazdmi z dvorov rodinných domov na tejto ulici, ktorých obyvatelia sa tým pádom nemôžu dostať z domu! Problém tiež nastáva okolo 14:00, keď všetci z misie naraz odchádzajú a doslova upchajú celú ulicu, cez ktorú sa potom vôbec nedá prejsť. Prečo ľudia z misie nemajú povinnosť zabezpečiť pre svojich ľudí, ktorí sa sem nedeľu čo nedeľu chodia modliť, adekvátne parkovanie, ale tí potom parkujú na tráve a na chodníku? A prečo s takýmto parkovaním nič nerobí MsP? Viac krát som ja osobne volala 159, ale následne som nevidela ani hliadku ani žiadnu papuču. A vôbec, problém je širší: ľudia z tejto misie zvážajú ľudí z okolitých dedín (napr. Bystrany), z ktorých sa niektorí idú modliť, ale iní chodia po kontajneroch na Mieri a niektorí chodia špekulovať po obchodoch. Prečo to majú slušní obyvatelia mesta trpieť? Len preto, že ide o okrajovú ulicu mesta, na ktorú sa vždy zabudne len preto, lebo nie je na očiach a pretože na nej nebýva veľa ľudí? Obyvateľov tu síce možno nie je veľa, ale zato je táto trasa hodne využívaná obyvateľmi sídliska Mier ako prechod medzi mestom a sídliskom. Všetci si vo svojom meste riadne plníme svoje povinnosti a nezaslúžime si byť obťažovaní každý týždeň ľuďmi, ktorí sem - bohužiaľ často krát - chodia s postrannými úmyslami. Táto misia už chodila pred tým do Kultúrneho domu, odtiaľ ale museli odísť, lebo sa to nepáčilo tamojším obyvateľom. Prečo teraz musíme trpieť my? Ďakujem za odpoveď a za vyriešenie problémovej situácie.

Odpoveď:

Dňa 10. 4. 2015 som Váš problém prerokoval osobne s Vami a zároveň navrhol riešenie, s ktorým ste vyjadrila súhlasné stanovisko. Napriek tomu si Vás dovoľujem informovať, že v deň Vašej sťažnosti som osobne prejednal celú záležitosť s majiteľom nehnuteľnosti, ktorú tejto Misii Maranata prenajíma a upozornil ho na opatrenia smerujúce k dodržiavaniu zákona o cestnej premávke. Z jeho strany bol daný prísľub o prerokovaní s usporiadateľmi. Hliadka Mestskej polície v nedeľu bude situáciu monitorovať a príjme ďalšie opatrenie, aby Vám nebránili motorové vozidla pri vjazde a výjazde z dvora. Osobne budem prítomný na mieste. Verím, že týmito a ďalšími opatreniami bude z Vašej strany vyslovená spokojnosť.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Spišskej Novej Vsi

Adam, 1. 4. 2015:

Dobrý deň,
čítal som, že počas rekonštrukcie železničnej trate by sa mala rekonštruovať aj železničná stanica. Je možné zverejniť nejaké podrobnosti ohľadom tejto rekonštrukcie? Je v pláne aj výstavba podjazdu/nadjazdu zo sídliska Západ I?

Odpoveď:

V dokumentácii pre územné rozhodnutie „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ (súčasť trasy E 40) je riešená modernizácia železničnej infraštruktúry pre traťovú rýchlosť do 160 km/h a nové križovanie železnice s automobilovou dopravou (v niektorých častiach v koridore súčasnej trate s využitím súčasného premostenia tokov, alebo v novom trasovaní). Na navrhovanej trati nebude žiadne úrovňové dopravné križovanie.

V rámci pripravovanej investície je navrhovaná rekonštrukcia  výpravnej budovy – prestavba a prístavba prevádzkovej budovy v Spišskej Novej Vsi, čím sa vytvorí spoločná budova pre cestujúcu verejnosť a pre riadenie dopravy. Nový objekt bude dvojpodlažný, v ktorom bude umiestnená odjazdová hala, osobné pokladne, reštaurácia s kapacitou cca 50 miest so zázemím a s pomocnými prevádzkami.

Komunikačný priestor medzi vstupom/výstupom z podchodu pre cestujúcich a vstupom/výstupom z odjazdovej haly sa prekryje samostatným zastrešením.

Súčasťou modernizácie predmetnej trate bude vybudovanie podchodu pre cestujúcich pre bezkolízny mimoúrovňový prechod cestujúcich na nástupištia pod koľajiskom v železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi.

V k.ú. Sp. Nová Ves je navrhovaná nová zastávka Spišská Nová Ves – MADARAS s prístreškom  pre cestujúcich a domčekom pre predaj cestovných lístkov

Mimoúrovňové križovania Západ  (križovanie ulíc Duklianska, Radlinského a železničnej traťte – cesta II. triedy a cesty  III. triedy je riešené  jednou veľkou okružnou križovatkou so železničným premostením s kompozičným umiestnením v presnej radiále (viď nasledovný link).

"Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“- mimoúrovňová veľká okružná križovatka Západ (formát JPG) >>>

 

Na umiestnenie stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ bolo vydané územné rozhodnutie v roku 2007, rozhodnutím z r. 2013 bola jeho platnosť predĺžená do 2. 1. 2018.
Ing. arch. Viera Ivaničová, referát územného plánovania, MsÚ

 

 

V zst. Spišská Nová Ves nie je pre rok 2015 plánovaná rekonštrukcia budovy železničnej stanice ani vybudovanie podchodu, prípadne nadchodu. Stanica je zaradená medzi stanice, ktorých sa týkajú "Štandardy železničných staníc".

Viac sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke:

http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2015.html?page_id=3445&search_term=%C5%A1tandardy&aktualne=1&archiv=1&H%C4%BEada%C5%A5.x=0&H%C4%BEada%C5%A5.y=0

 

alebo z nasledovnej tlačovej správy:

Plnenie a kontrola štandardov na železničných staniciach (formát PDF) >>>

 

V pláne pre rok 2016 je zaradená investícia "Komplexná rekonštrukcia diagnostických systémov IHL" pre sledovanie vhodnosti a správnosti vozňov dopravcov.
Daniela Detersová, odbor komunikácie, GR ŽSR

 

 

 

Michal, 31. 3. 2015:

Dobrý deň,

mal by som na Vás dva dotazy:
1. Dalo by sa niečo poriešiť s parkovaním medzi bytovkami Hutnícka 14 a Hutnícka 12, keďže medzi všetkými ostatnými bytovkami sú vytvorené parkovacie miesta, iba medzi našou a susednou nie je. Vytvorením týchto parkovacích miest by sa čiastočne poriešil problém s parkovaním.
2. Dalo by sa vytvoriť detské ihrisko, resp. zrekonštruovať to, čo sa tam tvári ako ihrisko a hlavne ho nejako ohradiť, aby tam nechodili psíčkari venčiť svojich psov. Miesto je medzi bytovkami Hutnícka a Duklianska.

Odpoveď:

S rozšírením parkovacích plôch medzi bytovými domami na Hutníckej ul. 12, 14 uvažujeme. V súčasnosti máme spracovanú projektovú štúdiu riešenia parkovania. Táto požiadavka patrí medzi prioritné v rámci mestského výboru č. 5 sídl. Západ. Po zabezpečení povolenia stavby a financovania z rozpočtu mesta bude možné túto investíciu zrealizovať.

Parkovisko Hutnícka 12, 14 - Dokument PDF >>>

Pozn. Terajší rozpočet mesta túto investíciu nepokrýva.

Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

 

Mesto plánuje postupne rekonštruovať a modernizovať detské ihriská na celom území mesta. Prevádzkový poriadok DI zakazuje venčenie zvierat na ploche DI.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Katarína, 27. 3. 2015:

Dobrý deň,
už dlhšiu dobu sa snažím dostať odpoveď, tak dúfam, že ju teraz dostanem... Chcela by som sa spýtať, kedy máte na pláne rekonštrukciu Baníckej ulice... Je v nehoráznom stave, pri uzavretí mesta všetka doprava, ako aj parkovanie smeruje práve na našu ulicu a chodníky, po tých sa človek bojí prejsť, aby nestúpil do jamy a nezlomil si niečo, alebo aby ho neprešlo auto, ktoré si tiež jazdia po chodníkoch. Vopred ďakujem za odpoveď a za prešetrenie problému.

Odpoveď:

Komisia komunálneho rozvoja zložená z poslancov MsZ si na svojom prvom zasadnutí stanovila ako prioritu zosumarizovať dopravne problémové body a úseky v meste, s tým, že pre tieto úseky bude stanovené tzv. poradie dôležitosti a návrhy ich riešenia. Banícka ulica bude zaradená do dopravne problémových úsekov,  o termínoch, vzhľadom na finančnú náročnosť zatiaľ nevieme informovať, nakoľko v tejto ulici je problémových vecí oveľa viac, nie len stav vozovky, ale aj statická doprava, pohyb chodcov, zlé spádovanie vozovky, odvádzanie povrchových vôd.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Dušan, 26. 3. 2015:

Chcem sa opýtať na možnosť vybudovania chodníka na Radlinského ulici. Na tejto ulici od sídliska Západ po firmu Beton Spiš neexistuje žiaden chodník ani krajnica na ceste.

Na ulici môžete denne stretnúť veľa chodcov a cyklistov, hlavne v raňajších a poobedňajších hodinách, keď sa začína a končí pracovná doba, keďže pozdĺž celej ulice sa nachádzajú nie malé firmy a závody. Počas zimných mesiacov je táto cesta pre chodcov oveľa nebezpečnejšia a neschodná, keďže ráno a poobede je tma, cesta je neosvetlená, a ak je sneh, chodec musí odskakovať do špinavej kopy odhrnutého snehu, aby ho nezrazilo auto.

Tento problém tu existuje už 27 rokov a nikto to nerieši, čo nechápem prečo. Obyvatelia sídliska Západ sú vždy poslední a musia takéto veci, ktoré by mali byt automaticky zabezpečené, riešiť (tak ako prechod cez železničné priecestie).

Veľa prostriedkov sa investuje v posledných rokoch do ciest, ale na chodcov a cyklistov sa zabúda. Vo vyspelých krajinách sa budujú chodníky a cyklochodníky, aby podporili občanov ktorí nechcú chodiť autom, u nás je to presne naopak.

Chcem vedieť, čo treba urobiť, aby sa konečne niekto nad takouto samozrejmou vecou zamyslel. A ak je to potrebné, v najbližších dňoch zorganizujem petíciu a som presvedčený,že každý jeden zamestnanec v týchto firmách to podpíše, a nie len tí, čo chodia pešo, ale aj cyklisti a aj vodiči áut, keďže ani oni sa nebudú musieť obávať, že niekoho po ceste zrazia.

Ďakujem

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves doposiaľ nepristúpilo k realizácii chodníka pre peších na ulici Radlinského z dôvodu komplikovaných majetkoprávnych vzťahov. Po kliknutí TU>>> si môžete pozrieť aktuálny stav (Červená farba pozemky C KN, zelená farba E KN. Plnou farbou sú zvýraznené pozemky vo vlastníctve mesta).
Mesto eviduje potrebu dobudovania chodníka pre peších a osvetlenia danej časti Radlinského ulice, no nedá sa uvažovať s výstavbou v blízkom časovom horizonte vzhľadom na uvedenú situáciu.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

občan, 20. 3. 2015:

Dobrý deň, pred vchodom do bloku na Kolárskej ulici č. 5 neustále parkujú osobné autá. Bránia týmto vstupu osôb z cesty. Prejsť bicyklom alebo kočíkom medzi autami je úplne vylúčené bez rizika poškodenia auta. Čo je však najhoršie je to, že zaparkované autá bránia prístupu záchranárskych zložiek a hasičov. Pred vchodom č. 1 a č. 3 na tej istej ulici sú namaľované žlté pásy so zákazom parkovania. Prečo neboli namaľované aj pred vchodom č. 5? Ďakujem za odpoveď a vyriešenie problémovej situácie.

Odpoveď:

Predmetné dopravné značenie pred vchodmi č. 1a 3 bolo realizované na základe podnetu občanov na príslušný mestský výbor č. 5 - sídl. Západ I. Po podaní oficiálnej žiadosti za bytový dom na MsÚ, resp. mestský výbor č. 5 bude možné požiadavku vybaviť v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia (cca mesiac jún 2015).
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Adam, 20. 3. 2015:

Dobrý deň,
dnes 20. 3. 2015 som cestoval linkou č. 8 v smere do OC Madaras s odchodom zo zastávky Sídlisko Západ Hutnícka o 12:15, pričom na zastávke Radnica, Zimná mala dostúpiť moja babka, ktorá už má svoj vek a rozhodla sa teda spoľahnúť na MHD. Zo zastávky Radnica, Zimná má autobus odchod o 12:28, pričom v tomto prípade odišiel už o 12:26 a zo zastávky Sídlisko Východ dokonca o päť minút skôr! Takýto skorý odchod by sa dal tolerovať, ak by autobusy po našom meste premávali každých desať minút, no v tomto prípade šiel ďalší autobus zo zastávky Radnica, Zimná až o 56 minút. Za prešetrenie podnetu ďakujem.

Odpoveď:

V podnete popísaná situácia je pravdivá, vodič skutočne zo zastávky Radnica, Zimná odišiel o 1 min. a 35 sekúnd skôr, ako mal, zo zastávky sídl. Východ odišiel dokonca o 5 min. a 3 sekundy skôr. Vodič tým hrubo porušil cestovný poriadok a ostatné súvisiace predpisy, preto budeme voči nemu postupovať v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku našej spoločnosti. Zároveň je to pre nás podnetom na drobnú opravu cestovného poriadku. Za toto hrubé pochybenie vodiča sa cestujúcej verejnosti hlboko ospravedlňujeme.
Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

igor, 17. 3. 2015:

Dobrý deň, prosím o zrealizovanie nápravy vo veci verejného osvetlenia na sídl. Západ, križovatka Hutnícka 14 v smere ku kostolu, presnejšie pri vchode na detské ihrisko a CVČ Adam. Je nefunkčné už cca 3 mesiace a určite to svetlo hlavne večer chýba. Ďakujeme.

Odpoveď:

O probléme nefunkčného osvetlenia vieme. K poškodeniu svietidla došlo zrejme na základe dopravnej nehody, ktorú nikto nenahlásil. Nové svietidlo je objednané a bude osadené hneď, ako bude k dispozícii.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Tatiana, 11. 3. 2015:

Dobrý deň!
Bývam na Komenského ulici a pri jazde autom sa stále zamýšľam nad umiestnením kontejnerov. Už pri východe od garáží pri kotolni bránia výhľadu kontejnery na separovaný zber z ľavej strany. Na tejto ulici sa pohybuje veľa detí hlavne ráno a poobede. Predpokladať pohyb šantiacich školákov je problematické. Pri odbočení doprava v mieste kde sa spája hviezdica sú postavené ďalšie kontejnery, nie je dobre vidieť za zákrutu a je problém v poslednej chvíli vyhnúť sa oproti idúcemu autu, keď autá parkujú pozdĺž cesty. Ďalšie kontejnery sú umiestnené tesne pri výjazde na Triedu 1. mája. Nie je možné umiestniť kontejnery niekde uprostred ulice, kde nebudú brániť výhľadu?
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Umiestnenie kontajnerových stanovíšť je na základe priestorových možností, možnosti prístupu zberného vozidla, optimálnej donáškovej vzdialenosti pre občanov a v neposlednom rade dlhoročného zvyku obyvateľov. Stanovištia na Komenského 1 - 15 boli na základe požiadaviek občanov, mestského výboru a dostupných finančných prostriedkov už zrekonštruované. Stanovištia na Komenského 17 - 23 mesto plánuje rekonštruovať.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

občan, 11. 3. 2015:

Dobrý deň. Prichádza jar a aj čas letných kaviarní. Onedlho sa na našom námestí začnú tesárske práce, budú sa stavať drevené a železné konštrukcie, ktoré sa pokryjú nepremokavou celtovinou a obalia sa igelitovými stenami. Ponad chodník sa ponaťahujú rôzne napájacie káble a potrubia a do kanálov sa postrkajú hadice na odpad, o ktoré sa dá zakopnúť. Potom príde na rad výzdoba doplnkami, ako sú napr. pneumatiky z ozdobnými puklicami, na steny výčapov sa primontujú rôzne časti automobilových karosérií (prípadne ako v minulosti sa krížom námestia zaparkuje obrovský autobus) a niektoré kaviarne si svoje prevádzky vyzdobia krikľavými sprejmi. K pitným fontánkam nás privedú malé labyrinty a zeleň na niektorých miestach bude mať čo robiť, aby odolala nedostatku vlahy a slnka. Cyklisti na svojom chodníku budú opäť veselo vyzváňať na chodcov, ktorí sa im motajú pred bicyklami, lebo sa nemajú kam vystúpiť. Keď si sadnete do parku ku fontáne a zahľadíte sa na tú nádheru, zistíte, že sme si pozakrývali aj celkom pekné fasády domov námestia a v meste máme permanentný spišský trh. Tieto kaviarne stoja do neskorej jesene a pri trochu chladnejšom počasí, zívajú na nás kopy prázdnych stoličiek a stolov. Napríklad v Košiciach všetky také opachy odstránili, námestie sa prevzdušnilo a lahodí aj oku, aj duši. Zaujíma ma názor nášho mesta na tento podnet.

Odpoveď:

Vážený pisateľ, niektorí z nás na MsÚ a pamiatkový úrad majú podobný názor ako Vy. Zvažujeme zmeny v koncepcii letných terás. Napriek tomu, že ani na MsÚ zatiaľ nemáme jednotný názor, sme radi, že terasy ako také máme a radi by sme ich zachovali na vyššej úrovni, ako boli v minulých sezónach. Máme námety v tomto roku prvý raz zriadiť letné terasy aj na zimnej zregenerovanej časti námestia. Najvyšší predstavitelia mesta a Krajského pamiatkového úradu sa už stretli na rokovaní, kde jedným z bodov rokovania boli aj letné terasy a ako s nimi v SNV ďalej. Vedenie mesta je zmenám naklonené s tým, že si to vyžaduje komunikáciu s podnikateľmi, ktorí do terás investovali nemalé prostriedky a ich názor je podstatný, napr. z prevádzkovo-obchodného hľadiska. V prípade dohody a vzájomného porozumenia, by sme vnímali zmenu architektúry letných terás za estetický a kultúrny prínos do pamiatkovej zóny mesta. V tomto roku so zmenou oproti minulému neuvažujeme, ale v roku 2016 by sme si vedeli predstaviť terasy bez vzdušných a zemných prípojok a bez barov s výčapmi.
Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

 

Jilemnickeho ul.11, 5. 3. 2015:

Dobrý deň, chceme Vás poprosiť, či by ste nám nemohli prísť orezať brezu na Jilemnického ul. č. 11 viac, lebo min. roku ju chlapi orezali, ale 2 - 3 konáre tomu nepomohli. Podali sme žiadosť aj na výrub, keďže sú 3 tesne vedľa seba, aby aspoň najbližšiu z pred okien zrezali, žiaľ, nestalo sa. Buďte tak dobrí, urobte s tým niečo. Niektoré stromy sú krásne orezané, prečo naše nie!? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď:

Od občanov z Jilemnického 11 evidujeme u nás žiadosť na výrub brezy - 2 ks. Žiadosť bola prešetrená a mesto pristúpi k výrubu stromov.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Dáša, 2. 3. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či mesto neplánuje ošetrenie stromov, resp. orezanie starých konárov v parku na Námestí SNP. Taktiež sa chcem opýtať, či mesto neuvažuje nad revitalizáciou tohto pekného parku, myslím, že tie vzácne staré gaštany, by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Zabezpečujeme spracovanie generelu zelene, ktorý bude obsahovať odborné zhodnotenie stavu zelene v širšom centre mesta. Detailnejšie sa dokument zamerá i na vybrané lokality. Jednou z nich je aj územie, ktoré je predmetom záujmu žiadateľky, kde sa o revitalizácii a orezoch predbežne uvažuje.
Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

 

Údržba a úprava stromov v parku na námestí SNP je plánovaná v rámci údržby zelene. Mesto má spracovanú cenovú ponuku na odborný orez stromov stromolezeckou technikou. Je potrebné počkať, kým sa stromy trochu zazelenajú. Následne sa pristúpi k orezu suchých konárov a úprave korún stromov.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Lucia, 1. 3. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by nebolo možné osadiť 2 - 3 ks košov na psie exkrementy na Gemerskej ulici (Ferčekovce) za bytovkami č. 18 a 20 pri chodníku okolo potoka po ihrisko (resp. po drevený mostík). Chodieva tam veľa ľudí venčiť psov, avšak nikto to neuprace. Momentálny stav je katastrofálny. Na úseku 10 metrov sme narátali 20 takýchto výkalov vedľa chodníka, alebo aj priamo na chodníku. Nepríjemne to zapácha a človek sa na prechádzke sústredí iba na to, aby toho nešliapol. Možno by bolo vhodné, okrem košov, umiestniť aj info tabuľu o povinnosti psíčkarov, tieto exkrementy bezprostredne odstrániť (hrozba pokuty).
Za kladné vybavenie vopred ďakujem.

Odpoveď:

Oddelenie komunálneho servisu zabezpečí osadenie košov na psie exkrementy v danej lokalite do konca marca.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Adam, 27. 2. 2015:

V Rozvojovom pláne mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 je MVD označená ako prakticky ideálne nastavená, čo je podľa môjho názoru omyl. Od vzniku MHD cca v 70. rokoch sa v podstate nezmenili ani trasy liniek, ktoré nie vždy boli vhodne riešené a po rokoch sa niektoré veci zmenili. Vo veľa ohľadoch by bolo podľa mňa vhodné linky pretrasovať. Určite by každá linka č.8 a č. 4 mala končiť a začínať pri OC Madaras, nakoľko pri odchode z OC Madaras je autobus oveľa plnší, než pri odchode z Východu a touto zastávkou dostávajú tieto linky nový význam aj pre cestujúcich v smere do OC Madaras. Linka č. 8 by mohla premávať v polhodinových intervaloch s tým, že spoj by bol vynechaný v prípade, že by bolo nutné zabezpečiť prípoj k vlaku (rýchlik, IC), kedy by šla linka č. 4. Linka č. 4 v smere do mesta pri odchode z autobusovej stanice zbytočne točí po tej istej ceste späť okolo Hypernovy na svetelnú križovatku, kde už raz stála a znova tam stráca čas. Môj návrh by bol po odchode z autobusovej stanice linku nasmerovať na železničnú stanicu, kde by táto linka takisto nabrala nový význam pre ľudí, ak by jazdila v správnych časoch. V smere do centra by pokračovala ako linka č. 2, kde by sa vyhla opätovnému státiu na svetelnej križovatke a pokryla železničnú stanicu. Neviem do akej miery a či by bolo možné navýšiť počet spojov na linkách aby sa dal takýto stav docieliť ale použitím nízko kapacitných autobusov v prípade nižšieho využívania liniek by sa znížilo riziko väčšej straty. Na týchto linkách sú však často používané vysokokapacitné autobusy, tak snáď vedeli pre čo ich kupovali a spoje asi až tak málo využívané nebudú.
Pre príklad, že sa to dá: Dopravný podnik mesta Košice zabezpečuje dopravu do mestskej časti Šebastovce v polhodinových intervaloch a to pri tom ide o malú časť, kde podľa wikipédie žije 670 obyvateľov. Taktiež by ma ešte zaujímalo prečo boli zrušené nočné spoje, ktoré premávali istý čas v lete. Tu taktiež viem uviesť príklad z KE, kde nočnými spojmi nepremáva príliš veľa ľudí, no myslím si, že ide skôr o službu, ktorú mesto môže poskytnúť. Ďakujem

Odpoveď:

1. V roku 2008 bola vykonaná optimalizácia MHD v Spišskej Novej Vsi nezávisle spoločnosťou VÚD Žilina a spoločnosťou eurobus, a. s. Podľa výstupov VÚD by MHD v Spišskej Novej Vsi mala mať najmenej o 2 linky menej a chýbala by tu napríklad aj linka č. 11, ktorou sa dopravujú žiaci zo sídl. Západ do škôl na sídl. Mier a Tarča.

2. Po otvorení OC Madaras boli starostlivo vybraté spoje liniek MHD č. 4 a 8, ktoré boli predĺžené a mesto do rozpočtu naplánovalo príslušné zvýšenie financií na vykrytie strát podľa zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme.

Ak by sme chceli v súčasnosti predĺžiť každý spoj linky MHD č. 8 ku OC Madaras, došlo by ku nárastu o 11 696 km iba na linke MHD č. 8 za obdobie do konca roka 2015 a to iba na relevantných spojoch od cca 7:30 do 20:00 hod. s finančným nárokom cca 21 638 € z rozpočtu mesta. Okrem toho na linke MHD č. 4 by došlo ku nárastu 9 126 km s finančným nárokom cca 17 000 € z rozpočtu obce Smižany. Podľa uvedených údajov predpokladám, že ku tomuto kroku mesto ani obec Smižany nepristúpi z dôvodu výkonových a finančných ukazovateľov uzavretých na rok 2015 v zmluvách o výkonoch vo verejnom záujme.

3. Časové vedenie spojov na linke MHD č. 8 je stanovené podľa potrieb obyvateľov sídl. Západ. Už v minulosti boli tu snahy o zmeny v časovom vedení spojov a v prípadoch, kedy sme vyhoveli podobným zámerom, sa spustila lavína nespokojnosti a sťažností ostatných občanov a v krátkom čase sme pod týmto tlakom museli časové vedenie spojov vrátiť do pôvodných polôh.

4. „Zbytočné točenie“ autobusu linky MHD č. 4 späť okolo Hypernovy je vyvolané nepriechodnosťou Ulice Odborárov hlavne v čase od 7:30 do 16:00 hod. V tomto období tu majú problém prejsť aj „krátke“ autobusy, nie to ešte kĺbové, ktoré majú dĺžku 18 m. V minulosti sme túto problematiku riešili tým, že na ulici bol zákaz zastaviť, tento však v krátkom čase bol zrušený a znovu sú tu problémy s prejazdom autobusov. Dokonca som počul aj názor, aby autobusy boli z tejto ulice vylúčené, ale tým by sme obmedzili prístup ku železničnej stanici, o ktorej aj pán Adam uvažuje ako o rozšírení počtu autobusov na tomto mieste.

5. Čo sa týka používania nízkokapacitných autobusov namiesto kĺbových na zníženie strát, v tom sa pán Adam mýli. Autobusy linky MHD č. 4 – najmä veľkokapacitné autobusy sú v špičkách využívané na 80 – 90 %, t. j s obsadením viac ako 100 osôb (v niektorých prípadoch viac ako 140 osôb). V takých prípadoch by bolo potrebné prevádzkovať 2 autobusy namiesto jedného a priemerná spotreba nafty by z cca 36 l/100km vzrástla na cca 56 – 60 l/100km, takže by vlastne došlo ku výraznej strate namiesto uvažovanej úspory iba na nafte, ďalšie straty by boli vyvolané prevádzku ďalších autobusov a mzdovými a odvodovými nákladmi ďalších vodičov, ktorým by sme okrem špičiek ani nemohli naplniť fond pracovného času. V čase 10:00, 11:00 alebo v čase špičiek najmä počas vyplácania podpôr na linke MHD č. 4 veľkokapacitné autobusy určite majú opodstatnenie.

Porovnávať miestnu časť Košíc Šebastovce so 670 obyvateľmi a 8-tisícovou obcou Smižany (a priľahlým cca 8-tisícovým sídliskom Západ) je úplne irelevantné. Straty linky MHD č. 4 vykrýva obec Smižany a spoje sú vedené podľa jej potrieb v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme uzavretou s obcou a navrhovaný polhodinový interval by priniesol potrebu ďalších autobusov, vodičov a s tým spojené už aj vyššie spomínané výrazné zvýšenie nákladov, čo tiež úzko súvisí s vykrytím strát, ktoré zrejme mesto ani obec Smižany nemajú zakomponované v rozpočtoch. Navyše by v mnohých prípadoch bolo problematické skĺbiť terajšie – obcou požadované časové vedenie spojov s polhodinovým intervalom.

6. Nočný spoj sme v čase potreby mali iba jeden z autobusovej stanice do Ferčekoviec a na sídl. Západ. V roku 2010 mal využitie 8 osôb na vykonaný spoj, v roku 2011 mal využitie 15,26 osôb na vykonaný spoj, ale v roku  2012 mal využitie už iba 4,53 osôb na vykonaný spoj, čo nezodpovedá hromadnosti dopravy, stratil opodstatnenie a od 9. 12. 2012 bol zrušený.

Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

Jilemnickeho ul., 24. 2. 2015:

Dobrý deň, chceli by sme sa Vás opýtať, či by sa nedalo viac zrezať brezy na Jilemnického ul., ktoré siahajú k oknám. Min. rok sa z nich zrezávalo, ale tie 2 - 3 konáre extra tomu nepomohli. Veľmi by sme boli radi, keby sa tak stalo, kým je čas na orez, keď to nejde na výrub. Ďakujeme.

Odpoveď:

Vzhľadom k tomu, že nebolo presne špecifikované, kde sa predmetné brezy nachádzajú, nie je možné zaujať stanovisko. Prosíme občana/občanov, aby sa telefonicky skontaktovali priamo s pánom Neuvirtom (0915 314 256) a dohodli si stretnutie, kde sa konkretizujú požiadavky a ďalší postup.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

obyvateľka, 19. 2. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mesta, z akého dôvodu boli 18. 2. vyrúbané brezy na Komenského ulici? Hlavne ma mrzia tie na východnej strane, pretože naozaj nemohli nikomu zavadzať. A ako je možné, že o tom rozhodol jeden jediný vchod, pričom sa tieto brezy ani nenachádzali na pozemku bezprostredne pred panelákom a nijako nezasahovali do okien týchto obyvateľov. Takáto vec sa predsa netýka len jedného vchodu, ale minimálne celého paneláka, ba dokonca celého okolia. Prečo sme nemali možnosť sa k tomu vyjadriť? Okolie by malo byť na viditeľnom mieste oboznámené s takýmto plánom. To naozaj stačí jednému alebo zopár bezočivcom uviesť nejaký smiešny dôvod na výrub stromu?! A tí, ktorým záleží na životnom prostredí svojho okolia, na tých nikto nemyslí? Stromy by sa mali rúbať len v naozaj veľmi, veľmi závažných dôvodov a nie pre malichernosti. Ako bude vyzerať toto mesto, keď o takých veciach rozhodujú ľudia, ktorým očividne nič nie je sväté. A navyše, tie stromy nechýbajú len mne, ale aj vtáctvu, okrem iného aj sokolovi myšiarovi, ktorý tam už tri roky zvykol hniezdiť a bolo naozaj krásne pozorovať jeho plachtenie za oknami. Môj pohľad z okna zosmutnel. Nuž, Slovač je Slovač. Som naozaj sklamaná.

Odpoveď:

Oddelenie komunálneho servisu ako správca verejnej zelene obdržalo od občanov dňa 23. 11. 2014 žiadosť na výrub stromov na Komenského ulici č. 11. Jednalo sa o 4 ks brezy previsnutej a 1 ks lipy malolistej. Po posúdení stavu na mieste mesto súhlasilo s výrubom 4 ks brezy prevysnutej. Následne podalo žiadosť na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP. Okresný úrad podľa § 82 ods. 7 zákona OPaK zverejnil na internetovej stránke úradu informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromu, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. V určenej lehote Okresný úrad nezaevidoval záujem združení či iných subjektov vstupovať do tohto konania. Preto dňa 18. 12. 2014 rozhodnutím č. OU-SN-OSŽP-2014/013810 vydal súhlas na výrub drevín.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Peter, 18. 2. 2015:

Dobrý deň, rád by som spätne reagoval na odpoveď pána Koreňa na môj podnet z 13. 2.
Prosím Vás, k bodu 2 v mojom príspevku. V Zmluve o preprave osôb je ustanovené niečo také, ako že šofér MHD nemusí zastaviť na každej zastávke, ktorá je uvedená v cestovnom poriadku, ak to uzná za vhodné??? To hádam nemôžete myslieť vážne.
Ak už chcete porovnávať s inými mestami, garantujem Vám, že neexistuje, že by šofér minul nejakú zastávku bez toho, že by na nej zastavil, a to len z toho dôvodu, že sa mu zrovna nezdá, že niekto chce vystúpiť alebo nastúpiť (okrem zastávok na znamenie - ale pokiaľ viem, my také v meste zatiaľ nemáme) - nemysliteľné! Nerozumiem, ako môžete uviesť takýto argument.

Odpoveď:

Dobrý deň,

pán Peter asi dobre nerozumel stanovisku.

Vôbec som sa nezmienil o tom, že vodič nemusí zastaviť na zastávke, ktorá je uvedená v cestovnom poriadku a cestujúci spravidla výstup vodičovi signalizujú.

Napísal som, že po odchode zo zastávky by mu v inom, väčšom meste autobus nezastavil a píšem to znovu a z vlastnej skúsenosti.

Ale pán Peter uvádza všeličo iné, len to nie, že nestál na zastávke pripravený na nastúpenie do autobusu, ako to uviedol v pripomienke.

V predchádzajúcom stanovisku som zabudol v rýchlosti ešte napísať, že v prípade nezastavenia na zastávke voči vodičom automaticky postupujeme v zmysle ZP a Pracovného poriadku našej spoločnosti.

S pozdravom

Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

Ján, 17. 2. 2015:

Ako je možné, že v centrálnej zóne mesta (Letná 63 - 64,
čajovňa Alchýmka) môže subjekt využívať kúrenie na tuhé palivo a tým znepríjemňovať život obyvateľom v okolí (vetranie, dýchanie)?

Odpoveď:

Súčasné platné zákony umožňujú používať tepelné zdroje na pevné palivo. V predmetnej lokalite sa vyskytuje viacej zdrojov na pevné palivo, preto na upresnenie by bolo nutné vedieť na akom mieste, v akých dňoch a hodinách zadymenie znepríjemňuje život obyvateľov. V prevádzke Alchýmka je existujúci krb, ktorý v prípade, že má vykonané pravidelné kontroly - atesty od komína a spĺňa technické požiadavky a zákonné podmienky, môže byť prevádzkovaný.
Ing. Zuzana Krajňáková, referát stavebného poriadku, MsÚ

Hana, 15. 2. 2015:

Ski bus

Chcem poďakovať za dobrú príležitosť pre všetkých športovcov - milovníkov zimných športov za zriadenie Ski busu zo Sp. Novej Vsi po trase Hnilčík - Mraznica - Grajnár - Mlynky. Vyskúšali sme tento spoj v sobotu na bežky na Grajnár a v nedeľu na zjazdovky a bolo to výborné. V autobuse sme sa stretli samé spriaznené duše, počas cesty sa plánujú túry, odovzdávajú informácie o podmienkach v teréne a zdravo sa hecuje.
Aj takto môže vyzerať podpora cestovného ruchu v Slovenskom raji.

Uvažuje sa s cykobusom v letnej sezóne? To by bolo super.

Poprosím vysvetliť pánu šoférovi, že aj on sa má podieľať na zlepšení SLUŽIEB v cestovnom ruchu.

ďakujem Hana

Odpoveď:

Áno, chceme, aby aj cez letnú sezónu premával turistický bus. Je to zámer aj OOCR SPIŠ aj OOCR Slovenský raj. Zámer však závisí od prístupu KSK a verejného dopravcu eurobus, a. s., Košice, aj od možnosti finančného príspevku Krajskej organizácie CR Košický kraj. OOCR Spiš iste vyvolá v tejto veci rokovania. Ďakujeme Hane za podporu.

Zuzana Záborska, Oblastná organizácia CR Spiš