Dnes je 18.08.2018, meniny má Elena, Helena
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

terezia, 11. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som spýtať, z akého dôvodu boli dnes za Wolkerovou ulicou, konkrétne vchodom č. 28 zredukované vrchné časti korún viacerých briez. Stromy sú bydliskom rôznych druhov vtákov. Hniezdi tu napríklad sova, ktorá je na Slovensku chráneným druhom. Bude sa aj napriek tomu v odstraňovaní konárov pokračovať?
Ďakujem

Odpoveď:

Podľa § 43 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto ako správca verejnej zelene je povinný zabezpečiť ochranné pásmo pod elektrickým vedením. V zmysle zákona mesto pristúpilo k nutnému orezu stromov. Dnes ráno sa na mestskom úrade osobne zastavil predseda spoločenstva bytov, prečo mesto nepokračovalo v ďalšom oreze stromov. Bolo mu vysvetlené, prečo sa orez musel vykonať a prečo sa nebude v ďalšom oreze pokračovať.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Obyvateľ SNV, 3. 6. 2015:

Dobrý deň.
Chcem sa informovať, či plánuje mesto prijať účinné opatrenie z minulého roku, ktoré zabráni kúpať sa a znečisťovať okolie Fľudra a ostatných splavov na Hornáde v meste SNV. Pretože s príchodom teplých dní sa začína kúpajúcim sezóna a napriek úsiliu hliadok MsP sa po čase vždy vracajú. Ako to bude s osadením tabúľ o zákaze kúpania?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

V minulom roku sa veľmi osvedčil dozor občianskej stráže, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva v okolí vodných tokov a z tohto dôvodu už aj v súčasnosti pokračujeme v tomto opatrení, pričom budú k dispozícii aj hliadky Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Lucia, 27. 5. 2015:

Vážený pán náčelník MsP.
Veľmi pekne Vám touto cestou ďakujem za Vašu snahu vyriešiť problematickú situáciu na ulici Pri Vyšnej Hati. Ulica je síce naďalej plná áut a v čase odchodu ľudí z misie je upchatá tak, že sa ňou nedá prejsť, ale aspoň náš problém s blokovaním výjazdov z dvora sa po dohode so zodpovednými z misie vyriešil. Ešte raz ďakujem a vyslovujem spokojnosť.

Odpoveď:

Marcela, 23. 5. 2015:

Dobrý deň.
Bývam na sídlisku Mier a často s deťmi využívam detské ihrisko medzi MŠ P. Jilemnického a Št. nábrežím. Toho roku sú preliezačky natreté farbou, ktorá ani po týždňoch nevyschla! Ďakujeme, na odevoch a obuvi vyschne okamžite a bez možnosti vyčistenia!

Odpoveď:

Mesto pristúpilo tohto roku na celom území mesta k obnoveniu náterov na detských ihriskách a lavičkách. Na všetky namaľované zariadenia boli umiestnené označenia, ktoré upozorňovali na to, že lavičky a preliezačky sú natreté. Pri nátere bola použitá univerzálna syntetická farba, ktorej čas schnutia (v závislosti od klimatických podmienok) je 8 - 24 hodín.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

Lucia, 17. 5. 2015:

Dobrý deň.
Dňa 17. 5. 2015 o 10:40 opäť autá zaplnili ulicu Pri Vyšnej Hati. Parkovali od sídla misie až po veľkoobchod na začiatku ulice, vrátane neprehľadnej zákruty a výjazdu z nášho dvora. Na začiatku ulice opäť parkovali autobusy, čo celú situáciu ešte skomplikovalo. Nejdem opisovať, ako to na ulici vyzerá, keď sa to množstvo ľudí pokúša naraz po skončení celej akcie dostať z ulice von.
Oceňujem snahu MsP, ktorá tu asi pred dvoma týždňami postavila na celý deň hliadku. V tom čase bola akurát situácia pokojná, bola tu asi polovica áut ako obvykle. Dnes, keď je to opäť preplnené, to, bohužiaľ, nikto zo zodpovedných nevidí. Žiadam o také riešenie, ktoré nebude závislé od toho, či tu hliadka MsP môže prísť alebo nie (zákaz stretávania, označenie zákazu vjazdu, státia, zastavenia - značkou, žltou čiarou,...). Navyše, blíži sa týždeň, kedy sa budú títo ľudia stretávať každý deň v týždni (ako si to aj odinzerovali v Ičku), preto prosím o ich usmerňovanie, aby sme sa poobede po práci vôbec dostali domov.
Vopred ďakujem.

Odpoveď:

Minulý týždeň sme osobne rokovali s hlavným organizátorom a boli prijaté opatrenia, včítane zvýšenia počtu usporiadateľov. Sme presvedčení, že aj na budúci týždeň akcia bude usporiadaná tak, aby motorové vozidla neblokovali ani vjazd a výjazd z garáže. Prítomnosť väčšieho počtu osôb na akcii v nedeľu nie je dôvodom na zákaz, pretože je to ich ústavné právo na zhromažďovanie. Dodávam, že ich správanie pred a počas akcií, ale i v bežnom živote je iné, ako u niektorých osôb tejto minority. Verím, že prijaté opatrenia definitívne budú viesť aj k Vašej spokojnosti a tolerancii. Aj včera tam bola prítomná hliadka MsP, ktorá nezaznamenala žiadne problémy.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Spišskej Novej Vsi

Alžbeta, 4. 5. 2015:

Dobrý deň.
Som 64-ročná dôchodkyňa a pozerám sa, čo sa deje u nás na sídlisku Mier. Nedá mi, aby som neupozornila na cyklistickú dráhu, ktorá je pod oknami nášho paneláku. V jeseni navozili zeminu, trošku upravili a kamene, ktoré vyhádzali, sú ešte stále tam. Pýtam sa: kto bude za to zodpovedný, keď naše deti, vnúčatá si tam ublížia? Máme toľko nezamestnaných, ale nemá im dať kto príkaz, aby sa to urobilo. Príďte sa pozrieť, alebo vás to nezaujíma? Viac názorov som si vypočula, ale každý sa bojí. Ja nie. Čo mi urobíte, že som to napísala? Príďte a ja som vás ochotná previesť po tej skalnatej dráhe. Nebojím sa ani nehanbím za svoju mienku. Ak je to možné, nemusíte uviesť moje celé meno, ale nič sa nestane, keď to tak urobíte. Čakám na kladnú odpoveď. S úctou a pozdravom Alžbeta Imlingová

Odpoveď:

Ďakujeme za pripomenutie tejto témy. Nedokončená cyklokrosová dráha nás nectí a vynasnažíme sa upraviť terén v čo najkratšom čase minimálne v rozsahu, ktorý by zabezpečil bezpečné užívanie. S myšlienkou obnovenia tejto dráhy prišla na Mestský úrad skupina mladých cyklistov, s tým, že sa jej úprave budú venovať ako dobrovoľnícka skupina, od mesta žiadali spoluprácu pri navezení zeminy. S pochopením sme vyhoveli ambicióznym mladým ľuďom a podporili ich, dobrovoľnícka práca sa však nekonala a dráha zostala neupravená. Keďže sme sa rozhodli podporiť tento projekt v úvode, nahradíme aj neúspešných dobrovoľníkov a dráhu upravíme.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Mária, 3. 5. 2015:

Dobrý deň, chcela by som požiadať o názor, vedúceho odboru životného prostredia, na spôsob výrezu "devastáciu" stromov na sídlisku Západ I. vykonanú VSD SNV prostredníctvom najatých pracovníkov. Chcela by som vedieť, či výrub bol nutný v tejto forme a ako je možné, že tento zásah bol prevedený 30. 4., keď mesto už v tomto čase stromy ani nerúbe a nieto aby ich týmto spôsobom upravovalo.
Po ďalšie, kto je zodpovedný za plánované vysádzanie stromov na sídlisku, keď to po 20 rokoch dopadne ako u nás?
Človek má pocit, že toto sa môže udiať len na Slovensku.
Ďakujem Čujová

Odpoveď:

Východoslovenská distribučná, a. s., na základe § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonala úpravu stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia. Výrub stromov je možné realizovať iba mimo vegetačného obdobia, orez stromov je možné realizovať celoročne. S otázkou či bolo nutné orez vykonať v tomto termíne je potrebné obrátiť sa priamo na VSD, a. s.

Údržbu a starostlivosť o verejnú zeleň má na starosti oddelenie komunálneho servisu.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Lucia, 26. 4. 2015:

Dobrý deň.
Dnes, 26. 4. 2015, bohužiaľ, nebola situácia na ulici Pri Vyšnej Hati o nič lepšia ako pred tým. Autá o 13:30 opäť parkovali popri ceste až po zákrutu, vrátane, a blokovali nám výjazd z garáže. Navyše, o pol druhej sme sa vôbec nemohli dostať domov. Na začiatku ulice boli opäť odstavené autobus a mikrobus, a museli sme čakať, kým z ulice vyšlo asi 30 áut, aby sme tam mohli vôbec vojsť my s naším autom a mohli sa dostať k domu. Ďalej na ulici stáli aj dve - tri autá vedľa seba, kým ich šoféri navzájom debatovali a upchali tak ulicu úplne aj pre chodcov. Prosím predstaviteľov mesta, aby prehodnotili, či sa môže dané stretnutie na tomto mieste uskutočňovať, keďže obmedzuje obyvateľov danej lokality a tiež všetkých okoloidúcich.
Ďakujem.

Odpoveď:

V uvedený deň opäť dopravnú situáciu riešila hliadka Mestskej polície, pričom bolo konštatované, že od 10. hodiny do 12. hodiny sa nevyskytli žiadne problémy. Napriek tomu, príjmeme opatrenia dňa 3. 5. 2015, aby sa situácia neopakovala.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

Lucia, 19. 4. 2015:

Vážený pán náčelník MsP.
Veľmi si cením, že sa zaujímate o problém na ulici Pri Vyšnej Hati, a že sa ho snažíte vyriešiť. Situácia sa zlepšila, no stále je tu problém. Niektorí vodiči zaparkujú svoje autá v zákrute, čím jednak porušujú pravidlá cestnej premávky (zákaz zastavenia v neprehľadnej zákrute a v jej blízkosti) a navyše nám blokujú výjazd z garáže a z dvora. Tu je fotografia, odfotená 19. 5. 2015 o 11:30: http://tinypic.com/view.php?pic=fviloi&s=8#.VTOFWJPeI2w. Navyše, na začiatku ulice stále parkujú autobusy: http://tinypic.com/view.php?pic=eb2a1g&s=8#.VTOFXJPeI2w.
Za pochopenie ešte raz ďakujem.

Odpoveď:

Opätovne som dnes osobne prerokoval s prenajímateľom priestorov dopravnú situáciu a navrhol opatrenia, ktoré obmedzia Vaše problémy. Verím, že v nedeľu bude situácia v poriadku.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi vníma túto situáciu ako exponovanú. V spolupráci s mestskou políciou sa budeme snažiť daný problém riešiť s organizátorom tak, aby sa stanovili jasné pravidlá v súlade so zákonom. Povolenie usporiadania akcií je "parketou" mesta Spišská Nová Ves a taktiež následná kontrola plnenia podmienok povolenia je v kompetencii Mesta SNV. Riešenie parkovania vozidiel na zeleni a na chodníkoch je v možnostiach a náplni práce mestskej polície. V čase usporiadania akcie v najbližšom termíne vyšleme na miesto hliadku dopravnej polície k zmonitorovaniu situácie.
plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves 

 

Lucia, 5. 4. 2015:

Dobrý deň.
Píšem ohľadom každonedeľnej situácie na ulici Pri Vyšnej Hati. Ide o problém preplnenosti tejto ulice a problém s parkovaním na tejto ulici, ktorý sa už na tejto stránke riešil. Na otázku obyvateľky SNV vtedy náčelník MsP odpovedal že sa sem chodia občas modliť adventisti siedmeho dňa, a že ich je do dvadsať. Skutočnosť je taká, že nejde o adventistov (ktorí mimochodom ako deň odpočinku svätia sobotu), ale ide o misiu Maranata, nechodia sem občas, ale každú nedeľu a v máji jeden celý týždeň a nie je ich do dvadsať, ale: cca 50 osobných automobilov, 10 vanov, 3 autobusy a 1 mikrobus. Neviem, prečo vtedy pán náčelník zavádzal, ľudia, ktorí tu bývajú a ktorí tadiaľ chodia predsa vidia, koľko ľudí tu ako často chodí. Problémom je, že ľudia z misie znepríjemňujú život nie len obyvateľom danej ulice, ale tiež všetkým, ktorí ju používajú na prechod na sídlisko Mier. Ulica Pri Vyšnej Hati je plná áut, ktoré parkujú na tráve, na chodníku (!) a dnes dokonca jeden van zaparkoval na chodníku, ktorý vedie dole kopcom k Fľudru. Peší človek ho obíde po tráve, ale čo má robiť človek s bicyklom alebo s kočiarom? Niektorí dokonca zvyknú parkovať pred výjazdmi z dvorov rodinných domov na tejto ulici, ktorých obyvatelia sa tým pádom nemôžu dostať z domu! Problém tiež nastáva okolo 14:00, keď všetci z misie naraz odchádzajú a doslova upchajú celú ulicu, cez ktorú sa potom vôbec nedá prejsť. Prečo ľudia z misie nemajú povinnosť zabezpečiť pre svojich ľudí, ktorí sa sem nedeľu čo nedeľu chodia modliť, adekvátne parkovanie, ale tí potom parkujú na tráve a na chodníku? A prečo s takýmto parkovaním nič nerobí MsP? Viac krát som ja osobne volala 159, ale následne som nevidela ani hliadku ani žiadnu papuču. A vôbec, problém je širší: ľudia z tejto misie zvážajú ľudí z okolitých dedín (napr. Bystrany), z ktorých sa niektorí idú modliť, ale iní chodia po kontajneroch na Mieri a niektorí chodia špekulovať po obchodoch. Prečo to majú slušní obyvatelia mesta trpieť? Len preto, že ide o okrajovú ulicu mesta, na ktorú sa vždy zabudne len preto, lebo nie je na očiach a pretože na nej nebýva veľa ľudí? Obyvateľov tu síce možno nie je veľa, ale zato je táto trasa hodne využívaná obyvateľmi sídliska Mier ako prechod medzi mestom a sídliskom. Všetci si vo svojom meste riadne plníme svoje povinnosti a nezaslúžime si byť obťažovaní každý týždeň ľuďmi, ktorí sem - bohužiaľ často krát - chodia s postrannými úmyslami. Táto misia už chodila pred tým do Kultúrneho domu, odtiaľ ale museli odísť, lebo sa to nepáčilo tamojším obyvateľom. Prečo teraz musíme trpieť my? Ďakujem za odpoveď a za vyriešenie problémovej situácie.

Odpoveď:

Dňa 10. 4. 2015 som Váš problém prerokoval osobne s Vami a zároveň navrhol riešenie, s ktorým ste vyjadrila súhlasné stanovisko. Napriek tomu si Vás dovoľujem informovať, že v deň Vašej sťažnosti som osobne prejednal celú záležitosť s majiteľom nehnuteľnosti, ktorú tejto Misii Maranata prenajíma a upozornil ho na opatrenia smerujúce k dodržiavaniu zákona o cestnej premávke. Z jeho strany bol daný prísľub o prerokovaní s usporiadateľmi. Hliadka Mestskej polície v nedeľu bude situáciu monitorovať a príjme ďalšie opatrenie, aby Vám nebránili motorové vozidla pri vjazde a výjazde z dvora. Osobne budem prítomný na mieste. Verím, že týmito a ďalšími opatreniami bude z Vašej strany vyslovená spokojnosť.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Spišskej Novej Vsi

Adam, 1. 4. 2015:

Dobrý deň,
čítal som, že počas rekonštrukcie železničnej trate by sa mala rekonštruovať aj železničná stanica. Je možné zverejniť nejaké podrobnosti ohľadom tejto rekonštrukcie? Je v pláne aj výstavba podjazdu/nadjazdu zo sídliska Západ I?

Odpoveď:

V dokumentácii pre územné rozhodnutie „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ (súčasť trasy E 40) je riešená modernizácia železničnej infraštruktúry pre traťovú rýchlosť do 160 km/h a nové križovanie železnice s automobilovou dopravou (v niektorých častiach v koridore súčasnej trate s využitím súčasného premostenia tokov, alebo v novom trasovaní). Na navrhovanej trati nebude žiadne úrovňové dopravné križovanie.

V rámci pripravovanej investície je navrhovaná rekonštrukcia  výpravnej budovy – prestavba a prístavba prevádzkovej budovy v Spišskej Novej Vsi, čím sa vytvorí spoločná budova pre cestujúcu verejnosť a pre riadenie dopravy. Nový objekt bude dvojpodlažný, v ktorom bude umiestnená odjazdová hala, osobné pokladne, reštaurácia s kapacitou cca 50 miest so zázemím a s pomocnými prevádzkami.

Komunikačný priestor medzi vstupom/výstupom z podchodu pre cestujúcich a vstupom/výstupom z odjazdovej haly sa prekryje samostatným zastrešením.

Súčasťou modernizácie predmetnej trate bude vybudovanie podchodu pre cestujúcich pre bezkolízny mimoúrovňový prechod cestujúcich na nástupištia pod koľajiskom v železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi.

V k.ú. Sp. Nová Ves je navrhovaná nová zastávka Spišská Nová Ves – MADARAS s prístreškom  pre cestujúcich a domčekom pre predaj cestovných lístkov

Mimoúrovňové križovania Západ  (križovanie ulíc Duklianska, Radlinského a železničnej traťte – cesta II. triedy a cesty  III. triedy je riešené  jednou veľkou okružnou križovatkou so železničným premostením s kompozičným umiestnením v presnej radiále (viď nasledovný link).

"Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“- mimoúrovňová veľká okružná križovatka Západ (formát JPG) >>>

 

Na umiestnenie stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ bolo vydané územné rozhodnutie v roku 2007, rozhodnutím z r. 2013 bola jeho platnosť predĺžená do 2. 1. 2018.
Ing. arch. Viera Ivaničová, referát územného plánovania, MsÚ

 

 

V zst. Spišská Nová Ves nie je pre rok 2015 plánovaná rekonštrukcia budovy železničnej stanice ani vybudovanie podchodu, prípadne nadchodu. Stanica je zaradená medzi stanice, ktorých sa týkajú "Štandardy železničných staníc".

Viac sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke:

http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2015.html?page_id=3445&search_term=%C5%A1tandardy&aktualne=1&archiv=1&H%C4%BEada%C5%A5.x=0&H%C4%BEada%C5%A5.y=0

 

alebo z nasledovnej tlačovej správy:

Plnenie a kontrola štandardov na železničných staniciach (formát PDF) >>>

 

V pláne pre rok 2016 je zaradená investícia "Komplexná rekonštrukcia diagnostických systémov IHL" pre sledovanie vhodnosti a správnosti vozňov dopravcov.
Daniela Detersová, odbor komunikácie, GR ŽSR

 

 

 

Michal, 31. 3. 2015:

Dobrý deň,

mal by som na Vás dva dotazy:
1. Dalo by sa niečo poriešiť s parkovaním medzi bytovkami Hutnícka 14 a Hutnícka 12, keďže medzi všetkými ostatnými bytovkami sú vytvorené parkovacie miesta, iba medzi našou a susednou nie je. Vytvorením týchto parkovacích miest by sa čiastočne poriešil problém s parkovaním.
2. Dalo by sa vytvoriť detské ihrisko, resp. zrekonštruovať to, čo sa tam tvári ako ihrisko a hlavne ho nejako ohradiť, aby tam nechodili psíčkari venčiť svojich psov. Miesto je medzi bytovkami Hutnícka a Duklianska.

Odpoveď:

S rozšírením parkovacích plôch medzi bytovými domami na Hutníckej ul. 12, 14 uvažujeme. V súčasnosti máme spracovanú projektovú štúdiu riešenia parkovania. Táto požiadavka patrí medzi prioritné v rámci mestského výboru č. 5 sídl. Západ. Po zabezpečení povolenia stavby a financovania z rozpočtu mesta bude možné túto investíciu zrealizovať.

Parkovisko Hutnícka 12, 14 - Dokument PDF >>>

Pozn. Terajší rozpočet mesta túto investíciu nepokrýva.

Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

 

Mesto plánuje postupne rekonštruovať a modernizovať detské ihriská na celom území mesta. Prevádzkový poriadok DI zakazuje venčenie zvierat na ploche DI.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Katarína, 27. 3. 2015:

Dobrý deň,
už dlhšiu dobu sa snažím dostať odpoveď, tak dúfam, že ju teraz dostanem... Chcela by som sa spýtať, kedy máte na pláne rekonštrukciu Baníckej ulice... Je v nehoráznom stave, pri uzavretí mesta všetka doprava, ako aj parkovanie smeruje práve na našu ulicu a chodníky, po tých sa človek bojí prejsť, aby nestúpil do jamy a nezlomil si niečo, alebo aby ho neprešlo auto, ktoré si tiež jazdia po chodníkoch. Vopred ďakujem za odpoveď a za prešetrenie problému.

Odpoveď:

Komisia komunálneho rozvoja zložená z poslancov MsZ si na svojom prvom zasadnutí stanovila ako prioritu zosumarizovať dopravne problémové body a úseky v meste, s tým, že pre tieto úseky bude stanovené tzv. poradie dôležitosti a návrhy ich riešenia. Banícka ulica bude zaradená do dopravne problémových úsekov,  o termínoch, vzhľadom na finančnú náročnosť zatiaľ nevieme informovať, nakoľko v tejto ulici je problémových vecí oveľa viac, nie len stav vozovky, ale aj statická doprava, pohyb chodcov, zlé spádovanie vozovky, odvádzanie povrchových vôd.
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Dušan, 26. 3. 2015:

Chcem sa opýtať na možnosť vybudovania chodníka na Radlinského ulici. Na tejto ulici od sídliska Západ po firmu Beton Spiš neexistuje žiaden chodník ani krajnica na ceste.

Na ulici môžete denne stretnúť veľa chodcov a cyklistov, hlavne v raňajších a poobedňajších hodinách, keď sa začína a končí pracovná doba, keďže pozdĺž celej ulice sa nachádzajú nie malé firmy a závody. Počas zimných mesiacov je táto cesta pre chodcov oveľa nebezpečnejšia a neschodná, keďže ráno a poobede je tma, cesta je neosvetlená, a ak je sneh, chodec musí odskakovať do špinavej kopy odhrnutého snehu, aby ho nezrazilo auto.

Tento problém tu existuje už 27 rokov a nikto to nerieši, čo nechápem prečo. Obyvatelia sídliska Západ sú vždy poslední a musia takéto veci, ktoré by mali byt automaticky zabezpečené, riešiť (tak ako prechod cez železničné priecestie).

Veľa prostriedkov sa investuje v posledných rokoch do ciest, ale na chodcov a cyklistov sa zabúda. Vo vyspelých krajinách sa budujú chodníky a cyklochodníky, aby podporili občanov ktorí nechcú chodiť autom, u nás je to presne naopak.

Chcem vedieť, čo treba urobiť, aby sa konečne niekto nad takouto samozrejmou vecou zamyslel. A ak je to potrebné, v najbližších dňoch zorganizujem petíciu a som presvedčený,že každý jeden zamestnanec v týchto firmách to podpíše, a nie len tí, čo chodia pešo, ale aj cyklisti a aj vodiči áut, keďže ani oni sa nebudú musieť obávať, že niekoho po ceste zrazia.

Ďakujem

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves doposiaľ nepristúpilo k realizácii chodníka pre peších na ulici Radlinského z dôvodu komplikovaných majetkoprávnych vzťahov. Po kliknutí TU>>> si môžete pozrieť aktuálny stav (Červená farba pozemky C KN, zelená farba E KN. Plnou farbou sú zvýraznené pozemky vo vlastníctve mesta).
Mesto eviduje potrebu dobudovania chodníka pre peších a osvetlenia danej časti Radlinského ulice, no nedá sa uvažovať s výstavbou v blízkom časovom horizonte vzhľadom na uvedenú situáciu.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

občan, 20. 3. 2015:

Dobrý deň, pred vchodom do bloku na Kolárskej ulici č. 5 neustále parkujú osobné autá. Bránia týmto vstupu osôb z cesty. Prejsť bicyklom alebo kočíkom medzi autami je úplne vylúčené bez rizika poškodenia auta. Čo je však najhoršie je to, že zaparkované autá bránia prístupu záchranárskych zložiek a hasičov. Pred vchodom č. 1 a č. 3 na tej istej ulici sú namaľované žlté pásy so zákazom parkovania. Prečo neboli namaľované aj pred vchodom č. 5? Ďakujem za odpoveď a vyriešenie problémovej situácie.

Odpoveď:

Predmetné dopravné značenie pred vchodmi č. 1a 3 bolo realizované na základe podnetu občanov na príslušný mestský výbor č. 5 - sídl. Západ I. Po podaní oficiálnej žiadosti za bytový dom na MsÚ, resp. mestský výbor č. 5 bude možné požiadavku vybaviť v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia (cca mesiac jún 2015).
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Adam, 20. 3. 2015:

Dobrý deň,
dnes 20. 3. 2015 som cestoval linkou č. 8 v smere do OC Madaras s odchodom zo zastávky Sídlisko Západ Hutnícka o 12:15, pričom na zastávke Radnica, Zimná mala dostúpiť moja babka, ktorá už má svoj vek a rozhodla sa teda spoľahnúť na MHD. Zo zastávky Radnica, Zimná má autobus odchod o 12:28, pričom v tomto prípade odišiel už o 12:26 a zo zastávky Sídlisko Východ dokonca o päť minút skôr! Takýto skorý odchod by sa dal tolerovať, ak by autobusy po našom meste premávali každých desať minút, no v tomto prípade šiel ďalší autobus zo zastávky Radnica, Zimná až o 56 minút. Za prešetrenie podnetu ďakujem.

Odpoveď:

V podnete popísaná situácia je pravdivá, vodič skutočne zo zastávky Radnica, Zimná odišiel o 1 min. a 35 sekúnd skôr, ako mal, zo zastávky sídl. Východ odišiel dokonca o 5 min. a 3 sekundy skôr. Vodič tým hrubo porušil cestovný poriadok a ostatné súvisiace predpisy, preto budeme voči nemu postupovať v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku našej spoločnosti. Zároveň je to pre nás podnetom na drobnú opravu cestovného poriadku. Za toto hrubé pochybenie vodiča sa cestujúcej verejnosti hlboko ospravedlňujeme.
Ing. Peter Koreň, vedúci osobnej dopravy, eurobus, a. s. - DZ Sp. Nová Ves

igor, 17. 3. 2015:

Dobrý deň, prosím o zrealizovanie nápravy vo veci verejného osvetlenia na sídl. Západ, križovatka Hutnícka 14 v smere ku kostolu, presnejšie pri vchode na detské ihrisko a CVČ Adam. Je nefunkčné už cca 3 mesiace a určite to svetlo hlavne večer chýba. Ďakujeme.

Odpoveď:

O probléme nefunkčného osvetlenia vieme. K poškodeniu svietidla došlo zrejme na základe dopravnej nehody, ktorú nikto nenahlásil. Nové svietidlo je objednané a bude osadené hneď, ako bude k dispozícii.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Tatiana, 11. 3. 2015:

Dobrý deň!
Bývam na Komenského ulici a pri jazde autom sa stále zamýšľam nad umiestnením kontejnerov. Už pri východe od garáží pri kotolni bránia výhľadu kontejnery na separovaný zber z ľavej strany. Na tejto ulici sa pohybuje veľa detí hlavne ráno a poobede. Predpokladať pohyb šantiacich školákov je problematické. Pri odbočení doprava v mieste kde sa spája hviezdica sú postavené ďalšie kontejnery, nie je dobre vidieť za zákrutu a je problém v poslednej chvíli vyhnúť sa oproti idúcemu autu, keď autá parkujú pozdĺž cesty. Ďalšie kontejnery sú umiestnené tesne pri výjazde na Triedu 1. mája. Nie je možné umiestniť kontejnery niekde uprostred ulice, kde nebudú brániť výhľadu?
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Umiestnenie kontajnerových stanovíšť je na základe priestorových možností, možnosti prístupu zberného vozidla, optimálnej donáškovej vzdialenosti pre občanov a v neposlednom rade dlhoročného zvyku obyvateľov. Stanovištia na Komenského 1 - 15 boli na základe požiadaviek občanov, mestského výboru a dostupných finančných prostriedkov už zrekonštruované. Stanovištia na Komenského 17 - 23 mesto plánuje rekonštruovať.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

občan, 11. 3. 2015:

Dobrý deň. Prichádza jar a aj čas letných kaviarní. Onedlho sa na našom námestí začnú tesárske práce, budú sa stavať drevené a železné konštrukcie, ktoré sa pokryjú nepremokavou celtovinou a obalia sa igelitovými stenami. Ponad chodník sa ponaťahujú rôzne napájacie káble a potrubia a do kanálov sa postrkajú hadice na odpad, o ktoré sa dá zakopnúť. Potom príde na rad výzdoba doplnkami, ako sú napr. pneumatiky z ozdobnými puklicami, na steny výčapov sa primontujú rôzne časti automobilových karosérií (prípadne ako v minulosti sa krížom námestia zaparkuje obrovský autobus) a niektoré kaviarne si svoje prevádzky vyzdobia krikľavými sprejmi. K pitným fontánkam nás privedú malé labyrinty a zeleň na niektorých miestach bude mať čo robiť, aby odolala nedostatku vlahy a slnka. Cyklisti na svojom chodníku budú opäť veselo vyzváňať na chodcov, ktorí sa im motajú pred bicyklami, lebo sa nemajú kam vystúpiť. Keď si sadnete do parku ku fontáne a zahľadíte sa na tú nádheru, zistíte, že sme si pozakrývali aj celkom pekné fasády domov námestia a v meste máme permanentný spišský trh. Tieto kaviarne stoja do neskorej jesene a pri trochu chladnejšom počasí, zívajú na nás kopy prázdnych stoličiek a stolov. Napríklad v Košiciach všetky také opachy odstránili, námestie sa prevzdušnilo a lahodí aj oku, aj duši. Zaujíma ma názor nášho mesta na tento podnet.

Odpoveď:

Vážený pisateľ, niektorí z nás na MsÚ a pamiatkový úrad majú podobný názor ako Vy. Zvažujeme zmeny v koncepcii letných terás. Napriek tomu, že ani na MsÚ zatiaľ nemáme jednotný názor, sme radi, že terasy ako také máme a radi by sme ich zachovali na vyššej úrovni, ako boli v minulých sezónach. Máme námety v tomto roku prvý raz zriadiť letné terasy aj na zimnej zregenerovanej časti námestia. Najvyšší predstavitelia mesta a Krajského pamiatkového úradu sa už stretli na rokovaní, kde jedným z bodov rokovania boli aj letné terasy a ako s nimi v SNV ďalej. Vedenie mesta je zmenám naklonené s tým, že si to vyžaduje komunikáciu s podnikateľmi, ktorí do terás investovali nemalé prostriedky a ich názor je podstatný, napr. z prevádzkovo-obchodného hľadiska. V prípade dohody a vzájomného porozumenia, by sme vnímali zmenu architektúry letných terás za estetický a kultúrny prínos do pamiatkovej zóny mesta. V tomto roku so zmenou oproti minulému neuvažujeme, ale v roku 2016 by sme si vedeli predstaviť terasy bez vzdušných a zemných prípojok a bez barov s výčapmi.
Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

 

Jilemnickeho ul.11, 5. 3. 2015:

Dobrý deň, chceme Vás poprosiť, či by ste nám nemohli prísť orezať brezu na Jilemnického ul. č. 11 viac, lebo min. roku ju chlapi orezali, ale 2 - 3 konáre tomu nepomohli. Podali sme žiadosť aj na výrub, keďže sú 3 tesne vedľa seba, aby aspoň najbližšiu z pred okien zrezali, žiaľ, nestalo sa. Buďte tak dobrí, urobte s tým niečo. Niektoré stromy sú krásne orezané, prečo naše nie!? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď:

Od občanov z Jilemnického 11 evidujeme u nás žiadosť na výrub brezy - 2 ks. Žiadosť bola prešetrená a mesto pristúpi k výrubu stromov.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ